Bảng Giá – Áp dụng cho cửa hàng các tỉnh hoặc khách đến mua thanh toán ngay

Tải bảng giá linh kiện máy tính + phụ kiện
Tải bảng giá laptop – 19/09/2016

huongdantimsanpham

Cập Nhật 29/09/2016

Tên Sản Phẩm GhiChu Giá BH
PHẦN MỀM
Bkav pro – FV CÓ HÀNG          128,000 12
Kaspersky internet 1pc NTS tray – F.6 CÓ HÀNG          234,000 12
Kaspersky anti 1pc NTS box – F.2 CÓ HÀNG          126,000 12
Kaspersky anti 3pc NTS box 2016 – F.5 CÓ HÀNG          235,000 12
Kaspersky internet 1pc NTS box – F.6 CÓ HÀNG          240,000 12
Kaspersky internet 3pc NTS box – F.8 CÓ HÀNG          507,000 12
Kaspersky internet 5pc Multi Device NTS – F.10 CÓ HÀNG          725,000 12
Kaspersky Endpoint Security cho Tư Nhân (từ 10PC) NTS – FV      7,400,000 12
Kaspersky Small Office Security (KSOS 1 Sever +   5 PC) NTS – FV      2,080,000 12
Kaspersky Small Office Security (KSOS 1 Sever + 10 PC) NTS – FV      2,860,000 12
Soft Office Home and Business 2013 32bit/x64 ENG – FV, TẠM HẾT      3,788,000 12
Soft Office Home and Business 2016 – FV      4,010,000 12
Soft Office Home and Student 2013 32bit/x64 ENG – F.20      1,620,000 12
Soft Win Pro 7-64bit English 1pk DSP OEI Not to China DVD – FQC-08289 – FV      2,940,000 12
Soft Win 8-64bit English 1pk – FV      2,920,000 12
Soft Win Pro 10-64bit – FV      2,890,000 12
USB
Usb Adata 8G C008/906 2.0 chính hãng – FV                     – 24
Usb Adata 16G 2.0 chính hãng – FV                     – 24
Usb Adata 32G 2.0 chính hãng – FV                     – 24
Usb Apacer 16G AH332 trượt 2.0 chính hãng – FV CÓ HÀNG            78,000 12
Usb Mèo Kitty 8G, vỏ cao su – C            62,000 12
Usb Mèo Đôrêmon 8G, vỏ cao su – C            62,000 12
Usb Hp 4G 168w – F.8            45,000 24
Usb Hp 4G 250 – F.8, TẠM HẾT            47,000 24
Usb Hp 8G v168w – F.8 CÓ HÀNG            49,000 24
Usb Hp 8G 250 – F.10, TẠM HẾT            52,000 24
Usb Hp 16G 168 – F.14 CÓ HÀNG            76,000 24
Usb Hp 16G 250 – F.14, TẠM HẾT            90,000 24
Usb Hp 32G v168w – F.18          108,000 24
Usb Hp 8G v150w chính hãng – FV            82,000 12
Usb HP 16G V150W chính hãng – FV          135,000 12
Usb Kingmax 8G MA06 usb 2.0 chính hãng – F.3 CÓ HÀNG            73,000 24
Usb Kingmax 8G pd02-03-07 usb 2.0 chính hãng – F.3            73,000 24
Usb Kingmax 8G MB03 usb 3.0 chính hãng – F.2 CÓ HÀNG            96,000 24
Usb Kingmax 16G MA06 usb 2.0 chính hãng – F.5 CÓ HÀNG            97,000 24
Usb Kingmax 16G pd02-03-07 usb 2.0 chính hãng – F.5            97,000 24
Usb Kingmax 16G pd06 usb 2.0 chính hãng – F.5 CÓ HÀNG            97,000 24
Usb Kingmax 16G MB03 usb 3.0 chính hãng – F.2 CÓ HÀNG          108,000 24
Usb Kingmax 16G pd09 usb 3.0 chính hãng – F.2, TẠM HẾT          108,000 24
Usb Kingmax 32G MA06 usb 2.0 chính hãng – FV CÓ HÀNG          207,000 24
Usb Kingmax 32G pd02-03-07 usb 2.0 chính hãng – FV CÓ HÀNG          224,000 24
Usb Kingmax 32G MB03 usb 3.0 chính hãng – FV CÓ HÀNG          216,000 24
Usb Kingmax 32G pd09 usb 3.0 chính hãng – FV, TẠM HẾT          243,000 24
Usb Kingston 8G DT101G2 usb 2.0 chính hãng – F.5 CÓ HÀNG            64,000 24
Usb Kingston 8G SE9 usb 2.0 chính hãng – F.2 CÓ HÀNG            72,000 24
Usb Kingston 8G microDuo (usb+otg) usb 2.0 chính hãng – FV CÓ HÀNG          116,000 24
Usb Kingston 8G SE8 usb 2.0 chính hãng – FV            74,000 24
Usb Kingston 8G 100G3 usb 3.0 chính hãng – F.1 CÓ HÀNG            91,000 24
Usb Kingston 16G DT106 usb 2.0 chính hãng – F.5 CÓ HÀNG            89,000 24
Usb Kingston 16G 101G2 usb 2.0 chính hãng – FV          103,000 24
Usb Kingston 16G SE9 usb 2.0 chính hãng – FV CÓ HÀNG          103,000 24
Usb Kingston 16G 100G3 usb 3.0 chính hãng – F.2 CÓ HÀNG          110,000 24
Usb Kingston 32G usb 2.0 chính hãng – FV CÓ HÀNG          199,000 24
Usb Kingston 32G 100G3 usb 3.0 chính hãng – FV CÓ HÀNG          202,000 24
Usb Kingston 64G usb 3.0 chính hãng – F.4          374,000 24
Usb Kingston 4G G2 cty – F.7            43,000 24
Usb Kingston 8G G2 cty – F.7            45,000 24
Usb Kingston 8G G4 3.0 cty – F.10            98,000 24
Usb Kingston 16G G2 cty – F.7 CÓ HÀNG            60,000 24
Usb Kingston 16G G2 3.0 cty – F.23          123,000 24
Usb Kingston 32G G2 cty – C            89,000 24
Usb Lexar 8G chính hãng – F.2 CÓ HÀNG            58,000 24
Usb Pendrive 8G chính hãng AMC – FV            75,000 24
Usb Pendrive 16G chính hãng AMC – FV          145,000 24
Usb Sandisk 8G SDCZ33 mini 2.0 chính hãng – F.5            88,000 60
Usb Sandisk 8G SDCZ50 chính hãng – F.5            66,000 60
Usb Sandisk 8G SDCZ60 trượt chính hãng – F.5            82,000 60
Usb Sandisk 16G SDCZ33 mini 2.0 chính hãng – F.5          118,000 60
Usb Sandisk 32G SDCZ33 mini 2.0 chính hãng – C, TẠM HẾT          198,000 60
Usb Sandisk 16G ultra fit SDCZ43 mini 3.0 chính hãng – F.C CÓ HÀNG          132,000 60
Usb Sandisk 32G ultra fit SDCZ43 mini 3.0 (150mb/s) chính hãng – F.C                     – 60
Usb Sandisk 64G ultra fit SDCZ43 mini 3.0 (150mb/s) chính hãng – F.4          356,000 60
Usb Sandisk 128G ultra fit SDCZ43 mini 3.0 (150mb/s) chính hãng – F.C                     – 60
Usb Sony 8G GR chính hãng ADVN – FV CÓ HÀNG            80,000 24
Usb Sony 8G GX 3.0 chính hãng ADVN – FV, tạm hết          107,000 24
Usb Sony 16G GM/GR chính hãng ADVN – F.2          126,000 24
Usb Sony 16G GX 3.0 chính hãng ADVN – F.2          157,000 24
Usb Sony 2G xoay móc khóa cty – F.8, TẠM HẾT            46,000 24
Usb Sony 4G xoay móc khóa cty – F.7            43,000 24
Usb Sony 8G xoay móc khóa cty – F.8            45,000 24
Usb Sony 16G xoay móc khóa cty – F.12 CÓ HÀNG            72,000 24
Usb Sony 32G xoay móc khóa cty – F.18            92,000 24
Usb SP 8G T830 – FV            74,000 60
Usb SP 8G T835 – FV            74,000 60
Usb SP 8G T03 2.0 – FV            69,000 60
Usb SP 8G U03 – FV            79,000 60
Usb SP 8G U05 – FV            74,000 60
Usb SP 16G T830/835 – FV          145,000 60
Usb SP 16G T03 2.0 – FV          102,000 60
Usb Team 8G C142 2.0 xoay, black chính hãng – FV CÓ HÀNG            83,000 24
Usb Team 8G C151 2.0, red chính hãng – C            83,000 24
Usb Team 16G C142 2.0 xoay, blue chính hãng – FV          103,000 24
Usb Team 16G C151 2.0, blue chính hãng – C          103,000 24
Usb Team 16G C153 2.0, silver chính hãng – C          103,000 24
Usb Team 32G C142 2.0 xoay, white chính hãng – FV          196,000 24
Usb Team 32G C151 2.0, black chính hãng – C          196,000 24
Usb Team 64G C153 2.0, bạc/hồng chính hãng – C          376,000 24
Usb Team 8G C145 3.0 trượt, red chính hãng – FV CÓ HÀNG            98,000 24
Usb Team 16G C145 3.0 trượt, blue chính hãng – FV          126,000 24
Usb Team 32G C145 3.0 trượt, yellow chính hãng – FV          210,000 24
Usb Toshiba 8G chính hãng – F.11            61,000 12
Usb Toshiba 16G chính hãng – C CÓ HÀNG          125,000 12
Usb Trancend 8G V30/JF300/310 chính hãng – FV            67,000 24
Usb Trancend 8G JF350 chính hãng – FV            67,000 24
Usb Trancend 8G JF590K chính hãng – FV            67,000 24
Usb Trancend 8G JF710 usb 3.0 chính hãng – FV CÓ HÀNG          104,000 24
Usb Trancend 8G JF 380S (usb+otg) chính hãng – FV          152,000 24
Usb Trancend 16G JF300 chính hãng – FV            97,000 24
Usb Trancend 16G JF350 chính hãng – FV            97,000 24
Usb Trancend 16G JF500 chính hãng – FV            97,000 24
Usb Trancend 16G JF700 usb 3.0 chính hãng – F.5          118,000 24
Usb Trancend 16G JF710 usb 3.0 chính hãng – F.5          118,000 24
Usb Trancend 16G JF 380S (usb+otg) chính hãng – FV CÓ HÀNG          200,000 24
Usb Trancend 32G JF300 chính hãng – F.5          198,000 24
Usb Trancend 64G 3.0 chính hãng – F.4          396,000 24
Usb Trancend 4G cty – F.7 CÓ HÀNG            45,000 24
Usb Trancend 8G cty – F.8            48,000 24
Usb Trancend 16G cty – F.12 CÓ HÀNG            75,000 24
Usb Trancend 32G cty – F.11 CÓ HÀNG            95,000 24
THẺ NHỚ
Thẻ nhớ mcsd 4G (chưa adaptor) – T.8 CÓ HÀNG            44,000 12
Thẻ nhớ mcsd 8G (chưa adaptor) – T.8            47,000 12
Thẻ nhớ mcsd 16G class 4-6 (ko adaptor) – T.12            65,000 12
Thẻ nhớ mcsd 16G class 10 (ko adaptor) – F.12            71,000 12
Thẻ nhớ mcsd 32G class 4 (ko adaptor) – T*          142,000 12
Thẻ nhớ mcsd 32G class 10 (ko adaptor) – T.*          148,000 12
Adaptor chuyển mcsd->sd CÓ HÀNG              3,000 1
Adaptor chuyển mcsd->sd + hộp nhựa * CÓ HÀNG              4,000 12
Thẻ nhơ mcsd Kingmax 4G class 4 (có adaptor) chính hãng – F.*            90,000 24
Thẻ nhơ mcsd Kingmax 8G chính hãng – F.*            95,000 24
Thẻ nhơ mcsd Kingmax 16G chính hãng – F.*          168,000 24
Thẻ nhơ mcsd Kingmax 32G chính hãng – F.*          410,000 24
Thẻ nhớ mcsd Kingston 8G class 4 – C            51,000 24
Thẻ nhớ mcsd Kingston 32G class 4 – C          250,000 24
Thẻ nhớ mcsd Sandisk 4G class 4 * CÓ HÀNG            43,000 60
Thẻ nhớ mcsd Sandisk 8G class 4 * CÓ HÀNG            45,000 60
Thẻ nhớ mcsd Sandisk 8G class 10 – FV            92,000 60
Thẻ nhớ mcsd Sandisk 16G class 4 – FV          110,000 60
Thẻ nhớ mcsd Sandisk 16G class 10 30mb/s – FV CÓ HÀNG          137,000 60
Thẻ nhớ mcsd Sandisk 16G ultra class 10 48mb/s – FV          138,000 60
Thẻ nhớ mcsd Sandisk 32G class 4 *          144,000 60
Thẻ nhớ mcsd Sandisk 32G class 10 – FV          198,000 60
Thẻ nhớ mcsd Sandisk 64G class 10 – T* CÓ HÀNG          353,000 60
Thẻ nhớ mcsd SP Silicon Power 8G class 4 chính hãng – FV            68,000 36
Thẻ nhớ mcsd SP Silicon Power 16G class 10 chính hãng – FV CÓ HÀNG          110,000 36
Thẻ nhớ mcsd SP Silicon Power 32G class 10 chính hãng – FV          190,000 36
Thẻ nhớ mcsd Samsung 4G class 10 *            52,000 36
Thẻ nhớ mcsd Samsung 8G class 10 *            64,000 36
Thẻ nhớ mcsd Samsung 16G class 10 *          100,000 36
Thẻ nhớ mcsd Samsung evo 16G class 10, 48mb/s * CÓ HÀNG          125,000 24
Thẻ nhớ mcsd Samsung evo 32G class 10, 48mb/s – *          207,000 24
Thẻ nhớ mcsd Samsung evo 64G class 10, 48mb/s * CÓ HÀNG          395,000 24
Thẻ nhớ mcsd Samsung evo plus 32G class 10, 80mb/s – C CÓ HÀNG          243,000 24
Thẻ nhớ mcsd Samsung evo plus 64G class 10, 80mb/s – C CÓ HÀNG          402,000 24
Thẻ nhớ mcsd Samsung evo plus 128G class 10, 80mb/s *      1,255,000 24
Thẻ nhớ mcsd Team 4G class 4 tray *            40,000 36
Thẻ nhớ mcsd Team 8G class 4 tray * CÓ HÀNG            47,000 36
Thẻ nhớ mcsd Team 16G class 4 tray * CÓ HÀNG            79,000 36
Thẻ nhớ mcsd Team 64G class 10 (box+adapter) – C          440,000 60
Thẻ nhớ mcsd Toshiba 8G class 4 (xanh) – T* CÓ HÀNG            61,000 60
Thẻ nhớ mcsd Toshiba 8G class 10 – T* CÓ HÀNG            68,000 60
Thẻ nhớ mcsd Toshiba 16G class 10 (xanh) – T* CÓ HÀNG            86,000 60
Thẻ nhớ mcsd Toshiba 16G class 10 (trắng) – T* CÓ HÀNG            88,000 60
Thẻ nhớ mcsd Toshiba 16G Exceria class 10 (đỏ) – T* CÓ HÀNG            89,000 60
Thẻ nhớ mcsd Toshiba 32G class 10 (xanh) – T* CÓ HÀNG          156,000 60
Thẻ nhớ mcsd Toshiba 32G class 10 (trắng) – T* CÓ HÀNG          164,000 60
Thẻ nhớ mcsd Toshiba 32G class 10 (đỏ) – T*          178,000 60
Thẻ nhớ mcsd Toshiba 64G class 10 – T* CÓ HÀNG          340,000 60
Thẻ nhớ SD Kingmax 4G class 4 – C          110,000 24
Thẻ nhớ SD Kingmax 8G class 4 – C          130,000 24
Thẻ nhớ SD Kingmax 8G class 10 – C          150,000 24
Thẻ nhớ SD Kingmax 16G class 6 – T*          160,000 24
Thẻ nhớ SD Kingmax 32G class 6 – C          375,000 24
Thẻ nhớ SD Kingston 4G class 4            85,000 24
Thẻ nhớ SD Kingston 8G class 4          105,000 24
Thẻ nhớ SD Kingston 16G class 4 *          140,000 24
Thẻ nhớ SD Kingston 32G class 4          245,000 24
Thẻ nhớ SD Sandisk 4G class 4 *            82,000 24
Thẻ nhớ SD Sandisk 8G * CÓ HÀNG          102,000 24
Thẻ nhớ SD Toshiba 8G class 10 *            98,000 24
Thẻ nhớ SD Toshiba 16G class 10 *          147,000 24
Thẻ nhớ SD Toshiba 32G class 10 *          255,000 24
Thẻ nhớ SD Toshiba 64G class 10 * CÓ HÀNG          560,000 24
RAM PC
DDR3 PC Adata 2G/1600 chính hãng – FV                     – 36
DDR3 PC Adata 4G/1600 chính hãng – FV                     – 36
DDR3 PC Adata 8G/1600 ECC (server) – FV                     – 36
DDR3 PC Crucial 2G/1600 chính hãng – FV                     – 36
DDR3 PC Crucial 4G/1600 chính hãng – FV                     – 36
DDR3 PC Crucial 4G/1600 Ballistix chính hãng (tản nhiệt dày) – FV                     – 36
DDR3 PC Crucial 16G/1600 (kit 2x8g) Ballistix chính hãng (tản nhiệt dày) – FV                     – 36
DDR3 PC Corsair 2G/1333 chính hãng (tản nhiệt dày) – FV CÓ HÀNG          370,000 36
DDR3 PC Corsair 4G/1600 CMZ-C9 Vegeance chính hãng (tản nhiệt dày) – FV                     – 36
DDR3 PC Corsair 4G/1600 CMY-C9 Vegeance pro chính hãng (tản nhiệt dày) – FV                     – 36
DDR3 PC Corsair 4G/1600 CMX-C11 chính hãng (tản nhiệt dày) – FV                     – 36
DDR3 PC Corsair 8G/1600 CMY-C9 Vegeance pro chính hãng (tản nhiệt dày) – FV                     – 36
DDR3 PC Corsair 8G/1600 CMZ-C10 Vegeance chính hãng (tản nhiệt dày) – FV                     – 36
DDR3 PC Corsair 8G/1600 CMX-C11 chính hãng (tản nhiệt dày) – FV                     – 36
DDR4 PC Corsair 8G/2400 CMK-8GX4M1A2400C14 chính hãng (tản nhiệt dày) – FV          970,000 36
DDR3 PC Corsair 8G/1600 (kit 2x4g) CMZ-C9 Vegeance chính hãng (tản nhiệt dày) – FV                     – 36
DDR3 PC Corsair 8G/1600 (kit 2x4g) CMD-C9 Dominator Platium chính hãng (tản nhiệt dày) – FV                     – 36
DDR3 PC Corsair 16G/1600 (kit 2x8g) CMY-C9 Vegeance pro chính hãng (tản nhiệt dày) – FV                     – 36
DDR2 PC G.Skill 2G/800 chính hãng – FV                     – 36
DDR3 PC G.Skill 2G/1600 chính hãng (chạy được G41) – FV                     – 36
DDR3 PC G.Skill 2G/1600 Aegis (tản nhiệt lá) chính hãng – F.10          322,000 36
DDR3 PC G.Skill 4g/1600 Ageis (tản nhiệt lá) chính hãng – F.7 CÓ HÀNG          449,000 36
DDR3 PC G.Skill 4g/1600 Ripjaw (tản nhiệt dày) chính hãng – F.7 CÓ HÀNG          463,000 36
DDR3 PC G.Skill 8g/1600 Aegis (tản nhiệt lá) chính hãng – F.10          790,000 36
DDR3 PC G.Skill 8g/1600 Ripjaw (tản nhiệt dày) chính hãng – F.10          885,000 36
DDR4 PC G.Skill 4G/2133 Aegis chính hãng – F.10          523,000 36
DDR4 PC G.Skill 4G/2133 Ripjaw chính hãng – F.10 CÓ HÀNG          529,000 36
DDR3 PC G.Skill 4g/1600 (kit 2x2g) Ripjaw (tản nhiệt dày) – FV                     – 36
DDR3 PC G.Skill 8g/2400 (kit 2x4g) Ripjaw (tản nhiệt dày) – FV      1,015,000 36
DDR3 PC G.Skill 16g/2400 (kit 2x8g) Ripjaw (tản nhiệt dày) – F.10      1,860,000 36
DDR4 PC G.Skill 8g/2133 (kit 2x4g) Ripjaw (tản nhiệt dày) – C CÓ HÀNG      1,020,000 36
DDR4 PC G.Skill 8g/2400 (kit 2x4g) Ripjaw (tản nhiệt dày) – FV
RipjawV (tản nhiệt dày) – FV
                    – 36
DDR4 PC G.Skill 16g/2133 (kit 2x8g) Ripjaw (tản nhiệt dày) – FV      1,592,000 36
DDR4 PC G.Skill 16g/2400 (kit 4x4g) Ripjaw (tản nhiệt dày) – FV                     – 36
DDR4 PC G.Skill 16g/2400 (kit 2x8g) Ripjaw (tản nhiệt dày) – F.10 CÓ HÀNG      1,793,000 36
DDR4 PC G.Skill 16g/2666 (kit 4x4g) Ripjaw (tản nhiệt dày) – FV                     – 36
DDR4 PC G.Skill 16g/2666 (kit 2x8g) Ripjaw (tản nhiệt dày) – FV                     – 36
DDR4 PC G.Skill 16g/2800 (kit 4x4g) Ripjaw (tản nhiệt dày) – FV                     – 36
DDR4 PC G.Skill 16g/2800 (kit 2x8g) Ripjaw (tản nhiệt dày) – FV                     – 36
DDR4 PC G.Skill 16g/3000 (kit 4x4g) Ripjaw (tản nhiệt dày) – FV                     – 36
DDR4 PC G.Skill 16g/3000 (kit 2x8g) Ripjaw (tản nhiệt dày) – FV                     – 36
DDR4 PC G.Skill 32g/2666 (kit 4x8g) cas 15 Ripjaw – FV      8,240,000 36
DDR4 PC G.Skill 32g/2800 (kit 4x8g) Ripjaw (tản nhiệt dày) – FV                     – 36
DDR4 PC G.Skill 32g/3000 (kit 4x8g) Ripjaw (tản nhiệt dày) – FV                     – 36
DDR2 PC Kingmax 2G/800 chính hãng – FV          810,000 36
DDR3 PC Kingmax 2G/1333 chính hãng – F+10          257,000 36
DDR3 PC Kingmax 2G/1600 chính hãng – F+10 CÓ HÀNG          257,000 36
DDR3 PC Kingmax 4G/1333 chính hãng – F+15          440,000 36
DDR3 PC Kingmax 4G/1600 chính hãng – F+15 CÓ HÀNG          440,000 36
DDR3 PC Kingmax 4G/1600 Nano chính hãng – F.10          500,000 36
DDR3 PC Kingmax 4G/1886 Nano chính hãng – F.10          500,000 36
DDR3 PC Kingmax 8G/1600 chính hãng – F.10          845,000 36
DDR3 PC Kingmax 8G/1600 Nano chính hãng – F.5          885,000 36
DDR4 PC Kingmax 4G/2133 chính hãng – F.5          440,000 36
DDR4 PC Kingmax 4G/2400 chính hãng – F.5 CÓ HÀNG          440,000 36
DDR4 PC Kingmax 8G/2133 chính hãng – F.15          845,000 36
DDR4 PC Kingmax 8G/2400 chính hãng- F.15 CÓ HÀNG          845,000 36
DDR3 PC Kingston 2G/1600 chính hãng – F.5 CÓ HÀNG          259,000 36
DDR3 PC Kingston 4G/1600 chính hãng – F.5          455,000 36
DDR3 PC Kingston 4G/1600 Hyper Furry chính hãng (tản nhiệt dày) – F.5 CÓ HÀNG          468,000 36
DDR3 PC Kingston 8G/1600 chính hãng – FV          835,000 36
DDR3 PC Kingston 8G/1600 Hypex Furry chính hãng (tản nhiệt dày) – FV          930,000 36
DDR4 PC Kingston 4G/2133 chính hãng – FV                     – 36
DDR4 PC Kingston 4G/2133 Hyper Furry chính hãng (tản nhiệt dày) – FV                     – 36
DDR4 PC Kingston 8G/2133 chính hãng – FV          888,000 36
DDR4 PC Kingston 8G/2133 Hyper Furry chính hãng (tản nhiệt dày) – FV                     – 36
DDR4 PC Kingston 8G/2400 Hyper Furry chính hãng (tản nhiệt dày) – FV                     – 36
DDR4 PC Kingston 8G/2666 Hyper Furry chính hãng (tản nhiệt dày) – FV                     – 36
DDR4 PC Kingston 8G/2666 Hyper Furry chính hãng – FV      1,150,000 0
DDR4 PC Kingston 8G/2800 Savage chính hãng (tản nhiệt dày) – FV                     – 36
DDR4 PC Kingston 8G/2800 Savage chính hãng – FV      1,450,000 0
DDR3 PC Kingston 8G/1600 (kit 2x4g) Hypex Furry chính hãng (tản nhiệt dày) – FV          930,000 36
DDR4 PC Kingston 8G/2133 (kit 2x4g) Hypex Furry chính hãng (tản nhiệt dày) – FV          985,000 0
DDR4 PC Kingston 16G/2133 (kit 2x8g) Hyper Furry chính hãng (tản nhiệt dày) – FV                     – 36
DDR4 PC Kingston 16G/2400 (kit 2x8g) Hyper Furry chính hãng (tản nhiệt dày) – FV                     – 36
DDR3 PC Kingston 8G/1600 ECC (server) – F.5 CÓ HÀNG      1,285,000 36
DDR3 PC Team 2G/1600 Elite chính hãng – F.5          260,000 60
DDR3 PC Team 2G/1600 Zeus (tản nhiệt) chính hãng – F.5          285,000 60
DDR3 PC Team 4G/1600 Elite chính hãng – F.5          410,000 60
DDR3 PC Team 4G/1600 Elite Plus chính hãng – C          440,000 60
DDR3 PC Team 4G/1600 Zeus (tản nhiệt) chính hãng – F.5          435,000 60
DDR3 PC Team 8G/1600 Elite chính hãng – F.5, TẠM HẾT                     – 60
DDR3 PC Team 8G/1600 Elite Plus chính hãng – C          770,000 60
DDR3 PC Team 8G/1600 Zeus (tản nhiệt) chính hãng – F.5          840,000 60
DDR4 PC Team 4G/2133 Elite chính hãng – F.5          400,000 60
DDR4 PC Team 4G/2133 Elite Plus chính hãng – C          450,000 60
DDR4 PC Team 4G/2133 Elite Plus new chính hãng – C          470,000 60
DDR4 PC Team 4G/2400 Elite chính hãng – F.5          410,000 60
DDR4 PC Team 8G/2133 Elite Plus chính hãng – C          780,000 60
DDR4 PC Team 8G/2400 Elite chính hãng – F.5          750,000 60
DDR3 PC Team 8g/2133 (kit 2x4g) Vulcal (tản nhiệt dày) – C, tạm hết                     – 60
DDR3 PC Team 8g/2400 (kit 2x4g) Dark (tản nhiệt dày) – FV          970,000 60
DDR4 PC Team 8g/2400 (kit 2x4g) Delta (tản nhiệt dày, led) – C          970,000 60
DDR4 PC Team 8g/2400 (kit 2x4g) Dark (tản nhiệt dày) – C          910,000 60
DDR3 PC Team 8g/2400 (kit 2x4g) Vulcal (tản nhiệt dày) – C          930,000 60
DDR4 PC Team 8g/3000 (kit 2x4g) Dark Pro (tản nhiệt dày) – C      1,340,000 60
DDR4 PC Team 8g/3733 (kit 2x4g) Xtreem (tản nhiệt dày) – C                     – 60
DDR3 PC Team 16g/2133 (kit 2x8g) Vulcal (tản nhiệt dày) – C      1,890,000 60
DDR3 PC Team 16G/1600 (kit 2x8g) Dark (tản nhiệt dày) – FV, TẠM HẾT      1,950,000 60
DDR1 PC máy bộ 512/400 – 1N – T* CÓ HÀNG            38,000 12
DDR1 PC máy bộ 1G/400 – 1N – T* CÓ HÀNG            80,000 12
DDR2 PC máy bộ 1G/800 – 3N – T* CÓ HÀNG            62,000 36
DDR2 PC máy bộ 2G/800 – 3N * CÓ HÀNG          185,000 36
DDR3 PC máy bộ 1G/1333 – 3N  – T*            80,000 12
DDR3 PC máy bộ 2G/1333 8 chip – T*          160,000 36
DDR3 PC máy bộ 2G/1333 16 chip (chạy được main G41) – T* CÓ HÀNG          165,000 36
DDR3 PC máy bộ 2G/1600 – T*          165,000 36
DDR3 PC máy bộ 4G/1333 8 chip – T*          363,000 36
DDR3 PC máy bộ 4G/1333 (Kingston tản nhiệt) – C *          490,000 36
DDR3 PC máy bộ 4G/1600 8 chip – T*          363,000 36
DDR3 PC máy bộ 4G/1600 16 chip (chạy được main G41) – T* CÓ HÀNG          363,000 36
DDR3 PC máy bộ 8G/1600 Hynix – T*          685,000 36
DDR2 1G bus 533/667/800 Pc cũ          100,000 1
DDR2 2G bus 800 Pc cũ                     – 0
DDR3 2G bus 1333 Pc cũ                     – 1
DDR3 4G bus 1333 Pc cũ Kingmax bh t1->t11/16 CÓ HÀNG          300,000 1
RAM LAPTOP
DDR3 Laptop Corsair 8GB/1600 – FV          990,000 0
DDR3 Laptop Gskill 4GB/1600 – FV          460,000 0
DDR3 Laptop Kingmax 2G/1600L Haswell – F.10          280,000 36
DDR3 Laptop Kingmax 4G/1600L Haswell – F.10 CÓ HÀNG          464,000 36
DDR3 Laptop Kingmax 8GB/1600L Haswell – F.10          865,000 36
DDR3 Laptop Kingston 2G/1600 Haswell chính hãng – FV          264,000 36
DDR3 Laptop Kingston 4G/1600 Haswell chính hãng – F.5          454,000 36
DDR3 Laptop Kingston 8G/1600 Haswell chính hãng – F.10 CÓ HÀNG          875,000 36
DDR1 Laptop tháo máy 1gb/400 nhiều hiệu – T*, tạm hết          160,000 36
DDR2 Laptop tháo máy 1G/800 nhiều hiệu – T*            85,000 36
DDR2 Laptop tháo máy 2G/800 nhiều hiệu – T*, TẠM HẾT          175,000 36
DDR3 Laptop tháo máy 2G/1333 nhiều hiệu – T*          175,000 36
DDR3 Laptop tháo máy 2G/1600 nhiều hiệu – T* CÓ HÀNG          175,000 36
DDR3 Laptop tháo máy 4G/1333 nhiều hiệu – C          340,000 36
DDR3 Laptop tháo máy 4G/1600 nhiều hiệu – C CÓ HÀNG          340,000 36
DDR3L Laptop tháo máy 4G/1600L Haswel nhiều hiệu – C CÓ HÀNG          370,000 36
DDR3L Laptop tháo máy 8G/1600L Haswel nhiều hiệu – C          730,000 36
DDR3 Laptop Silicon 2GB/1600L Haswel, TẠM HẾT          300,000 36
DDR3 Laptop Silicon 4GB/1600L Haswel, TẠM HẾT          500,000 36
DDR3L Laptop Samsung 2G/1600L Haswel – C          350,000 36
DDR3 Laptop Team 2G/1600 Haswell chính hãng – FV          285,000 36
DDR3 Laptop Team 4G/1600 Haswell chính hãng – FV          425,000 36
DDR3 Laptop Team 8G/1600 Haswell chính hãng – FV          740,000 36
DDR3/2G bus 1333 laptop cũ                     – 1
MAINBOARD
MB ASROCK H81 cũ                     – 1
Mb 478/845 cũ          300,000 1
Mb Intel 775/965 tháo máy bộ, nguyên zin          400,000 1
Mb Asus/Giga/Msi 945/775 cũ (ddr2) – 01T          400,000 12
Mb Asus G31 cũ – 12T          660,000 12
Mb Asus G31/Giga G31/ Msi G31 cũ – 1T          450,000 1
Mb Asus H61 cũ còn bh          630,000 1
Mb Giga B75 cũ BH 12Th      1,000,000 12
Mb Giga G31 cũ – 12T, TẠM HẾT          710,000 12
MB Giga G41/DDR3 cũ – 12T, TẠM HẾT          910,000 12
Mb Giga H61M DS2 bh hãng t3->t11/16 CÓ HÀNG          750,000 1
Mb Intel G31/G33 cũ – 01T          500,000 0
MB Intel HP MB G41/DDR3 cũ – 12T          930,000 12
MB G31 – Giga *          610,000 12
MB G31 – không hiệu * CÓ HÀNG          590,000 12
MB G41 – không hiệu, BH 1N – T* CÓ HÀNG          740,000 12
MB G41 – không hiệu, BH 3N *, TẠM HẾT          855,000 36
MB H61 – không hiệu * CÓ HÀNG          770,000 36
Mb Asrock H61M VS3/VG4 chính hãng (100% tụ rắn, Gigabit LAN) – FV          870,000 36
Mb Asrock H61BTC Pro (bh ct) – F+50, TẠM HẾT          815,000 36
Mb Asrock H71M-DGS chính hãng (Dvi, Gigabit LAN) – FV, TẠM HẾT          895,000 36
Mb Asrock H81M-DGS chính hãng (Dvi, sata 3, usb 3.0) – F.10 CÓ HÀNG          995,000 36
Mb Asrock H81M-VG4 chính hãng (Vga, usb 2.0+3.0) – F.15          960,000 36
Mb Asrock H81M-G chính hãng (Dvi, sata 3, usb 3.0) – FV      1,285,000 36
Mb Asrock H81M-HDS R2.0 chính hãng (Dvi, hdmi, sata 3, usb 3.0) – FV      1,130,000 36
Mb Asrock B85 Killer chính hãng – FV      2,115,000 36
Mb Asrock B85M-HDS chính hãng (Hdmi) – FV      1,355,000 36
Mb Asrock B85M Pro 4 chính hãng – FV      1,460,000 36
Mb Asrock H97 Killer chính hãng (Killer Series for Gaming) – FV      2,610,000 36
Mb Asrock H97 Performance chính hãng (Fatal1ty Series for Gaming) – FV      2,360,000 36
Mb Asrock X99 Extreme4 chính hãng – FV      5,360,000 36
Mb Asrock Z97 Extreme4 chính hãng – FV      3,510,000 36
Mb Asrock Z97M Anniversary chính hãng – FV      2,210,000 36
Mb Asrock Z97 OC Formula chính hãng – FV      5,810,000 36
Mb Asrock Z97 Pro4 chính hãng – FV      2,860,000 36
Mb Asrock D1800M chính hãng – FV      1,330,000 36
Mb Asrock Q1900-ITX chính hãng – FV      1,910,000 36
Mb Asrock Q1900M chính hãng – FV      1,540,000 36
Mb Asus H61M-K chính hãng Viết Sơn, ko hộp – F.10      1,180,000 36
MB Asus H81MA (HDMI) 5X PROTECTION – FV      1,365,000 36
MB Asus H81MC – FV      1,430,000 36
MB Asus H81M-CS chính hãng VS – F.15 CÓ HÀNG      1,108,000 36
MB Asus H81MD (Com, LPT internal) 5X Protection 100% Tụ rắn – F.5 CÓ HÀNG      1,285,000 36
MB Asus H81ME 100% Tụ rắn – FV      1,255,000 36
MB Asus H81MK Cty – F+50, TẠM HẾT      1,085,000 36
MB Asus H81MK (VS/MT) – F.5      1,150,000 36
MB Asus H81MP – F.5 CÓ HÀNG      1,145,000 36
Mb Asus H81 Plus – FV      1,595,000 36
Mb Asus H81 M-F Plus – FV      1,390,000 36
Mb Asus H81 M-V Plus – FV      1,410,000 36
MB Asus H87M-E – FV      2,485,000 36
MB Asus H97-Plus -5X Protection SK 1150 – FV, bỏ dòng      2,605,000 36
MB Asus H97-Pro SK 1150 – FV, bỏ dòng      2,830,000 36
Mb Asus B85M-E SK1150 – FV      1,960,000 36
Mb Asus B85M-G (HDMI) 5X Protection SK1150 – FV      1,635,000 36
Mb Asus B85M-Gamer (HDMI) 5X Protection SK1150 – FV      1,690,000 36
MB Asus B85 Pro game SK1150 – FV      2,275,000 36
MB Asus B85 Plus SK1150 – FV      2,055,000 36
Mb Asus Trooper B85 SK1150 – FV      1,830,000 36
Mb Asus Vanguard B85 – TUF Series SK1150 – FV      2,220,000 36
MB Asus Z87-EXPERT SK 1150 – FV      6,595,000 36
MB Asus Z87-PRO SK 1150 – FV      4,670,000 36
MB Asus Gryphon Z87-The Ultimate Force (TUF)  SK 1150 – FV      2,515,000 36
Mb Asus H110M-D Dram3 Sk 1151 Skylake FV      1,500,000 36
Mb Asus H110M-D Dram4 Sk 1151 Skylake – F.10      1,570,000 36
Mb Asus H110M-E/M2 Dram4 Sk 1151 Skylake – F.10      1,450,000 36
Mb Asus Z170 Pro Gamming Sk 1151 Skylake FV      4,200,000 36
Mb Asus H170 Pro Gamming Sk 1151 Skylake ddr4 – FV      3,376,000 36
Mb Biostar H61MGV3 chính hãng, tem Anh Ngọc – F.15 CÓ HÀNG          915,000 36
Mb ECS H61 – FV, tạm hết          845,000 36
Mb ECS H81 H3-A3 – FV      1,060,000 36
Mb Foxconn H61 MD-V chính hãng – FV, tạm hết          935,000 36
Mb Giga H61M-DS2 (bh cty) – F+50      1,180,000 36
Mb Giga-H61M DS2 chính hãng (VS) sk1155 – F.10 CÓ HÀNG      1,330,000 36
Mb Giga H81M-DS2 (bh cty) – F+50      1,200,000 36
Mb Giga H81M DS2 chính hãng (VS) – F.47 CÓ HÀNG      1,290,000 36
MB Giga H81M S2PV – FV CÓ HÀNG      1,445,000 36
MB Giga H97-D3H SK 1150 – FV, tạm hết      2,860,000 36
MB Giga H97-GAMING 3 SK 1150 – FV, tạm hết      3,170,000 36
MB Giga H97M-D3H SK 1150 – FV, tạm hết      2,695,000 36
MB Giga B85M-D3H SK1150 (4 khe ram) – FV      1,855,000 36
MB Giga B85M-D3V-A SK1150 – FV      1,495,000 36
MB Giga B85M Gaming 3 SK1150 – FV      1,705,000 36
MB Giga B85M-HD3-A SK1150 – FV      1,600,000 36
Mb Giga P81-D3 SK1150 – FV      1,820,000 36
MB Giga Z97-D3H SK 1150 – FV      3,660,000 36
Mb Giga G1. Sniper B6 SK 1150 – FV      2,675,000 36
Mb Giga B150 G1. Sniper B7 SK 1151 Skylake – F.10      2,685,000 36
MB Giga B150M-D3H DDR3 SK1151 chính hãng VS- FV                     – 36
MB Giga B150M-D3H (DDR4) SK1151 chính hãng VS – FV      2,115,000 36
MB Giga H110M-DS2 DDR3 SK1151 (BH cty) – F.20      1,525,000 36
MB Giga H110M-DS2 DDR3 SK1151 chính hãng VS – F.10 CÓ HÀNG      1,580,000 36
MB Giga H110M-DS2 DDR4 SK1151 chính hãng – F.15      1,550,000 36
MB Giga H110M-S2PV DDR4 SK1151 chính hãng VS – F.10      1,625,000 36
MB Giga H170-GAMING3 DDR3 SK1151 – F.10      3,185,000 36
MB Giga H170-GAMING3 DDR4 SK1151 – FV      3,210,000 36
MB Gigabyte X150- PLUS WS SK 1151 DDR4 – FV      2,800,000 36
MB Gigabyte X150M- PLUS WS SK 1151 DDR4 – FV      2,320,000 36
MB Giga Z170M-D3H DDR4 SK1151 – FV      3,400,000 36
MB Giga X99-UD4 SK 2011      5,780,000 36
MB Gigabyte AMD FM2 58M HD2      1,450,000 36
MB MSI H61 chính hãng – FV          845,000 36
MB MSI H81M-P33 chính hãng – FV      1,070,000 36
MB MSI H81M-P33 Cty – F+5 CÓ HÀNG      1,060,000 36
MB MSI B85M-E45 chính hãng – F.10, sl10-50k/c      1,460,000 36
MB MSI B85M-Gaming chính hãng – FV      2,190,000 36
MB MSI B150-Gaming chính hãng – FV      2,100,000 36
MB MSI B150M-Mortar chính hãng – F.10      2,055,000 36
MB Server Intel DBS1200V3RPS SK 1150 chính hãng – FV CÓ HÀNG      3,170,000 36
MB Server Intel DBS1200V3RPL SK 1150 chính hãng, điều khiển từ xa, chưa có chip – FV      5,380,000 36
CPU
CPU Intel Dual Core E2180 – 1th * CÓ HÀNG            40,000 1
CPU Intel Core 2 E4500 ko fan *            70,000 36
CPU Intel E6300 ko fan, tạm hết            65,000 36
CPU Intel E6600 ko fan            90,000 36
CPU Intel E6850 ko fan, tạm hết          100,000 36
CPU Intel E7200 ko fan, tạm hết            70,000 36
CPU Intel E7400 ko fan            90,000 1
CPU Intel E7500 ko fan – T*          125,000 36
CPU Intel E7600 ko fan – T* CÓ HÀNG          145,000 36
CPU Intel E8200 ko fan CÓ HÀNG          140,000 36
CPU Intel E8300 ko fan          150,000 36
CPU Intel E8400 ko fan CÓ HÀNG          175,000 36
CPU Intel E8500 ko fan CÓ HÀNG          205,000 36
CPU Intel E8600 ko fan          245,000 36
CPU Intel Core 2 Quad Q6600 – T*          410,000 36
CPU Intel Core 2 Quad Q6700 – T*          470,000 36
CPU Intel Core 2 Quad Q8200, TẠM HẾT          475,000 36
CPU Intel Core 2 Quad Q8300 – T*          480,000 36
CPU Intel Core 2 Quad Q8400 – T*          510,000 36
CPU Intel Core 2 Quad Q9500      1,080,000 36
CPU Intel PDual G530(2.4g) sk1155+fan zin *, TẠM HẾT          640,000 36
CPU Intel PDual G620(2.6g) sk1155+fan zin * CÓ HÀNG          730,000 36
CPU Intel PDual G630(2.7g) sk1155+fan zin *, TẠM HẾT          770,000 36
CPU Intel PDual G640(2.8g) sk1155+fan zin *, TẠM HẾT          860,000 36
CPU Intel PDual G645(2.9g) sk1155+fan zin *          885,000 36
CPU Intel PDual G840(2.8g) sk1155+fan zin *, TẠM HẾT                     – 36
CPU Intel PDual G850(2.9g) sk1155+fan zin – T*          880,000 36
CPU Intel PDual G860(3.0g) sk1155+fan zin – T* CÓ HÀNG          920,000 36
CPU Intel PDual G870(3.1g) sk1155+fan zin – T* CÓ HÀNG          960,000 36
CPU Intel Celeron G1610(2.6g) sk1155+fan zin, TẠM HẾT                     – 36
CPU Intel Celeron G1630(2.8g) sk1155 Box 9h – FV, TẠM HẾT                     – 36
CPU Intel Celeron G1840(2.8g) sk1150 Box 9H – F.14 CÓ HÀNG          774,000 36
CPU Intel Celeron G1840(2.8g) sk1150+fan zin          763,000 36
CPU Intel PDual G2010(2.8g) sk1155+fan zin                     – 36
CPU Intel PDual G2020(2.9g) sk1155 Box 9H, FV      1,290,000 36
CPU Intel PDual G2020(2.9g) sk1155+fan zin *          920,000 36
CPU Intel PDual G2030(3.0g) sk1155 Box 9H – FV, TẠM HẾT                     – 36
CPU Intel PDual G2030(3.0g) sk1155+fan zin CÓ HÀNG          980,000 36
CPU Intel PDual G3220(3.0g) sk1150+fan zin, TẠM HẾT      1,100,000 36
CPU Intel PDual G3250(3.2g) sk1150 Box 9H – F.10 CÓ HÀNG      1,205,000 36
CPU Intel PDual G3250(3.2g) sk1150+fan zin box      1,200,000 36
CPU Intel PDual G3250(3.2g) sk1150+fan zin      1,152,000 36
CPU Intel PDual G3258(3.2g) sk1150 Box 9H – F.10      1,555,000 36
CPU Intel PDual G3260(3.3g) sk1150 Box 9H – F.15 CÓ HÀNG      1,235,000 36
CPU Intel PDual G3260(3.3g) sk1150+fan zin – F+30 CÓ HÀNG      1,180,000 36
CPU Intel PDual G3450(3.4g) sk1150 Box 9H – F.15 CÓ HÀNG      1,450,000 36
CPU Intel PDual G3460(3.5g) sk1150 Box 9H – F.15      1,488,000 36
CPU Intel Celeron G3900(2.8g) sk1151 Box 9H – F.10                     – 36
CPU Intel Celeron G3920(2.9g) sk1151 Box 9H – F.10                     – 36
CPU Intel PDual G4400(3.3g) sk1151 Box 9H – F.10 CÓ HÀNG      1,263,000 36
CPU Intel PDual G4400(3.3g) sk1151+fan zin – G+50      1,285,000 36
CPU Intel PDual G4500(3.5g) sk1151 Box 9H – FV                     – 36
CPU Intel PDual G4520(3.6g) sk1151 Box 9H – FV                     – 36
CPU Intel Core i3-2100(3.1Ghz) sk1155+fan zin – T*      1,395,000 36
CPU Intel Core i3-2120(3.3Ghz) sk1155+fan zin – T*      1,425,000 36
CPU Intel Core i3-2130(3.4Ghz) sk1155+fan zin      1,690,000 36
CPU Intel Core i3-3220(3.3Ghz) sk1155+fan zin      1,935,000 36
CPU Intel Core i3-3240(3.4Ghz) sk1155+fan zin      2,370,000 36
CPU Intel Core i3-4130(3.4Ghz) sk1150+fan zin, TẠM HẾT      2,275,000 36
CPU Intel Core i3-4150(3.5Ghz) sk1150+fan zin, tạm hết      2,335,000 36
CPU Intel Core i3-4160(3.6Ghz) sk1150 box 9h – F.15 CÓ HÀNG      2,505,000 36
CPU Intel Core i3-4160(3.6Ghz) sk1150+fan zin box – F+40      2,410,000 36
CPU Intel Core i3-4160(3.6Ghz) sk1150+fan zin *      2,345,000 36
CPU Intel Core i3-4170(3.7Ghz) sk1150 box 9h – F.5 CÓ HÀNG      2,540,000 36
CPU Intel Core i3-4170(3.7Ghz) sk1150+fan zin * CÓ HÀNG      2,360,000 36
CPU Intel Core i3-4370(3.8Ghz) sk1150 box 9h – F.10      3,440,000 36
CPU Intel Core i3-6098P(3.6Ghz) sk1151 box 9h – F.10      2,500,000 36
CPU Intel Core i3-6100(3.7Ghz) sk1151 box 9h – F.15      2,595,000 36
CPU Intel Core i3-6100(3.7Ghz) sk1151+fan zin * CÓ HÀNG      2,390,000 36
CPU Intel Core i3-6300(3.8Ghz) sk1151 box 9h – F.20      3,410,000 36
CPU Intel Core i3-6320(3.9Ghz) sk1151 box 9h – F.20      3,665,000 36
CPU Intel Core i5-2300(2.8g) sk1155+fan zin      2,070,000 36
CPU Intel Core i5-2320(3.0g) sk1155+fan zin      2,070,000 36
CPU Intel Core i5-2400(2.9-3.2g) sk1155+fan zin CÓ HÀNG      2,060,000 36
CPU Intel Core i5-2400S(2.5g) sk1155+fan zin CÓ HÀNG      2,020,000 36
CPU Intel Core i5-2500(3.3g) sk1155+fan zin      2,560,000 36
CPU Intel Core i5-2500S(2.7g) sk1155+fan zin      2,130,000 0
CPU Intel Core i5-3330(3.0g) sk1155 ko fan      2,530,000 36
CPU Intel Core i5-3340(3.0g) sk1155 ko fan, tạm hết      3,560,000 36
CPU Intel Core i5-3450(3.1g) sk1155+fan zin *      2,580,000 36
CPU Intel Core i5-3450P(3.3g) sk1155+fan zin                     – 36
CPU Intel Core i5-3470(3.2g) sk1155+fan zin      2,680,000 36
CPU Intel Core i5-3550(3.3g) sk1155+fan zin      2,750,000 36
CPU Intel Core i5-3570(3.4g) sk1155+fan zin      3,640,000 36
CPU Intel Core i5-3570S(3.1g) sk1155+fan zin *      2,680,000 36
CPU Intel Core i5-4460(3.2g) sk1150 box 9h – F.20      4,140,000 36
CPU Intel Core i5-4460(3.2g) sk1150+fan zin box – F+100      3,910,000 36
CPU Intel Core i5-4460(3.2g) sk1150+fan zin – F+150 CÓ HÀNG      3,745,000 36
CPU Intel Core i5-4590(3.3g) sk1150 box 9h – F.20      4,755,000 36
CPU Intel Core i5-4590(3.3g) sk1150+fan zin      4,330,000 36
CPU Intel Core i5-4690(3.5g) sk1150 box 9h – F.20      5,240,000 36
CPU Intel Core i5-4690K(3.5g) sk1150 box 9h – FV, tạm hết      5,745,000 36
CPU Intel Core i5-6400(2.7g) sk1151 box 9H – F.20      4,145,000 36
CPU Intel Core i5-6400(2.7g) sk1151+fan zin      3,800,000 36
CPU Intel Core i5-6402P(2.87g) sk1151 box 9H – F.20      4,430,000 36
CPU Intel Core i5-6500(3.2g) sk1151 box 9H – F.20      4,750,000 36
CPU Intel Core i5-6500(3.2g) sk1151+fan zin      4,305,000 36
CPU Intel Core i5-6600(3.3g) sk1151 box 9H – F.20      5,280,000 36
CPU Intel Core i5-6600K(3.5g) sk1151 box 9H, chưa fan – F.20      5,720,000 36
CPU Intel Core i7-2600(3.3g) sk1155+fan zin, TẠM HẾT      3,390,000 36
CPU Intel Core i7-2600S(2.8g) sk1155+fan zin, TẠM HẾT      3,250,000 36
CPU Intel Core i7-3770(3.4g) sk1155 ko fan, TẠM HẾT      5,050,000 36
CPU Intel Core i7-4790(3.6g) sk1150 box 9H – F.30      7,280,000 36
CPU Intel Core i7-4790(3.6g) sk1150+fan zin box – F+50      7,000,000 36
CPU Intel Core i7-4790(3.6g) sk1150+fan zin – C      6,475,000 36
CPU Intel Core i7-4790K(4.0g) sk1150 box 9h – F.35      8,240,000 36
CPU Intel Core i7-5820K(3.3g) sk2011 box 9h, chưa fan – FV      9,430,000 36
CPU Intel Core i7-5930K(3.5g) sk2011 box 9h, chưa fan    14,200,000 36
CPU Intel Core i7-5960X(3.0g) sk2011 box 9h, chưa fan    25,300,000 36
CPU Intel Core i7-6700(3.4g) sk1151 box 9h – F.15      7,330,000 36
CPU Intel Core i7-6700(3.4g) sk1151+fan zin *      6,790,000 36
CPU Intel Core i7-6700K(4.0g) sk1151 box 9h, chưa fan, lấy fan+770k – FV      8,290,000 36
CPU AMD A8 6600(4.2g/4m) sk FM2 Box 9h – FV      2,350,000 36
CPU Xeon E3-1220V3(3.1g/8m) sk1150 Box 9h, no iGPU – F.25      4,775,000 36
CPU Xeon E3-1220V3(3.1g/8m) sk1150+fan zin *, TẠM HẾT      4,150,000 36
CPU Xeon E3-1225V1(3.1g/6m) sk1155+fan zin *, TẠM HẾT      2,640,000 36
CPU Xeon E3-1230V5(3.4g/8m) sk1151 Box 9h, chỉ hỗ trợ main server – FV      6,110,000 36
CPU Xeon E3-1231V3(3.4g/8m) sk1150 Box 9h, no GPU – F.20      5,875,000 36
CPU Xeon E3-1231V3(3.4g/8m) sk1150+fan zin box – FV      5,530,000 36
Ổ CỨNG
Hdd pc 40G sata cũ CÓ HÀNG            65,000 1
Hdd pc seagate/maxtor 80G sata cũ 01th            90,000 1
Hdd pc 160G sata cũ CÓ HÀNG          120,000 1
Hdd pc 250G sata cũ                     – 1
Hdd Pc 1Tb sata cũ, tạm hết          750,000 3
Hdd Pc 2Tb sata cũ, tạm hết      1,200,000 3
Hdd Pc 3Ttb sata cũ      1,700,000 3
Hdd pc 80g ata, samsung/hitachi/seagate – 1N *          105,000 12
Hdd pc 160g ata seagate – 1N – T*          135,000 12
Hdd pc 250g ata seagate – 1N          210,000 12
Hdd pc 500g ata seagate – 1N          480,000 12
Hdd pc 40g sata seagate/western – 1N            85,000 12
Hdd pc 80g sata seagate mỏng – 1N – T*, tạm hết          135,000 12
Hdd pc 80g sata Samsung – 1N – T* CÓ HÀNG          130,000 12
Hdd pc 80g sata Western – 1N – T* CÓ HÀNG          130,000 12
Hdd pc 160g sata SG – 1N – T* CÓ HÀNG          160,000 12
Hdd pc 160g sata WD – 1N – T*, TẠM HẾT          155,000 12
Hdd pc 250g sata SG dày – 1N – T*, TẠM HẾT          270,000 12
Hdd pc 250g sata SG mỏng – 1N, TẠM HẾT                     – 12
Hdd pc 250g sata SG dày – 2N – T*, TẠM HẾT          285,000 24
Hdd pc 250g sata SG mỏng – 2N * CÓ HÀNG          288,000 24
Hdd pc 250g sata WD green – 2N * CÓ HÀNG          287,000 24
Hdd pc 250g sata WD blue – 2N (New 100%) Cty          520,000 24
Hdd pc 320g sata SG – 1N, TẠM HẾT          375,000 12
Hdd pc 320g sata SG – 2N, tạm hết          375,000 24
Hdd pc 320g sata Western green – 2N – T* CÓ HÀNG          305,000 24
Hdd pc 500g sata SG dày – 1N, tạm hết          700,000 12
Hdd pc 500g sata SG mỏng – 1N, TẠM HẾT          700,000 24
Hdd pc 500g sata SG dày – 2N *          665,000 24
Hdd pc 500g sata SG mỏng – 2N – T* CÓ HÀNG          665,000 24
Hdd pc 500g sata SG mỏng (18A Mới 100%) – 2N – *          785,000 24
Hdd pc 500g sata WD – 2N CÓ HÀNG          660,000 24
Hdd pc 750g sata Seagate – 1N, TẠM HẾT          730,000 24
Hdd pc 750g sata Seagate – 2N CÓ HÀNG          740,000 24
Hdd pc 1T sata Seagate – 1N, TẠM HẾT                     – 12
Hdd pc 1T sata Seagate dày, sata 2 – 2N – C, TẠM HẾT          960,000 24
Hdd pc 1T sata Seagate mỏng, sata 3 – 2N – C      1,000,000 24
Hdd pc 1T sata Western – 2N – C      1,010,000 24
Hdd pc 2T sata 2nd Western chính hãng – 1N, TẠM HẾT      1,340,000 12
Hdd pc 2T sata Seagate – 2N – C CÓ HÀNG      1,340,000 24
Hdd pc 2T sata Western green cty – 2N      1,440,000 24
Hdd pc 3T sata Seagate/western – 2N      1,820,000 24
Hdd pc 3T sata Western purx 2nd chính hãng (chuyên camera 24/24) – 2N      2,790,000 24
Hdd pc 4T sata Seagate – 2N – C      2,770,000 24
Hdd pc 4T sata Western green cty – 2N – C      2,845,000 24
Hdd pc 5T sata Seagate – 2N – C      3,255,000 24
Hdd pc 6T sata Seagate – 2N – C      4,955,000 24
Hdd pc seagate 500g sata chính hãng (Viễn Sơn/FPT) – F.10 CÓ HÀNG      1,060,000 24
Hdd pc seagate 1t sata chính hãng (Viễn Sơn/FPT) – F.10 CÓ HÀNG      1,135,000 24
Hdd pc seagate 2t sata chính hãng (Viễn Sơn/FPT) – F.10 CÓ HÀNG      1,760,000 24
Hdd pc seagate 3t sata chính hãng (Viễn Sơn/FPT) – F.10      2,340,000 24
Hdd pc seagate 4t sata chính hãng (Viễn Sơn/FPT) – F.10      3,240,000 24
Hdd pc seagate 1t Surveillance chuyên camera sata chính hãng (Viễn Sơn) – F.10      1,350,000 24
Hdd pc seagate 2t Surveillance chuyên camera sata chính hãng (Viễn Sơn) – F.10      1,980,000 24
Hdd pc seagate 3t Surveillance chuyên camera sata chính hãng (Viễn Sơn) – F.10      2,730,000 24
Hdd pc seagate 4t Surveillance chuyên camera sata chính hãng (Viễn Sơn) – F.10      3,780,000 24
Hdd pc seagate 6t Surveillance chuyên camera sata chính hãng (Viễn Sơn) – F.20      6,150,000 24
Hdd pc seagate 8t Surveillance chuyên camera sata chính hãng (Viễn Sơn) – F.30      8,200,000 24
Hdd pc toshiba 500g 7200rpm sata chính hãng (ADVN) – F.50          920,000 24
Hdd pc toshiba 1t sata chính hãng (ADVN) – F.15      1,055,000 24
Hdd pc toshiba 2t sata chính hãng (ADVN) – FV      1,805,000 24
Hdd pc toshiba 3t sata chính hãng (ADVN) – FV      2,475,000 24
Hdd pc toshiba 4t sata chính hãng (ADVN) – FV      3,450,000 24
Hdd pc western 250g sata blue CH – FV          985,000 24
Hdd pc western 500g sata blue CH – F.10 CÓ HÀNG      1,025,000 24
Hdd pc western 500g sata black CH, 2 nhân, 7200rpm – F.100      1,420,000 36
Hdd pc western 500g sata green CH – FV      1,120,000 24
Hdd pc western 500g sata purx CH (chuyên ghi camera) – FV      1,310,000 36
Hdd pc western 1t sata blue CH – F.10 CÓ HÀNG      1,105,000 24
Hdd pc western 1t sata black CH, 2 nhân, 7200rpm – F.15 CÓ HÀNG      1,655,000 60
Hdd pc western 1t sata green CH – FV      1,170,000 24
Hdd pc western 1t sata purx CH (chuyên ghi camera) – FV      1,620,000 36
Hdd pc western 1t sata red CH – F.10      1,565,000 36
Hdd pc western 2t sata blue/64mb cache CH – F.10 CÓ HÀNG      1,625,000 24
Hdd pc western 2t sata black CH, 2 nhân, 7200rpm – FV      2,920,000 60
Hdd pc western 2t sata purx CH (chuyên ghi camera) – FV      2,250,000 36
Hdd pc western 2t sata red CH      2,345,000 36
Hdd pc western 3t sata blue/64mb cache CH – FV CÓ HÀNG      2,225,000 24
Hdd pc western 3t sata black CH, 2 nhân, 7200rpm, TẠM HẾT      4,050,000 60
Hdd pc western 3t sata purx CH (chuyên ghi camera) – FV      2,880,000 36
Hdd pc western 3t sata red CH – FV      2,790,000 36
Hdd pc western 4t sata black CH – C      5,255,000 60
Hdd pc western 4t sata black Enterprise-class CH, 2 nhân, 7200rpm (xách tay) – C, TẠM HẾT                     – 24
Hdd pc western 4t sata green CH – FV      3,550,000 24
Hdd pc western 4t sata purx CH (chuyên ghi camera) – F.10      4,000,000 24
Hdd pc western 4t sata red CH – FV      4,055,000 36
Hdd pc western 5t sata green CH      5,146,000 24
Hdd pc western 6t sata green CH      6,405,000 24
Hdd pc western 6t sata red CH      6,630,000 36
Hdd ssd Corsair 120g force 3                     – 36
Hdd ssd Corsair 128g GBGS – FV      2,135,000 36
Hdd ssd Corsair 128g GBLX – FV      1,610,000 36
Hdd ssd Corsair 240gb, 8/3 có hàng                     – 36
Hdd ssd Corsair 265g GBLX – FV      2,850,000 36
Đế hdd ssd CÓ HÀNG            20,000 36
Hdd ssd Intel 120G – 535/H601 chính hãng (không đế) – F.20                     – 36
Hdd ssd Intel 120G – 540/H6X1 chính hãng (không đế) – F.15      1,215,000 36
Hdd ssd intel 240G – 540/H6X1 chính hãng (không đế) – FV      2,080,000 36
Hdd ssd intel 240G – 520 BH3N HB, không đế *      1,720,000 36
Hdd ssd intel 480G – 535 chính hãng (không đế) – FV      3,630,000 36
Hdd ssd intel 480G – 540 chính hãng (không đế) – FV      3,630,000 0
Hdd ssd Kingmax 128g (sata2 – 2.5)                     – 36
Hdd ssd Kingmax 120g (sata3 – 2.5)                     – 36
Hdd ssd Kingmax 240g (sata3 – 2.5)                     – 36
Hdd ssd Kingston 120g V300 BH3N HB, có đế * CÓ HÀNG          735,000 36
Hdd ssd Kingston 240g UV300 BH3N HB (490-550mb/s), có đế – C      1,635,000 36
Hdd ssd Kingston 240g V300 BH3N HB, có đế – C      1,360,000 36
Hdd ssd Kingston 120g SV300 tem VS, không đế – F.5 CÓ HÀNG          995,000 36
Hdd ssd Kingston 120g UV400 tem VS, không đế – F.10, tạm hết          980,000 36
Hdd ssd Kingston 240g UV300 (490-550mb/s) tem VS, có đế – FV      1,615,000 36
Hdd ssd Kingston 240g SUV400 tem VS, ko đế – F.10 CÓ HÀNG      1,590,000 36
Hdd ssd Kingston 240g V300 tem VS, có đế – F.10      1,670,000 36
Hdd ssd Plextor 128Gb PX-128M6S, ko đế – FV, tạm hết      1,495,000 36
Hdd ssd Plextor 128Gb PX-128M6V – FV, tạm hết      1,150,000 36
Hdd ssd Plextor 128Gb PX-128M7VC, ko đế – F.10      1,032,000 36
Hdd ssd SanDisk 120g Plus chính hãng (đọc 530/ghi 400mb/s) – FV      1,110,000 36
Hdd ssd SanDisk 240g Plus chính hãng (đọc 530/ghi 440mb/s) – FV      1,670,000 36
Hdd ssd SanDisk 480g Plus chính hãng (đọc 535/ghi 445mb/s) – FV      3,280,000 36
Hdd ssd SanDisk 120g Ultra II chính hãng (đọc 550/ghi 500mb/s) – FV      1,400,000 36
Hdd ssd SanDisk 240g Ultra II chính hãng (đọc 550/ghi 500mb/s) – FV      2,080,000 36
Hdd ssd SanDisk 480g Ultra II chính hãng (đọc 550/ghi 500mb/s) – FV      3,890,000 36
Hdd ssd SanDisk 240g Extreme Pro chính hãng (đọc 550/ghi 520mb/s) – FV      3,055,000 60
Hdd ssd SanDisk 480g Extreme Pro chính hãng (đọc 550/ghi 515mb/s) – FV      5,640,000 60
Hdd ssd SanDisk 960g Extreme Pro chính hãng (đọc 550/ghi 515mb/s) – FV    10,500,000 60
Hdd ssd Samsung 64g 1.8″ tray, ko đế          800,000 36
Hdd ssd Samsung 120g evo 750 sata, ko đế – F+60      1,360,000 36
Hdd ssd Samsung 120g evo 850 sata 3, ko đế – F+60      1,430,000 60
Hdd ssd Samsung 250g evo 850 sata 3, ko đế – F.70      2,430,000 60
Hdd ssd Samsung 256g pro 850 sata 3, ko đế – C      3,600,000 36
Hdd ssd Samsung 500g Evo 850 sata 3, ko đế – C      3,630,000 36
Hdd ssd Team Dark 120g 2.5″, có đế – C          970,000 36
Hdd ssd Team Evo 120g 2.5″, có đế – C, tặng mouse wl motospeed G11          910,000 36
Hdd ssd Team Dark 240g 2.5″, có đế – C      1,920,000 36
Hdd ssd Team Evo 240g 2.5″, có đế – C, tặng usb Team 16g C151/153      1,580,000 36
Hdd ssd Trancend 64g – 720 (sata 3), có đế – T*          580,000 36
Hdd laptop 40g ata cũ – 1 tháng          190,000 1
Hdd laptop 80g ata cũ – 1 tháng          290,000 1
Hdd laptop 80g sata cũ                     – 1
Hdd laptop 120g sata cũ                     – 1
Hdd laptop 160g sata cũ 1.8″ mini      1,050,000 1
Hdd laptop 250g sata cũ 1.8″ mini      1,250,000 1
HDD laptop 40gb ata – 1N – T*, tạm hết          170,000 12
HDD laptop 80gb ata – 1N – T*          270,000 12
HDD laptop 80gb Seagate sata – 1N – T* CÓ HÀNG          380,000 12
HDD laptop 120gb Seagate/western sata – 1N – T*          430,000 12
HDD laptop 160gb Seagate sata – 1N – T*          455,000 12
HDD laptop 250gb Seagate sata – 1N – T* CÓ HÀNG          590,000 12
HDD laptop 320gb Seagate sata – 1N – T*          665,000 12
HDD laptop 500gb Seagate sata – 1N – T*          780,000 12
HDD laptop 500gb Seagate sata – 2N – T*          860,000 24
HDD laptop 500gb Samsung sata – 1N – T*          800,000 12
Hdd laptop 500g sata Hitachi 5400rpm – 3N – C          940,000 36
Hdd laptop 500g sata Hitachi 7200rpm – 3N – C      1,100,000 36
Hdd laptop 500g sata Western – 3N          920,000 36
HDD laptop 1Tb sata Western chính hãng – BH 1N CÓ HÀNG          990,000 12
HDD laptop 1Tb sata Hitachi (HGST) 5400rpm – 3N CÓ HÀNG      1,220,000 36
HDD laptop 1Tb sata Hitachi (HGST) 7200rpm – 3N      1,410,000 36
Hdd laptop Hitachi 500g 5400rpm chính hãng ADVN – FV      1,010,000 24
Hdd laptop Hitachi 1TB chính hãng ADVN – FV      1,350,000 24
Hdd laptop Seagate 500g 5400 9H – F.13 CÓ HÀNG          982,000 24
Hdd laptop Seagate 500g 7200 9H – F.10 CÓ HÀNG      1,140,000 24
Hdd laptop Seagate 1Tb 5400 chính hãng – F.10      1,440,000 24
Hdd laptop Toshiba 500g 5400rpm chính hãng – F+40          900,000 24
Hdd laptop Toshiba 1TB 5400rpm chính hãng – FV      1,260,000 24
Hdd laptop Western 500g blue 9h, 5400rpm – F.10 CÓ HÀNG      1,030,000 24
Hdd laptop Western 500g black 9h, 7200rpm, 2 nhân – FV CÓ HÀNG      1,265,000 36
Hdd laptop Western 1Tb blue 5400rpm 9h – F.10      1,380,000 24
Hdd laptop Western 1Tb red 5400rpm/16mb 9h – FV      1,790,000 24
Ổ CỨNG DI ĐỘNG
BOX 120G samsung          500,000 6
Adata 500G HV610/HV620 gắn ngoài – FV      1,080,000 36
Adata 1T     HV610/HV620 gắn ngoài – FV      1,300,000 36
Hitachi Touro base 500G 2.5″ gắn ngoài usb 3.0 – FV      1,130,000 36
Hitachi Touro base 1TB   2.5″ gắn ngoài usb 3.0 – FV                     – 36
LaCie Porsche 500G P9220 gắn ngoài usb 3.0 – FV      1,425,000 36
LaCie Porsche 1TB   P9220 gắn ngoài usb 3.0 – FV      2,090,000 36
LaCie Porsche Slim 500G P9223 gắn ngoài usb 3.0 – FV      1,790,000 36
LaCie Rugged Mini 500G gắn ngoài usb 3.0 – FV      1,480,000 36
LaCie Rugged Mini 1TB   gắn ngoài usb 3.0 – FV      2,245,000 36
SanDisk EXT500 120g ssd gắn ngoài (đọc 415/ghi 340mb/s, nhỏ gọn trong lòng bàn tay) – FV, tm giảm 1%      2,250,000 36
SanDisk EXT500 240g ssd gắn ngoài (đọc 415/ghi 340mb/s, nhỏ gọn trong lòng bàn tay) – FV, tm giảm 1%      3,050,000 36
SanDisk EXT500 480g ssd gắn ngoài (đọc 430/ghi 400mb/s, nhỏ gọn trong lòng bàn tay) – FV, tm giảm 1%      5,300,000 36
SanDisk EXT900 480g ssd gắn ngoài (đọc+ghi 850mb/s) – FV, tm giảm 1%      8,350,000 36
Seagate Backup Plus Slim 500G 2.5 Di Động 3.0 Black/Silver – FV      1,190,000 36
Seagate Backup Plus Slim 1TB 2.5 Di Động 3.0 Black – FV      1,720,000 36
Seagate Backup Plus 2TB 2.5 Di Động 3.0 Black – FV      2,990,000 36
Seagate Backup Plus 2TB 3.5 Di Động 3.0 Black – FV      2,380,000 36
Seagate Backup Plus 3TB 3.5 Di Động 3.0 Black – FV      3,220,000 36
Seagate Backup Plus 4TB 3.5 Di Động 3.0 Black – FV      4,405,000 36
Seagate Expansion Portable 500G 2.5 Di Động 3.0 Black – FV CÓ HÀNG      1,180,000 36
Seagate Expansion Portable 1TB   2.5 Di Động 3.0 Black – FV CÓ HÀNG      1,520,000 36
Seagate Expansion Portable 2TB   2.5 Di Động 3.0 Black – FV      2,640,000 36
Seagate Expansion 2TB 3.5 Di Động 3.0 – FV      2,265,000 36
Seagate Expansion 3TB 3.5 Di Động 3.0 – FV      3,140,000 36
Seagate Central 2TB Black_STCG2000300 – Ổ cứng mạng  – FV      3,480,000 36
Sony 500g 2.5 Di Động 3.0 – FV      1,265,000 36
Sony 1tb 2.5 Di Động 3.0, vỏ nhựa đen – FV      1,445,000 36
Sony 1tb 2.5 Di Động 3.0, vỏ nhôm đen/hồng – FV      1,545,000 36
Sony 2tb 2.5 Di Động 3.0 – FV      2,845,000 36
Toshiba 500G 2.5 Canvio Connect Di Động 3.0 – FV      1,275,000 36
Toshiba 1TB   2.5 Slim Di Động 3.0 – FV      1,740,000 36
Transcend 500G StoreJet 2.5″ H3 Slim Di Động 3.0 – FV CÓ HÀNG      1,220,000 36
Transcend 500G StoreJet 2.5″ M3 Slim Di Động 3.0 – FV CÓ HÀNG      1,220,000 36
Transcend 1Tb   StoreJet 2.5″ 3.0 BH2N – C      1,340,000 24
Transcend 1Tb   StoreJet 2.5″ H3 Slim Di Động 3.0 – FV      1,580,000 36
Transcend 1Tb   StoreJet 2.5″ M3 Slim Di Động 3.0 – FV      1,580,000 36
Transcend 2Tb   StoreJet 2.5″ H3 Di Động 3.0 – FV      2,700,000 36
Transcend 2Tb   StoreJet 2.5″ M3 Di Động 3.0 – FV      2,700,000 36
Transcend 2Tb T3 3.5″ Di Động 3.0 – FV      2,325,000 36
Transcend 3Tb T3 3.5″ Di Động 3.0 – FV      2,445,000 36
Western Element 500g 2.5 Slim Di Động 3.0 – F.15      1,160,000 36
Western Element 1TB   2.5″/3.0/BH2N – F+50      1,360,000 24
Western Element 1TB   2.5 Slim Di Động 3.0 – F.10 CÓ HÀNG      1,480,000 36
Western Element 2TB   2.5″/3.0/BH2N – F+100      2,200,000 24
Western Element 2TB   2.5 Slim Di Động 3.0 – F.10 CÓ HÀNG      2,570,000 36
Western Passport Ultra 500G 2.5 Slim Di Động 3.0 – FV      1,325,000 36
Western Passport Ultra 1TB   2.5 Slim Di Động 3.0 – FV CÓ HÀNG      1,575,000 36
Western Passport Ultra 2TB   2.5 Slim Di Động 3.0 – FV      3,320,000 36
Western Passport Ultra Metal Edition 1TB 2.5 Slim Di Động 3.0 – FV      1,780,000 36
Western Passport Ultra Metal Edition 2TB 2.5 Slim Di Động 3.0 – FV      3,170,000 36
Western Element 2TB 3.5 Di Động 3.0 – FV      2,205,000 36
Western Element 3TB 3.5 Di Động 3.0 – FV      2,975,000 36
Western Mybook Ultra 2TB Di Động (3.5) – FV      2,305,000 36
Western Mybook Ultra 3TB Di Động (3.5) – FV      3,090,000 36
Western Mybook Ultra 4TB Di Động (3.5) – FV      4,245,000 36
Western Mybook Ultra 6TB Di Động (3.5) – FV      6,935,000 36
Western My Cloud 2TB Di Động – FV      3,640,000 36
Western My Cloud 3TB Di Động – FV      4,505,000 36
Western My Cloud 4TB Di Động – FV      5,910,000 36
Western My Book Multi 6TB Di Động 3.0 – FV      6,460,000 36
BOX ĐỰNG Ổ CỨNG
Caddy Bay dày-(BOX HDD) – T*            80,000 6
Caddy Bay mỏng, nhựa-(BOX HDD) – F* CÓ HÀNG            75,000 6
Caddy Bay mỏng, nhôm-(BOX HDD) – F* CÓ HÀNG            80,000 6
Box hdd 2.5 Buffalo security sata Nhật 2.0+cáp 2.0          145,000 12
Box hdd 2.5 Buffalo sata Nhật 3.0+cáp 3.0 CÓ HÀNG          215,000 12
Box hdd 2.5 Buffalo Mini Station 3.0 sata+cáp 3.0          215,000 12
Box hdd 2.5 Enclosure Z10 sata, usb 2.0 CÓ HÀNG            68,000 2
Box hdd 2.5 Hitachi inox sata 2.0, TẠM HẾT            75,000 1
Box hdd 2.5 Orico (2599US3) sata 3.0 CÓ HÀNG          145,000 3
Box hdd 2.5 Orico (2588US3) đỏ, sata 3.0          145,000 3
Box hdd 2.5 Seagate Expansion sata 3.0+cáp 3.0 CÓ HÀNG          175,000 1
Box hdd 2.5 Seagate USM sata 3.0+cáp 3.0 CÓ HÀNG          112,000 6
Box hdd 2.5 Samsung ata 2.0, TẠM HẾT            74,000 1
Box hdd 2.5 Samsung sata 2.0, TẠM HẾT            75,000 1
Box hdd 2.5 SSK 037 sata 2.0 – T*          166,000 6
Box hdd 2.5 SSK 066 sata 2.0 – T*          176,000 6
Box hdd 2.5 SSK T200 sata 2.0 (có khóa chống ghi dữ liệu, chống virus), tạm hết          177,000 6
Box hdd 2.5 SSK 080 sata 3.0 CÓ HÀNG          177,000 6
Box hdd 2.5 SSK 085 sata 3.0 – T*          220,000 6
Box hdd 2.5 SSK 088 sata 3.0 – T*          156,000 6
Box hdd 2.5 SSK G300 sata 3.0 (có khóa chống ghi dữ liệu, chống virus) CÓ HÀNG          222,000 6
Box hdd 2.5 SSK SHE072 sata 3.0          400,000 6
Box hdd 2.5 SSK V300 sata 3.0 – C*          186,000 6
Cáp chuyển HDD sata Laptop ra USB 3.0 CÓ HÀNG            80,000 3
Box hdd 3.5 Buffalo sata Nhật 2.0 HD-CEU2 mới 99%+cáp+adaptor, tray CÓ HÀNG          140,000 12
Box hdd 3.5 Buffalo sata Nhật 2.0 mới 100%, TẠM HẾT          200,000 12
Box hdd 3.5 Buffalo sata Nhật 3.0, TẠM HẾT          245,000 12
Box hdd 3.5 Hitachi ata Nhật 2.0, TẠM HẾT          195,000 12
Box hdd 3.5 Hitach sata Nhật 3.0, TẠM HẾT          245,000 12
Box hdd 3.5 Hitachi ata-sata 3.0, TẠM HẾT          252,000 12
Hộp nhựa đựng hdd 3.5 Orico PHP-35 * CÓ HÀNG            55,000 12
Box hdd gắn trong 3.5 Orico 1105SS sata 3.0, full hộp, hỗ trợ hdd 2TB – T* CÓ HÀNG          270,000 12
Box hdd gắn trong 3.5 Orico 1109SS sata 3.0, full hộp, hỗ trợ hdd 2TB – T*          346,000 12
Box hdd 3.5 Orico 3588 sata 3.0 full hộp, hỗ trợ hdd 2TB – T*          335,000 12
Box hdd 3.5 Orico 7618 sata 3.0 – F*          570,000 12
Box hdd 3.5 SSK 0511 sata 2.0 – T*          530,000 6
Box hdd 3.5 SSK 053 sata 2.0 – T*          397,000 6
Box hdd 3.5 SSK 056 sata 2.0 – T*          377,000 6
Box hdd 3.5 SSK G130 sata 3.0 *          408,000 6
Box hdd 3.5 SSK G3000 sata 3.0 *          332,000 6
Box hdd 3.5 SSK S3300 sata 3.0 *          375,000 6
Dox 2 hdd sata Buffalo/Kurodachi usb 3.0 *          700,000 12
Dox 1 hdd sata Kurodachi usb 3.0 *          450,000 12
Dox hdd 2.5″ 3.5″ sata Unitek *          500,000 3
MÀN HÌNH
Thanh treo tường lcd 15″->32″ zin, chính hãng            40,000 0
Thanh treo tường lcd 15″->32″            75,000 0
LCD 15″ 2nd          300,000 1
LCD 17″ VUÔNG 2nd CÓ HÀNG          400,000 1
LCD 17″ WIDE 2ND, TẠM HẾT CÓ HÀNG                     – 1
LCD 19″ WIDE 2ND, tặng cáp nguồn+vga          900,000 1
LCD 20″ 2ND      1,300,000 1
LCD 22″ 2ND CÓ HÀNG      2,000,000 1
LCD 23″ Mitsubishi  (RDT233WLM) 2ND ( Tặng cáp hdmi 1,5m, dây nguồn) CÓ HÀNG      2,000,000 1
LCD 23″ DELL Ultrashap Cũ      3,000,000 0
LCD 24″ DELL S24 2ND      2,100,000 0
LCD 24″ DELL Ultrashap Cũ      3,700,000 0
LCD 26″ 2ND – IIYAMA E2607WS (hàng Nhật)      2,200,000 1
Lcd ACER 15.6″ P166HQL chính hãng – F.10 CÓ HÀNG      1,510,000 24
Lcd ACER 17″ V176L Vuông chính hãng (vga) – FV                     – 24
Lcd ACER 18.5″ E1900HQb Led chính hãng (vga, phone) – F.20      1,575,000 24
Lcd ACER 19.5″ KA200HQ chính hãng – F.10      1,580,000 24
Lcd ACER 19.5″ K202HQL Led chính hãng – FV, tạm hết      1,895,000 24
Lcd ACER 19.5″ G206HQL Led chính hãng – FV, tạm hết      1,865,000 24
Lcd ACER 19.5″ V206, Vga+Dvi chính hãng – FV, tạm hết      1,680,000 24
Lcd ACER 20.7″ K212HQL, Vga+Dvi Led, Full HD chính hãng – F.15      2,050,000 24
Lcd ACER 21.5″ K222HQL Led, Dvi, chính hãng – FV      2,555,000 24
Lcd ACER 23″ S230HL Led, Full HD, Dvi chính hãng – FV                     – 24
Lcd ACER 24″ S240HL Led, Full HD, Hdmi chính hãng – FV                     – 24
Lcd ACER 24″ K242HL Led chính hãng – FV      2,665,000 24
Lcd AOC 18.5″ W_E970SWN Led chính hãng (vga) – F.5 CÓ HÀNG      1,525,000 24
Lcd AOC 19″ E951SN Led chính hãng – FV, tạm hết      1,880,000 24
Lcd AOC 19.5″ M2060SWD vga+dvi, Led, Full HD chính hãng – F.5      1,600,000 24
Lcd AOC 20″ I2080SW IPS chính hãng – F.5      1,615,000 24
Lcd AOC 20,7″ E2180SWN Vga, Led chính hãng – F.10      1,820,000 24
Lcd AOC 21.5″ I2260SD IPS chính hãng – FV      2,520,000 24
Lcd AOC 22″ 2269 chính hãng – FV      2,735,000 24
Lcd AOC 22″ E2270SW chính hãng – FV      2,105,000 24
Lcd AOC 21.5″ A2272 (all in one lcd touch) chính hãng – FV      7,850,000 24
Lcd AOC 21.5″ I2276VW IPS chính hãng – FV      2,510,000 24
Lcd AOC 23″ 2360SD IPS Full HD, Dvi chính hãng – FV      3,070,000 24
Lcd AOC 23″ 2369 IPS Full HD chính hãng – FV      3,205,000 24
Lcd AOC 24″ M2461FWH Led, HDMI chính hãng – FV      3,085,000 24
Lcd AOC 24″ I2473PHT IPS Full HD chính hãng – FV      5,060,000 24
Lcd AOC 24″ I2476VW/PHT IPS Full HD chính hãng – FV      3,190,000 24
Lcd AOC 25″ I2579V chính hãng – FV      3,890,000 24
Lcd AOC 27″ I2769VM chính hãng – FV      4,850,000 24
Lcd ASUS 18.5″ VS197DE (cổng vga) chính hãng – FV CÓ HÀNG      1,625,000 36
Lcd ASUS 19.5″ VX207DE (cổng vga) chính hãng – FV CÓ HÀNG      1,750,000 36
Lcd ASUS 19.5″ VX207NE (cổng vga, dvi) chính hãng – FV      1,760,000 36
Lcd ASUS 21.5″ VS228D Led chính hãng – FV      2,620,000 36
Lcd ASUS 21.5″ VS228DE Led chính hãng – FV      2,550,000 36
Lcd ASUS 21.5″ VX229H IPS, Hdmi (không viền) chính hãng – FV      3,530,000 36
Lcd ASUS 21.5″ VS229HV IPS, Hdmi, Dvi chính hãng – FV      3,260,000 36
Lcd ASUS 21.5″ VS229NA IPS, Dvi chính hãng – FV      2,830,000 36
Lcd ASUS 23″ VX239H IPS, Hdmi chính hãng – FV      4,160,000 36
Lcd ASUS 23″ VX239HR-W (trắng) IPS, Hdmi chính hãng – FV      5,300,000 36
Lcd ASUS 23″ VS239HV IPS, Hdmi, Dvi chính hãng – FV      3,730,000 36
Lcd ASUS 23″ MX239H IPS, Hdmi, Không viền, khung nhôm, 2 loa B&O chính hãng – FV      5,380,000 36
Lcd ASUS 23.6″ VE247H Led, Hdmi, Dvi chính hãng – FV      3,510,000 36
Lcd ASUS 23.6″ VS247HR Led, Hdmi, Dvi chính hãng – FV      3,460,000 36
Lcd ASUS 23.6″ VS247NR Led, Dvi chính hãng – FV      3,340,000 36
Lcd ASUS 27″ VE278H Led, Hdmi chính hãng – FV      5,560,000 36
Lcd ASUS 27″ VS278H Led, Hdmi, Loa chính hãng – FV      5,650,000 36
Lcd ASUS 27″ VN279H IPS Hdmi chính hãng – FV      6,940,000 36
Lcd ASUS 27″ VX279N IPS Hdmi chính hãng – FV      5,660,000 36
Lcd ASUS 27″ MX279H IPS, Không viền, khung nhôm, 2 loa B&O chính hãng – FV      7,800,000 36
Lcd ASUS 27″ MX27AQ – 2K, Hdmi, Không viền chính hãng – FV    12,900,000 36
Lcd ASUS 27″ MX299Q IPS, Hdmi, Không viền chính hãng – FV    11,900,000 36
Lcd ASUS 27″ VX279H IPS Hdmi chính hãng – FV      6,000,000 0
Lcd BENQ LED 19.5″ DL2020 Vga+Dvi chính hãng – F.20      1,525,000 24
Lcd BENQ LED 19.5″ GL2023A Treo tường, Vga chính hãng – F.20      1,580,000 24
Lcd BENQ LED 21.5″ GW2255 chính hãng – FV      2,170,000 24
Lcd BENQ LED 21.5″ GW2270 Vga+Dvi chính hãng – FV                     – 24
Lcd BENQ LED 24″ XL2420Z chính hãng – FV                     – 24
Lcd BENQ LED 24″ GL2460 chính hãng, Dvi+Vga – F.10      2,695,000 24
Lcd BENQ LED 24″ GW2470H chính hãng – F.10      2,710,000 24
Lcd BENQ LED 27″ GL2760H chính hãng – FV                     – 24
Lcd Dell 17″ (VUÔNG) Renew 1N – C CÓ HÀNG          780,000 12
Lcd Dell 17″ 1708 Ultrasharp vuông, có DVI – C , TẠM HẾT      1,060,000 24
Lcd Dell 17″ 170S (VUÔNG) 2N – C CÓ HÀNG      1,080,000 24
Lcd Dell 17″ 170S (VUÔNG) 3N – C CÓ HÀNG      1,090,000 36
Lcd Dell 17″ 1713 (vuông, led) – C      1,110,000 24
Lcd Dell 17″ 178FP wide *, TẠM HẾT      1,060,000 24
Lcd Dell 19″ (VUÔNG) Renew 1N – C      1,220,000 12
Lcd Dell 19″ P1909 wide 1N – C      1,360,000 12
Lcd Dell 19″ 1908 Ultrasharp Wide 2N – C      1,650,000 24
Lcd Dell 190S (VUÔNG) 2N –  C CÓ HÀNG      1,330,000 24
Lcd Dell 190S (VUÔNG) 3N – C CÓ HÀNG      1,360,000 36
Lcd Dell 19″ 1913S Vuông Cty – 2N – C, tạm hết      1,420,000 24
Lcd Dell 19″ P1914S Vuông Cty – 2N – C, tạm hết      1,395,000 24
Lcd Dell 20″ wide Renew 1N – C      1,545,000 12
Lcd Dell 20″ 2007 Ultrasharp Vuông 2N – C      1,685,000 24
Lcd Dell 20″ 2009Wt Ultrasharp 2N – C      1,780,000 24
Lcd Dell 20″ 2011/2012 led wide 2N – C      1,720,000 24
Lcd Dell 22″ wide Renew 1N – C      1,985,000 24
Lcd Dell 21.5″ P2210HT/2211H (LED) 2N – C      2,435,000 24
Lcd Dell 22″ E2214H Cty – 2N, TẠM HẾT      2,715,000 24
Lcd Dell 22″ S2240L Cty – 2N, TẠM HẾT      3,220,000 24
Lcd Dell 23″ U2312H Wide Full HD 2N – C      2,795,000 24
Lcd Dell 23″ E2314H Cty – 2N, TẠM HẾT      3,120,000 24
Lcd Dell 23″ E2316H Cty – 2N – C      2,970,000 24
Lcd Dell 23″ S2340L Cty, TẠM HẾT      3,570,000 24
Lcd Dell 24″ E2414H Cty – 2N, TẠM HẾT      3,320,000 24
Lcd Dell 17″ E1715S Vuông chính hãng (vga) – F.10      2,180,000 24
Lcd Dell 19″ E1913S (VUÔNG) chính hãng – FV, tạm hết                     – 24
Lcd Dell 18.5″ E1916H HD Led (vga+dp) chính hãng – F.10 CÓ HÀNG      1,790,000 24
Lcd Dell 18.5″ E1916HV Led (vga) chính hãng – F.10      1,780,000 24
Lcd Dell 19.5″ E2016 Vga chính hãng – F.20 CÓ HÀNG      2,075,000 24
Lcd Dell 19.5″ E2016H Vga+Dp chính hãng – F.20      2,100,000 24
Lcd Dell 19.5″ E2016HV Vga chính hãng – F.20      2,075,000 24
Lcd Dell 21.5″ E2216H Led Wide chính hãng – F.10      2,665,000 24
Lcd Dell 21.5″ E2216HV Led Wide chính hãng – F.10      2,700,000 24
Lcd Dell 23″ E2314H HD Led Wde chính hãng – FV      3,210,000 24
Lcd Dell 23″ E2316H chính hãng (Vga, Display port) – FV      3,210,000 24
Lcd Dell 24″ E2414H Led chính hãng – FV      3,510,000 24
Lcd Dell 24″ E2416H Led chính hãng – FV      3,530,000 24
Lcd Dell Pro 19.5″ P2014H IPS Led chính hãng – FV      2,970,000 24
Lcd Dell Pro 21.5″ P2214H IPS Led chính hãng, treo tường – FV      3,485,000 24
Lcd Dell Pro 23″ P2314H IPS Led chính hãng, treo tường – F.10      3,580,000 24
Lcd Dell Pro 23.8″ P2414H IPS Led chính hãng – FV      4,250,000 24
Lcd Dell Pro 27″ P2714H IPS Led chính hãng – FV      7,230,000 24
Lcd Dell 21.5″ S2240L IPS Led chính hãng – FV                     – 24
Lcd Dell 23″ S2340L IPS Led chính hãng – FV      3,765,000 24
Lcd Dell 23.8″ S2415H AH-IPS, Hdmi chính hãng – FV      4,960,000 24
Lcd Dell 27″ S2715H AH-IPS, Hdmi chính hãng – FV      7,950,000 24
Lcd Dell 24″ U2412M W IPS Ultrasharp Led chính hãng – FV      5,595,000 36
Lcd Dell 24″ U2414H W IPS Ultrasharp Led chính hãng – FV      5,190,000 24
Lcd Dell 29″ U2913WM Ultrasharp-LED chính hãng – FV                     – 24
Lcd Dell 23″ UZ2315H Ultrasharp-LED chính hãng – FV      4,740,000 24
Lcd Dell 27″ UZ2715H Ultrasharp-LED chính hãng – FV      8,300,000 24
Lcd HP 15″ Renew 1N – C, TẠM HẾT          630,000 12
Lcd HP 17″ 1710/1711 Vuông 1N – C      1,020,000 12
Lcd HP 19″ vuông Renew 1N – C      1,340,000 12
Lcd HP 19″ 1902 Wide Led 2N – C, TẠM HẾT      1,580,000 24
Lcd HP 20″ 2002/2011 Wide Led Cty 1N – C      1,580,000 24
Lcd HP 20″ 2002/2011 Wide Led Cty 2N – C      1,680,000 24
Lcd HP 17″ P17A Led chính hãng – FV, tạm hết      2,250,000 24
Lcd HP 18.5″ V193B chính hãng – F.10      1,680,000 24
Lcd HP 19″ 19KA Led chính hãng (vga) – F.20      1,670,000 24
Lcd HP 19″ 19US Led chính hãng (vga) – FV, tạm hết      1,720,000 24
Lcd HP 19.5″ 20KD Led, Vga+Dvi chính hãng – FV      1,920,000 24
Lcd HP 21.5″ P221 chính hãng – FV, TẠM HẾT      3,300,000 24
Lcd HP 21.5″ V223 vga chính hãng – FV, TẠM HẾT                     – 24
Lcd HP 21.5″ P231 chính hãng – FV, TẠM HẾT      3,700,000 24
Lcd HP Compaq 19.5″ R201 Led Cty – C      1,500,000 12
Lcd HP Compaq 18.5″ B191 Led chính hãng (vga) – F.20 CÓ HÀNG      1,640,000 24
Lcd HP Compaq 18.5″ F191 Led chính hãng – FV      1,740,000 24
Lcd HP Compaq 19.5″ B201 Led chính hãng – F.10 CÓ HÀNG      1,720,000 24
Lcd HP Compaq 19.5″ F201 Led chính hãng – F.20      1,725,000 24
Lcd HP Compaq 19.5″ R201 Led chính hãng – FV      1,930,000 24
Lcd LG 18.5″ 19M38A Led chính hãng (vga) – F.5 CÓ HÀNG      1,625,000 24
Lcd LG 19.5″ 20M38A treo tường, Led chính hãng – F.5      1,810,000 24
Lcd LG 19.5″ 20MP48 Led Cty (vga) – F+50      1,900,000 24
Lcd LG 19.5″ 20MP48 Led chính hãng (vga) – F.20      2,000,000 24
Lcd LG 21.5″ 22M47D-P Led, Vga+Dvi chính hãng – F.15      2,295,000 24
Lcd LG 21.5″ 22MP47HQ-IPS (đen) chính hãng – FV, TẠM HẾT      2,740,000 24
Lcd LG 21.5″ 22MP47HQ W-IPS (trắng) chính hãng – FV, TẠM HẾT                     – 24
Lcd LG 21.5″ 22MP48HQ-P-IPS – Treo tường được, hdmi+vga chính hãng – FV      2,570,000 24
Lcd LG 21.5″ 22MP56HQ-IPS chính hãng – FV, TẠM HẾT      3,030,000 24
Lcd LG 21.5″ 22MP57HQ-IPS chính hãng – FV, TẠM HẾT      2,730,000 24
Lcd LG 23″ 23MP57H-IPS  chính hãng – FV      3,330,000 24
Lcd LG 23″ 23MP67HQ-IPS chính hãng – FV      3,520,000 24
Lcd LG 24″ 24GM77-IPS (Gaming) chính hãng – FV      5,860,000 24
Lcd LG 24″ 24M45D-B chính hãng – FV      3,150,000 24
Lcd LG 24″ 24M47VQ-P Led chính hãng – F.10      2,870,000 24
Lcd LG 24″ 24MP56HQ-IPS chính hãng – FV      3,640,000 24
Lcd LG 24″ 24MP57HQ-W (trắng) chính hãng, sl 5 tặng mobi 500 – FV      3,700,000 24
Lcd LG 24″ 24MP58VQ-P IPS chính hãng – FV      3,230,000 0
Lcd LG 27″ 27MP37HQ-IPS chính hãng – FV      4,830,000 24
Lcd LG 27″ 27MP47 chính hãng, Ko treo tường – FV      4,330,000 24
Lcd LG 27″ 27MP48VQ chính hãng – F.10      4,610,000 24
Lcd LG 27″ 27MP57HQ-IPS chính hãng, treo tường – FV      4,875,000 24
Lcd LG 27″ 27MP67HQ-P-IPS (đen) chính hãng – FV      6,295,000 24
Lcd LG 27″ 27MP67HQ-IPS (trắng) chính hãng – FV      6,750,000 24
Lcd LG 29″ 29UM57-IPS chính hãng – FV      7,550,000 24
Lcd LG 29″ 29UM67-IPS chính hãng – FV      6,885,000 24
LCD TIVI LG 32″      5,300,000 0
Lcd LG 34″ 34UC97-IPS (màn hình cong) chính hãng – FV    22,000,000 24
Lcd LG 34″ 34UM95-IPS chính hãng – FV    18,000,000 24
Lcd LG 18.5″ EM1960W wide Cty 2N – F.10 CÓ HÀNG      1,695,000 24
Lcd LG 22″ W2242PK wide Cty 2N – C CÓ HÀNG      2,120,000 24
Lcd PHILIPS 18.5″ 193V5LSB Led chính hãng (vga) – F.20      1,590,000 24
Lcd PHILIPS 19.5″ 200V4 Led, Full HD chính hãng – F.5      1,730,000 24
Lcd PHILIPS 19.5″ 206V4LSB Led chính hãng – FV      2,000,000 24
Lcd PHILIPS 21.5″ 223V5LSB Led chính hãng (Vga+Dvi) – FV                     – 24
Lcd PHILIPS 21.5″ 224E5QHSB IPS, Full HD, Hdmi chính hãng – FV, tạm hết      2,570,000 24
Lcd PHILIPS 21.5″ 226V4LSB Led chính hãng – FV, tạm hết      2,480,000 24
Lcd PHILIPS 23″ 234E5QHSB IPS, Hdmi chính hãng – FV      3,190,000 24
Lcd PHILIPS 23.6″ 242G5DJEB Hdmi chính hãng – FV      6,160,000 24
Lcd PHILIPS 23.6″ 243V5LSB Led chính hãng (hdmi) – FV      2,570,000 24
Lcd PHILIPS 27″ 272G5DYEB chính hãng – FV    12,250,000 24
Lcd PHILIPS 27″ 274E5QHSB AH-IPS, Hdmi chính hãng – FV      5,140,000 24
Lcd Sony LED 23,5″ 3D CECH – ZED1B, tặng kb Cordless ko dây      3,590,000 12
Lcd Samsung 17″ – 1Y          890,000 12
Lcd Samsung 17″ – 2Y          950,000 24
Lcd Samsung 740N vuông – 1N, TẠM HẾT          910,000 12
Lcd Samsung 743N vuông, cảm ứng – 1N – C      1,010,000 12
Lcd Samsung 19″ Vuông – 1Y      1,550,000 12
Lcd Samsung 18.5″ S19D300NY Cty (vga) – F+60      1,605,000 24
Lcd Samsung 18.5″ S19D300N chính hãng Vina – FV, TẠM HẾT      1,970,000 24
Lcd Samsung 18.5″ 19E310 CH (có hdmi) – FV, tạm hết      2,020,000 24
Lcd Samsung 18.5″ SF350 Cty (vga) – F+100 CÓ HÀNG      1,535,000 24
Lcd Samsung 18.5″ 19F350 chính hãng Vina (vga) – F.20      1,890,000 24
Lcd Samsung LED 20″ 20D300NH Cty (vga) – F+100      1,810,000 24
Lcd Samsung LED 20″ 20D300NH chính hãng Vina (Vga) – F.10      2,010,000 24
Lcd Samsung LED 22″ LS22C20KNY/C200 CH – FV, tạm hết      2,470,000 24
Lcd Samsung LED 22″ 22D300NY CH – FV, TẠM HẾT      2,520,000 24
Lcd Samsung LED 22″ 22D300NY Cty (vga)      2,360,000 24
Lcd Samsung LED 22″ E310 CH (có hdmi) – FV, TẠM HẾT      2,610,000 24
Lcd Samsung LED 22″ E360 trắng CH (vga+hdmi) – F.10      3,190,000 24
Lcd Samsung LED 22″ E390 đen CH (vga+hdmi) – F.10      3,190,000 24
Lcd Samsung LED 22″ SF350 CH (vga+hdmi) – F.10      2,510,000 24
Lcd Samsung LED 24″ 24D300BL Cty, TẠM HẾT      2,915,000 24
Lcd Samsung LED 24″ 24D300H Cty      3,025,000 24
Lcd Samsung LED 24″ LS24F350HL/XV Chính Hãng – FV      3,245,000 24
Lcd Samsung LED 24″ LS24E390HL/XV-PLS Chính Hãng – FV      3,550,000 24
Lcd Samsung LED 27″ 27F350 Chính Hãng – FV      5,690,000 24
Lcd Samsung LED 27″ 27E360FS Chính Hãng – FV      5,890,000 24
Lcd Samsung LED 27″ 27E390HS Chính Hãng – FV      5,890,000 24
Lcd VENR 24″ 2420 Led (vga+hdmi)      3,090,000 24
Lcd View Paker 21.5” E221EMG Chính Hãng – FV                     – 24
Lcd View Paker 23.6″ E241EMG Chính Hãng – FV                     – 24
Lcd View Paker 27″ E270HMG Chính Hãng – FV                     – 24
Lcd View Sonic 18.5″ VA1903A Led Chính Hãng (vga) – F.20      1,490,000 24
Lcd View Sonic 19.5″ VA2046A Led Chính Hãng – F.5 CÓ HÀNG      1,640,000 24
Lcd View Sonic 21.5″ VX2209 Full HD, Dvi, Led Chính Hãng – FV      2,530,000 24
Lcd View Sonic 21.5″ VA2246, Vga+Dvi Chính Hãng – FV      2,370,000 24
Lcd View Sonic 21.5″ VX2263S-ips Chính Hãng – F.20                     – 24
Lcd View Sonic 23″ VX2363S Chính Hãng – FV                     – 24
Lcd View Sonic 24″ VX2409 Chính Hãng – F.10, tạm hết      3,160,000 24
Lcd View Sonic 24″ VX2457 Chính Hãng – F.10      3,160,000 24
Lcd View Sonic 23.6″ VA2465S-2 Full HD, Dvi Chính Hãng – FV      3,060,000 24
Lcd View Sonic 25″ VX-2573SG Chính Hãng – FV                     – 24
Lcd View Sonic 25″ VX-2573SHW Chính Hãng – FV                     – 24
Lcd View Sonic 27″ VX2770S Chính Hãng – FV                     – 24
VGA
vga (PCI/EX) 256/128bit cũ *          150,000 1
vga 512/64bit cũ *          250,000 1
VGA ASUS N210 (CŨ) – C          500,000 1
VGA GIGA N210 FPT (CŨ) – C          550,000 1
VGA GIGA N210 chính hãng VS (CŨ) – bh 01th          390,000 12
Vga Asus – 1Gb EN210 Silent/DI/1GD – F.10          715,000 36
Vga Asus – 750PH OC/1GD5  – FV      2,625,000 36
Vga Asus – GT630/2GD3 – F.10      1,405,000 36
Vga Asus – R7 240/2G – F.10      1,845,000 36
Vga Asus – GT730 2GD3 – FV      1,395,000 36
Vga Asus – GT730 2GD5 – F.15 CÓ HÀNG      1,415,000 36
Vga Asus – GT740-OC 2GD5 128bit  – FV      2,340,000 36
Vga Asus – GT740-DFOC 2GD5 128bit  – FV                     – 36
Vga Asus – GTX750DF/2GD5 – FV      2,800,000 36
Vga Asus – GTX750PH OC/2GD5   – FV      2,800,000 36
Vga Asus – GTX750TI-PH/2GD5  – F.10      2,775,000 36
Vga Asus – R7250X/2GD5      2,285,000 36
Vga Biostar GT730 2GD5/128 bit/Dvi+vga+hdmi – C      1,430,000 48
Vga Biostar GTX750 2GD5/128 bit/Dvi+vga+hdmi – C      2,450,000 48
Vga Biostar GTX750TI 2GD5/128 bit/Dvi+vga+hdmi – C      2,850,000 48
Vga Biostar GTX960 2GD5/128 bit/Dual dvi+dp+hdmi – C      4,300,000 48
Vga Biostar GTX970 4GD5/256 bit/Dual dvi+dp+hdmi – C      7,900,000 48
Vga Galaxy GT730 1GD5 – FV      1,550,000 36
Vga Galaxy GT740 OC/1GD5 – FV      2,400,000 36
Vga Galaxy GT740 OC/1GD5 128 bit *      1,600,000 6
Vga Galaxy GTX750 1GD5 – FV      2,550,000 36
Vga Galaxy GTX660 GC/2GD5 – FV      4,200,000 36
Vga Galaxy GT730 2GD3 128 bit      1,100,000 6
Vga Galaxy GT730 2GD5 – FV      1,680,000 36
Vga Galaxy GTX750 Ti/2G – FV      2,920,000 36
Vga Galaxy GTX750 Ti HOF/2GD5 – FV      4,600,000 36
Vga Galaxy GTX750 Ti EXOC/2G – FV      3,450,000 36
Vga Galaxy GTX950 OC/2G – FV, tặng pad tyloo cực đại 71cm đến 31/5      4,160,000 36
Vga Galaxy GTX950 EXOC/2G – FV      4,550,000 36
Vga Galaxy GTX960 OC/2G – FV      5,200,000 36
Vga Galaxy GTX970 HOF – FV    11,500,000 36
Vga Galaxy GTX780 HOF Super Overclocked 3GB – FV    15,320,000 36
Vga Galaxy GTX980 HOF V2 4G – FV    17,000,000 36
Vga Giga 128MB  N570OC/1GI – FV      7,520,000 36
Vga Giga N210D3-1GI (FPT/MQ) – F.20, TẠM HẾT          700,000 36
Vga Giga N210D3-1GI (VS) – F.15          815,000 36
Vga Giga R545/1GI – F.10          770,000 36
Vga Giga GV-N710D3-1GI (VS) – F.15          815,000 36
Vga Giga 1G N740D5OC-1GI (bh cty) – FV      2,180,000 36
Vga Giga 1G N740D5OC-1GI chính hãng VS – FV      2,260,000 36
Vga Giga N420/2GI (VS) – F.3 CÓ HÀNG      1,047,000 36
Vga Giga R7240/2G – F+10      1,320,000 36
Vga Giga R7250XOC/2GB 128 bit      2,390,000 36
Vga Giga GT730/2GD3 128 bit (VS) – F.10 CÓ HÀNG      1,485,000 36
Vga Giga GV-N730/2GD5 64 bit (VS) – FV CÓ HÀNG      1,545,000 36
Vga Giga GT740/2GD5 128 bit (VS) – FV      2,425,000 36
Vga Giga N740 OC/2GD5 chính hãng VS – FV      2,420,000 36
Vga Giga GT750/2GD5 128 bit (VS) – FV, TẠM HẾT      3,070,000 36
Vga Giga N75TD5/2GD5 128 bit 1fan (VS) – FV      2,780,000 36
Vga Giga N75TOC/2GD5 128 bit 2fan (VS) – FV      3,260,000 36
Vga Giga N970WF3OC/4GD5 256 bit (GTX970 Windforce 3 OC) – FV      9,170,000 36
Vga Giga N98TXTREME-6GD DDR5 256 bit    17,850,000 0
Vga HIS 5450 FAN (512M/D3/32bit) *          400,000 36
Vga HIS R7 240 ICOOLER (1GD5/128bit) *      1,310,000 36
Vga HIS R7 250 ICEQ (1GD5/128bit) *      1,760,000 36
Vga HIS R7 250X FAN (1GD5/128bit) *      1,860,000 36
Vga HIS 6670 ICEQ (1GD5/128bit) *      1,260,000 36
Vga HIS 7730 FAN (1GD5/128bit) *      1,430,000 36
Vga HIS 7750 FAN (1GD5/128bit) *      1,760,000 36
Vga HIS 7850 ICEQ X (1GD5/256bit) *      2,010,000 36
Vga HIS R7 240 ICOOLER (2GD3/128bit) *      1,260,000 36
Vga HIS R7 240 ICOOLER (2GD5/128bit) *      1,430,000 36
Vga HIS R7 250 ICEQ (2GD5/128bit) *      1,775,000 36
Vga HIS 260X ICEQ X 2 (1GD5/128bit) *      2,660,000 36
Vga HIS 7250 (2GD5/128bit) *      1,880,000 36
Vga HIS 280 ICEQ (3GD5/384bit) *      4,510,000 36
Vga HIS 290 ICEQ X 2 (4GD5/512bit) *      5,710,000 36
Vga HIS 290X ICEQ X 2 (4GD5/512bit) *                     – 36
Vga Jeway HD5450-2G *          870,000 36
Vga MSI 7730/1GD5 – FV      1,555,000 36
Vga Palit Nvidia GT 730 (1GD5-64 Bit)      1,250,000 36
Vga Palit Nvidia GT 730 (2GD5-64 Bit)      1,350,000 0
Vga Palit Nvidia GTX 960 JetStream (2GD5-128bit)      4,970,000 36
Vga Palit Nvidia GTX 960 JetStream 4GB ( 128 Bit ) DDR5      5,000,000 0
Vga Power Color R7 240 ICOOLER (1GD5/128bit) *      1,260,000 36
Vga Power Color 5570 (1GD2/128bit) *          890,000 36
Vga Power Color R7 250X ICOOLER (2GD5/128bit) *      2,010,000 36
Vga Power Color 6570 (2GD3/128bit) *      1,090,000 36
Vga Power Color 7730 FAN (2GD3/128bit) *      1,260,000 36
Vga Power 280 (3GD5/384bit) * TẠM HẾT      4,210,000 36
Vga Power Color 280X (3GD5/384bit) * TẠM HẾT      5,260,000 36
Vga NVIDIA Quadro K2200 4GB Graphics FV    13,799,000 36
Vga Sparkle GT210 1GD3/64 bit *                     – 36
Vga Sparkle GTX640 1GD3/128 bit *                     – 36
Vga Sparkle GTX650 1GD5/128 bit *                     – 36
Vga Sparkle GTX650 TI 1GD5/128 bit *                     – 36
Vga Sparkle GT730 1GD3/128 bit *                     – 36
Vga Sparkle GT730 1GD5/128 bit *                     – 36
Vga Sparkle GTX740 1GD5/128 bit *                     – 36
Vga Sparkle GTX750 1GD5/128 bit *                     – 36
Vga Sparkle GTX750 TI 1GD5/128 bit *                     – 36
Vga Sparkle GTX660 OC 2GD5/256 bit *                     – 36
Vga Sparkle GT730 2GD3/128 bit *                     – 36
Vga Sparkle GTX750 2GD5/128 bit *                     – 36
Vga Sparkle GTX960 2GD5/256 bit *                     – 36
Vga XFX 5450 Fan (1GD3/64bit) *          560,000 36
Vga XFX 7730 (1GD5/128bit) *      1,410,000 36
Vga XFX 260X ICEQ (2GD5/128bit) *      2,560,000 36
Vga XFX 280X (3GD5/384bit) *      4,510,000 36
Vga Zotac 210/1g – FV          710,000 36
Vga Zotac G730/1GD5/64 bit – FV      1,480,000 48
Vga Zotac 630/2g – FV      1,380,000 48
Vga Zotac GTX 660/2G/198 bit – FV      4,000,000 48
Vga Zotac G730 2GD5/64 bit – FV      1,500,000 48
Vga Zotac GTX750TI-OC/2GD5/128 bit – FV      2,720,000 48
Vga Zotac GTX960 OC/2GD5 128Bit 2Fan – FV      4,590,000 48
Vga Zotac GTX960 OC/2GD5 128Bit 1Fan – FV      4,430,000 0
ZOTAC GTX 960 4GB DDR5 128bit      5,210,000 0
Vga ZOTAC GeForce GTX 1060 (1Fan) AMP 6GB DDR5X 192bit      6,500,000 48
Vga Zotac GTX980TI AMP/6G – FV    17,600,000 48
Ổ QUANG
Dvd Asus sata chính hãng – F.5 CÓ HÀNG          282,000 12
Dvd Liteon sata chính hãng – F.5          238,000 12
Dvd Lg sata chính hãng lg – FV          243,000 12
Dvd Lg sata fpt – T.*          145,000 12
Dvd LG/Samsung ata – F.*            85,000 12
Dvd LG/Samsung/HP sata, tháo máy bộ – T.* CÓ HÀNG          112,000 12
Dvd LG/Samsung sata ngắn, mới 100% – T.* CÓ HÀNG          122,000 12
Dvd Samsung sata chính hãng ss – FV CÓ HÀNG          243,000 12
Dvd Samsung sata fpt – T.* CÓ HÀNG          145,000 12
Dvdrw Asus sata chính hãng – FV CÓ HÀNG          372,000 12
Dvdrw Liteon sata chính hãng – FV          324,000 12
Dvdrw Lg sata cty – T.*          190,000 12
Dvdrw Lg sata chính hãng lg – FV, TẠM HẾT          345,000 12
Dvdrw Lg sata fpt – T.*          190,000 12
Dvdrw Samsung sata cty – T.* CÓ HÀNG          185,000 12
Dvdrw Samsung sata chính hãng ss – F.5          355,000 12
Dvdrw Samsung sata box cty – T.*          212,000 12
Dvdrw Samsung sata fpt – T.*          190,000 12
Dvd IBM gắn ngoài mới, tray *          350,000 6
Dvd NEC slim gắn ngoài sata 2nd hàng Nhật *          345,000 1
Dvdrw Asus slim gắn ngoài SDRW-08D2S-U chính hãng – FV          670,000 12
Dvdrw Buffalo slim gắn ngoài sata 2nd hàng Nhật *          495,000 1
Dvdrw LG slim gắn ngoài GP65NB60 chính hãng – FV          620,000 12
Dvdrw Samsung slim gắn ngoài SE208AP chính hãng – FV          620,000 12
Dvd laptop sata 2nd – C          300,000 1
Dvdrw laptop sata 2nd – C          300,000 1
Box dvd 2.5 sata IBM, chưa có dvd *          150,000 3
ĐĨA TRẮNG
Đĩa trắng Cd Kachi (lẻ) * CÓ HÀNG              4,000 0
Đĩa trắng Cd Maxcel (lẻ) * CÓ HÀNG              4,000 0
Đĩa trắng Cd Mingsheng (lẻ) * CÓ HÀNG              3,000 0
Đĩa trắng Cd Kachi lốc 10 – tặng hộp * CÓ HÀNG            35,000 0
Đĩa trắng Cd Maxcel lốc 10 – tặng hộp *            35,000 0
Đĩa trắng Cd Mingsheng lốc 10 – tặng hộp *            28,000 0
Đĩa trắng Cd than lốc 10c * CÓ HÀNG            60,000 0
Đĩa trắng Cd Kachi lốc 50 * CÓ HÀNG          122,000 0
Đĩa trắng Cd Maxcel lốc 50 * CÓ HÀNG          122,000 0
Đĩa trắng Cd Mingsheng lốc 50 * CÓ HÀNG          100,000 0
Đĩa trắng Cd than lốc 50c * CÓ HÀNG          215,000 0
Đĩa trắng Dvd Ahuang (lẻ) * CÓ HÀNG              5,000 0
Đĩa trắng Dvd Kachi (lẻ) *              5,000 0
Đĩa trắng Dvd Maxcel (lẻ) * CÓ HÀNG              5,000 0
Đĩa trắng Dvd Mingsheng (lẻ) * CÓ HÀNG              4,000 0
Đĩa trăng Dvd Kachi lốc 10 – tặng hộp * CÓ HÀNG            44,000 0
Đĩa trăng Dvd Maxcel box lốc 10 * CÓ HÀNG            44,000 0
Đĩa trắng Dvd Mingsheng lốc 10 – tặng hộp *            36,000 0
Đĩa trắng Dvd Kachi lốc 50 * CÓ HÀNG          165,000 0
Đĩa trắng Dvd Maxcel lốc 50 * CÓ HÀNG          165,000 0
Đĩa trắng Dvd Mingsheng box lốc 50 * CÓ HÀNG          140,000 0
Đĩa trắng Dvd Risheng box lốc 50 *          140,000 0
Đĩa trắng Dvd Sony lốc 50 – T*          185,000 0
Đĩa trắng Dvd than lốc 50c * CÓ HÀNG          220,000 0
Đĩa trắng Dvd 8G * CÓ HÀNG            12,000 0
Bao màu đựng cd, dvd (lốc 100c đựng 2 mặt) * CÓ HÀNG            16,000 0
Bao màu đựng cd, dvd * CÓ HÀNG              1,000 0
Bao nilon đựng 1 cd, dvd (có keo dán) * CÓ HÀNG            60,000 0
Hôp nhựa đưng 1 đia cd, dvd * CÓ HÀNG              2,500 0
Hôp đưng 10 đia cd, dvd *              6,000 0
Hôp đưng 25 đia cd, dvd *              8,000 0
Hôp đưng 50 đia cd, dvd *            10,000 0
Hôp mica đưng 1 đia cd,dvd/loc 10 *            25,000 0
Hôp mica đưng 1 đia cd,dvd/loc 50 *          115,000 0
Hôp nhựa đưng 1 đia cd,dvd/loc 10 *            25,000 0
Hôp nhựa đưng 1 đia cd,dvd/loc 50 *          115,000 0
Decal/nhan dan đia cd, dvd (100c có hoa văn/trắng) *            28,000 0
CASE
Case Mini Jetek I803BR (có sẵn dây nguồn trong thùng ) – FV CÓ HÀNG          274,000 12
Case Mini Metro 01 đen – FV          295,000 12
Case Mini Nhật+nguồn – C, TẠM HẾT          500,000 12
Case Mini SP 9807+Nguồn Mini SP 700w F8 + dây nguồn – FV          440,000 12
Case Nằm C208 (gắn nguồn lớn) – FV          380,000 12
Case Nằm Nhật cao (ko nguồn) – C          270,000 1
Case A 101 chuyên game – FV, tạm hết          430,000 12
Case AC 1cao – FV          215,000 12
Case AC 3 cao – FV          215,000 12
Case AC 5 cao – FV          215,000 12
Case BEN 10 cao – FV          215,000 12
Case BEN 11 cao – FV          215,000 12
Case BEN 7 cao – FV          215,000 12
Case BEN 8 cao – FV          215,000 12
Case BEN 9 cao – FV          215,000 12
Case Civic lùn – FV          295,000 12
Case Coolermaster 310 – FV          777,000 12
Case Coolermaster K370 – FV          800,000 12
Case Coolermaster 380 – window  – FV          945,000 12
Case Coolermaster K280  – FV          797,000 12
Case Coolermaster K281 – FV          926,000 12
Case Coolermaster K350 – FV          926,000 12
Case Coolermaster N200 – FV          900,000 12
Case Coolermaster N300 – FV          990,000 12
Case Coolermaster N500 – FV      1,340,000 12
Case Coolermaster RC344 – F.5          665,000 12
Case Coolermaster Scout 2 – FV      2,070,000 12
Case Dhl 1 lùn, dày – FV CÓ HÀNG          180,000 12
Case Dhl 2 lùn, dày – FV CÓ HÀNG          180,000 12
Case Dhl 3 lùn, dày – FV CÓ HÀNG          180,000 12
Case Dhl 6 lùn, dày – FV CÓ HÀNG          180,000 12
Case Dhl 7 lùn, dày – FV CÓ HÀNG          180,000 12
Case Delux 4xx – FV          235,000 12
Case Delux MN-820 – FV CÓ HÀNG          195,000 12
Case Delux slim MS103 – FV, BỎ DÒNG          345,000 12
Case Delux-MV871 – FV          310,000 12
Case Edex – FV          163,000 12
Case Erosi          800,000 12
Case Evon – FV          255,000 12
Case FC 100 cao – FV          260,000 12
Case FC 200 cao – FV          260,000 12
Case FC 300 cao – FV          260,000 12
Case Galaxy S chuyên game – FV          330,000 12
Case Galaxy M chuyên game – FV          500,000 12
Case Galaxy L chuyên game – FV          570,000 12
Case Golden Field 880B – FV          195,000 12
Case Golden Field 1076B chống bức xạ – FV CÓ HÀNG          200,000 12
Case Golden Field 7631W chống bức xạ, 508x470x194 – FV      1,160,000 12
Case Golden Field F19B chống bức xạ – FV, TẠM HẾT          240,000 12
Case Golden Field N6W trắng (no power) – FV          620,000 12
Case Higamer T7 red chuyên game – FV          420,000 12
Case Jetek A2001BS lùn – FV (350*178*365*0,4+fan) – FV, TẠM HẾT          160,000 12
Case Jetek A2002BR lùn – FV, TẠM HẾT          160,000 12
Case Jetek A2003BS lùn – FV, TẠM HẾT          160,000 12
Case Jetek A2008BR lùn – FV, TẠM HẾT          160,000 12
Case Jetek A2009BR lùn – FV, TẠM HẾT          160,000 12
Case Jetek A2010BR lùn – FV TẠM HẾT          160,000 12
Case Jetek A2011BR lùn – FV, đến lấy -3k          160,000 12
Case Jetek A2012BR lùn – FV, đến lấy -3k CÓ HÀNG          160,000 12
Case Jetek A2013BR lùn – FV, đến lấy -3k          160,000 12
Case Jetek A2015BR lùn – FV, đến lấy -3k          160,000 12
Case Jetek A2016BR lùn – FV, đến lấy -3k CÓ HÀNG          160,000 12
Case Jetek A2017BR lùn – FV, đến lấy -3k          160,000 12
Case Jetek A2018BR lùn – FV, đến lấy -3k          160,000 12
Case Jetek A3001B – FV          180,000 12
Case Jetek A3001BG – FV          180,000 12
Case Jetek A3003BR – FV          180,000 12
Case Jetek A3005B – FV          180,000 12
Case Jetek A3006BS – FV          180,000 12
Case Jetek A6 (350*175*365*0,45+fan) – FV          225,000 12
Case Jetek A61 (350*175*365*0,45) – FV          205,000 12
Case Jetek A8 (400*175*365*0,45+fan) – FV          265,000 12
Case Jetek X3 (405*175*410+fan) – FV, tạm hết          280,000 12
Case Jetek X5 (340*175*405*0,5) – FV          220,000 12
Case Jetek X9 – FV          240,000 12
Case Jetek X1203B – FV          205,000 12
Case Jetek X31 (390*176*405*0,4) – FV          200,000 12
Case Jetek Game 9001/9002 (510*185*420+4 fan 12) – FV          760,000 12
Case Jetek Game 9003 (510*185*420+2 fan 12+1 fan 22) – FV          940,000 12
Case Jetek Game 9302/9303 (510*185*420+1 fan 12) – FV          390,000 12
Case Jetek Game/Server 9800 (560*200*530+6 fan 12+1 fan 14) – FV      1,400,000 12
Case LC 100 cao – FV          255,000 12
Case LC 200 cao – FV          255,000 12
Case LC 300 cao – FV          255,000 12
Case Neor E9xxx – FV          195,000 12
Case Patriot G2 chuyên game – FV CÓ HÀNG          490,000 12
Case Patriod HP3 – FV          235,000 12
Case Patriod HP4 – FV          235,000 12
Case PK1 cao – FV          205,000 12
Case PK2 cao – FV          205,000 12
Case PK3 cao – FV          205,000 12
Case PK4 cao – FV          205,000 12
Case PK5 cao – FV          205,000 12
Case PS1 cao – FV          173,000 12
Case PS2 cao – FV          173,000 12
Case PS3 cao – FV          173,000 12
Case PS6 cao – FV CÓ HÀNG          173,000 12
Case PS7 cao – FV CÓ HÀNG          173,000 12
Case PT2 lùn (385x200x410) – F.5 CÓ HÀNG          150,000 12
Case PT3 lùn (385x200x410) – F.5 CÓ HÀNG          150,000 12
Case PT5 lùn (385x200x410) – F.5 CÓ HÀNG          150,000 12
Case PT8 lùn (385x200x410) – F.5 CÓ HÀNG          150,000 12
Case PT9 lùn (385x200x410) – F.5 CÓ HÀNG          150,000 12
Case PT10 lùn (385x200x410) – F.5 CÓ HÀNG          150,000 12
Case Rado-1 – FV          260,000 12
Case Rado-2 – FV          260,000 12
Case Rado-3 – FV          260,000 12
Case Rado-6 – FV          260,000 12
Case Roland – FV          578,000 12
Case Sama Jax 08-đen chuyên game – FV          630,000 12
Case Sama Jax 08-trắng chuyên game – FV          660,000 12
Case Sama G1 chuyên game – FV          410,000 12
Case Sama G3 chuyên game – FV CÓ HÀNG          495,000 12
Case Sama G4 chuyên game – FV          510,000 12
Case Sama G5 chuyên game (2usb 2.0+2usb 3.0 phía trên) – FV          630,000 12
Case Sama JAX 08-đen chuyên game – FV          630,000 12
Case Sama JAX 08-trắng chuyên game – FV          660,000 12
Case Sama M1 chuyên game – FV CÓ HÀNG          250,000 12
Case Sama M2 chuyên game – FV          250,000 12
Case Sama S1 chuyên game – FV CÓ HÀNG          330,000 12
Case Sama S2 chuyên game – FV          330,000 12
Case Sama S4 chuyên game – FV CÓ HÀNG          330,000 12
Case Sama S5 chuyên game – FV CÓ HÀNG          330,000 12
Case Sama S6 chuyên game – FV          330,000 12
Case Sama SA02 thép, chuyên game – FV          475,000 12
Case Sama SA03 chuyên game – FV          410,000 12
Case Sama Smart chuyên game – FV          380,000 12
Case Sama Volcano chuyên game – FV          800,000 12
Case SD cao (9X) – FV          175,000 12
Case SD lùn – FV          188,000 12
Case Shadow chuyên game – FV          315,000 12
Case Shince *, TẠM HẾT          165,000 12
Case SP 5531 (lùn) – FV CÓ HÀNG          170,000 12
Case SP 5532 (lùn) – FV CÓ HÀNG          170,000 12
Case SP 5535 (lùn) – FV CÓ HÀNG          170,000 12
Case SP 6506 (cao) – FV          180,000 12
Case SP Manga M1R (cao) – FV CÓ HÀNG          190,000 12
Case SP Manga M3BL (cao) – FV CÓ HÀNG          190,000 12
Case SP Manga M3R (cao) – FV          190,000 12
Case SP Manga M5R (cao) – FV          190,000 12
Case SP Manga M5S (cao) – FV CÓ HÀNG          190,000 12
Case Venus 010 lùn – F.5 CÓ HÀNG          150,000 12
Case Venus 011 lùn – F.5 CÓ HÀNG          150,000 12
Case Venus 015 lùn – F.5 CÓ HÀNG          150,000 12
Case Vision 3701A game, cao (370x176x410) – C, TẠM HẾT          155,000 12
Case Vision 3706A game, cao (370x176x410) – C          155,000 12
Case Vision 3711A xanh dương, cao (185x335x395) – C          155,000 12
Case Vision 3711A đen, cao (185x335x395) – C          155,000 12
Case Vision 3711A đỏ, cao (185x335x395) – C          155,000 12
Case Vision 3712A xanh dương, cao (185x335x395) – C          155,000 12
Case Vision 3712A đen, cao (185x335x395) – C          155,000 12
Case Vision 3712A đỏ, cao (185x335x395) – C          155,000 12
Case Vision 3713A xanh dương, cao (185x335x395) – C          155,000 12
Case Vision 3713A đen, cao (185x335x395) – C          155,000 12
Case Vision 3713A đỏ, cao (185x335x395) – C          155,000 12
Case Vision 3714A xanh dương, cao (185x335x395) – C          155,000 12
Case Vision 3714A đen, cao (185x335x395) – C          155,000 12
Case Vision 3714A đỏ, cao (185x335x395) – C          155,000 12
Case ATX – Vista 1 – FV CÓ HÀNG          220,000 12
Case ATX – Vista 2, có đèn – FV          220,000 12
Case ATX – Vista 3, có đèn – FV          220,000 12
Case ATX – Vista 4, có đèn – FV          220,000 12
Case ATX – Vista 5 – FV          220,000 12
Case VN 2, có quạt – FV          270,000 12
Case Window XP 10 chuyên game – FV CÓ HÀNG          295,000 12
Case Server RACKMOUNT 4U483B (D: 483cm-SBCC) – FV      1,560,000 12
Thanh trượt Case Server RACKMOUNT 4U – FV          480,000 12
Case cũ * CÓ HÀNG            50,000 1
NGUỒN MÁY TÍNH
Nguồn cũ F12 * 01tháng CÓ HÀNG            70,000 1
Nguồn Mini BM/ATX Micro 450W (10×12,5×6,5cm) – FV CÓ HÀNG          250,000 12
Nguồn Mini Jetek A200M – F.5 CÓ HÀNG          250,000 12
Nguồn Acbel HK 350W+dây nguồn – F.10 CÓ HÀNG          395,000 36
Nguồn Acbel HK 400W box xanh lá+dây nguồn – F.5 CÓ HÀNG          440,000 36
Nguồn Acbel HK 400W(N) box xanh dương+dây nguồn, có nguồn phụ 6+2 pin – F.5          445,000 36
Nguồn Acbel HK 450W+dây nguồn – FV CÓ HÀNG          545,000 36
Nguồn Acbel CE2 350W+dây nguồn – F.5          470,000 36
Nguồn Acbel CE2 400W+dây nguồn – FV          532,000 36
Nguồn Acbel CE2 450W+dây nguồn – F.5 CÓ HÀNG          635,000 36
Nguồn Acbel 470w E2 PLUS+dây nguồn – FV          705,000 36
Nguồn Acbel 510w E2 PLUS+dây nguồn – FV CÓ HÀNG          820,000 36
Nguồn Acbel G500W I Power+dây nguồn – FV          900,000 36
Nguồn Acbel G750W+dây nguồn – FV      1,440,000 36
Nguồn Andyson E5-500W, kèm case -> tặng dây nguồn          599,000 0
Nguồn Antek 300W BP300S đen+dây nguồn – FV          480,000 36
Nguồn Antek 350W+dây nguồn – FV, BỎ DÒNG          560,000 36
Nguồn Antek 400W+dây nguồn – FV          685,000 36
Nguồn Antek 500W+dây nguồn – FV          805,000 36
Nguồn Arrow 450W F8 – FV, sl10 hoặc kèm case -> tặng dây nguồn CÓ HÀNG          208,000 24
Nguồn Arrow 450W F12 – FV, sl10 hoặc kèm case -> tặng dây nguồn CÓ HÀNG          235,000 24
Nguồn Arrow 500W F8 – FV, sl10 hoặc kèm case -> tặng dây nguồn CÓ HÀNG          220,000 24
Nguồn Arrow 500W F12 – FV, sl10 hoặc kèm case -> tặng dây nguồn CÓ HÀNG          260,000 24
Nguồn Arrow 550W F12 – FV, sl10 hoặc kèm case -> tặng dây nguồn CÓ HÀNG          315,000 24
Nguồn Arrow 625W F12 – FV, sl10 hoặc kèm case -> tặng dây nguồn          340,000 24
Nguồn Arrow 650W F12 – FV, sl10 hoặc kèm case -> tặng dây nguồn CÓ HÀNG          370,000 24
Nguồn Arrow 750W F12 – FV, sl10 hoặc kèm case -> tặng dây nguồn CÓ HÀNG          415,000 24
Nguồn Bm 650W F12 – FV, kèm case -> tặng dây nguồn CÓ HÀNG          195,000 12
Nguồn Cooler 450W GX – FV, kèm case -> tặng dây nguồn      1,100,000 36
Nguồn Cooler Master B500W+dây nguồn – F.10      1,085,000 36
Nguồn Cooler Master B700W+dây nguồn – FV      1,745,000 36
Nguồn Cooler Elite 350W+dây nguồn – FV          480,000 36
Nguồn Cooler Elite 400W+dây nguồn – FV CÓ HÀNG          605,000 36
Nguồn Cooler Elite 460W+dây nguồn – FV CÓ HÀNG          673,000 36
Nguồn Cooler Elite 500W+dây nguồn – FV CÓ HÀNG          820,000 36
Nguồn Cooler Elite 550W+dây nguồn – FV CÓ HÀNG          980,000 36
Nguồn Cooler Master G750M+dây nguồn – FV      2,250,000 36
Nguồn Cooler Master GM650W GM+dây nguồn – FV      1,930,000 36
Nguồn Cooler Master GM750W+dây nguồn – FV      2,210,000 36
Nguồn Thermal Master 350W F8+dây nguồn – FV          343,000 24
Nguồn Thermal Master 450W F8+dây nguồn – FV          425,000 24
Nguồn Thermal Master V 1000W+dây nguồn – FV      4,600,000 36
Nguồn Codegen dual 2 sata 575W (ko dây nguồn) – *, BỎ DÒNG          139,000 12
Nguồn Corsair 450W F12+dây nguồn – FV          710,000 36
Nguồn Deli 300W công suất thực , sl10 -> tặng dây nguồn – FV CÓ HÀNG          300,000 24
Nguồn Deli 600W F12, sl10 -> tặng dây nguồn – FV, tạm hết          172,000 12
Nguồn Deli 750W F12, sl10 -> tặng dây nguồn – FV CÓ HÀNG          220,000 24
Nguồn Dragon 350W F12 đen+dây nguồn – FV          330,000 36
Nguồn Dragon 450W F12 đen+dây nguồn – FV CÓ HÀNG          415,000 36
Nguồn Dragon 500W F12 đen+dây nguồn – FV          560,000 36
Nguồn Dtech 500W (ko dây nguồn) – F.*          190,000 12
Nguồn Dtech 650W (ko dây nguồn) – F.*          280,000 12
Nguồn Golden Field GS500S 500W F12 – FV, kèm case -> tặng dây nguồn          235,000 12
Nguồn Golden Field ATX-S3000 300W – FV, kèm case -> tặng dây nguồn          335,000 12
Nguồn Golden Field ATX-S350I 350W – FV, kèm case -> tặng dây nguồn CÓ HÀNG          365,000 12
Nguồn HUNTKEY 350W – FV, kèm case -> tặng dây nguồn          400,000 0
Nguồn Jetek Y500 F8, sl10 hoặc kèm case -> tặng dây nguồn – FV CÓ HÀNG          195,000 18
Nguồn Jetek Y500T F12, sl10 hoặc kèm case -> tặng dây nguồn – FV CÓ HÀNG          205,000 18
Nguồn Jetek Y600 F8, sl10 hoặc kèm case -> tặng dây nguồn – FV          180,000 12
Nguồn Jetek Y600T F12, sl10 hoặc kèm case -> tặng dây nguồn – FV, TẠM HẾT CÓ HÀNG          190,000 12
Nguồn Jetek S500T F12, sl10 hoặc kèm case -> tặng dây nguồn – FV CÓ HÀNG          245,000 18
Nguồn Jetek S600 F8, sl10 hoặc kèm case -> tặng dây nguồn – FV          235,000 18
Nguồn Jetek S600T F12, sl10 hoặc kèm case -> tặng dây nguồn – FV          245,000 18
Nguồn Jetek Q300 F8 (CST 280w)+dây nguồn – FV                     – 36
Nguồn Jetek Q350 F8 (CST 320w)+dây nguồn – FV          300,000 36
Nguồn Jetek Q7400 F12 (CST 400w)+dây nguồn – FV          660,000 36
Nguồn Jetek Q7450 F12 (CST 450w)+dây nguồn – FV          700,000 36
Nguồn Jetek Q7550 F12 (CST 550w)+dây nguồn – FV          860,000 36
Nguồn Jetek Q95000 F12 (CST 500w)+dây nguồn – FV          900,000 36
Nguồn Jetek Q9600 F14 (CST 600w)+dây nguồn – FV      1,000,000 36
Nguồn Jetek G280 F12+dây nguồn, CST – FV, TẠM HẾT          290,000 36
Nguồn Jetek G300 F12+dây nguồn, vỏ đen, CST – FV          310,000 36
Nguồn Jetek G320 F12+dây nguồn, CST – FV          360,000 36
Nguồn Jetek G350 F12+dây nguồn, vỏ đen, led, CST – FV          375,000 36
Nguồn Jetek G400 F12+dây nguồn – FV          415,000 36
Nguồn Jetek G400P F12+dây nguồn – FV          445,000 36
Nguồn Jetek G7350 F12+dây nguồn, vỏ đen, led – FV          500,000 36
Nguồn Kingmaster 500W (ko dây nguồn) – T.*          150,000 12
NGUỒN KURO 850W+dây nguồn – C CÓ HÀNG      2,400,000 12
Nguồn Kuro 550W (KRPW-G2-550W)+dây nguồn – C          900,000 12
Nguồn Kuro 500W (KRPW-G530W/90+)+dây nguồn – C          800,000 12
Nguồn Kuro 650W (KRPW-GN650W)+dây nguồn – C      1,200,000 12
Nguồn Kuro 550W (KRPW-GP550W)+dây nguồn – C      1,000,000 12
Nguồn Kuro 400w (L4-6pin vga)+dây nguồn – C          350,000 12
Nguồn Kuro 500w (L4-8pin main+6pin vga)+dây nguồn – C          550,000 12
Nguồn Kuro 600w (L4)+dây nguồn – C          600,000 12
Nguồn Kuro 650W (KRPW-P2-650W)+dây nguồn – C          950,000 12
Nguồn Kuro 630W (KRPW-P630W)+dây nguồn – C      1,100,000 12
Nguồn Kuro 700W (KRPW-PS700W)+dây nguồn – C      1,300,000 12
Nguồn Kuro 500W (KRPW-PT500W)+dây nguồn – C      1,000,000 12
Nguồn Kuro 350W (KRPW-SS350W/85+)+dây nguồn – C          450,000 12
Nguồn Kuro 500W (KRPW-SS500W/85+)+dây nguồn – C          550,000 12
Nguồn Kuro 600W (KRPW-SS600W)+dây nguồn – C          700,000 12
Nguồn SD 600W F12, sl10 hoặc kèm case -> tặng dây nguồn – FV          180,000 12
Nguồn Seasonic S12II-520 F12 box+dây nguồn – FV      1,400,000 36
Nguồn Xigmatek 300W F12 box+dây nguồn – FV CÓ HÀNG          480,000 12
Nguồn SP 600W F12 – FV, kèm case -> tặng dây nguồn CÓ HÀNG          160,000 12
Nguồn SP 700W F12 – FV, kèm case -> tặng dây nguồn CÓ HÀNG          173,000 12
Nguồn Venus 750W F12 – F.5, kèm case -> tặng dây nguồn CÓ HÀNG          158,000 24
Nguồn Venr 550W F12 – F.4, kèm case -> tặng dây nguồn          184,000 12
Nguồn Venr CST 300W màu xanh+dây nguồn – FV          285,000 12
Nguồn Venr CST 350W màu xanh+dây nguồn – FV          350,000 12
Nguồn Vision 400W F12 box + dây nguồn – C          395,000 24
Nguồn Vision 550W F12 (ko dây nguồn) – C CÓ HÀNG          158,000 24
Nguồn Vision 650W F12 box + dây nguồn – C          160,000 12
Nguồn Vision 700W F12 box + dây nguồn – C CÓ HÀNG          188,000 24
Dây nguồn – C CÓ HÀNG              7,000 0
Dây nguồn (nguồn) – C CÓ HÀNG                     – 0
Dây nguồn tốt dày, sl10 -0,5k * CÓ HÀNG              9,000 0
Dây nguồn zin cũ * CÓ HÀNG            20,000 0
Dây nguồn zin mới *            30,000 0
Dây nguồn nối dài 1,5m 3 chấu dẹp * CÓ HÀNG            16,000 0
BÀN PHÍM
KB số Ibm *, TẠM HẾT            39,000 3
KB số R8-1810 – T*, CÓ HÀNG            57,000 3
KB dẻo chống nước nhỏ, ko có số rời (đen) * CÓ HÀNG            87,000 6
KB dẻo chống nước nhỏ, ko có số rời (xanh) *            87,000 6
KB dẻo chống nước lớn, có số rời (đen) * CÓ HÀNG            92,000 6
KB dẻo chống nước lớn, có số rời (hồng) * CÓ HÀNG            92,000 6
KB dẻo chống nước lớn, có số rời (xanh) * CÓ HÀNG            92,000 6
KB Apple mini K-1000 usb (hỗ trợ mac+pc) – T* CÓ HÀNG            59,000 6
KB IBM mini cho laptop *, TẠM HẾT            57,000 6
KB R8 1822 Mini, đen – T*            86,000 6
KB Raoop 8788 mini cho laptop – T* CÓ HÀNG            57,000 6
KB Vision Mini 688 * CÓ HÀNG            59,000 6
KB A4Tech KR83 ps2 chính hãng Viscom – F.2          105,000 12
KB A4Tech KR83 usb chính hãng Viscom – F.2 CÓ HÀNG          105,000 12
KB Assassins Hacker AK 5000 chuyên game (đen) – FV CÓ HÀNG          185,000 12
KB Assassins Hacker AK 5000 chuyên game (đen đỏ) – FV CÓ HÀNG          185,000 12
KB Assassins Hacker AK 5000 chuyên game (trắng) – FV          185,000 12
KB Assassins Hacker AK 5000 chuyên game (vàng) – FV          185,000 12
KB Assassins Hacker AK 5000 chống nước, led nền 7 màu chuyên game (đen đỏ) – FV          293,000 12
KB Assassins Hacker AK 8000 (phím đen+nền đồng) chuyên game led phím 7 màu, chống nước – FV          510,000 12
KB Assassins Hacker AK 8000 (phím trắng+nền đồng) chuyên game led phím 7 màu, chống nước – FV CÓ HÀNG          510,000 12
KB Assassins Hacker AK 9000 trắng chuyên game led nền 7 màu, chống nước – FV          410,000 12
KB Assassins Hacker GK3 chống nước, led nền 7 màu chuyên game – FV CÓ HÀNG          535,000 12
KB Assassins Hacker K1/GK1 giả cơ chống nước, led nền 7 màu chuyên game – FV CÓ HÀNG          595,000 12
KB Bosston 803 usb BH1N, phím giả cơ, led 3-7 màu – F.4 CÓ HÀNG          149,000 12
KB Bosston K830 ps2 *            63,000 12
KB Bosston K830 usb * CÓ HÀNG            68,000 12
KB Bosston C888 usb, led chữ 3 màu – F.4 CÓ HÀNG          149,000 12
KB Bosston G160 usb, đèn led 3-7 màu * CÓ HÀNG          200,000 12
KB Bosston Rdrags R100 đen usb, đèn led 3 màu, chống nước * CÓ HÀNG          260,000 12
KB Bosston Rdrags R100 trắng usb, đèn led 3 màu, chống nước *          260,000 12
KB Bosston Rdrags R200 usb, phím đen+nền cam, led nền 3 màu, 8 nút màu cam , chống nước * CÓ HÀNG          150,000 12
KB Bosston Rdrags R300 trắng usb, led nền+chữ, chống nước *                     – 12
KB Bosston Rdrags R500 đen+nền trắng, usb, dây dù 1,6m, ko bay chữ, có led – C          410,000 12
KB Bosston Rdrags R500 đen+nền đồng, usb, dây dù 1,6m, ko bay chữ, có led – C CÓ HÀNG          410,000 12
KB Bosston Rdrags R500 đen+nền xám, usb, dây dù 1,6m, ko bay chữ, có led – C          410,000 12
KB Bosston S680 usb *            78,000 12
KB Bosston S790 usb *, TẠM HẾT            93,000 12
KB Bosston X19 usb đen, có led+numlock, sl10-3k *          127,000 12
KB Bosston X19 usb trắng, có led+numlock, sl10-3k *          127,000 12
KB Colovis C30 usb – C*, TẠM HẾT            69,000 12
KB Colovic C31 usb (8 nút màu) *            89,000 12
KB Colovic C32 usb (8 nút màu) *, TẠM HẾT            89,000 12
KB Colovic C34 usb * CÓ HÀNG          108,000 12
KB Colovic C36 usb, có đèn led *          156,000 12
KB Colovic C87 ps2 *          137,000 12
KB Colovic C97 usb đèn led 7 màu *, TẠM HẾT          182,000 12
KB Cooler Master Storm Devastator LED          550,000 12
KB Cooler Master Strom Untimale chính hãng      2,120,000 12
KB Coolerplus CPK-C150 chính hãng – C          132,000 12
KB Coolerplus CPK-X1 plus  chính hãng – C          132,000 12
KB Coolerplus CPK-X5 đen, 8 nút xanh dương chính hãng – C          247,000 12
KB Coolerplus CPK-X5 nền đỏ, phím đen chính hãng – C          247,000 12
KB Coolerplus X8 chính hãng – C          510,000 12
KB Coolerplus CPK-Z1 led chính hãng – C          310,000 12
KB Demon S2W K08 usb pro game (8 phím màu) * CÓ HÀNG          100,000 6
KB Dell usb chính hãng – FV          153,000 6
KB Delux 9033 usb chính hãng – FV          320,000 12
KB Dragon K004 đèn led 7 màu – FV          340,000 12
Kb Eblue 046BK đen game chính hãng – FV CÓ HÀNG          141,000 12
Kb Eblue 046REVN-IU đỏ game chính hãng – FV CÓ HÀNG          141,000 12
Kb Eblue polygon EKM 075BK đen usb game chính hãng – F.3          217,000 12
KB Ensoho E104K ps2 chính hãng AN – FV, TẠM HẾT                     – 12
KB Ensoho E104/E104K (đen+8nút đỏ) usb chính hãng AN – F.7 CÓ HÀNG          127,000 12
KB Ensoho E104/E104K (cam) usb chính hãng AN – F.7          147,000 12
KB Ensoho E104/E104K (đỏ) usb chính hãng AN – F.7          147,000 12
KB Ensoho E104/E104K (vàng) usb chính hãng AN – F.7          147,000 12
KB Ensoho E104R usb, chống nước, đen đỏ, chính hãng AN – FV, mẫu mới CÓ HÀNG          142,000 12
Kb Flying Colors K8 giả cơ, led 7 màu – C, sl10-5k          160,000 12
KB Fuhlen G450S giả cơ, led 3 màu – C          418,000 12
KB FoxXray Photon (Backlingt Gaming led 3 màu) – FV          410,000 12
KB FoxXray Hurricane SK02 – FV          255,000 12
KB FoxXray Swift BK06 – FV          180,000 12
KB CƠ Gamdias GKB-3000 usb – C      1,425,000 12
KB Genius 110X ps2 chính hãng – F.2            84,000 12
KB Genius 110X usb chính hãng – F.2, đến lấy sl5-1k/c CÓ HÀNG            93,000 12
KB Genius 110 usb chính hãng – F.2 CÓ HÀNG            93,000 12
KB Giga chính hãng – FV, TẠM HẾT            90,000 12
KB cơ Gamdias GKB 1000 (Hermes) – C      1,320,000 12
KB cơ Gamdias GKB 2000 (Hermes) – C      2,060,000 12
KB cơ Gamdias GKB 3000 (Hermes) – C      1,555,000 12
KB Hp usb box *            70,000 6
KB Huyndai 8302 usb *          134,000 12
KB Ibm/Lenovo ps2/usb CH chuyên net tray *            98,000 6
KB Kensington 64370 usb chuyên game – C CÓ HÀNG          156,000 6
KB Starpower IT-2025 Intex usb – FV          150,000 12
KB StarPower Color IT-G300 Intex usb – FV          450,000 12
KB Jeway 8701 Game usb đèn led FPT *          180,000 12
KB Jeway 8800 usb *          102,000 12
KB Jeway 8831 usb – T*            47,000 12
KB Logitech K120 usb chính hãng – F+5 CÓ HÀNG          140,000 36
KB Motospeed K10 usb, led 7 màu – C CÓ HÀNG          410,000 12
KB Motospeed K11 LED RGB usb, led nền, màu xanh/cam/hồng/đen đỏ – C CÓ HÀNG          450,000 12
KB Motospeed K20 usb đen+hub 2 cổng usb, đèn nền xanh nhạt – C          495,000 12
KB Motospeed K40 usb đen game – FV CÓ HÀNG          153,000 12
KB Motospeed K40 usb đen đỏ game – FV CÓ HÀNG          158,000 12
KB Motospeed K40 COLORFUL 2016 usb, màu xanh lá/vàng/cam/trắng, tặng pad motospeed – C          178,000 12
KB Motospeed K40L usb đen có đèn led xanh – FV          310,000 12
KB Motospeed K51 (8 phím màu xanh) usb, chống nước – C CÓ HÀNG          123,000 12
KB Motospeed K60L usb đen, đèn led 3 màu – C CÓ HÀNG          380,000 12
KB Motospeed K68 giả cơ usb, kb đen nền cam chuyên game – F.3          272,000 12
KB Motospeed K68 giả cơ usb, kb đen nền đỏ chuyên game – F.3 CÓ HÀNG          272,000 12
KB Motospeed K68 giả cơ usb, kb đen nền xanh lá chuyên game – F.3          272,000 12
KB Motospeed K70L usb đen, đèn led 7 màu – FV CÓ HÀNG          198,000 12
KB Motospeed K800L trắng usb ,led 7 màu – C          580,000 12
KB Motospeed K84 LED RGB usb – C CÓ HÀNG                     – 12
KB Motospeed K90L usb đen/đen đỏ usb, đèn nền 7 màu – C          480,000 12
KB Motospeed K91 LED RGB usb, led nền, màu xanh/cam/hồng/đen đỏ – C CÓ HÀNG          490,000 12
KB Motospeed K93 LED usb giả cơ, led 7 màu – C CÓ HÀNG          690,000 12
KB CƠ Motospeeed K30 usb, chữ laser – C      1,560,000 12
KB CƠ Motospeeed K80 usb – C      1,850,000 12
KB CƠ Motospeeed K81 Led BackLight, usb – C CÓ HÀNG      1,360,000 12
KB CƠ Motospeeed K81 RGB Led 16 triệu màu, usb – C      1,720,000 12
KB CƠ Motospeeed K82 usb – C      1,050,000 12
KB CƠ Motospeeed K86 black Rainbow usb – C CÓ HÀNG      1,260,000 12
KB CƠ Motospeeed K87 usb, 8 phím màu vàng – C, TẠM HẾT      1,730,000 12
KB CƠ Motospeeed K87 Led BackLight usb – C      1,410,000 12
KB CƠ Motospeeed K87 Rainbow usb – C CÓ HÀNG      1,720,000 12
KB Mitsumi Multi K18 usb (fpt) – C          125,000 12
KB Mitsumi KB988VN usb (fpt) – C, TẠM HẾT          108,000 12
KB Mitsumi X7 usb – C CÓ HÀNG            90,000 12
KB Mitsumi usb chính hãng (mthông) – FV          166,000 12
KB Mitsumi ps2 L1 – T* CÓ HÀNG            74,000 12
KB Mitsumi usb L1 – T* CÓ HÀNG            79,000 12
KB Newmen E360 ps2 chống nước – FV          162,000 12
KB Newmen E360 usb chống nước – FV CÓ HÀNG          172,000 12
KB Newmen E520 usb – FV          128,000 12
KB Newmen E835 ps2 chống nước – FV          134,000 12
KB Newmen E835 usb chống nước – FV          139,000 12
KB Newmen GL100 (Led đỏ, Led xanh) – FV CÓ HÀNG          265,000 12
KB Newmen GL800 (Led nền) – FV          383,000 12
KB Newmen GM100 giả cơ, led 7 màu, chống nước usb, đen/trắng kb đỏ/trắng kb xám – FV          488,000 12
KB Newmen GM100S giả cơ, led 7 màu, chống nước usb, bề mặt nhôm – FV          760,000 12
KB Newmen GM150 giả cơ, xanh trắng, led 7 màu, chống nước usb – FV          460,000 12
KB cơ Newmen GM500S led phím, chống nước usb – FV      1,760,000 12
KB cơ Newmen GM600 led phím, chống nước usb, bề mặt nhôm – FV      1,760,000 12
KB Newmen KB813 led phím, chống nước – FV          570,000 12
KB Newmen KP810 có led (phím đen+nền đỏ) – FV          249,000 12
KB Newmen KP810 có led (phím xám+nền trắng) – FV          249,000 12
KB R8 1800 usb (multimedia, 8 phím màu cam) *,            77,000 12
KB R8 1801 usb đen *            70,000 12
KB R8 1802 usb đen (8 phím màu xanh dương) *,            82,000 12
KB R8 1812 usb trắng, nhỏ gọn (ko có phím số rời) *,          103,000 12
KB R8 1815 usb, đen (phím giả cơ, chống nước, đèn led 3 màu) – T*, CÓ HÀNG          290,000 12
KB R8 1815 usb, trắng (phím giả cơ, chống nước, đèn led 3 màu) – T*, TẠM HẾT          290,000 12
KB R8 1818-2015 usb, trắng (nhìu phím màu) *, CÓ HÀNG          124,000 12
KB R8 1818 usb, đen *            80,000 12
KB R8 1818 usb, trắng (nhìu phím màu) *          124,000 12
KB R8 1820 usb (multimedia, 8 phím màu xanh dương), CÓ HÀNG            97,000 12
KB R8 1821 usb đen (led 3 màu xanh, đỏ, tím) – T*,          165,000 12
KB R8 1822 usb, đen (phím giả cơ, đèn led chữ+nền 3 màu) *,          129,000 12
KB R8 1822 usb, trắng (phím giả cơ, đèn led chữ+nền 3 màu) *, , TẠM HẾT          129,000 12
KB R8 1823 usb phím đen nền trắng (led 3 màu xanh, đỏ, tím) – T*,          112,000 12
KB R8 1825 usb phím đen nền trắng (led 3 màu xanh, đỏ, tím) *,          134,000 12
KB R8 1827 usb đen (có led chữ+nền 3 màu) *, CÓ HÀNG          139,000 12
KB R8 1827 usb trắng *, tạm hết          139,000 12
KB R8 1828 usb trắng (led 3 màu) *,          174,000 12
KB R8 1829 usb trắng đồng (led 3 màu) *,          202,000 12
KB R8 1830 usb (multimedia, 8 phím màu xanh lá) *, TẠM HẾT          110,000 12
KB R8 1831 usb đen (led 4 màu xanh lá, xanh dương, cam, tím) – T*,          134,000 12
KB R8 1832 usb đen (có led) – T*,          159,000 12
KB R8 1838 usb (multimedia) *,          119,000 12
KB R8 1850 usb *,          162,000 12
KB R8 1851 usb (8 phím màu xanh dương) *,          162,000 12
KB R8 1853 usb, trắng (nhìu phím màu) *,          202,000 12
KB R8 1855 usb đen (đèn led chữ xanh dương) *, CÓ HÀNG          166,000 12
KB R8 1856 usb đen (đèn led chữ+nền xanh lá) *,          232,000 12
KB R8 1858 usb, đen+viền trắng (đèn led 3 màu: xanh lá,đỏ,vàng) – T*,          158,000 12
KB R8 1858 usb, trắng (đèn led 3 màu: xanh lá,đỏ,vàng) – T*,          158,000 12
KB R8 1859 usb, phím đen nền trắng(có đèn led chữ+nền) *,          236,000 12
KB R8 1860 usb (chống nước, đèn led chữ+nền) *, TẠM HẾT          368,000 12
KB R8 1866 usb đen, phím đen nền trắng (có đèn led chữ+nền) *,          560,000 12
KB R8 A3 usb giả cơ, trắng, phím trắng nền đồng (có đèn led chữ+nền) *,          378,000 12
KB R8 A4 usb trắng hồng, xanh dương, đỏ (led 3 màu) *,          368,000 12
KB R8 A5 usb trắng *,          590,000 12
KB R8 A6 usb trắng *,          358,000 12
KB R-Horse 717 usb (8 phím màu) *, TẠM HẾT            73,000 12
KB Shince N300 ps2 *          210,000 12
KB Shince N300 usb *          215,000 12
KB Shince N500 ps2 – có đèn led *          270,000 12
KB Shince N500 usb – có đèn led *          275,000 12
KB Shince S35 usb *          120,000 12
KB Shince S37 ps2 *          110,000 12
KB Shince S38 ps2 *          115,000 12
KB Shince S38 usb *          120,000 12
KB Smart EZ usb chống nước – C            70,000 12
KB Smart X2/X6 usb chính hãng – C            95,000 24
KB Socoda K20 usb, có 8 nút màu          100,000 12
KB Venr VK 388G ps2, chống nước – FV          151,000 12
KB Vision G1 ps2, 8 nút màu xanh *                     – 12
KB Vision G1 usb, 8 nút màu xanh *                     – 12
KB Vision G6 usb, phím đen+nền đỏ+8 nút màu xanh *                     – 12
KB Vision G6 usb, phím đen+nền xanh+8 nút màu xanh *                     – 12
KB Vision G7 ps2, 8 nút màu xanh *            50,000 12
KB Vision G7 usb, 8 nút màu xanh * CÓ HÀNG            72,000 12
KB Vision G8 ps2, 8 nút màu xanh *            73,000 12
KB Vision G8 usb, 8 nút màu xanh *            88,000 12
KB Vision G9usb, 8 nút màu xanh *                     – 12
KB Vision G25 ps2, 8 nút màu cam *            60,000 12
KB Vision G25 usb, 8 nút màu cam *            95,000 12
KB Vision X2 usb đen+nền đỏ, led 3 màu xanh+đỏ+tím *                     – 12
KB Vision X6 usb đen, 8 nút màu xanh *          112,000 12
KB Vision Rdrags II usb, đen, ko led *                     – 24
KB Vision Rdrags II usb, đen+nền đỏ, ko led *                     – 24
KB Vision Rdrags II usb, đen+nền đỏ, có led *                     – 24
KB Genius 110 usb (Tiếng Hàn) – C CÓ HÀNG          280,000 12
KB LG/MK 3500 usb (Tiếng Hàn) – C          280,000 12
KB Mitsumi usb (Tiếng Hoa) * CÓ HÀNG          113,000 12
COMBO PHÍM CHUỘT
KB+Mouse Bosston X168 đen (U+U), 8 nút màu xanh  – T*          100,000 12
KB+Mouse Bosston 836 *                     – 12
KB+Mouse Bosston 837 *                     – 12
KB+Mouse Bosston 839 (U+U) CÓ HÀNG          210,000 12
KB+Mouse Bosston 1905 *                     – 12
KB+Mouse Bosston 1906 *                     – 12
KB+Mouse Bosston D5200 đen (phím usb+chuột ps2) – T*            80,000 12
KB Bosston G160 led + Mouse Bosston X9 led *          300,000 12
KB Bosston R100 led + Mouse Bosston X11 led *          390,000 12
KB+Mouse Boston RRdrags R300+V2 giả cơ, chống nước, led nền+chữ – C CÓ HÀNG          650,000 12
KB+Mouse Colovic 8002 (P+U) – F*, TẠM HẾT            88,000 12
KB+Mouse Colovic 8888 (P+P) * CÓ HÀNG          184,000 12
KB+Mouse Colovic 8888 (P+U) * CÓ HÀNG          188,000 12
KB+Mouse Colovic 8888 (U+U) * CÓ HÀNG          195,000 12
KB+Mouse Colovis C81 (P+U) * CÓ HÀNG            93,000 12
KB+Mouse Colovic C82 (P+U) *          109,000 12
KB+Mouse Colovic C83A (P+U) *          140,000 12
KB+Mouse Colovic C86 (P+U) *          150,000 12
KB+Mouse Colovic C87 (P+U) *          165,000 12
KB+Mouse Colovic C88 (P+U) * CÓ HÀNG          188,000 12
KB+Mouse Colovic C95 * TẠM HẾT          251,000 12
KB+Mouse Ensoho E-103CB (U+U) – F.5          125,000 12
KB+Mouse Ensoho S50 cam (U+U) – F.5          133,000 12
KB+Mouse Ensoho S50 đen (U+U) – F.5, tạm hết          133,000 12
KB+Mouse Ensoho S50 đỏ (U+U) – F.5 CÓ HÀNG          133,000 12
KB+Mouse Ensoho S50 trắng (U+U) – F.5          133,000 12
KB+Mouse Ensoho S50 vàng (U+U) – F.5          133,000 12
KB+Mouse Genius combo (P+U) – FV          141,000 12
KB+Mouse Genius combo (U+U) – FV          153,000 12
KB+Mouse Gamdias GKC 6000 (U+U) * CÓ HÀNG          610,000 12
KB+Mouse Logitech MK120 – FV CÓ HÀNG          224,000 36
KB+Mouse Logitech MK200 – FV CÓ HÀNG          268,000 12
KB+Mouse Logitech MK330 – FV          565,000 12
KB+Mouse Motospeed S50i game usb, chống nước (K51+F11) – C          200,000 12
KB+Mouse Motospeed S300 multi, có led 3-7 màu, chữ laser đỏ, chống nước, 2000 dpi – C          565,000 12
KB+Mouse Motospeed S400 game (tặng 8 phím màu) (F11+K40) – C          235,000 12
KB+Mouse Motospeed S1000 (đen trắng+trắng) đèn led 7 màu – C          830,000 12
KB+Mouse Motospeed S700 game 8 nút màu xanh (F400+K60L) – C          156,000 12
KB+Mouse R8 1900 (ps2+usb), có 8 phím màu cam, tạm hết          121,000 12
KB+Mouse R8 1901 (2 usb), có 8 phím màu xanh dương, tạm hết            87,000 12
KB+Mouse R8 1906 (2 usb), có 8 phím màu xanh dương,          109,000 12
KB+Mouse R8 1908 (2 usb), có 8 phím màu xanh dương,          179,000 12
KB+Mouse R8 1909 (2 usb), phím đen nền trắng+chuột đen, led 3 màu, CÓ HÀNG          149,000 12
KB+Mouse R8 1910 đen (2 usb), led 7 màu, tạm hết          179,000 12
KB+Mouse R8 1910 trắng (2 usb), led 7 màu,          179,000 12
KB+Mouse R8 1916 đen, ko có led (2 usb),          130,000 12
KB+Mouse R8 1916 đen, led 3 màu (2 usb),          158,000 12
KB+Mouse R8 1930 (2 usb), có 8 phím màu xanh dương,          244,000 12
KB+Mouse R8 1933 (2 usb) đen cam,          290,000 12
KB+Mouse R8 1935 đen, có led,          334,000 12
KB+Mouse Rapoo N1820 (U+U) – F.5 CÓ HÀNG          142,000 12
KB+Mouse Shince S5000 (P+U) *          158,000 12
KB+Mouse Shince S6000 (P+U) *          168,000 12
KB+Mouse Shince S800 (P+U) *          163,000 12
KB+Mouse Sama TG7100 (Đen) – FV          330,000 12
KB+Mouse Smart game X6 fpt *, bỏ dòng          144,000 24
KB+Mouse Smart game X9 fpt *, bỏ dòng          193,000 24
KB+Mouse Vision G8 đen (2 usb), 8 nút màu xanh *          138,000 12
KB+Mouse Vision G25 đen (2 usb), 8 nút màu cam *                     – 12
CHUỘT
Mouse A4Tech N300 usb chính hãng Viscom – F.4 CÓ HÀNG            84,000 12
Mouse A4Tech N360 usb chính hãng Viscom – F.5          110,000 12
Mouse A4Tech 600X usb chính hãng Viscom – C          120,000 12
Mouse A4Tech 720 usb chính hãng Viscom – F.5 CÓ HÀNG            53,000 12
Mouse Acer dây usb – F.*            35,000 6
Mouse Assassins Hacker AM100 usb, 5 nút, 2400dpi chính hãng – FV CÓ HÀNG          230,000 12
Mouse Assassins Hacker AM8000 usb, 5 nút, 2400dpi chính hãng – FV          260,000 12
Mouse Bosston BS-11 usb – C          123,000 12
Mouse Bosston BS-12 usb, có led – C            83,000 12
Mouse Bosston D603 * CÓ HÀNG            43,000 12
Mouse Bosston D605 *            43,000 12
Mouse Bosston D606 đen, có đèn led *            48,000 12
Mouse Bosston D606 trắng, có đèn led *            48,000 12
Mouse Bosston D607, có đèn led *, TẠM HẾT            48,000 12
Mouse Bosston D608, có đèn led * CÓ HÀNG            48,000 12
Mouse Bosston D609, có đèn led *, TẠM HẾT            48,000 12
Mouse Bosston G7 usb, có đèn led – C          112,000 12
Mouse Boston RDRAGS V1 cam usb, laser led 3 màu *          120,000 12
Mouse Boston RDRAGS V2 trắng usb, laser led 7 màu *          160,000 12
Mouse Boston V15 usb, trắng viền đen *            40,000 12
Mouse Boston V15 usb, trắng viền đỏ * CÓ HÀNG            40,000 12
Mouse Bosston X7, có led bọ cạp – T*            74,000 12
Mouse Bosston X9, có đèn led *, TẠM HẾT            78,000 12
Mouse Bosston X11, có đèn led *          118,000 12
Mouse Bosston X145, màu xanh+trắng            54,000 12
Mouse Cooler Master Mizar chính hãng      1,020,000 12
Mouse Colovic C03 *            63,000 12
Mouse Colovic C06 chuyên game *, tạm hết            54,000 12
Mouse Colovic C08 *            60,000 12
Mouse Colovic C09A *            69,000 12
Mouse Colovic C61 *            98,000 12
Mouse Colovic C65 *          106,000 12
Mouse Coolerplus CPM-X1 plus chính hãng – C            88,000 12
Mouse Coolerplus CPM-X2 chính hãng – C            98,000 12
Mouse Coolerplus CPM-X5 plus đen+viền xanh dương chính hãng – C          122,000 12
Mouse Coolerplus CPM-X7C chính hãng – C          162,000 12
Mouse Coolerplus CPM-X7 led chính hãng – C          172,000 12
Mouse Dell dây usb – F.* CÓ HÀNG            38,000 6
Mouse Dell MS111-P dây usb (logo chìm) – T* CÓ HÀNG            25,000 6
Mouse Dell dây usb, chính hãng – F.5            93,000 12
Mouse Dragonwar G4 Phantom (tặng lót chuột chuyên game)  – FV, TẠM HẾT          780,000 12
Mouse Dragonwar G7 (tặng lót chuột chuyên game)  – FV CÓ HÀNG          280,000 12
Mouse Dragonwar G8 (tặng lót chuột chuyên game) – FV CÓ HÀNG          280,000 12
Mouse Dragonwar G9 (tặng lót chuột chuyên game) – FV CÓ HÀNG          280,000 12
Mouse Eblue EMS102BK chuyên game – FV          102,000 12
Mouse Eblue 109BK chuyên game – FV, BỎ DÒNG            71,000 12
Mouse Eblue Mazer Pro EMS124 chuyên game – FV          285,000 12
Mouse Eblue 144 chuyên game – FV          385,000 12
Mouse Eblue 145 chuyên game – F.3 CÓ HÀNG          111,000 12
Mouse Eblue 146BK chuyên game – F.2 CÓ HÀNG            74,000 12
Mouse Eblue 151BK đen chuyên game – FV CÓ HÀNG          172,000 12
Mouse Eblue 151BK đỏ chuyên game – FV          172,000 12
Mouse Eblue 151BK xanh chuyên game – FV          172,000 12
Mouse Eblue Mazer Pro EMS600, 2500dpi chuyên game – FV          380,000 12
Mouse Ensoho E-G214B đen – F.5            91,000 12
Mouse FoxXray Armor Silver BM08 Gaming  – FV          245,000 12
Mouse FoxXray Meteor -Gaming FXR-BMP-07 – FV          345,000 12
Mouse Fuhlen G60S chính hãng – F.C          245,000 12
Mouse Fuhlen L102 chính hãng – C CÓ HÀNG            82,000 12
Mouse Genius usb DX110 chính hãng (đen) – F.2 CÓ HÀNG            57,000 12
Mouse Genius usb DX110 chính hãng (đỏ) – FV CÓ HÀNG            59,000 12
Mouse Genius usb DX110 chính hãng (trắng) – FV CÓ HÀNG            59,000 12
Mouse Genius usb DX110 chính hãng (xanh dương) – FV CÓ HÀNG            59,000 12
Mouse Genius usb DX110 chính hãng (xanh lá) – FV CÓ HÀNG            59,000 12
Mouse Genius usb DX120 chính hãng (đen) – F.2 CÓ HÀNG            57,000 12
Mouse Genius usb NetScroll 120 L2 – T* CÓ HÀNG            37,000 12
Mouse Gamdias GMS 1100ES (Zeus – eSports) chính hãng – C      1,830,000 12
Mouse Gamdias GMS 5001 chính hãng – C, 20c tặng 1 CÓ HÀNG          435,000 12
Mouse Gamdias GMS 5010 (Demeter) chính hãng – C, 20c tặng 1          595,000 12
Mouse Gamdias GMS 5101 (Apollo) chính hãng – C, 20c tặng 1          495,000 12
Mouse Gamdias GMS 7001 (Hades) chính hãng – C, 20c tặng 1 CÓ HÀNG          495,000 12
Mouse Gamdias GMS 7309 (Apollo) chính hãng – C, 20c tặng 1 CÓ HÀNG          495,000 12
Mouse Hp dây usb – F.* CÓ HÀNG            35,000 6
Mouse Hp H07 dây usb – F.*            35,000 6
Mouse Intex Starpower IT-GM001 – FV          220,000 12
Mouse Intex StarPower Color IT-GM003, tặng Lót chuột Intex IT-MP001          400,000 12
Mouse Intex Mini Stylo IT-OP29 – FV          150,000 12
Mouse Intex Bizz IT-OP55SB – FV            80,000 12
Mouse Intex IT-OP75 – FV            90,000 12
Mouse Intex Jashan IT-OP81 – FV            90,000 12
Mouse Intex Gamex IT-OP97 – FV          100,000 12
Mouse Infinity Prime – RGB Led, đen chính hãng – F.5 CÓ HÀNG          245,000 12
Mouse jeway (1121) usb – F.*            24,000 6
Mouse Logitech G300 lazer usb (xanh/đỏ/đen/xám) – F.* CÓ HÀNG            44,000 6
Mouse Logitech B100 chính hãng – F.2 CÓ HÀNG            69,000 36
Mouse Logitech B100 L2 – F.* CÓ HÀNG            38,000 6
Mouse Logitech M100R chính hãng – F.3            91,000 36
Mouse Logitech M105 (đen) chính hãng – FV CÓ HÀNG          104,000 36
Mouse Logitech M105 (đỏ) chính hãng – FV, tạm hết          104,000 36
Mouse Logitech M105 (trắng) chính hãng – FV          104,000 36
Mouse lazer Logitech V620 – F.*            58,000 6
Mouse Microsoft 200 *                     – 12
Mouse Motospeed F11 đen usb – C, kèm phím K51 -5k/bộ CÓ HÀNG            88,000 12
Mouse Motospeed F11 đỏ usb – C, kèm phím K51 -5k/bộ            88,000 12
Mouse Motospeed F12 đen usb – F.2 CÓ HÀNG            52,000 12
Mouse Motospeed F60 đen usb, có led xanh – F.1          109,000 12
Mouse Motospeed F60 đỏ usb, có led xanh – F.1          109,000 12
Mouse Motospeed F60 xanh dương usb, có led xanh – F.1 CÓ HÀNG          109,000 12
Mouse Motospeed F60 RGB đen usb, có led nhiều màu – C CÓ HÀNG          156,000 12
Mouse Motospeed F60 RGB đỏ usb, có led nhiều màu – C          156,000 12
Mouse Motospeed F60 RGB xanh dương usb, có led nhiều màu – C          156,000 12
Mouse Motospeed F400 usb, led 7 màu – C CÓ HÀNG          146,000 12
Mouse Motospeed F405 đen usb, led 7 màu – F+7 CÓ HÀNG            95,000 12
Mouse Motospeed F407 (đen/đỏ/trắng) usb led 7 màu, 1600 dpi – F.5, 10/10 có hàng          133,000 12
Mouse Motospeed V1 usb, đỏ, laser, led theo dpi – C, tạm hết          162,000 12
Mouse Motospeed V4 usb, led theo dpi – C          352,000 12
Mouse Motospeed V5 usb, đen, led 4 màu – C CÓ HÀNG          326,000 12
Mouse Motospeed V6 usb, đen, led theo dpi – C          332,000 12
Mouse Motospeed V7 usb, đen, led theo dpi – C          390,000 12
Mouse Motospeed V16 usb, đen, laser, led theo dpi – C CÓ HÀNG          260,000 12
Mouse Motospeed V16 usb, đỏ, laser, led theo dpi – C          260,000 12
Mouse Motospeed V16 usb, trắng, laser, led theo dpi – C          260,000 12
Mouse Motospeed V18 usb ko bootroom (xanh/đỏ/đen) – C          180,000 12
Mouse Motospeed V30 RGB usb, đen, 4000dpi, có led – C CÓ HÀNG          490,000 12
Mouse Motospeed V40 (A5050) usb, đen, 2500dpi, có led – C          300,000 12
Mouse Motospeed V40 (A5050) usb, đỏ, 2500dpi, có led – C CÓ HÀNG          300,000 12
Mouse Motospeed V40 (A3050) RGB usb, đen, 4000dpi, có led – C CÓ HÀNG          380,000 12
Mouse Motospeed V60 cam usb, 3500dpi, có led xanh – C          178,000 12
Mouse Motospeed V60 trắng usb, 3500dpi, có led xanh – C          178,000 12
Mouse Motospeed V60 vàng usb, 3500dpi, có led xanh – C          178,000 12
Mouse Motospeed V60 xanh usb, 3500dpi, có led xanh – C          178,000 12
Mouse MSI DS B1 – F.C CÓ HÀNG          220,000 6
Mouse Mitsumi 6603 usb (nhỏ L2) full box – F+4 CÓ HÀNG            21,000 12
Mouse Mitsumi 6703 usb (lớn L2) full box – F+4 CÓ HÀNG            26,000 12
Mouse Mitsumi 6603 nhỏ, tem FPT – F+10 CÓ HÀNG            42,000 12
Mouse Mitsumi 6703 lớn, tem FPT – F+10 CÓ HÀNG            42,000 12
Mouse Mitsumi 6603 nhỏ, tem Minh Thông – FV CÓ HÀNG          116,000 12
Mouse Mitsumi 6703 lớn, tem Minh Thông – FV CÓ HÀNG            99,000 12
Mouse Newmen G7 1000dpi, màu đen – FV CÓ HÀNG          164,000 12
Mouse Newmen G7 1000dpi, màu đỏ – FV CÓ HÀNG          164,000 12
Mouse Newmen G7 1000dpi, màu vàng – FV CÓ HÀNG          164,000 12
Mouse Newmen G7 1000dpi, màu xanh – FV CÓ HÀNG          164,000 12
Mouse Newmen G10 màu đen – FV          124,000 12
Mouse Newmen G10 màu vàng – FV CÓ HÀNG          124,000 12
Mouse Newmen G306 xanh dương – FV, mua 1 tặng 1 CÓ HÀNG          248,000 12
Mouse Newmen GX100-Pro 4000dpi, 5 nút, màu đen – FV          480,000 12
Mouse Newmen GX100-Pro 4000dpi, 5 nút, màu trắng – FV          480,000 12
Mouse Newmen GX1-Plus 4000dpi, 5 nút, màu trắng – FV CÓ HÀNG          330,000 12
Mouse Newmen GX1-Pro 4000dpi, 5 nút, màu đen – FV          530,000 12
Mouse Newmen M180 usb (nhạy, bền), sl 10->-0,5k – FV CÓ HÀNG            53,000 12
Mouse Newmen M300 – F.1 CÓ HÀNG            74,000 12
Mouse Newmen M354 usb (mạnh mẽ, phong cách) – FV          196,000 12
Mouse Newmen M520 usb (nhỏ gọn) – FV, TẠM HẾT            75,000 12
Mouse Newmen N500 800dpi, màu đen – FV CÓ HÀNG          163,000 12
Mouse Newmen N500 800dpi, màu đỏ – FV CÓ HÀNG          163,000 12
Mouse Newmen N500 800dpi, màu vàng – FV CÓ HÀNG          163,000 12
Mouse Newmen N500 800dpi, màu xanh – FV, tạm hết          163,000 12
Mouse Newmen N8000 4000dpi, 5 nút, màu đen – FV CÓ HÀNG          324,000 12
Mouse Newmen N8000 4000dpi, 5 nút, màu trắng – FV          324,000 12
Mouse Philip usb đỏ đen * CÓ HÀNG            23,000 12
Mouse Philip usb đen *, tạm hết            26,000 12
Mouse R8-1600 usb, đen – T*,            63,000 12
Mouse R8-1601 usb, đen – T*, tạm hết            47,000 12
Mouse R8-1603 usb, đen, có led – T*, CÓ HÀNG            74,000 12
Mouse R8-1604 usb, đen – T*,            59,000 12
Mouse R8-1604 usb, đỏ – T*,            59,000 12
Mouse R8-1604 usb, trắng – T*, CÓ HÀNG            59,000 12
Mouse R8-1604 usb, vàng – T*, CÓ HÀNG            59,000 12
Mouse R8-1604 usb, xanh – T*, CÓ HÀNG            59,000 12
Mouse R8-1606 usb, đen – T*,            46,000 12
Mouse R8-1607 usb, trắng đen, có led – T*, CÓ HÀNG            47,000 12
Mouse R8-1607 usb, trắng xám, có led – T*, CÓ HÀNG            47,000 12
Mouse R8-1608 usb, trắng – T*,            54,000 12
Mouse R8-1612 usb, đỏ xám – T*,            82,000 12
Mouse R8-1612 usb, trắng xám – T*,            82,000 12
Mouse R8-1613 usb, đen, có led – T*, tạm hết            74,000 12
Mouse R8-1613 usb, trắng, có led – T*, tạm hết            74,000 12
Mouse R8-1615 usb, đen – T*, CÓ HÀNG            74,000 12
Mouse R8-1615 usb, trắng xám – T*, CÓ HÀNG            74,000 12
Mouse R8-1616 usb, đen – T*, CÓ HÀNG            60,000 12
Mouse R8-1616 usb, trắng – T*,            60,000 12
Mouse R8-1617 usb, đen, có led *, CÓ HÀNG            93,000 12
Mouse R8-1617 usb, trắng, có led *,            93,000 12
Mouse R8-1618 usb, trắng, có led *,          110,000 12
Mouse R8-1618 usb, đen, có led *, CÓ HÀNG          110,000 12
Mouse R8-1619 usb, đen, có led nhiều màu *,            90,000 12
Mouse R8-1620 usb, trắng đồng, có led – T*,          108,000 12
Mouse R8-1621 usb, đen cam, có led – T*,          104,000 12
Mouse R8-1621 usb, đen trắng, có led – T*,          104,000 12
Mouse R8-1622 usb, trắng, có led – T*,          103,000 12
Mouse R8-1623 usb, đen, có led – T*,            92,000 12
Mouse R8-1625 usb, đen cam, có led – T*,            92,000 12
Mouse R8-1625 usb, trắng cam, có led – T*,            92,000 12
Mouse R8-1628 usb, đen, có led – T*,            99,000 12
Mouse R8-1629 usb, đen, có led – T*,          109,000 0
Mouse R8-1629 usb, trắng, có led – T*,          109,000 12
Mouse R8-1629 usb, xanh, có led – T*, TẠM HẾT          109,000 12
Mouse R8-1630 usb, đen, có led – T*,          114,000 12
Mouse R8-1630 usb, trắng xám, có led – T*,          114,000 12
Mouse R8-1656 usb, đen, có led – T*,          130,000 12
Mouse R8-1658 usb, đen – T*, CÓ HÀNG          157,000 12
Mouse R8-1658 usb, đỏ đen – T*,          157,000 12
Mouse R8-1658 usb, trắng – T*,          157,000 12
Mouse R8-1660 usb, trắng – T*,          167,000 12
Mouse R8-Alphar S001 usb, trắng, có led – T*,          232,000 12
Mouse R8-Alphar S002 usb, vàng đồng, có led – T*,          138,000 12
Mouse Shince S25 game *, TẠM HẾT            74,000 12
Mouse Shince S26 game có đèn led *            99,000 12
Mouse Smart M116/165/166/182 usb CH * CÓ HÀNG            48,000 12
Mouse Sony Vaio UMS31 dây usb – T.*            22,000 6
Mouse Sony WV668 dây usb – F.*            35,000 6
Mouse Sumtax M7 red – F.2 CÓ HÀNG            58,000 12
Mouse Sumtax M7 silver – F.2            58,000 12
Mouse Sumtax M7 blue – F.2 CÓ HÀNG            58,000 12
Mouse trong suốt * CÓ HÀNG            20,000 6
Mouse Vision GM601 đen usb, lazer led 3 màu *            99,000 12
Mouse Vision GM601 trắng usb, lazer led 3 màu *            99,000 12
Mouse Vision V9 usb *                     – 12
Mouse Vision V10 usb, 6nút, có led – F.2 CÓ HÀNG            82,000 12
Mouse Vision V100 đen usb, có led *            80,000 12
Mouse Vision V100 trắng usb, có led *            80,000 12
Mouse Vision V200 đen usb *            45,000 12
Mouse Zaman M250 – FV          245,000 12
Mouse Acer rút – F* CÓ HÀNG            30,000 6
Mouse apple mini rút            48,000 6
Mouse Dell rút – F* CÓ HÀNG            30,000 6
Mouse Hp rút – F* CÓ HÀNG            30,000 6
Mouse Intex Safari IT-OP77D rút chính hãng – FV          140,000 12
Mouse Sony rút CÓ HÀNG            30,000 6
Mouse Logitech rút CÓ HÀNG            39,000 6
Mouse Mitsumi 6603 sứ rút full box            24,000 12
Mouse Prolink rút chính hãng            65,000 6
Mouse Vaio rút (đen/trắng), tạm hết            48,000 6
Mouse A4Tech N-310R rút chính hãng, đen viền cam – FV CÓ HÀNG          147,000 12
Mouse Venr V600 rút chính hãng, trắng viền cam/xanh – FV CÓ HÀNG            63,000 12
Mouse Venr V602 rút chính hãng – FV CÓ HÀNG            63,000 12
CHUỘT KHÔNG DÂY
Mouse không dây A4Tech G3-280A+pin chính hãng – FV CÓ HÀNG          153,000 12
Mouse không dây apple hộp giấy/nhựa (tặng pin) CÓ HÀNG            49,000 6
Mouse không dây Comsonic+pin, xa 1m, BH 6TH – C            70,000 6
Mouse không dây Dell (tặng pin)            65,000 6
Mouse không dây ENSOHO E-231+pin – FV CÓ HÀNG            88,000 12
Mouse không dây Forter V181/(V180) đen+pin – FV            92,000 18
Mouse không dây Forter V181/(V180) trắng+pin – FV            92,000 18
Mouse không dây Forter V189 đen/trắng/tím+pin – FV, TẠM HẾT            97,000 18
Mouse không dây Forter V2 đen/trắng (tặng pin AA Camelion) – FV CÓ HÀNG            92,000 18
Mouse không dây Forter V3 lazer đen (tặng pin AA Camelion) – FV CÓ HÀNG            92,000 18
Mouse không dây Forter V3 laser trắng (tặng pin AA Camelion) – F.2 CÓ HÀNG            92,000 18
Mouse không dây Fuhlen A06 CH+pin – FV          125,000 12
Mouse không dây Genius 6005 CH+pin – FV, TẠM HẾT          120,000 12
Mouse không dây Genius NX 7000 (black)+pin chính hãng – F.5 CÓ HÀNG          111,000 12
Mouse không dây Genius NX 7000 (red)+pin chính hãng – F.2 CÓ HÀNG          116,000 12
Mouse không dây Genius NX 7000 (white)+pin chính hãng – F.2 CÓ HÀNG          116,000 12
Mouse không dây Genius NX 7000 (blue)+pin chính hãng – F.2 CÓ HÀNG          116,000 12
Mouse không dây Genius NX 7000 (green)+pin chính hãng – F.2          116,000 12
Mouse không dây Genius NX 7015 (brown)+pin chính hãng – FV          144,000 12
Mouse không dây Genius NX 7015 (chocalate)+pin chính hãng – FV          144,000 12
Mouse không dây Genius NX 7015 (grey)+pin chính hãng – FV          144,000 12
Mouse không dây Genius NX 7015 (silver)+pin chính hãng – FV CÓ HÀNG          144,000 12
Mouse không dây Genius NX 7015 (yellow)+pin chính hãng – FV CÓ HÀNG          144,000 12
Mouse không dây Glatten V161 cam/hồng/đen/vàng/xanh+pin – C            97,000 18
Mouse không dây Hp (tặng pin)            65,000 6
Mouse không dây Hp laverock 5 nút (tặng pin) CÓ HÀNG            85,000 6
Mouse không dây HP X4000+pin          370,000 12
Mouse không dây Intex IT-OP86+pin – FV          199,000 12
Mouse không dây Intex X-91W IT-OP91+pin – FV          220,000 12
Mouse không dây Logitech 5 nut, màu đỏ * CÓ HÀNG            65,000 6
Mouse không dây Logitech 5 nut, mau xanh * CÓ HÀNG            65,000 6
Mouse không dây Logitech B175+pin chính hãng – F.10 CÓ HÀNG          138,000 36
Mouse không dây Logitech M185 CH+pin chính hãng – FV CÓ HÀNG          197,000 36
Mouse không dây Logitech M187 CH+pin chính hãng – FV CÓ HÀNG          222,000 36
Mouse không dây Logitech M238 (cú)+pin aa 18 tháng chính hãng – FV          287,000 12
Mouse không dây Logitech M238 (kem)+pin aa 18 tháng chính hãng – FV          287,000 12
Mouse không dây Logitech M238 (két)+pin aa 18 tháng chính hãng – FV          287,000 12
Mouse không dây Logitech M238 (khỉ đen)+pin aa 18 tháng chính hãng – FV          287,000 12
Mouse không dây Logitech M238 (khỉ màu)+pin aa 18 tháng chính hãng – FV          287,000 12
Mouse không dây Logitech M238 (phi hành gia)+pin aa 18 tháng chính hãng – FV          287,000 12
Mouse không dây Logitech M238 (trái cây)+pin aa 18 tháng chính hãng – FV          287,000 12
Mouse không dây Logitech M238 (thiên nga)+pin aa 18 tháng chính hãng – FV          287,000 12
Mouse không dây Logitech M275 CH+pin – FV          296,000 12
Mouse không dây Logitech M280 đen CH+pin aa 18 tháng – FV, tạm hết          287,000 12
Mouse không dây Logitech M325 CH+pin – FV, tạm hết          350,000 12
Mouse không dây Logitech M545 CH+pin – FV          435,000 12
Mouse không dây Microsoft Arc (đen/trắng/xanh) tặng pin AAA, xa 10m – T* CÓ HÀNG            62,000 12
Mouse không dây Motospeed G11 (nhiều màu)+pin, 1000 dpi, xa 5-8m – C CÓ HÀNG            87,000 12
Mouse không dây Motospeed G12 (đen/trắng)+pin, 1000 dpi, xa 10m – C            87,000 12
Mouse không dây Motospeed G118 (trắng/hồng/cam/xanh)+pin, 1000 dpi, xa 10m – C, TẠM HẾT          170,000 12
Mouse không dây Motospeed G409 (trắng xám)+pin, 1000 dpi, xa 10m – C CÓ HÀNG          154,000 12
Mouse không dây Newmen F356+pin (xanh/đỏ) – FV CÓ HÀNG          138,000 12
Mouse không dây Newmen F386 đen+pin – FV CÓ HÀNG          109,000 12
Mouse không dây R8 1626 – FV, TẠM HẾT            76,000 6
Mouse không dây R8 1701 – FV, TẠM HẾT            82,000 6
Mouse không dây R8 1702 đen xám – FV, CÓ HÀNG          100,000 6
Mouse không dây R8 1702 trắng xanh – FV, CÓ HÀNG          100,000 6
Mouse không dây R8 1703 – FV, CÓ HÀNG          105,000 6
Mouse không dây Rapoo 1190 (đen)+pin CH – FV CÓ HÀNG          135,000 6
Mouse không dây Rapoo 1190 (đỏ)+pin CH – FV          135,000 6
Mouse không dây Rapoo 1620+pin          125,000 6
Mouse không dây Rapoo 2650+pin – FV          117,000 12
Mouse không dây Sony Vaio (tặng pin), giống mẫu dell/hp            65,000 6
Mouse không dây Sony Vaio dẹp (tặng pin)            75,000 6
Mouse không dây Sumtax G2+pin – FV CÓ HÀNG            67,000 6
Mouse không dây Venr W830 CH+pin – FV CÓ HÀNG          115,000 12
Mouse không dây Venr W860 CH+pin – FV, TẠM HẾT          125,000 12
Mouse không dây Vision W120 (tặng pin), gần giống mẫu dell/hp            49,000 6
Mouse không dây Vision W130 (tặng pin AAA), gần giống mẫu dell/hp            49,000 6
Mouse không dây Vision W150 (tặng pin AA), gần giống mẫu dell/hp CÓ HÀNG            49,000 6
COMBO PHÍM CHUỘT KHÔNG DÂY
KB+Mouse wireless Apple mini (tặng 2cặp pin 3a) – C CÓ HÀNG          200,000 6
KB+Mouse wireless Apple, trắng, có phím số rời (tặng 2cặp pin 3a) – C CÓ HÀNG          200,000 6
KB+Mouse wireless Colovic H60 *          195,000 12
KB+Mouse wireless Colovic X65 (pin lẻ) – C, TẠM HẾT          247,000 12
KB+Mouse wireless Ensoho E-113CB+pin CH – FV CÓ HÀNG          223,000 12
KB+Mouse wireless Genius 8000X+pin CH – F.7 CÓ HÀNG          247,000 12
KB+Mouse wireless Jeway mini (pin lẻ) – C          200,000 12
KB+Mouse wireless Jeway 8204 mini – C, tạm hết          165,000 6
KB+Mouse wireless Jeway 8806 – C, tạm hết          210,000 6
KB+Mouse wireless Logitech K400 Plus+pin CH – FV          740,000 12
KB+Mouse wireless Logitech K400R hỗ trợ smart Tv+pin CH – FV, tạm hết          740,000 12
KB+Mouse wireless Logitech MK220+pin CH – FV CÓ HÀNG          349,000 12
KB+Mouse wireless Logitech MK240 hỗ trợ smart Tv+pin CH – FV          385,000 12
KB+Mouse wireless Logitech MK270R+pin CH – F.20          435,000 12
KB+Mouse wireless Logitech MK520R+pin CH – FV          800,000 12
KB+Mouse wireless Motospeed G7000 đen, xa 10m, pin 3-12th CH – C CÓ HÀNG          218,000 12
KB+Mouse wireless Motospeed G9800 trắng, xa 10m, pin 3-12th CH – C CÓ HÀNG          480,000 12
KB+Mouse wireless Rapoo 9020(đen)+pin CH – FV          615,000 12
KB+Mouse wireless Venr+pin CH – FV          335,000 12
KB Bluetooth Rapoo E6500 (trắng)+pin – FV, tạm hết          600,000 12
KB wireless Cordless Eboard HB-002+pin, xa 1m, BH 6TH – C CÓ HÀNG          100,000 6
KB+Mouse không dây KM-500 mini đen (UKB-500-RF) *          197,000 0
KB+Mouse wireless Viboton X3+pin *          262,000 3
TAI NGHE
Headphone beat purity đeo tai, TẠM HẾT            50,000 1
Headphone beat solo đeo tai, TẠM HẾT            42,000 1
Headphone beat solo L5 đeo tai, housing aaa grade            36,000 1
Headphone beat soul dây rời          125,000 1
Headphone beat studio dây liền          104,000 1
Headphone beat studio dây rời CÓ HÀNG          125,000 1
Headphone Colovic K-612            80,000 1
Headphone Colovic K-613            78,000 1
Headphone Coolerplus G2, ko led – C          160,000 12
Headphone Coolerplus G2, có led – C          190,000 12
Headphone Derm HS-701 chính hãng (đen đỏ), dây 5 ly dài 2m, ốp tai bằng da – FV          132,000 6
Headphone Derm HS-701 chính hãng (xanh trắng), dây 5 ly dài 2m, ốp tai bằng da – FV          132,000 6
Headphone Each G2100, có led+rung(on/off), mic, dây dù, usb+3ly – T*          380,000 12
Headphone Each G3100 đen+đỏ, có mic+led+rung(on/off), dây dù, usb+3ly – T*          465,000 12
Headphone Each G3100 đen+xanh, có mic+led+rung(on/off), dây dù, usb+3ly – T*          465,000 12
Headphone Each G3100 trắng+xanh dương, có mic+led+rung(on/off), dây dù, usb+3ly – T*          465,000 12
Headphone Each G7000 7.1 blue, có led 7 màu+rung, mic, dây dù, cổng usb – C          710,000 12
Headphone Each G7000 cam, có led, cổng 3.5 – C          445,000 12
Headphone Each G7000 đỏ, có led, cổng 3.5 – C          445,000 12
Headphone Each G7000 xanh lá, có led, cổng 3.5 – C          445,000 12
Headphone Each GS200 đỏ, có mic+led+rung – C          320,000 12
Headphone Each GS200 xanh lá, có mic+led+rung – C          320,000 12
Headphone Each GS210 đỏ, có mic+led – C          200,000 12
Headphone Each GS210 xanh lá, có mic+led – C CÓ HÀNG          200,000 12
Headphone Each GS500 7.1 đỏ+trắng, có mic+led+rung – C          710,000 12
Headphone Each GS500 7.1 đỏ+xám, có mic+led+rung – C          710,000 12
Headphone Each GS510 7.1 orange, có mic+led – C          660,000 12
Headphone Each GS510 7.1 red, có mic+led – C          660,000 12
Headphone Each GS510 7.1 white, có mic+led – C          660,000 12
Headphone Each GS510 7.1 blue, có mic+led – C          660,000 12
Headphone Eblue 011 chính hãng – F.C          220,000 12
Headphone Gaming V5 tray, trắng xanh/trắng đỏ            95,000 6
Headphone Genius SP_905 tray CÓ HÀNG            30,000 1
Headphone Gamdias GHS3510 đen 7.1 chính hãng – C          810,000 12
Headphone Gamdias GHS3610 đen 7.1 chính hãng – C      1,020,000 12
Headphone H3Y đen đỏ * CÓ HÀNG          142,000 12
Headphone H3Y trắng xanh * CÓ HÀNG          142,000 12
Headphone HY-F05 đỏ * CÓ HÀNG          142,000 12
Headphone HY-F05 xanh dương * CÓ HÀNG          142,000 12
Headphone HY-F05 xanh lá *, TẠM HẾT CÓ HÀNG          142,000 12
Headphone HY013 đen đỏ *            95,000 12
Headphone HY023 đen đỏ/đen xanh *            95,000 12
Headphone HY028 đen xanh, không đèn led *          155,000 12
Headphone HY028 đen xanh, có đèn led *          195,000 12
Headphone HY033/Ghosts G700 đỏ đen * CÓ HÀNG          105,000 12
Headphone HY033/Ghosts G700 trắng xám * CÓ HÀNG          105,000 12
Headphone HY033/W-600 trắng xám * CÓ HÀNG          105,000 12
Headphone HY043 đen xanh *          100,000 12
Headphone HY053 đen xanh *          195,000 12
Headphone HY063 xám * CÓ HÀNG          175,000 12
Headphone HY073 trắng đỏ * CÓ HÀNG          225,000 12
Headphone HY083 đen đỏ/đen xanh *          120,000 12
Headphone Hoyel HY Misde H9 có led, rung *          270,000 12
Headphone Huyndai 2688 box            76,000 1
Headphone Huyndai 300 box (đeo ngược) *            62,000 1
Headphone Huyndai 350 box                     – 1
Headphone Huyndai 369 box CÓ HÀNG            47,000 1
Headphone Huyndai 390 box                     – 1
Headphone Huyndai 398 box            70,000 1
Headphone Huyndai 500 box – F*, TẠM HẾT            47,000 1
Headphone Huyndai 505 box CÓ HÀNG          125,000 1
Headphone Huyndai 508 box            67,000 1
Headphone Huyndai 528 box            72,000 1
Headphone Huyndai 559 box, TẠM HẾT            85,000 1
Headphone Huyndai 569 box            76,000 1
Headphone Huyndai 590 box – T*, TẠM HẾT            55,000 1
Headphone Huyndai CIC-695 box            89,000 1
Headphone Huyndai 810 box, TẠM HẾT            63,000 1
Headphone Huyndai 820 box            76,000 1
Headphone Huyndai 830 tray CÓ HÀNG            72,000 1
Headphone Huyndai V50 box            56,000 1
Headphone Huyndai V60 box, TẠM HẾT            62,000 1
Headphone StarPower IT-HS206 Intex – FV          400,000 6
Headphone Jedeo 868 box chuyên nét            65,000 1
Headphone Kingmaster 750 box – T*            56,000 1
Headphone Lighning A2          130,000 6
Headphone Motospeed H41 vàng, có mic, led, rung, nút on/off, dây cao su – C          510,000 12
Headphone Motospeed H41 vàng hồng, có mic, led, rung, nút on/off, dây cao su – C          510,000 12
Headphone Motospeed H41 xám, có mic, led, rung, nút on/off, dây cao su – C          510,000 12
Headphone Motospeed H68 đen, có mic, led xanh, rung, nút on/off, dây cao su – C          580,000 12
Headphone Nubwo 3000-1T ko led, dây dù (đen đỏ) * CÓ HÀNG            84,000 1
Headphone Nubwo 3000-1T ko led, dây dù (đen xanh dương) – T*            84,000 1
Headphone Nubwo 3000-1T ko led, dây dù (đen xanh lá) – T*            84,000 1
Headphone Nubwo 3000-3T đen đỏ, ko led, dây bọc nhưa kim tuyến – T* CÓ HÀNG            93,000 3
Headphone Nubwo 3000 có led (trắng/đen xanh/đen đỏ) *          124,000 1
Headphone Nubwo 5000 có led (đen đỏ) * CÓ HÀNG          194,000 1
Headphone Nubwo 5000 có led (trắng xám) *, TẠM HẾT          188,000 1
Headphone Qinlian A2, có led * CÓ HÀNG          103,000 6
Headphone Qinlian A6 đỏ – T.* CÓ HÀNG            73,000 6
Headphone Qinlian A6 xanh – T.* CÓ HÀNG            73,000 6
Headphone Qinlian A7, có led * CÓ HÀNG          103,000 3
Headphone Qinlian A20, có led *          175,000 6
Headphone Oppo MS-900 móc tai, box – *            38,000 1
Headphone Ovann 361 box            54,000 1
Headphone Ovann 5002 box * CÓ HÀNG            68,000 1
Headphone Ovann 6001 box          135,000 1
Headphone Ovann 6011 box            71,000 1
Headphone Ovann 6020 box – F*, TẠM HẾT            70,000 1
Headphone Ovann X1 cam đen, ko hộp * CÓ HÀNG            63,000 1
Headphone Ovann X1 xanh đen, ko hộp *            63,000 1
Headphone Ovann X1 cam đen, có hộp * CÓ HÀNG            72,000 1
Headphone Ovann X1 xanh đen, có hộp *            72,000 1
Headphone Ovann X2 cam, full box, sl5-1k *          115,000 1
Headphone Ovann X2 đỏ, full box, sl5-1k *          115,000 1
Headphone Ovann X2 xanh dương, full box, sl5-1k * CÓ HÀNG          115,000 1
Headphone Ovann X2 Pro Gaming, có led xanh dương *          165,000 1
Headphone Ovann X3 trắng, full box – T.*          143,000 1
Headphone Ovann X4 đen đỏ, full box – T.* CÓ HÀNG          117,000 1
Headphone Ovann X5 box – T.*          158,000 1
Headphone Ovann X6 trắng đen xanh, box – T.* CÓ HÀNG          158,000 1
Headphone Ovann X6 vàng đen, box – T.* CÓ HÀNG          158,000 1
Headphone Ovann X7 box – T.*          235,000 1
Headphone Ovann X10 – T.*          144,000 1
Headphone Ovann X11 (trắng)- T.*          117,000 1
Headphone Ovann X16 cam đen, ko box – T.* CÓ HÀNG          110,000 1
Headphone Ovann X60 – T.*          260,000 1
Headphone Sades 708 đen xanh, có đèn led *, tạm hết          300,000 12
Headphone Sades 738 đen cam *, tạm hết                     – 12
Headphone Sades 901 đen đỏ *, tạm hết          540,000 12
Headphone Sades 907 đen xanh *, tạm hết                     – 12
Headphone Sades 919 trắng *, tạm hết                     – 12
Headphone Sades A60 đen xanh *, tạm hết                     – 12
Headphone Shince T6 *            93,000 1
Headphone Sky A9, đỏ đen – T*            95,000 1
Headphone Somic 2013 box          110,000 1
Headphone Somic 212 box          110,000 1
Headphone Somic 2688 box – T* CÓ HÀNG            73,000 1
Headphone Somic 440 box – F*            49,000 1
Headphone Somic 440 tray – T* CÓ HÀNG            39,000 1
Headphone Somic 808 box – F* CÓ HÀNG            53,000 1
Headphone Somic 808 tray – T* CÓ HÀNG            43,000 1
Headphone Somic DH-901 tray, có mic, đeo ngược – T*            36,000 1
Headphone Somic 916 đeo ngược, có box – T* CÓ HÀNG            61,000 1
Headphone Somic G930 DJ usb box, có mic CÓ HÀNG          385,000 1
Headphone Somic G938 7.1 usb box, đen, có mic *          425,000 3
Headphone Somic G941 7.1 usb box, đen, có mic *          550,000 3
Headphone Somic SH-991 tray – T*, TẠM HẾT            49,000 1
Headphone Somic E-ISR1H box          112,000 1
Headphone Somic G100          136,000 1
Headphone Somic MX-102H nhét tai, TẠM HẾT            44,000 1
Headphone Somic MX-112H nhét tai, TẠM HẾT            49,000 1
Headphone Somic SH 55          236,000 1
Headphone Somic ST80 DJ box (jack 3ly+6ly) – T* CÓ HÀNG          238,000 1
Headphone Soundmax AH302, có mic chính hãng – FV CÓ HÀNG          186,000 12
Headphone Soundmax AH304, có mic chính hãng – FV CÓ HÀNG          208,000 12
Headphone Soundmax AH307, có mic chính hãng – FV CÓ HÀNG          170,000 12
Headphone Soundmax AH308 (đen), có mic, chính hãng – FV, TẠM HẾT          188,000 12
Headphone Soundmax AH308 (hồng), có mic, chính hãng – FV          188,000 12
Headphone Soundmax AH309, có mic chính hãng – FV, TẠM HẾT          226,000 12
Headphone Soundmax AH311 cổng usb (ko có cổng 3 ly), có mic trên dây chính hãng – FV CÓ HÀNG          460,000 12
Headphone Sony 663 box            59,000 1
Headphone Sony 664 box            59,000 1
Headphone Sony 668/688 box            73,000 1
Headphone TAKO Robot GT 10 (xanh)          250,000 0
Headphone trâu Shince T2 đỏ đen            35,000 0
Headphone trâu Shince T2 vàng            35,000 0
Headphone trâu V2K chính hãng            90,000 6
Headphone trâu V2K/9999/KM380 (đen đỏ) chuyên nét CÓ HÀNG            33,000 6
Headphone trâu V2K/9999/KM380 (vàng) chuyên nét, sl30 tặng 1 CÓ HÀNG            31,000 6
Headphone trâu V2K/9999/KM380 (xanh dương) chuyên nét, tạm hết            33,000 6
Headphone trâu W6500 đỏ chuyên game, kết hợp A6 và Lightning A1 – T*, TẠM HẾT            88,000 3
Headphone trâu Z110 vàng, dây 4 ly dài 2m, ốp tai bằng da            63,000 6
Headphone trâu Z196L trắng, led xanh, usb+3.5, ốp tai bằng da          232,000 6
Headphone TS T8B box            65,000 1
Headphone Zidli Z129 chính hãng – FV CÓ HÀNG            55,000 6
Headphone Zidli 191 (trắng) chính hãng – FV                     – 6
Headphone Zidli 196L (trắng, led xanh dương) chính hãng – FV                     – 6
Headphone Zidli 197 (đen đỏ) chính hãng – FV                     – 6
Headphone Zidli 198 (đen đỏ) chính hãng – FV          125,000 6
Headphone Zidli G2 (trắng) chính hãng – FV          125,000 6
Headphone Zidli ZH-500 (trắng cam, led xanh dương) chính hãng – FV                     – 6
Headphone Zidli A9 có led, cổng usb chính hãng – FV CÓ HÀNG                     – 6
Dây phone ko đèn, có bọc nhựa, 1 phone + 1 mic CÓ HÀNG            24,000 0
Headphone Kd 767 không dây          257,000 1
Headphone UH 140 không dây, BỎ DÒNG          110,000 1
Tai nghe nhét tai Audio-Technica CLR100iS blue, có mic, full box chính hãng CÓ HÀNG          188,000 1
Tai nghe nhét tai Coolcold có bao CÓ HÀNG            13,000 3
Tai nghe nhét tai Coolcold S17 có mic, full box CÓ HÀNG            24,000 3
Tai nghe nhét tai Coolcold S18, ios+android, có mic, full box            29,000 3
Tai nghe nhét tai Coolcold S19 dây dẹp, ios+android, có mic, full box            24,000 3
Tai nghe nhét tai Coolcold S20 dây dẹp, ios+android, có mic, full box            26,000 3
Tai nghe nhét tai Coolcold S21 dây dẹp, ios+android, có mic, full box            26,000 3
Tai nghe nhét tai+móc tai thể thao Coolcold S55, nghe nhận cuộc gọi, full box            43,000 3
Tai nghe nhét tai Coolcold S95, có mic, full box CÓ HÀNG            18,000 1
Tai nghe nhét tai GALAXY S4            35,000 1
Tai nghe nhét tai GALAXY S5 (CÓ MIC)            42,000 1
MÚT TAI NGHE NHÉT TAI              5,000 0
Tai nghe nhét tai beat mini, ko b (bịch)              7,000 0
Tai nghe nhét tai beat mini, có b (bịch), sl10-0,5k CÓ HÀNG              8,000 0
Tai nghe nhét tai beat mini, có mic box            30,000 0
Tai nghe nhét tai beat tour tốt (full box, có bao da)            87,000 1
Tai nghe nhét tai Asus chính hãng CÓ HÀNG            20,000 1
Tai nghe CÂY ĐÀN            14,000 1
Tai nghe Dissong MP15H            35,000 1
Tai nghe nhét tai ELECOM            12,000 1
Tai nghe iphone 5,6 box nhỏ            34,000 1
Tai nghe iphone 5,6/6s/6splus tốt, box trái táo CÓ HÀNG            85,000 1
Tai nghe nhét tai dây kéo Zipp, có mic, box – T* CÓ HÀNG            24,000 1
Tai nghe Mixstyle mini nhét tai (ngôi sao)            12,000 1
Tai nghe nhét tai MP3 – T CÓ HÀNG              6,000 1
Tai nghe nhét tai Oppo trắng, có mic – T* CÓ HÀNG            22,000 1
Tai nghe Sony MDR-570            35,000 1
Tai nghe nhét tai Samsung S4 *              8,000 1
Tai nghe nhét tai Samsung S5360 *            24,000 1
Tai nghe iphone (box tam giác)            25,000 1
Tai nghe nhét tai V42            43,000 1
Tai nghe nhét tai Soundmax AH701, có mic chính hãng – FV          174,000 12
Tai nghe nhét tai Soundmax AH702, có mic chính hãng – FV          168,000 12
Tai nghe nhét tai Soundmax AH703, có mic chính hãng – FV CÓ HÀNG          186,000 12
Tai nghe nhét tai Soundmax AH704, có mic chính hãng – FV          190,000 12
LOA
Loa Blutooth RC 1002C          128,000 2
Loa Blutooth bầu dục – T*, TẠM HẾT                     – 2
Loa Blutooth bầu dục XC30 có led – T*          177,000 2
Loa Blutooth B13A-U có màn hình          195,000 2
Loa Blutooth BE-13U          145,000 2
Loa Blutooth BEATSPILL C-87          195,000 2
Loa Blutooth BEATSPILL B15 nhỏ – T* CÓ HÀNG          122,000 2
Loa Blutooth HY-BT815L – T*          157,000 2
Loa Blutooth mini JT301 – T*            97,000 2
Loa Blutooth JY3, TẠM HẾT          221,000 2
Loa Blutooth JY4          221,000 2
Loa Blutooth JY6          192,000 2
Loa Blutooth JY9          255,000 2
Loa Blutooth JY14, TẠM HẾT          200,000 2
Loa Blutooth JY16, TẠM HẾT          324,000 2
Loa Blutooth JY17, TẠM HẾT          342,000 2
Loa Blutooth JY18, TẠM HẾT          392,000 2
Loa Blutooth JY19, TẠM HẾT          735,000 2
Loa Blutooth JY23          240,000 2
Loa Blutooth JY24          210,000 2
Loa Blutooth JY25          240,000 2
Loa Blutooth KB-100          220,000 2
Loa Blutooth KB-200          230,000 2
Loa Blutooth KB-300          220,000 2
Loa Blutooth KB-800          185,000 2
Loa Blutooth LP-X5          245,000 3
Loa Blutooth LP-X6          245,000 3
Loa Blutooth mini X3A Ông già Noel X3A *          153,000 2
Loa Blutooth PTH16 móc khóa – T* CÓ HÀNG          172,000 2
Loa Blutooth Q1          136,000 2
Loa Blutooth Q3A          136,000 2
Loa Blutooth Q7          136,000 2
Loa Blutooth QC-1070          180,000 2
Loa Blutooth QC-1080 CÓ HÀNG          190,000 2
Loa Blutooth QC-1090          165,000 2
Loa Blutooth QC-28BT          200,000 2
Loa Blutooth QC-38BT          185,000 2
Loa Blutooth QC-88BT          190,000 2
Loa Blutooth Ruizu R10 *            95,000 2
Loa Blutooth Ruizu R18 có led – T* CÓ HÀNG          177,000 2
Loa Blutooth S08U          136,000 2
Loa Blutooth S10            90,000 2
Loa Blutooth HLD600/S12/S13/14/S18/S28          104,000 2
Loa Blutooth S207B          305,000 2
Loa Blutooth S586          275,000 2
Loa Blutooth S815          235,000 2
Loa Blutooth SD-09 CÓ HÀNG          100,000 2
Loa Blutooth SDH 400          385,000 2
Loa Blutooth SDH 500          285,000 2
Loa Blutooth T2020B/XP-20A          140,000 2
Loa Blutooth T6 (V3.0+EDR) – T* CÓ HÀNG            62,000 2
Loa Blutooth WS 631 (pin rời)          115,000 2
Loa Blutooth WS-136          196,000 2
Loa Blutooth WS-K55 (có chụp hình)          139,000 2
Loa Blutooth WS-K99 (có chụp hình)          154,000 2
Loa Blutooth WS-R18          159,000 2
Loa Blutooth X3          139,000 2
Loa Blutooth mini X7U CÓ HÀNG            97,000 2
Loa Blutooth XC-28U có led – T* CÓ HÀNG          132,000 2
Loa laptop bodun bd 803            76,000 3
Loa laptop BL A1 – T*          150,000 3
Loa laptop BL A3 – T*          110,000 3
Loa laptop BL A3D – T*            78,000 3
Loa laptop BL A3S – T*          123,000 3
Loa laptop BL A6 – T*            83,000 3
Loa laptop BL A6S – T*            88,000 3
Loa laptop BL A7 – T*            93,000 3
Loa laptop BL A8 – T*          114,000 3
Loa laptop BL A9D – T*          119,000 3
Loa laptop BL A9S có led – T*          169,000 3
Loa laptop BL M10 – T*          139,000 3
Loa laptop BL M20 – T*, TẠM HẾT                     – 3
Loa laptop BL X1 – T*            66,000 3
Loa laptop BL X3 – T* CÓ HÀNG            66,000 3
Loa laptop BL X6 – T*            90,000 3
Loa laptop BL X7 – T*            90,000 3
Loa laptop BL X8 – T*, TẠM HẾT          112,000 3
Loa laptop Fenda R50 2.0 chính hãng – FV      1,360,000 12
Loa laptop Fenda V520 2.0 chính hãng – FV          273,000 12
Loa laptop Fenda V560 2.0 chính hãng – FV          289,000 12
Loa laptop Fenda V620 2.0 chính hãng – FV          294,000 12
Loa laptop G101Z xí ngầu CÓ HÀNG            38,000 3
Loa laptop Loyfun LF-501S – T* CÓ HÀNG          102,000 3
Loa laptop Loyfun LF-601 – T*, TẠM HẾT            45,000 3
Loa laptop Loyfun LF-701 – T*            37,000 3
Loa laptop Loyfun LF-802 – T*, TẠM HẾT            43,000 3
Loa laptop Loyfun LF-803 – T* CÓ HÀNG            78,000 3
Loa laptop Loyfun LF-804 – T* CÓ HÀNG            44,000 3
Loa laptop Loyfun LF-805 – T* CÓ HÀNG            59,000 3
Loa laptop Loyfun LF-806 – T* CÓ HÀNG            57,000 3
Loa laptop Loyfun LF-806S – T*          110,000 3
Loa laptop Loyfun LF-807 – T* CÓ HÀNG            61,000 3
Loa laptop Loyfun LF-807S – T*, TẠM HẾT            83,000 3
Loa laptop G012 xoay 270 độ            61,000 3
Loa laptop Loyfun LF-809S xoay 270 độ tôt – T* CÓ HÀNG            64,000 3
Loa laptop Loyfun LF-910 – T*          112,000 3
Loa laptop Loyfun LF-H2200 – T*          112,000 3
Loa laptop Loyfun LF-H2400 – T*          116,000 3
Loa laptop Loyfun LF H2600 – T* CÓ HÀNG          112,000 3
Loa laptop Loyfun LF-H2700 – T*          114,000 3
Loa laptop Loyfun LF-H3000 – T*          126,000 3
Loa laptop Loyfun LF-H5000 – T*          144,000 3
Loa laptop Loyfun LF-i50 – T*            73,000 3
Loa laptop Loyfun LF-i90 – T*            94,000 3
Loa laptop Loyfun LF-i95 SP 2016 – T*          139,000 3
Loa laptop Loyfun LF-M10 – T*            89,000 3
Loa laptop Loyfun LF-M22 – T*            84,000 3
Loa laptop Loyfun LF-M30 – T*          110,000 3
Loa laptop Loyfun LF-M40 – T*          132,000 3
Loa laptop Loyfun LF-M50 – T*          152,000 3
Loa laptop LP D100, tạm hết          114,000 3
Loa laptop LP D200, tạm hết            79,000 3
Loa laptop LP D500, tạm hết            68,000 3
Loa laptop LP D800, tạm hết          139,000 3
Loa laptop LP Q7 * CÓ HÀNG          136,000 3
Loa laptop LP Q100 CÓ HÀNG          109,000 3
Loa laptop LP Q200 CÓ HÀNG          114,000 3
Loa laptop LP Q300, tạm hết            99,000 3
Loa laptop LP Q800          129,000 3
Loa laptop LP Q900 CÓ HÀNG          149,000 3
Loa laptop LP S100 CÓ HÀNG          109,000 3
Loa laptop LP S200          124,000 3
Loa laptop LP S300 CÓ HÀNG          104,000 3
Loa laptop LP S600, tạm hết          114,000 3
Loa laptop LP T100, tạm hết            45,000 3
Loa laptop LP T200, tạm hết            58,000 3
Loa laptop Microtek MT 130, TẠM HẾT          101,000 12
Loa laptop Microtek MT 140 CÓ HÀNG          101,000 12
Loa Nước YK-1229 CÓ HÀNG          205,000 1
Loa laptop LZS-256 cây dù có led, usb 2.0 – T*, tạm hết            82,000 1
Loa laptop LZS-255 cây nấm có led, usb 2.0 – T* CÓ HÀNG            80,000 1
Loa Nước SHINICE, TẠM HẾT          190,000 1
Loa laptop Ruizu R-010A – T* CÓ HÀNG            31,000 3
Loa laptop Ruizu RS 110            72,000 3
Loa laptop Ruizu RS 180 CÓ HÀNG            37,000 3
Loa laptop Ruizu RS 190            42,000 3
Loa laptop Ruizu RS 220            72,000 3
Loa laptop Ruizu RS 310            65,000 3
Loa laptop Ruizu RS 320          116,000 3
Loa laptop Ruizu RS 410 CÓ HÀNG            70,000 3
Loa laptop Ruizu RS 510-851            70,000 3
Loa laptop Ruizu RS 520 CÓ HÀNG            70,000 3
Loa laptop Ruizu RS 610            69,000 3
Loa laptop Ruizu RS 710          119,000 3
Loa laptop Ruizu RS 810 CÓ HÀNG          130,000 3
Loa laptop Ruizu RS 880          123,000 3
Loa laptop Smart K25 usb 2.0            62,000 12
Loa laptop Smart K27 usb 2.0            77,000 12
Loa laptop Smart K28 usb 2.0            73,000 12
Loa laptop Smart K100/G104C usb 2.0            44,000 3
Loa laptop Smart K321 usb 2.0 (trái táo loại tốt)            73,000 12
Loa laptop Smart K500 usb 2.0            77,000 12
Loa laptop Smart K6000 usb 2.0            78,000 12
Loa laptop Smart KX1 usb 2.0            72,000 12
Loa laptop Senic 405 – T*, TẠM HẾT            76,000 3
Loa laptop Senic 430/430i – T*, TẠM HẾT            64,000 3
Loa laptop Senic 431 – T*, TẠM HẾT            64,000 3
Loa laptop Senic 439 – T*, TẠM HẾT            99,000 3
Loa laptop Senic 460 – T*, TẠM HẾT          113,000 3
Loa laptop Senic 462 – nghe cực hay – T*, TẠM HẾT          123,000 3
Loa laptop Senic 463 mini – T*, TẠM HẾT            81,000 3
Loa laptop Senic 465 – T* CÓ HÀNG          109,000 3
Loa laptop Senic 467 – T*, TẠM HẾT          126,000 3
Loa laptop Soundmax A120/2.0 (đen) chính hãng – FV CÓ HÀNG          140,000 12
Loa laptop Soundmax A120/2.0 (trắng) chính hãng – FV CÓ HÀNG          140,000 12
Loa laptop Soundmax A130/2.0 (đen viền đỏ) chính hãng – FV CÓ HÀNG          114,000 12
Loa laptop Soundmax A130/2.0 (đen viền xanh) chính hãng – FV CÓ HÀNG          114,000 12
Loa laptop Soundmax V5/2.0, mobile speaker&voice chính hãng – FV          225,000 12
Loa laptop UN 21 (2c/bộ) – T*            85,000 3
Loa laptop Uoudio T30 (2c/bộ) – T*          128,000 3
Loa laptop Uoudio T33 (2c/bộ) – T*          128,000 3
Loa laptop Uoudio T33 (2c/bộ) – T*          128,000 3
Loa laptop Venr usb CH 2.0 – VK350            87,000 12
Loa laptop Venr usb CH 2.0 – VK360          118,000 12
Loa laptop Venr usb CH 2.0 – VK370          148,000 12
Loa laptop LP S800 CÓ HÀNG          139,000 3
Loa Ailiang T11/2.1 đọc thẻ nhớ          406,000 12
Loa Creative SBS A250/2.1 chính hãng          854,000 12
Loa Creative SBS A520/5.1                     – 12
Loa Cretive A60/2.0          340,000 0
Loa Cretive T10/2.0      1,364,000 12
Loa Fenda A111/2.1 chính hãng – FV          695,000 12
Loa Fenda A333U/2.1 chính hãng, có cổng sd,usb – FV      1,055,000 12
Loa Fenda A520U/2.1 chính hãng, có cổng sd,usb – FV      1,160,000 12
Loa Fenda A521U/2.1 chính hãng, có cổng sd,usb – FV      1,090,000 12
Loa Fenda A530U/2.1 chính hãng, có cổng sd,usb,remote – FV, BỎ DÒNG      1,350,000 12
Loa Fenda F203G/2.1 chính hãng – FV          335,000 12
Loa Fenda F6000U/5.1 chính hãng, có cổng sd,usb,remote – FV      3,035,000 12
Loa Intex 150/2.1 – FV          479,000 12
Loa Intex 155 SU/2.1, có cổng sd,usb – FV          650,000 12
Loa Intex 2675 SUF/4.1 – FV      1,440,000 12
Loa Intex 400 SUF/4.1 – FV      1,500,000 12
Loa Kingmaster 630S/2.0 nguồn trực tiếp – T*          167,000 3
Loa Loyfun LF-D100/2.1 – T*          120,000 3
Loa Loyfun LF-D230/2.1 – T*          150,000 3
Loa Logitech Z200/2.0 chính hãng – FV          665,000 24
Loa Logitech Z213/2.1 chính hãng – FV          428,000 12
Loa Logitech Z313/2.1 chính hãng – FV          640,000 12
Loa Logitech Z506/5.1 chính hãng – FV      1,830,000 12
Loa Logitech Z906/5.1 chính hãng – FV      6,120,000 12
Loa Microlap FC 661/2.1+1 – FV      1,650,000 12
Loa Microlap FC361 – FV      1,421,000 12
Loa Microlap FC-530/2.1 – FV      1,438,000 12
Loa Microlap FC-570/2.1 – FV      1,450,000 12
Loa Microlap M100/2.1 – FV CÓ HÀNG          335,000 12
Loa Microlap M106/2.1 – FV CÓ HÀNG          490,000 12
Loa Microlap M108/2.1 – FV CÓ HÀNG          335,000 12
Loa Microlap M109/2.1 – FV          413,000 12
Loa Microlap M280/2.1 – FV          643,000 12
Loa Microtek MT840/2.1 – FV CÓ HÀNG          265,000 12
Loa Microtek MT870U/2.1 có khe thẻ nhớ – FV          424,000 12
Loa Microlab TMN-9U/2.1 – FV      1,000,000 12
Loa Nansin V3000/2.1 – C          349,000 12
Loa Nansin V6000/2.1 – C          306,000 12
Loa Ruizu G09/2.1 * CÓ HÀNG          197,000 6
Loa Ruizu G15/2.1 *, TẠM HẾT          188,000 6
Loa Ruizu G18/2.1 – T* CÓ HÀNG          160,000 6
Loa Ruizu G20/2.1 * CÓ HÀNG          146,000 6
Loa Ruizu G33/2.1* CÓ HÀNG          121,000 6
Loa Ruizu G60/ 2.1 *          205,000 6
Loa Soundmax A140/2.0 chính hãng – F.10          194,000 12
Loa Soundmax A150/2.0 chính hãng – F.10          194,000 12
Loa Soundmax AK700/2.0, có cổng sd,usb,Karaoke, chính hãng – FV      1,480,000 12
Loa Soundmax A820/2.1 chính hãng – F.8          442,000 12
Loa Soundmax A850/2.1 chính hãng – F.8          442,000 12
Loa Soundmax A910/2.1 chính hãng – F.8 CÓ HÀNG          442,000 12
Loa Soundmax A920/2.1, có cổng sd,usb,remote, chính hãng – FV CÓ HÀNG          542,000 12
Loa Soundmax A930/2.1, có cổng sd,usb,remote, chính hãng – FV CÓ HÀNG          658,000 12
Loa Soundmax A960/2.1, có cổng sd,usb,remote,bluetooth, chính hãng – FV CÓ HÀNG          760,000 12
Loa Soundmax A980/2.1, có cổng sd,usb,remote,bluetooth, chính hãng – FV CÓ HÀNG          825,000 12
Loa Soundmax A2100/2.1, karaoke, chính hãng – FV CÓ HÀNG          816,000 12
Loa Soundmax A2116/2.1, có cổng sd,usb,remote, chính hãng – FV CÓ HÀNG          825,000 12
Loa Soundmax A2117/2.1, có cổng sd,usb,remote, chính hãng – FV          855,000 12
Loa Soundmax A2250/2.1 chính hãng – FV          635,000 12
Loa Soundmax A2300/2.1, karaoke, chính hãng – FV CÓ HÀNG          816,000 12
Loa Soundmax A2700/2.1, karaoke, chính hãng – FV          894,000 12
Loa Soundmax A2729/2.1, karaoke, chính hãng – FV          910,000 12
Loa Soundmax AW200/2.1, có cổng sd,usb,remote, chính hãng – FV      1,246,000 12
Loa Soundmax A4000/4.1 chính hãng – F.19 CÓ HÀNG          751,000 12
Loa Soundmax A5000/4.1 chính hãng – F.10 CÓ HÀNG          790,000 12
Loa Soundmax A8800/4.1, Karaoke, chính hãng – F.23 CÓ HÀNG          947,000 12
Loa Soundmax A8900/4.1, có cổng sd,usb,karaoke, chính hãng – FV CÓ HÀNG      1,176,000 12
Loa nghe thẻ nhớ Craven CR-25A – T* CÓ HÀNG          122,000 1
Loa nghe thẻ nhớ Craven CR-26, có FM – T*          127,000 1
Loa nghe thẻ nhớ Craven CR-82, có FM – T*, TẠM HẾT          132,000 1
Loa nghe thẻ nhớ Craven CR-82A, có FM – T*, TẠM HẾT          142,000 1
Loa nghe thẻ nhớ Crown L6DE          290,000 1
Loa nghe thẻ nhớ Huyndai 31E          280,000 1
Loa nghe thẻ nhớ FM K555 – T*            82,000 1
Loa nghe thẻ nhớ lon coca/ken            45,000 1
MP3 hình chim Minion            30,000 3
MP3 Mèo Kitty CÓ HÀNG            34,000 3
MP3 có màn hình dài CÓ HÀNG            53,000 3
MP3 có màn hình ngắn CÓ HÀNG            47,000 3
MP3 nhôm CÓ HÀNG            27,000 3
Loa nghe thẻ nhớ Aibo PN08 có FM+sd+usb *          215,000 1
Loa nghe thẻ nhớ SA66 có FM *          215,000 1
Loa Soundman SP216 nghe thẻ nhớ, usb – T*            94,000 1
Loa Soundmax I5/2.0 nghe FM, Iphone, Ipod, có remote chính hãng – FV          300,000 12
Loa Soundmax V9/2.0 nghe thẻ nhớ sd,usb,FM, có pin chính hãng – FV          416,000 12
Loa nghe thẻ nhớ FM T2012            65,000 1
Loa nghe thẻ nhớ FM Aibo UN-01 CÓ HÀNG          182,000 1
Loa nghe thẻ nhớ FM Aibo UN-08 CÓ HÀNG          182,000 1
Loa nghe thẻ nhớ FM Aibo UN-15/18/33          182,000 1
Loa nghe thẻ nhớ FM Aibo UN-35 CÓ HÀNG          160,000 1
Loa nghe thẻ nhớ FM Aibo UN-55          136,000 1
Loa nghe thẻ nhớ Jersey V2 (FM, mcsd, usb) CÓ HÀNG            62,000 1
Loa nghe thẻ nhớ, usb, FM WS A8            80,000 1
Loa nghe thẻ nhớ, usb, FM WS A9 CÓ HÀNG            80,000 1
Loa nghe thẻ nhớ FM WS-822 – T*            82,000 1
CÁP MẠNG
Cáp điện thoại 2 Tim (lẻ)              2,000 1
Cáp điện thoại 2T (150m) – T* CÓ HÀNG          113,000 1
Cáp điện thoại 2T đen (100m ngoài trời, có số mét trên dây) CÓ HÀNG          250,000 1
Cáp điện thoại 2 đôi ACAX chống nhiễu (200m) – C          500,000 1
Cáp điện thoại 2 đôi INSUN chống nhiễu (200m) – C          620,000 1
Cáp điện thoại 4T (150m) CÓ HÀNG          127,000 1
Cáp điện thoại 4T Kawa/Kavaja (100m) CÓ HÀNG          180,000 1
Cáp điện thoại 4T Kawa/Kavaja (200m)          330,000 1
Cáp mang 0522/0830/0520E lẻ (mét) * CÓ HÀNG              3,000 1
Cáp mạng Cat5 Dintek chính hãng lẻ (mét) – T* CÓ HÀNG              7,000 1
Cáp mạng Cat5 STP B2/0704 chnhiễu lẻ (mét) * CÓ HÀNG              5,000 1
Cáp mang Tenda Cat5 1002E chnhiễu lẻ (mét) * CÓ HÀNG              5,000 1
Cáp mạng AMPLX Cat6 0620/0602 xanh lẻ (mét) *              4,000 1
Cáp mạng Golden Link Cat6 vàng chính hãng lẻ (mét) * CÓ HÀNG              9,000 1
Cáp mạng 0238 (305m) *          389,000 1
Cáp mạng 0332C (305m) – T* CÓ HÀNG          315,000 1
Cáp mạng 0332E (305m) – T*          444,000 1
Cáp mạng 0520 (trắng 305m) * CÓ HÀNG          349,000 1
Cáp mạng 0520 (xanh 200m) *          258,000 1
Cáp mang 0830 trắng (305m) – T* CÓ HÀNG          267,000 1
Cáp mạng AMPLX Cat5 0704/STP-B2 chống nhiễu (305m) – T* CÓ HÀNG          568,000 1
Cáp mạng AMPLX Cat5 0707/STP-A (305m/11kg) *      1,268,000 1
Cáp mạng AMPLX Cat5 STP-A1 (305m) *          560,000 1
Cáp mạng AMPLX Cat5 0738 chống nhiễu *      1,300,000 1
Cáp mạng AMP Cat5 3332 chống nhiễu (305m) – T* CÓ HÀNG          380,000 1
Cáp mạng AMPLX Cat 6 0708/STP-A2 (305m) *, TẠM HẾT          707,000 1
Cáp mang AMPLX Cat 6 0620/0602 xanh (305m/6,4kg) *          512,000 1
Cáp mang AMPLX Cat 6 0916 (305m) *      1,300,000 1
Cáp mạng AMPLX Cat 6 B 0718 (305m) *          700,000 1
Cáp mạng Amp Cat5 chính hãng (305m) – F.10 CÓ HÀNG      1,640,000 1
Cáp mạng Amp Cat5 chống nhiễu chính hãng (305M) – FV      2,260,000 1
Cáp mạng Amp Cat6 chính hãng (305m) – F.10      2,175,000 1
Cáp mạng Amp Cat6 chống nhiễu chính hãng (305M) – FV      3,625,000 1
Cáp mạng Coolerplus Cat5e 535AS 300m, 4nhôm 4sắt – C          440,000 12
Cáp mạng Coolerplus Cat5e 551CA 300m, 8nhôm mạ đồng – C          830,000 12
Cáp mạng Coolerplus Cat6e 638AS 300m, 4nhôm 4sắt – C          660,000 12
Cáp mạng Coolerplus Cat6e 638U 300m, 8đồng – C      1,360,000 12
Cáp mạng Coolerplus Cat6e 656CA 300m, 8nhôm – C      1,460,000 12
Cáp mạng Dintek cat.5e UTP (100m) – F.C CÓ HÀNG          540,000 12
Cáp mạng Dintek cat.5e UTP (305m) – F.C CÓ HÀNG      1,485,000 12
Cáp mạng Dintek cat.5e FTP chống nhiễu (305m) – F.C      2,060,000 12
Cáp mạng Dintek cat.5e S-FTP chống nhiễu (305m) – F.C      3,445,000 12
Cáp mạng Dintek cat.6 UTP (100m) – F.C CÓ HÀNG          800,000 12
Cáp mạng Dintek cat.6 UTP (305m) – C      2,010,000 12
Cáp mạng Dintek cat.6A 10gb (305m) – C      3,750,000 12
Cáp mạng Dintek cat.6A U/FTP PVC 10gb (305m) – C      4,450,000 0
Cáp mạng Dintek cat.6 U-FTP chống nhiễu (305m) – F.C      3,650,000 12
Cáp mạng Dintek cat.6 S-FTP chống nhiễu (305m) – C      4,450,000 12
Cáp mạng treo ngoài trời Dintek cat.5e 305m – C      2,380,000 0
Cáp mạng treo ngoài trời Dintek cat.6 305m – C      2,780,000 0
Cáp mạng Golden Japan Cat5e UTP CCA 305m Cam – F.10          770,000 12
Cáp mạng Golden Japan Cat5e UTP CCA 305m Trắng – F.10          770,000 12
Cáp mạng Golden Japan Cat5e SFTP CCA (chống nhiễu) 305m Xanh lá – F.20      1,010,000 12
Cáp mạng Golden Japan Cat5e UTP BC (đồng nguyên chất) 305m Xám – F., tạm hết                     – 12
Cáp mạng Golden Japan Cat6e UTP CCA 305m Xanh dương – F., tạm hết                     – 12
Cáp mạng Golden Japan Cat6e SFTP CCA (chống nhiễu) 305m Vàng – F.20      1,550,000 12
Cáp mạng Golden Japan Cat6e UTP BC (đồng nguyên chất) 305m Xanh dương – F., tạm hết                     – 12
Cáp mạng Golden Link Cat5 100m Cam – FV          320,000 12
Cáp mạng Golden Link Cat5 100m Đỏ – FV          320,000 12
Cáp mạng Golden Link Cat5 100m Trắng – FV CÓ HÀNG          320,000 12
Cáp mạng Golden Link Cat5 305m Cam – FV          760,000 12
Cáp mạng Golden Link Cat5 305m Đỏ – FV          760,000 12
Cáp mạng Golden Link Cat5 305m Trắng – FV CÓ HÀNG          760,000 12
Cáp mạng Golden Link Cat5 Xám 305m, đồng nguyên chất – F.C      1,580,000 12
Cáp mạng Golden Link Cat5 Xanh Lơ 305m, 9 sợi+đồng nguyên chất – F.C      2,290,000 12
Cáp mạng Golden Link Cat5 chống nhiễu Xanh Dương 100m – F.C          430,000 12
Cáp mạng Golden Link Cat5 chống nhiễu Xanh Dương 305m – F.15          970,000 12
Cáp mạng Golden Link Cat6 Vàng 100m – FV          510,000 12
Cáp mạng Golden Link Cat6 Vàng 305m – F.10      1,360,000 12
Cáp mạng Golden Link Cat6 Xanh Dương 305m, đồng nguyên chất – F.C      2,190,000 12
Cáp mạng Golden Link Cat6 chống nhiễu Xanh Lá 100m – FV CÓ HÀNG          570,000 12
Cáp mạng Golden Link Cat6 chống nhiễu Xanh Lá 305m – FV      1,570,000 12
Cáp mạng LB-Link Cat5 (305m) *          410,000 0
Bộ truyền tín hiệu Internet qua đường dây điện P200 – F.4          306,000 0
Bộ truyền tín hiệu Internet qua đường dây điện PW201A – F.10          650,000 0
Cáp mạng Tenda Cat5 1002D 100m xam * CÓ HÀNG          164,000 1
Cáp mạng Tenda Cat5 1002D 300m xam * CÓ HÀNG          410,000 1
Cáp mạng Tenda Cat5 1002E 100m chnhiêu *          210,000 1
Cáp mạng Tenda Cat5 1002E 305m chnhiễu * CÓ HÀNG          525,000 1
Cáp mạng T-Link Cat 5e UTP CCA 305m, dây xám – F.5          420,000 12
Cáp mạng T-Link Cat 6e UTP CCA 305m, dây xanh dương – F.5          640,000 12
Cáp mạng Vcom Cat 5 UTP chính hãng (305m) – FV      1,775,000 1
Cáp mạng Vision Cat 6 UTP chống nhiễu (305m) *          850,000 1
Cáp mạng Buffalo 0.6m đúc * CÓ HÀNG            10,000 1
Cáp mạng Buffalo 1m đúc * CÓ HÀNG            15,000 1
Cáp mạng Buffalo 2m đúc *            20,000 1
Cáp mạng Buffalo 3m đúc *            30,000 1
Cáp mạng Golden 9H 6m (xanh dương) chống nhiễu *            30,000 1
Cáp mạng Golden 9H 13m (xanh dương) chống nhiễu *            65,000 1
Cáp mạng Unitek dẹp 1,8m đúc YC801 – T* CÓ HÀNG            29,000 1
Cáp mạng Unitek dẹp 3m đúc YC802 – T*            38,000 1
Cáp mạng Unitek dẹp 5m đúc YC803 – T*            44,000 1
Cáp mạng 1,5m đúc * CÓ HÀNG              6,000 1
Cáp mạng 10m đúc *            30,000 1
Cáp mạng 20m đúc *            46,000 1
Cáp quang loại thuờng              6,000 1
Dây nhảy cáp quang thuờng CÓ HÀNG            50,000 1
CARD MẠNG
Anten rời Totolink A008 (8dpi) gắn cho các loại Access Point – C            88,000 0
Anten rời Totolink A011 (11dpi) gắn cho các loại Access Point – C            98,000 0
Anten rời Totolink A011 KIT (11dpi x 2 cây) gắn cho các loại Access Point – C          168,000 0
Card mạng pci 1x bootrom 1GB Broadcom CÓ HÀNG          250,000 1
Card mạng pci Buffalo/Kuro 1G *          150,000 6
Card mạng pci 1x Buffalo/Kuro 1G *          150,000 6
Chip rom card mạng * CÓ HÀNG            31,000 0
Card mạng Dlink 525 thu wifi – FV          252,000 24
Cáp điện thoại 1,5m, sl10->-1k/c *              8,000 6
CARD MẠNG DUAL PORT HP GIGA – FV          800,000 1
Card mạng pci Intel 1GB (2PORT) – FV      1,610,000 6
Card mạng pci 1x Intel 1GB (2PORT) – FV      1,430,000 6
Card mạng pci Tenda *, TẠM HẾT            53,000 6
Card mạng pci Tenda thu wifi 311P * CÓ HÀNG          190,000 6
Card mạng pci Tenda 1gb *          150,000 6
Card mang pci Tenda thu wifi 2anten *                     – 6
Card mạng pci 1X Tenda thu wifi 311E *          140,000 6
Card mạng pci Totolink N150PC 1 anten thu wifi – F.C          175,000 24
Card mạng pci 100 Planet/Tplink * CÓ HÀNG            39,000 6
Card mạng pci Tplink thu wifi751 – FV CÓ HÀNG          180,000 24
Card mạng pci Tplink 1gb TG-3269 – F.5 CÓ HÀNG          142,000 24
Card mạng pci 1x 1000 ko hiệu – C*            72,000 6
Card mang pci 1x Tplink thu wifi 781nd – F.4          143,000 24
Card mạng pci 1x Tplink 1gb TG-3468 – F.2 CÓ HÀNG          167,000 24
Card mạng pci TPlink TF-3200 – F.6            70,000 24
Card mạng pci 1x Unitek 1gb Y-7509 * CÓ HÀNG          176,000 24
ĐẦU MẠNG
Đầu điện thoại RJ11 2t (lẻ) *                  500 0
Đầu điện thoại RJ11 4t (lẻ) *                  500 0
Đầu điện thoại RJ11 2t (100c) * CÓ HÀNG            30,000 0
Đầu điện thoại RJ11 4t (100c) *            37,000 0
Đầu điện thoại RJ11 4t Tenda (100c) *            55,000 0
Đầu chia adsl và điện thoại *              9,000 0
Vòng đánh số đầu mạng từ 0->9 (50c/số*10số) * CÓ HÀNG            55,000 0
Đầu nối mạng 1-1, sl10->-0,5k/c * CÓ HÀNG              3,500 0
Đầu nối mạng 1-2, sl10->-0,5k/c * CÓ HÀNG              4,500 0
Bộ FDF (sc-m8) nối cáp quang          120,000 0
Đầu nhựa bọc mạng (lẻ) *              1,000 0
Đầu nhựa bọc mạng Golden Japan (100c) – F.2          106,000 0
Đầu nhựa bọc mạng, ko hiệu (100c) * CÓ HÀNG            35,000 0
Đầu mạng RJ45 nhựa (lẻ) *              1,000 0
Đầu mang RJ45 inox chống nhiễu (lẻ) *              1,000 0
Đầu mang RJ45 Tenda (lẻ) *              3,000 0
Đầu mạng RJ45 Dintek (lẻ) *              4,000 0
Đầu mang RJ45 inox chnhiêu tray (100c) * CÓ HÀNG            36,000 0
Đâu mang RJ45 inox chnhiêu Electronics box (100c) *          163,000 0
Đâu mang RJ45 inox chnhiêu Tenda box (100c) – T*          234,000 0
Đầu mạng RJ45 nhựa CQB, tray (100c) * CÓ HÀNG            19,000 0
Đầu mạng RJ45 nhựa AMPLX 259-2, box (100c) * CÓ HÀNG            33,000 0
Đầu mang RJ45 nhựa AMPLX 474-2 box (100c) – T* CÓ HÀNG            49,000 0
Đầu mạng RJ45 AMP Cat 5 chính hãng (100c) – F.10 CÓ HÀNG          415,000 0
Đầu mạng RJ45 Dintek Cat.5e chính hãng (100c) – F.25 CÓ HÀNG          243,000 0
Đầu mạng RJ45 Dintek Cat.5e FTP chống nhiễu chính hãng (100c) – F.30          600,000 0
Đầu mạng RJ45 Dintek Cat.6 chính hãng (100c) – F.35 CÓ HÀNG          347,000 0
Đầu mạng RJ45 Dintek Cat.6 S-FTP chống nhiễu chính hãng (100c) – F.C      1,200,000 0
Đầu mạng RJ45 Golden Japan Cat 5 chính hãng (100c) – F.2 CÓ HÀNG            78,000 0
Đầu mạng RJ45 Golden Link Cat 5 chính hãng (100c) – F.C CÓ HÀNG          105,000 0
Đầu mạng RJ45 Golden Link Cat 6 chính hãng (100c) – F.C          198,000 0
Đầu mang RJ45 Tenda (100c) * CÓ HÀNG            80,000 0
KỀM BẤM MẠNG
Kềm bấm mạng HT-210C – T.* CÓ HÀNG          160,000 1
Kềm bấm mạng thường 315 – F.5 CÓ HÀNG            32,000 1
Kềm bấm mạng xịn vàng 568 – F.* CÓ HÀNG          296,000 1
Kềm bấm mạng Sunkit 868G – T* CÓ HÀNG            80,000 1
Kềm bấm mạng AMP cọng lực Mỹ – F.* CÓ HÀNG          225,000 1
Kềm bấm mạng Dintek Cat 5 khối kim loại  – 01001 – F.C CÓ HÀNG          590,000 1
Kềm bấm mạng Dintek Cat 5 – 01002CH – F.C CÓ HÀNG          370,000 1
Kềm nhấn mạng Sunkit KS-8324 – T*            86,000 1
MODEM WIFI
Chống sét modem          800,000 0
Modem Dlink 1P 526E          243,000 24
Modem Dlink 4P 2542B/2540U          335,000 24
Modem Draytek Vigor 2912 – F.25      2,085,000 24
Modem Draytek Vigor 2912F – F.20      2,280,000 24
Modem Draytek Vigor 2912FN 1 sợi – F.50      2,400,000 24
Modem Draytek Vigor 2912FN 2 sợi – F.50      2,480,000 24
Modem Draytek Vigor 2925 (2wan+5lan) – F.150      2,800,000 24
Modem Draytek Vigor 2960 – F.200, TẠM HẾT      6,800,000 24
Modem Draytek Vigor 300B – C      6,050,000 24
Modem Tenda 1P          225,000 12
Modem Tplink Router R480T+ – FV          910,000 0
Modem Tplink 1P TD-8817 – FV          225,000 24
Modem Tplink 4P TD-8840T – FV CÓ HÀNG          315,000 24
Modem wifi buffalo          550,000 12
Modem wifi Buffalo WZR-300HP          950,000 12
Modem wifi Buffalo WHR-G300          900,000 12
Modem wifi Dlink 4P 2730E 1 ănten – F.10 CÓ HÀNG          505,000 24
Modem wifi Dlink 4P 2750E 2 ănten – FV          635,000 24
Modem wifi Draytek Vigor 2912F      3,050,000 12
Modem wifi Draytek Vigor 2925FN, quang trực tiếp – F.150      3,700,000 12
Modem wifi Draytek Vigor 2925N – F.150      3,240,000 12
Modem wifi Linksys WAG120      1,260,000 12
Modem wifi Tenda 150D 1 anten – C          396,000 12
Modem wifi Tenda 830R – C          270,000 12
Modem wifi Tenda D152 1 anten 150m (1 LAN/WAN+1 IPTV+1 DSL) – F.5          365,000 12
Modem wifi Tenda D301 2 anten 5dbi 300m (3 LAN/WAN+1 IPTV+1 DSL) – F.5          520,000 12
Modem wifi Tenda DH301 2 anten 7dbi 300m (3 LAN/WAN+1 IPTV+1 DSL) – F.10          870,000 12
Modem wifi Tplink 1P 51          430,000 24
Modem wifi Tplink 4P 8961 2 anten – FV          525,000 24
Modem wifi Tplink TD-W8968 – Router Modem ADSL2+ Chuẩn  300Mbps          600,000 24
SWITCH
Switch Buffalo 24P+1P giga          720,000 12
Switch Buffalo 24P giga CÓ HÀNG      2,000,000 12
Switch Linksys-Cisco 8P SF95D-08 10/100 (thay thế SF90D) – FV          490,000 12
Switch Linksys-Cisco 8P Giga SG95D-08 (thay thế SG90D) – FV          995,000 12
Switch Linksys/Cisco 16P SF95D-16 – FV      1,015,000 12
Switch Linksys/Cisco 16P Giga SG92-16 – FV      2,705,000 12
Switch Linksys-Cisco 24P SF90D-24 10/100 – FV      1,630,000 12
Switch Dlink 5P DES 1005A 10/100 – FV          122,000 36
Switch Dlink 8P DES 1008A 10/100 – FV          166,000 36
Switch Dlink 8P DGS 1008A Giga – FV          530,000 24
Switch Dlink 16P DES 1016A 10/100 nhựa – FV          467,000 36
Switch Dlink 16P DES 1016D 10/100 sắt – FV CÓ HÀNG          627,000 36
Switch Dlink 16P Giga 1016A nhựa – FV      1,430,000 24
Switch Dlink 16P Giga 1016D sắt – FV, tạm hết      1,430,000 24
Switch Dlink 24P DES 1024A 10/100 nhựa – FV          642,000 36
Switch Dlink 24P DES 1024D 10/100 sắt – F.10          775,000 36
Switch Dlink 24P Giga DGS-1024A nhựa – F.10      1,640,000 36
Switch Dlink 24P Giga DGS-1024D sắt – FV, tạm hết      1,920,000 36
Switch Pro-link 24P 9316/9324 – FV      1,030,000 12
Switch Tenda 5port S105 10/100 – F.2 CÓ HÀNG            97,000 12
Switch Tenda 8port S108 10/100 – F.2 CÓ HÀNG          123,000 12
Switch Tenda 16port S16 10/100 nhựa – F.4          344,000 12
Switch Tenda 16port 1600M 10/100 sắt – C          616,000 24
Switch Tenda 24port TEH2400M 10/100 – F.10          685,000 12
Switch Tenda 5port SG50 1000 – F.3          277,000 12
Switch Tenda 8port SG80 1000 – F.4          386,000 12
Switch Tenda 16port TEG1016D 1000 – F.10      1,140,000 12
Switch Tenda 24port TEG1024D 1000 (Vỏ thép 13 inch) – F.15      1,535,000 12
Switch Tenda 24port TEG1024G 1000 (Vỏ thép 19 inch- RACK) – F.20      1,780,000 12
Switch Tenda 5port TEF1105P POE 100 – F.5          505,000 12
Switch Tenda 8port TEF1008P POE 100 – F.10          690,000 12
Switch Tenda 9port TEF1009P POE 100 – F.15      1,435,000 12
Switch Tplink 1P TL-PA2010KIT, tải dữ liệu 200mbps, ko cần cấu hình, tiết kiệm điện – FV          585,000 24
Switch Tplink 5P TL-SF1005D 10/100 – FV CÓ HÀNG          117,000 24
Switch Tplink 8P TL-SF1008D 10/100 – F.4          148,000 24
Switch Tplink 8P TL-SG1008D Giga – FV CÓ HÀNG          436,000 24
Switch Tplink 16P TL-SF1016D Nhựa – F.2          393,000 24
Switch Tplink 16P TL-SG1016D Giga – F.10 CÓ HÀNG      1,225,000 24
Switch Tplink 24P TL-SF1024D Sắt – FV          705,000 24
Switch Tplink 24P TL-SG1024D Giga – F.15 CÓ HÀNG      1,630,000 24
TEST MẠNG
Test cáp mạng RJ45 468 trắng, chưa có pin 9V – T* CÓ HÀNG            40,000 1
Test cáp mạng RJ45 CT168 xanh, chưa có pin 9V – T.* CÓ HÀNG            93,000 1
Test cáp mạng 5 in 1 (rj11+rj45+bnc+usb in+1394), chưa có pin 9V *          372,000 0
USB 3G – WIFI – LAN
SIM 3G VIETTEL                     – 0
USB 3G Dlink DWM 156 chính hãng, tốc độ 7,2+sim vina 1,3tr/12 tháng – FV          448,000 12
USB 3G FB-Link 3 mạng, tốc độ 21,6 – C          342,000 12
USB 3G Harvilon, tốc độ 7,2 * CÓ HÀNG          230,000 12
USB 3G Mobi 3 mạng, tốc độ 7,2 – C, tạm hết          160,000 12
USB 3G Viettel chính hãng, tốc độ 21,6+sim 3G – FV CÓ HÀNG          485,000 12
Usb lan KY-RD9700 có dây (hỗ trợ win 7/8) – C CÓ HÀNG            57,000 1
Usb lan MC704ZM/A (hỗ trợ pc và apple) – C          133,000 2
Usb wl Dlink 123 – FV          144,000 36
Usb wl Dlink 137 – F.5          297,000 36
Usb wl Lp-link 150mbp WN-151 mini – F.C CÓ HÀNG            74,000 12
Usb wl Lp-link 150mbp BL-LW05-AR5 1 ănten – C CÓ HÀNG          118,000 24
Usb wl Tenda A6 N150 – C, TẠM HẾT          260,000 12
Usb wl Tenda 311M 150mbp nano – T.C, tạm hết            98,000 12
Usb wl Tenda 311MA 150mbp 1 anten liền – F.3 CÓ HÀNG          122,000 12
Usb wl Tenda 311MI 150mbp mini – F.2 CÓ HÀNG            98,000 12
Usb wl Tenda 311U+ 1 anten rời thu sóng tôt – C, TẠM HẾT          138,000 12
Usb wl Tenda W322U 300mbp – T*          174,000 24
Usb wl Tenda 322UA 300mbp 2 anten – F.2          218,000 24
Usb wl TotoLink N150UH 1 anten – C          220,000 24
Usb wl TotoLink N150USM – C, TẠM HẾT          150,000 24
Usb wl Tplink 150mbp 722N 1 ănten – F.3 CÓ HÀNG          175,000 24
Usb wl Tplink 150mbp 723N – FV CÓ HÀNG          123,000 24
Usb wl Tplink 150mbp 725N nano – F.1 CÓ HÀNG          122,000 24
Usb wl Tplink 150mbp 727N – F.2 (th1?) CÓ HÀNG            98,000 24
Usb wl Tplink 300mbp 821N – F.2 CÓ HÀNG          168,000 24
Usb wl Tplink 300mbp 822N 2 anten, 300Mbps – FV          260,000 0
Usb wl Tplink 300mbp 823N mini – FV, tạm hết          170,000 24
Usb wl Walink 687S1 mini – T*          106,000 24
PHÁT WIFI
Wireless ASUS RT-N14HP – 3 Ănten – FV      1,830,000 12
Wireless Buffalo 1100H *      1,180,000 12
Wireless Buffalo 2 anten WCR-HP-G300 (N300 mbps) – C CÓ HÀNG          390,000 12
Wireless Buffalo 3 anten *      1,880,000 12
Wireless Buffalo Air 600D          790,000 12
Wireless Buffalo WBMR-HP-G300H *          890,000 12
Wireless Buffalo WHR-300HP2 – C          590,000 12
Wireless Buffalo 1 anten N150 wcr-hp-gn (Repeater) CÓ HÀNG          165,000 12
Wireless Buffalo WZR-300HP *          790,000 12
Wireless Dlink Dir-600 150mbp (không angten) – FV CÓ HÀNG          233,000 24
Wireless Dlink Dir-600L 300mbp 1 anten – FV CÓ HÀNG          345,000 24
Wireless Dlink Dir-600M 150mbp N 4P+1 anten – FV          282,000 24
Wireless Dlink Dir-605L 300mbp 4P+2 anten – F.5          425,000 24
Wireless Dlink Dir-612 4P+2 anten – FV          385,000 24
Wireless Dlink Dir-619L 300mbp 3 anten – FV          880,000 24
Wireless Draytek Vigor AP-800, 2 anten, dùng được 30 máy – FV      2,550,000 24
Wireless Draytek Vigor AP-810, 2 anten, dùng được 20 máy – FV      1,700,000 24
Wireless Draytek Vigor AP-900, 2 anten, dùng được 30 máy – F.80      2,200,000 24
Wireless Linksys X1000 – FV      1,348,000 12
Wireless Linksys WAP300N – FV      1,310,000 12
Wireless Linksys E1200 – FV          985,000 12
Wireless Linksys E1700 – FV      1,090,000 0
Wireless Linksys E2500 – FV                     – 12
Wireless Linksys E2750 – FV      1,890,000 12
Wireless Linksys EA6350 AC1200+ dual band smart wifi – F.30      2,990,000 12
Wireless Linksys Router WRT54GL – FV CÓ HÀNG      1,260,000 12
Wireless Linksys Router X3000 – FV      2,590,000 12
Wireless NEC WR8175N                     – 12
Wireless Netgear WNR-614 – F.10 CÓ HÀNG          560,000 12
Wireless Tenda 185 sim 3G (pin) – F.15          945,000 24
Wireless Tenda 4G300 usb 3G (pin) – T*          465,000 24
Wireless Tenda 611R+ usb 3G (pin) – C, TẠM HẾT                     – 24
Wireless Tenda 301A N 100mbp – C          677,000 36
Wireless Tenda 301R N 300mbp, 4port – C          418,000 36
Wireless Tenda 368R N 300mbp, 4port – C          220,000 36
Wireless Tenda A5 N 150mbp – C, TẠM HẾT                     – 36
Wireless Tenda A6 N 150mbp – C, TẠM HẾT                     – 36
Wireless Tenda A8 N 150mbp, 1port – C, TẠM HẾT                     – 36
Wireless Tenda W312A N 100mbp – C          630,000 36
Wireless Tenda W1500A N 300mbp, 1port – C      1,062,000 36
Wireless Tenda 311R 1 anten N 150mbp, 4port *, TẠM HẾT          164,000 36
Wireless Tenda 316R 1 anten N 150mbp, 4port * CÓ HÀNG          164,000 36
Wireless Tenda 541R 1 anten N 150mbp, 4port, tạm hết                     – 36
Wireless Tenda N150 1 anten N 150mbp, 4port, tạm hết                     – 36
Wireless Tenda N4 1 anten N 150mbp – F.2          178,000 36
Wireless Tenda 3002R 2 anten N 300mbp, 4port – C          440,000 24
Wireless Tenda A301 2 anten 300mbp, 4port, REPEATER – F.2          386,000 36
Wireless Tenda N301 2 anten 300mbp, 4port – F.8          203,000 36
Wireless Tenda 309R 2 anten 300mbp, 4port *          375,000 36
Wireless Tenda 309R+ 2 anten 300mbp, 4port, tăng cường wifi – T* CÓ HÀNG          440,000 36
Wireless Tenda F1201 2 anten N 300mbp, 4port, tạm hết                     – 24
Wireless Tenda F300 2 anten N 300mbp, 4port – C          308,000 24
Wireless Tenda FH305 2 anten xuyên tường, N 300mbp, 4port – C          413,000 24
Wireless Tenda N30 2 anten N 300mbp, 4port, tạm hết                     – 24
Wireless Tenda N300 2 anten N 300mbp, 4port, tạm hết                     – 24
Wireless Tenda N60 2 anten N 300mbp, 4port, tạm hết                     – 24
Wireless Tenda 1800R 3 anten N 300mbp, 4port – C      2,056,000 36
Wireless Tenda 300A 3 anten N 300mbp, 1port – C          721,000 36
Wireless Tenda 302R 3 anten N 300mbp, 4port – C CÓ HÀNG          525,000 24
Wireless Tenda 303R 3 anten N300Mbps, 4port *          325,000 36
Wireless Tenda 330R 3 anten N 300mbp, 4port – C          770,000 36
Wireless Tenda AC15 3 anten N 300mbp – F.5      2,193,000 36
Wireless Tenda F3 3 anten N 300mbp – F.3          290,000 36
Wireless Tenda F303 3 anten N300Mbps, 4port – F.3          305,000 36
Wireless Tenda FH303 3 anten xuyên tường, N300Mbps, 4port – T*          390,000 36
Wireless Tenda FH456 4 anten xuyên tường, 450mbp xuyên tường- C          394,000 36
Wireless Tenda FH1202 5 anten xuyên tường 450mbp – F.7      1,088,000 36
Wireless TotoLink A2004NS 4anten      1,360,000 24
Wireless TotoLink A850R 4ănten – F.10 CÓ HÀNG          885,000 24
Wireless TotoLink EX300 2ănten, có repeater – F.15          400,000 24
Wireless TotoLink N100Re 1ănten 150mbp – F.2 CÓ HÀNG          194,000 24
Wireless TotoLink N300RH 2ănten dài – FV CÓ HÀNG          820,000 24
Wireless TotoLink N300RT 2ănten – F.10 CÓ HÀNG          390,000 24
Wireless TotoLink N302R+ 3ănten – F.20 CÓ HÀNG          445,000 24
Wireless TotoLink N9 300mbps ốp trần, có nguồn POE – FV CÓ HÀNG      1,190,000 24
Wireless TotoLink ND150 1ănten          560,000 24
Wireless Tplink 720N 150mbp – FV          218,000 24
Wireless Tplink 740N 150mbp – F.6 CÓ HÀNG          239,000 24
Wireless Tplink 741ND hô trơ mytivI – F.4          313,000 24
Wireless Tplink 841N 300mbp 2 anten – F.4 CÓ HÀNG          295,000 24
Wireless Tplink 940N 450mbp 3 anten – F.6 CÓ HÀNG          464,000 24
Wireless Tplink Archer C2 – 2 anten rời – F.5      1,010,000 24
Wireless Tplink 1043ND 3 anten – F.5      1,020,000 24
Wireless Tplink W8970 Lan Giga  300M – FV, tạm hết      1,150,000 0
Wireless Tplink TL-M5250 sim 3G – F.15 CÓ HÀNG          980,000 24
Wireless Tplink TL-M5350 sim 3G (pin), lấy adaptor zin+50k – F.8 CÓ HÀNG      1,110,000 24
Wireless Tplink TL-M5360 sim 3G (pin), lấy adaptor zin+50k – F.10 CÓ HÀNG      1,310,000 24
Wireless Tplink 1P TL-MR3020 usb 3G – F.4 CÓ HÀNG          392,000 24
Wireless Tplink 4P TL-MR3220 1 anten usb 3G – FV CÓ HÀNG          435,000 24
Wireless Tplink 4P TL-MR3420 2 anten usb 3G (hỗ trợ 3g Dlink) – FV CÓ HÀNG          556,000 24
Bộ khuyếch đại wifi Tplink TL-WA850RE – FV CÓ HÀNG          425,000 24
Bộ khuyếch đại wifi Tplink TL-WA860RE – FV CÓ HÀNG          515,000 24
Pin Tenda 185 *          220,000 1
Pin Tplink 5350 *          220,000 1
UPS
Ups Apc 650VA (BH 3năm, bình-pin bh 2năm) – F.10          910,000 36
Ups Ares 650VA – FV          840,000 24
Ups Ares 1200VA – F.10      1,860,000 24
Ups Emerson PSA 600VA-BX – FV          800,000 36
Ups FSP 600VA – FV, TẠM HẾT          805,000 12
Ups FSP 1000VA – FV      2,160,000 12
Ups Santak 500VA TG – F.20 CÓ HÀNG          910,000 36
Ups Santak 1000VA TG – FV      2,385,000 36
Ups Santak 1000 BLAZER E – FV      3,810,000 36
Ups Santak 2000 BLAZER EH – FV      5,460,000 36
Ups Sunpac 650VA          808,000 36
SẠC NGUỒN
Sạc 5V-1A 2.5 *            25,000 3
Sạc 5V-1A 3.5 (wifi tplink)*            25,000 3
Sạc 5V-1A 5.5/D05 đen (switch dlink) * CÓ HÀNG            25,000 3
Sạc 5V-1A 5.5 HuntKey chính hãng, trắng * CÓ HÀNG            56,000 3
Sạc 5V-2A 3.5 * CÓ HÀNG            35,000 3
Sạc 5V-2A 5.5 *            35,000 3
Sạc 6V-3A 5.5 *            55,000 3
Sạc 9V-1A 3.5 * CÓ HÀNG            25,000 3
Sạc 9V-0.6->1A 5.5/D07 (tenda/tplink) * CÓ HÀNG            25,000 3
Sạc 9V-2A 2.5/D03 * CÓ HÀNG            35,000 3
Sạc 9V-2A 3.5/D04 * CÓ HÀNG            35,000 3
SẠC 12V-1A 3.5 4.0 (modem/wifi dlink) *            26,000 3
SẠC 12V-1A 5.5 *            26,000 3
SẠC 12V-2A 2.5 (modem/wifi dlink) * CÓ HÀNG            38,000 3
SẠC 12V-2A 3.5 CÓ HÀNG            38,000 3
SẠC 12V-2A 5.5 (hộp trắng)            38,000 3
SẠC 12V-1.5A/2A 5.5 hàng Nhật zin (1 camera) * CÓ HÀNG            70,000 3
Sạc 12V-3A 5.5/D08 (tặng cáp số 8) * CÓ HÀNG            94,000 3
Sạc 12V-3A 5.5 hàng Nhật zin (1-2 camera) F* CÓ HÀNG            75,000 3
Sạc 12V-4A 5.5/D09 (tặng cáp số 8) * CÓ HÀNG          104,000 3
Sạc 12V-4A hàng Nhật zin (camera)          140,000 0
Sạc 12V-5A 5.5/D10 (tặng cáp số 8) * CÓ HÀNG          114,000 3
Sạc 12V-6A *          150,000 3
Sạc 14V-3A (cho lcd samsung), tặng cáp bông mai tron * CÓ HÀNG          128,000 6
Sạc 14V-1.072A zin (cho lcd samsung)+cáp *          128,000 1
Cáp nguồn bông mai (tròn)*            11,000 0
Cáp nguồn bông mai tốt (dẹp 1->1,5m) * CÓ HÀNG            17,000 0
Cáp nguồn bông mai 3 chấu dày zin * CÓ HÀNG            25,000 0
Cáp nguồn số 8 1.5m (th) * CÓ HÀNG              9,000 0
Cáp nguồn số 8 1.2m FTI tốt *, tạm hết            15,000 0
Cáp nguồn số 8 zin * CÓ HÀNG            25,000 3
SẠC 24V-4A 5.5 *          190,000 1
Sạc Macbook 45W ZIN (đầu T/L) *          700,000 12
Sạc Macbook 60W ZIN (đầu T/L) *          550,000 12
Sạc Macbook 85W OEM (đầu T/L) *          580,000 12
Sạc Macbook 85W ZIN (đầu T/L) *          700,000 12
Sạc đa năng laptop 70w *          130,000 1
Sạc đa năng laptop 90w *, TẠM HẾT          150,000 1
Sạc đa năng laptop 96w * CÓ HÀNG          150,000 1
Sạc đa năng laptop 120w * CÓ HÀNG          177,000 1
Bộ 23 đầu laptop (chưa có sạc) *          115,000 3
Sạc Acer mini 19V – 1.58A, tặng cáp nguồn – C          180,000 12
Sạc Acer/Liteon 19V – 3.42A, tặng cáp nguồn – C            97,000 12
Sạc Acer/Liteon 19V – 4.74A, tặng cáp nguồn – C CÓ HÀNG          117,000 12
Sạc Asus mini 9.5V, tặng cáp nguồn – C          180,000 12
Sạc Asus 19V – 1.75A (đầu trung), tặng cáp nguồn – C          185,000 12
Sạc Asus 19V – 2.37A chữ nhật (đầu nhỏ), tặng cáp nguồn – C          190,000 12
Sạc Asus 19V – 2.37A vuông zin, ko cáp, nguon truc tiep(cho dòng Asus ZenBook UX21, UX31) – C          290,000 12
Sạc Asus 19V – 3.42A vuông zin, đầu nhỏ kim, ko cáp, nguồn trục tiếp (cho dòng Asus EXA1203YH) – C          360,000 12
Sạc Asus 19V – 2.1A, tặng cáp nguồn – C          180,000 12
Sạc Asus mini 12V – 3A, tặng cáp nguồn – C          180,000 12
Sạc Asus 19V – 3.42A, tặng cáp nguồn – C CÓ HÀNG            97,000 12
Sạc Asus 19V – 4.74A, tặng cáp nguồn – C CÓ HÀNG          117,000 12
Sạc Dell mini 19V – 1.58A, tặng cáp nguồn – C          185,000 12
Sạc Dell 19.5V – 2.31A (đầu 3.5), tặng cáp nguồn – C          260,000 12
Sạc Dell 19.5V-3.34A hìinh chữ nhật, tặng cáp nguồn – C          205,000 12
Sạc Dell 19.5V – 3.34A đầu lớn, kim, tặng cáp nguồn – C CÓ HÀNG          143,000 12
Sạc Dell 19.5V – 3.34A đầu đạn nhỏ (mẫu mới), tặng cáp nguồn – C CÓ HÀNG          172,000 12
Sạc Dell 19.5V – 3.34A đầu kim nhỏ (mẫu mới), tặng cáp nguồn – C          195,000 12
Sạc Dell 19.5V – 3.34A mỏng slim – C          330,000 12
Sạc Dell 19.5V – 3.34A zin – C, tạm hết CÓ HÀNG          200,000 1
Sạc Dell 19.5V – 4.62A đầu lớn, kim, tặng cáp nguồn – C CÓ HÀNG          147,000 12
Sạc Dell 19.5V – 4.62A đầu đạn nhỏ (mẫu mới), tặng cáp nguồn – C          167,000 12
Sạc Dell 19.5V – 4.62A đầu kim nhỏ (mẫu mới), tặng cáp nguồn – C          205,000 12
Sạc Dell 19.5V – 4.62A mỏng slim – C          340,000 12
Sac Dell 19.5V – 4.62A mỏng slim zin – C          370,000 12
Sạc Dell 19.5V – 4.62A zin, tặng cáp nguồn – C          250,000 1
Sạc Dell 19.5V – 6.7A, tặng cáp nguồn – C          335,000 12
Sạc Fujitsu 19V – 4.22A, tặng cáp nguồn – C          145,000 12
Sạc Hp mini 19V – 1.58A, tặng cáp nguồn – C          180,000 12
Sạc Hp 18.5-3.5 nhỏ (đâu vàng), tặng cáp nguồn – C CÓ HÀNG            95,000 12
Sạc Hp 18.5-3.5 lơn (đầu kim), tặng cáp nguồn – C CÓ HÀNG          118,000 12
Sạc Hp 19V – 4.74A nhỏ (đầu vàng), tặng cáp nguồn – C CÓ HÀNG          119,000 12
Sạc Hp 19V – 4.74A lớn (đầu kim), tặng cáp nguồn – C          142,000 12
Sạc Hp 19.5V – 2.05A (đâu nhỏ 3.5), tặng cáp nguồn – C          175,000 12
Sạc Hp 19V – 3.33A nhỏ (đầu kim) cho HP Envy, tặng cáp nguồn – C          160,000 12
Sạc Hp 19.5V – 3.33A nhỏ new (đâu đạn) cho HP Envy, tặng cáp nguồn – C CÓ HÀNG          175,000 12
Sạc Hp 19V – 4.74A nhỏ (đầu kim, dòng lap mới), tặng cáp nguồn – C CÓ HÀNG          220,000 12
Sạc IBM/Lenovo 20V – 3.25A (kim), tặng cáp nguồn – C          135,000 12
Sạc IBM/Lenovo 20V – 3.25A (nhỏ) zin, tặng cáp nguồn – C CÓ HÀNG          240,000 12
Sạc IBM/Lenovo 20V – 4.5A (kim), tặng cáp nguồn – C          155,000 12
Sạc IBM/Lenovo 20V – 4.5A (nhỏ) zin, tặng cáp nguồn – C          240,000 12
Sạc IBM/Lenovo 16V – 4.5A, tặng cáp nguồn – C CÓ HÀNG          120,000 12
Sạc Lenovo mini 20V – 2A, tặng cáp nguồn – C          185,000 12
Sạc Lenovo 19V – 3.42A, tặng cáp nguồn – C CÓ HÀNG          110,000 12
Sạc Lenovo 19V – 4.74A, tặng cáp nguồn – C CÓ HÀNG          125,000 12
Sạc Lenovo 20V – 3.25A (đầu usb), tặng cáp nguồn – C          190,000 12
Sạc Lenovo 20V – 4.5A (đầu usb), tặng cáp nguồn – C CÓ HÀNG          195,000 12
Sạc Sony mini 10.5V – 1.9A, tặng cáp nguồn – C CÓ HÀNG          180,000 12
Sạc Sony mini 19.5V – 2A, tặng cáp nguồn – C          180,000 12
Sạc Sony 19.5V – 3.9A, tặng cáp nguồn – C          120,000 12
Sạc Sony 16V – 4A, tặng cáp nguồn – C          120,000 12
Sạc Sony 19.5V – 4.1A, tặng cáp nguồn – C, tạm hết          130,000 12
Sạc Sony 19.5V – 4.7A, tặng cáp nguồn – C CÓ HÀNG          135,000 12
Sạc Samsung mini 19V – 2.1A – C          180,000 12
Sạc Samsung 19V – 3.16A, tặng cáp nguồn – C          115,000 12
Sạc Samsung 19V – 4.7A, tặng cáp nguồn – C          125,000 12
Sạc Toshiba 19V – 1.58A, tặng cáp nguồn – C          180,000 12
Sạc Toshiba 19V – 2.37A, tặng cáp nguồn – C          150,000 12
Sạc Toshiba 19V – 3.42A, tặng cáp nguồn – C, TẠM HẾT CÓ HÀNG          110,000 12
Sạc Toshiba 19V – 3.95A, tặng cáp nguồn – C CÓ HÀNG          120,000 12
Sạc Toshiba 19V – 4.74A, tặng cáp nguồn – C CÓ HÀNG          125,000 12
Sạc Toshiba 15V – 5A/8A, tặng cáp nguồn – C CÓ HÀNG          140,000 12
CAMERA
ACCU – Lưu Điện Dự Phòng KS 858E          380,000 0
Thiết bị ghi hình 4 kênh QTX-6404 Analog      1,150,000 12
Đầu ghi hình Questek 4 kênh Eco-6104 AHD, ttoán trước giảm 5% – F.C      1,150,000 12
Đầu ghi hình Questek 8 kênh Eco-6108 AHD, ttoán trước giảm 5% – F.C      1,940,000 12
Đầu ghi hình Questek 16 kênh Eco-6116 AHD, ttoán trước giảm 5% – F.C      2,900,000 12
Đầu ghi hình Questek 24 kênh Eco-6124 AHD, ttoán trước giảm 5% – F.C      8,500,000 12
Đầu ghi hình Questek 32 kênh Eco-6132 AHD, ttoán trước giảm 5% – F.C      9,500,000 12
Đầu ghi hình Questek 8 kênh Eco-6108 AHD 2.0, ttoán trước giảm 5% – F.C      2,090,000 12
Đầu ghi hình Questek 16 kênh Eco-6116 AHD 2.0, ttoán trước giảm 5% – F.C      3,190,000 12
Đầu ghi hình Questek 4 kênh Eco-6104H AHD, ttoán trước giảm 5% – F.C          990,000 12
Đầu ghi hình Questek 8 kênh Eco-6108H AHD, ttoán trước giảm 5% – F.C      1,650,000 12
Đầu ghi hình Questek 8 kênh Eco-6108H AHD 2.0, ttoán trước giảm 5% – F.C      1,790,000 12
Đầu ghi hình Questek Analog 32 kênh Eco-6132, ttoán trước giảm 5% – F.C      5,900,000 12
Đầu ghi hình Questek Analog 32 kênh Eco-6432HS, ttoán trước giảm 5% – F.C      9,900,000 12
Đầu ghi hình Questek 4 kênh Eco-6104 CVI, ttoán trước giảm 5% – F.C      1,590,000 12
Đầu ghi hình Questek 8 kênh Eco-6108 CVI, ttoán trước giảm 5% – F.C      2,380,000 12
Đầu ghi hình Questek 16 kênh Eco-6116A CVI, ttoán trước giảm 5% – F.C      6,900,000 12
Đầu ghi hình Questek IP Eco-9104NVR Series, ttoán trước giảm 5% – F.C      1,100,000 12
Đầu ghi hình Questek IP Eco-9108NVR Series, ttoán trước giảm 5% – F.C      1,390,000 12
Đầu ghi hình Questek IP Eco-9116NVR Series, ttoán trước giảm 5% – F.C      2,390,000 12
Đầu ghi hình Questek Win-8404TVI, ttoán trước giảm 5% – F.C      1,770,000 12
Đầu ghi hình Questek Win-8408TVI, ttoán trước giảm 5% – F.C      2,790,000 12
Đầu ghi hình Questek Win-8416TVI, ttoán trước giảm 5% – F.C      6,900,000 12
Đầu ghi hình Questek Win-8432TVI, ttoán trước giảm 5% – F.C    18,900,000 12
Đầu ghi hình Questek Win Series 4 kênh Win-8404AHD, ttoán trước giảm 5% – F.C      1,560,000 12
Đầu ghi hình Questek Win Series 16 kênh Win-8416AHD, ttoán trước giảm 5% – F.C      4,770,000 12
Đầu ghi hình Questek Win Series 4 kênh Win-8404AHD 2.0, ttoán trước giảm 5% – F.C      1,780,000 12
Đầu ghi hình Questek Win Series 8 kênh Win-8408AHD 2.0, ttoán trước giảm 5% – F.C      2,795,000 12
Đầu ghi hình Questek Win Series 16 kênh Win-8416AHD 2.0, ttoán trước giảm 5% – F.C      4,990,000 12
Đầu ghi hình Questek Win Series 4 kênh Win-8404H AHD 2.0, ttoán trước giảm 5% – F.C      1,590,000 12
Đầu ghi hình Questek Win Series 4 kênh Win-8408H AHD 2.0, ttoán trước giảm 5% – F.C      2,400,000 12
Đầu ghi hình Questek Win Series 16 kênh Win-8416H AHD 2.0, ttoán trước giảm 5% – F.C    14,900,000 12
Đầu ghi hình Questek Win Series 16 kênh Win-8416i AHD, ttoán trước giảm 5% – F.C      3,900,000 12
Đầu ghi hình Questek Win IP Series 4 kênh Win-8404NVR, ttoán trước giảm 5% – F.C      1,990,000 12
Đầu ghi hình Questek Win IP Series 8 kênh Win-8408NVR, ttoán trước giảm 5% – F.C      3,790,000 12
Đầu ghi hình Questek Win IP Series 16 kênh Win-8416NVR, ttoán trước giảm 5% – F.C      7,690,000 12
Đầu ghi hình Questek Win IP Series 32 kênh Win-8432NVR, ttoán trước giảm 5% – F.C      9,990,000 12
Đầu ghi hình Questek Win IP Series 4 kênh Win-8404i NVR, ttoán trước giảm 5% – F.C      1,490,000 12
Đầu ghi hình Questek Win IP Series 16 kênh Win-8416i NVR, ttoán trước giảm 5% – F.C      4,390,000 12
Đầu ghi hình Questek Win IP Series 4 kênh Win-8404S NVR, ttoán trước giảm 5% – F.C      1,750,000 12
Đầu ghi hình VP 4160AHDM, đã giảm 50%      1,100,000 12
Đầu ghi hình VP 4260AHDM, đã giảm 50%      1,200,000 12
Đầu ghi hình VP 8160AHDH, đã giảm 50%      1,750,000 12
Đầu ghi hình VP 8160AHDM, đã giảm 50%      1,900,000 12
Đầu ghi hình VT 8800S, đã giảm 50%      1,250,000 12
Camera ngụy trang nút áo          300,000 3
Camera ngụy trang cây viết          245,000 3
Camera Hành trình ôtô Dtech 001 *, TẠM HẾT                     – 12
Camera Hành trình ôtô Dtech 002 – F*      1,105,000 12
Camera Hành trình ôtô Dtech 003, ttoán trước giảm 5% – F*      1,160,000 12
Camera Hành trình ôtô Dtech 008 – F*      1,660,000 12
Camera quan sát 1210, TẠM HẾT          620,000 12
Camera NC-3305/CM, TẠM HẾT          600,000 12
Camera DVR-411/HDMI, TẠM HẾT      1,150,000 12
Micro thu âm thanh QTA-A3          500,000 0
Camera Questek Eco-627AHD (thân lớn/speed dome), ttoán trước giảm 5% – F.C      2,500,000 12
Camera Questek Eco-808AHD (trong nhà, speed dome), ttoán trước giảm 5% – F.C      4,600,000 12
Camera Questek Eco-1201AHD (có đế), ttoán trước giảm 5% – F.C          420,000 12
Camera Questek Eco-1202AHD (có đế), ttoán trước giảm 5% – F.C          490,000 12
Camera Questek Eco-1203AHD (có đế), ttoán trước giảm 5% – F.C          540,000 12
Camera Questek Eco-2111AHD (có đế), ttoán trước giảm 5% – F.C          640,000 12
Camera Questek Eco-2112AHD (có đế), ttoán trước giảm 5% – F.C          750,000 12
Camera Questek Eco-2113AHD (có đế), ttoán trước giảm 5% – F.C          790,000 12
Camera Questek Eco IP QTC-905W (wifi), ttoán trước giảm 5% – F.C      1,060,000 12
Camera Questek Eco Analog QTC-511C ngụy trang mini, ttoán trước giảm 5% – F.C          580,000 12
Camera Questek Eco Analog QTC-841H (speed dome & HD SDI), ttoán trước giảm 5% – F.C      6,500,000 12
Camera Questek Eco IP wifi QTX 904IP (hỗ trợ mcsd <=32g,xem qua mạng), TM-5% – F.C          990,000 12
Camera Questek Eco IP wifi QTX-905HW (hỗ trợ mcsd <=32g,xem qua mạng), TM-5% – F.C      1,060,000 12
Camera Questek Eco IP wifi QTX-907CL (hỗ trợ mcsd <=32g,xem qua mạng), TM-5% – F.C      2,550,000 12
Camera Questek Eco IP wifi QTX-908IP (hỗ trợ mcsd <=32g,xem qua mạng), TM-5% – F.C      1,550,000 12
Camera Questek Eco QTX-230AHD (ngoài trời, thân lớn), ttoán trước giảm 5% – F.C      1,090,000 12
Camera Questek Eco QTX-242AHD (chuyên dùng cho kho lạnh), ttoán trước giảm 5% – F.C      2,490,000 12
Camera Questek Eco QTX-1011AHD (màu thân lớn, chưa có ống kính), ttoán trước giảm 5% – F.C          520,000 12
Camera Questek Eco QTX-1012AHD (màu thân lớn, chưa có ống kính), ttoán trước giảm 5% – F.C          790,000 12
Camera Questek Eco QTX-1611AHD ngụy trang, ttoán trước giảm 5% – F.C          590,000 12
Camera Questek Eco QTX-1612AHD ngụy trang, ttoán trước giảm 5% – F.C          720,000 12
Camera Questek Eco QTX-1911AHD ngụy trang, ttoán trước giảm 5% – F.C          390,000 12
Camera Questek Eco QTX-1912AHD ngụy trang, ttoán trước giảm 5% – F.C          590,000 12
Camera Questek Eco QTX-2121AHD (có đế), ttoán trước giảm 5% – F.C          550,000 12
Camera Questek Eco QTX-2122AHD (có đế), ttoán trước giảm 5% – F.C          830,000 12
Camera Questek Eco QTX-2123AHD (có đế), ttoán trước giảm 5% – F.C          910,000 12
Camera Questek Eco QTX-2611AHD (có đế), ttoán trước giảm 5% – F.C          990,000 12
Camera Questek Eco QTX-2612AHD (có đế), ttoán trước giảm 5% – F.C      1,290,000 12
Camera Questek Eco QTX-3601AHD (có đế), ttoán trước giảm 5% – F.C          940,000 12
Camera Questek Eco QTX-3602AHD (có đế), ttoán trước giảm 5% – F.C      1,140,000 12
Camera Questek Eco QTX-3701AHD (có đế), ttoán trước giảm 5% – F.C          660,000 12
Camera Questek Eco QTX-3702AHD (có đế), ttoán trước giảm 5% – F.C          810,000 12
Camera Questek Eco QTX-3703AHD/H (có đế), ttoán trước giảm 5% – F.C          990,000 12
Camera Questek Eco QTX-4161AHD (Dome), ttoán trước giảm 5% – F.C          470,000 12
Camera Questek Eco QTX-4162AHD (Dome), ttoán trước giảm 5% – F.C          760,000 12
Camera Questek Eco QTX-4163AHD (Dome), ttoán trước giảm 5% – F.C          850,000 12
Camera Questek Eco QTX-4191AHD (Dome), ttoán trước giảm 5% – F.C          630,000 12
Camera Questek Eco QTX-4192AHD (Dome), ttoán trước giảm 5% – F.C          860,000 12
Camera Questek Eco QTX-5081AHD ngụy trang, ttoán trước giảm 5% – F.C CÓ HÀNG          450,000 12
Camera Questek Eco QTX-5082AHD ngụy trang, ttoán trước giảm 5% – F.C          670,000 12
Camera Questek Eco QTX-510AHD ngụy trang, ttoán trước giảm 5% – F.C, TẠM HẾT          720,000 12
Camera Questek Eco QTX-8080AHD (chống cháy nổ), ttoán trước giảm 5% – F.C      4,400,000 12
Camera Questek Eco Analog QTX-3700, ttoán trước giảm 5% – F.C          650,000 12
Camera Questek Eco Analog QTX-3708, ttoán trước giảm 5% – F.C          680,000 12
Camera Questek Eco Analog QTX-3710, ttoán trước giảm 5% – F.C          730,000 12
Camera Questek Eco Analog QTX-4100, ttoán trước giảm 5% – F.C          380,000 12
Camera Questek Eco Analog QTX-4108, ttoán trước giảm 5% – F.C          395,000 12
Camera Questek Eco Analog QTX-4110, ttoán trước giảm 5% – F.C          520,000 12
Camera Questek Eco QTXB-2128, ttoán trước giảm 5% – F.C, mẫu trước CÓ HÀNG          590,000 12
Camera Questek Eco QTXB-2130, ttoán trước giảm 5% – F.C, BỎ DÒNG          820,000 12
Camera Questek Eco QTX-2120CVI (có đế), ttoán trước giảm 5% – F.C          720,000 12
Camera Questek Eco QTX-3600CVI (có đế), ttoán trước giảm 5% – F.C      1,030,000 12
Camera Questek Eco QTX-3700CVI (có đế), ttoán trước giảm 5% – F.C          840,000 12
Camera Questek Eco QTX-4160CVI (Dome), ttoán trước giảm 5% – F.C          630,000 12
Camera Questek Eco QTX-4190CVI (Dome), ttoán trước giảm 5% – F.C          720,000 12
Camera Questek Eco QTX-8013CVI (speed dome), ttoán trước giảm 5% – F.C      7,300,000 12
Camera Questek IP Eco-9211AIP, ttoán trước giảm 5% – F.C          820,000 12
Camera Questek IP Eco-9213AIP, ttoán trước giảm 5% – F.C      1,190,000 12
Camera Questek Eco IP QTX-9371AIP, ttoán trước giảm 5% – F.C          890,000 12
Camera Questek Eco IP QTX-9373AIP, ttoán trước giảm 5% – F.C      1,220,000 12
Camera Questek Eco IP QTX-9411AIP, ttoán trước giảm 5% – F.C          650,000 12
Camera Questek Eco IP QTX-9413AIP, ttoán trước giảm 5% – F.C      1,050,000 12
Camera Questek Eco IP QO-3717 (Speedome 1,3mp), ttoán trước giảm 5% – F.C    15,700,000 12
Camera Questek Eco QTXB-2120 (có đế), ttoán trước giảm 5% – F.C          530,000 0
Camera Questek Win-6002AHD (1.0 megapixel), ttoán trước giảm 5% – F.C          680,000 12
Camera Questek Win-6022AHD (1.0 megapixel), ttoán trước giảm 5% – F.C          680,000 12
Camera Questek Win-6032AHD (1.0 megapixel), ttoán trước giảm 5% – F.C      1,190,000 12
Camera Questek Win-6003AHD (2.0 megapixel), ttoán trước giảm 5% – F.C      1,190,000 12
Camera Questek Win-6013AHD (2.0 megapixel), ttoán trước giảm 5% – F.C      1,190,000 12
Camera Questek Win-6023AHD (2.0 megapixel), ttoán trước giảm 5% – F.C      1,890,000 12
Camera Questek Win-6001IP (1 megapixel), ttoán trước giảm 5% – F.C      1,390,000 12
Camera Questek Win-6013IP (4.0 megapixel), ttoán trước giảm 5% – F.C      2,490,000 12
Camera Questek Win-6014IP (2 megapixel), ttoán trước giảm 5% – F.C      1,990,000 12
Camera Questek Win-6021IP (1 megapixel), ttoán trước giảm 5% – F.C      1,490,000 12
Camera Questek Win-6022IP (1.3 megapixel), ttoán trước giảm 5% – F.C      1,790,000 12
Camera Questek Win-6023IP (4.0 megapixel), ttoán trước giảm 5% – F.C      2,490,000 12
Camera Questek Win-6024IP (2 megapixel), ttoán trước giảm 5% – F.C      1,990,000 12
Camera Questek Win-6032IP (1.3 megapixel), ttoán trước giảm 5% – F.C      2,890,000 12
Camera Questek Win-6033IP (4.0 megapixel), ttoán trước giảm 5% – F.C      3,890,000 12
Camera Questek Win-6034IP (2 megapixel), ttoán trước giảm 5% – F.C      1,990,000 12
Camera Questek Win QN-2121AHD (có đế), ttoán trước giảm 5% – F.C          590,000 12
Camera Questek Win QN-2122AHD (có đế), ttoán trước giảm 5% – F.C          850,000 12
Camera Questek Win QN-2123AHD/H (có đế), ttoán trước giảm 5% – F.C      1,030,000 12
Camera Questek Win QN-3501AHD (có đế), ttoán trước giảm 5% – F.C      1,090,000 12
Camera Questek Win QN-3502AHD (có đế), ttoán trước giảm 5% – F.C      1,290,000 12
Camera Questek Win QN-3503AHD/H (có đế), ttoán trước giảm 5% – F.C      1,750,000 12
Camera Questek Win QN-3601AHD (có đế), ttoán trước giảm 5% – F.C          990,000 12
Camera Questek Win QN-3602AHD (có đế), ttoán trước giảm 5% – F.C      1,190,000 12
Camera Questek Win QN-3603AHD/H (có đế), ttoán trước giảm 5% – F.C      1,440,000 12
Camera Questek Win QN-3701AHD (có đế), ttoán trước giảm 5% – F.C          710,000 12
Camera Questek Win QN-3702AHD (có đế), ttoán trước giảm 5% – F.C          850,000 12
Camera Questek Win QN-3703AHD/H (có đế), ttoán trước giảm 5% – F.C      1,040,000 12
Camera Questek Win QN-3801AHD (có đế), ttoán trước giảm 5% – F.C          820,000 12
Camera Questek Win QN-3802AHD (có đế), ttoán trước giảm 5% – F.C          950,000 12
Camera Questek Win QN-3803AHD/H (có đế), ttoán trước giảm 5% – F.C      1,080,000 12
Camera Questek Win QN-4172AHD (có đế) góc nhìn 175 độ, ttoán trước giảm 5% – F.C          990,000 12
Camera Questek Win QN-4181AHD (Dome), ttoán trước giảm 5% – F.C          550,000 12
Camera Questek Win QN-4182AHD (Dome), ttoán trước giảm 5% – F.C          770,000 12
Camera Questek Win QN-4183AHD/H (Dome), ttoán trước giảm 5% – F.C          870,000 12
Camera Questek Win QN-4191AHD (Dome), ttoán trước giảm 5% – F.C          680,000 12
Camera Questek Win QN-4192AHD (Dome), ttoán trước giảm 5% – F.C          900,000 12
Camera Questek Win QN-4193AHD/H (Dome), ttoán trước giảm 5% – F.C      1,010,000 12
Camera Questek Win QN-622AHD (Speed Dome AHD), ttoán trước giảm 5% – F.C      2,950,000 12
Camera Questek Win QN-8013AHD (Speed Dome AHD), ttoán trước giảm 5% – F.C      6,500,000 12
Camera Questek Win QN-2122TVI (có đế), ttoán trước giảm 5% – F.C          870,000 12
Camera Questek Win QN-2123TVI (có đế), ttoán trước giảm 5% – F.C          970,000 12
Camera Questek Win QN-3602TVI (có đế), ttoán trước giảm 5% – F.C      1,210,000 12
Camera Questek Win QN-3603TVI (có đế), ttoán trước giảm 5% – F.C      1,490,000 12
Camera Questek Win QN-3702TVI (có đế), ttoán trước giảm 5% – F.C          920,000 12
Camera Questek Win QN-3703TVI (có đế), ttoán trước giảm 5% – F.C      1,020,000 12
Camera Questek Win QN-4182TVI (Dome), ttoán trước giảm 5% – F.C          790,000 12
Camera Questek Win QN-4183TVI (Dome), ttoán trước giảm 5% – F.C          890,000 12
Camera Questek Win QN-4192TVI (Dome), ttoán trước giảm 5% – F.C          890,000 12
Camera Questek Win QN-4193TVI (Dome), ttoán trước giảm 5% – F.C          990,000 12
Camera Questek Win QNV-1042AHD (nguyên chiếc, chống nước, made in Taiwan), ttoán trước giảm 5% – F.C      1,050,000 12
Camera Questek Win QNV-1212AHD (nguyên chiếc, chống nước, made in Taiwan), ttoán trước giảm 5% – F.C          880,000 12
Camera Questek Win QNV-1632AHD (nguyên chiếc, chống nước, made in Taiwan), ttoán trước giảm 5% – F.C          760,000 12
Camera Vantech VP-113AHDM, ống kính 2.8, đã giảm 50% – F.C          850,000 0
Camera Vantech VP-113AHDM, ống kính 3.6, đã giảm 50% – F.C          750,000 0
Camera Vantech VP-112AHDM          550,000 0
Camera Vantech VT122AHDM          650,000 24
Camera Vantech VP-180S DOM, đã giảm 50% – F.C          640,000 0
Camera Vantech VT-3118D Dom 1000TVL, đã giảm 50% – F.C          550,000 0
Camera Vantech VT-3224A thân 700TVL ANALOG, đã giảm 50% – F.C          500,000 0
Camera Vantech VT-3224P thân 1000TVL, đã giảm 50% – F.C          700,000 0
Camera Vantech VT3225A thân, đã giảm 50% – F.C          594,000 0
Camera IP W VT-6200HV (Thẻ nhớ mcsd)      1,300,000 0
Camera IP W VT-6300HV/B ( Thẻ nhớ mcsd)      1,300,000 0
Cáp camera đơn (mét lẻ) CÓ HÀNG              5,000 0
Cáp camera+dây điện Golden Link RG 59+2C (cáp đôi, mét lẻ) – FV            10,000 12
Cáp camera Unisat DTH 100m (cáp đơn) CÓ HÀNG          300,000 0
Cáp camera Unisat DTH 300m (cáp đơn) CÓ HÀNG          700,000 0
Cáp camera Golden Japan RG6 trắng 305m chính hãng (cáp đơn) – F.C          655,000 12
Cáp camera Golden Japan RG59+2C trắng 305m chính hãng (cáp đơn) – F.15      1,730,000 12
Cáp camera Golden Link RG6 100m (cáp đơn) – FV          405,000 12
Cáp camera Golden Link RG6 300m (cáp đơn) – FV      1,020,000 12
Cáp camera Kingmaster 100m (cáp đơn A1)          253,000 0
Cáp camera Kingmaster 300m th *          575,000 0
Cáp camera Kingmax 0075 300m *          965,000 0
Cáp camera Watashi th 200m *          795,000 0
Cáp camera Watashi 042 200m (ThaiLan) *      1,520,000 0
Cáp camera+dây điện 100m Vision (cáp đôi) * CÓ HÀNG          435,000 0
Cáp camera+dây điện Golden Link RG 59/U+2C 100m (cáp đôi) – FV          620,000 12
Cáp camera+dây điện Golden Link RG 59/U+2C 300m (cáp đôi) – FV      1,700,000 12
Cáp camera 100m WCP 039 (cáp đôi)          820,000 0
Dây đầu nguồn, sl10->-0.5k/c CÓ HÀNG              5,000 0
Chân đế 106 trung (kèm camera) CÓ HÀNG            73,000 0
Chân đế PTS – 301 Chân đế xoay lên – xuống – trái – phải (Ngoài trời)          920,000 6
Chân đế PTS – 306          200,000 0
Chân đế SP – 306 – F.C          380,000 0
Chân đế gật gù trung                     – 0
Chân đế cố định J118                     – 0
Chân đế J204M            30,000 0
Chân đế J205 lớn CÓ HÀNG            85,000 0
Chân đế cố định J401W                     – 0
Card ghi hình 4 kênh QTK-9204          580,000 12
Jack AV, sl10->-1k/c CÓ HÀNG              8,000 0
Jack Balun TP-202 (2c/bộ) CÓ HÀNG            50,000 0
Jack BNC, sl100->-1k/c – F+1 CÓ HÀNG              5,000 0
Jack F5, sl100->-1k/c – F+1 CÓ HÀNG              2,000 0
Jack nối F5, sl100->-1k/c – F+1              5,000 0
Máy quay phim Sony PJ340    11,370,000 12
Máy quay Sony S240      8,940,000 12
Máy chụp ảnh Canon 600HS      5,760,000 12
Máy chụp ảnh Canon PowerShot A2500                     – 12
Máy chụp ảnh Canon PowerShot G9X (Tặng túi+thẻ nhớ SD 8g)    10,000,000 0
MIC QTA-LY901          170,000 0
Nguồn tổng (12v/5A)          285,000 12
Nguồn tổng (12v/10A) CÓ HÀNG          160,000 12
Nguồn tổng (12v/15A)          295,000 12
Nguồn tổng (12v/20A)          305,000 12
Nguồn tổng (12v/30A)          310,000 12
Phic điện cái              5,000 0
Truyền 8 kênh Video + 1kênh data trên cáp quang      2,420,000 0
Camera Questek QTX-3110 Analog thân          650,000 0
TÊN MIỀN                     – 0
Thi công lắp đặt Camera          250,000 0
REMOTE ĐẦU GHI            95,000 0
MÁY CHIẾU
GIÁ TREO MAY CHIEU 0.6 – C          270,000 0
GIÁ TREO MAY CHIEU 1.2 – C          480,000 0
MÀN CHIẾU CŨ                     – 0
MÀN CHIẾU TREO TƯỜNG 1.8M – C          700,000 0
Màn chiếu điện tử Apollo 120 inch 84″*84″      1,650,000 0
Màn chiếu điện tử Apollo 100 inch 70″*70″(1.78×1.78m)      1,380,000 0
Màn chiếu Apolo chân đứng (84’’ x 84’’)      1,350,000 0
Máy chiếu SONY VPL DX 122    11,500,000 0
MÁY CHIẾU SONY VPL-EX230    12,800,000 12
MÁY CHIẾU SONY VPL-EX250    15,500,000 0
MÁY CHIẾU SONY VPL-EX295    18,500,000 12
GIÁ ĐỠ MÁY CHIẾU – Model: AT02          950,000 0
MÁY CHIẾU CŨ (PANA/SONY) BH 01THÁNG CÓ HÀNG      4,500,000 0
MÁY FAX
Máy fax Brother 2840 (fax laser, in, copy) – FV      4,040,000 12
Máy fax Panasonic KX-FP 701 (in film) – F.20      1,860,000 12
Máy fax Panasonic KX-FP 711 (in film) – FV      2,450,000 12
Máy fax Panasonic KX-FL 422 (in laser) – FV      3,640,000 12
Máy fax Panasonic KX-FL 612 (in laser) – FV      4,530,000 12
Máy fax Panasonic MP2085                     – 0
Máy fax Panasonic KX-FT 983 (in giấy nhiệt) – FV      1,870,000 12
Máy fax Panasonic KX-FT 987 (in giấy nhiệt) – FV      2,470,000 12
máy hủy giấy Bosser 180X Gold      2,600,000 12
MÁY IN
Print server buffalo *, BỎ DÒNG          250,000 3
Print server wireless Buffalo *, BỎ DÒNG          450,000 3
Máy in Brother HL1111 – C      1,360,000 12
Máy in Brother 1201 – FV      1,370,000 12
Máy in Brother HL-1211W – FV      1,600,000 12
Máy in Brother DCP 1601 – C      2,800,000 12
Máy in Brother 2240D – C      2,250,000 12
Máy in Brother 2321D chính hãng – FV      2,110,000 12
Máy in BROTHER MFC-2701D (scan,copy,fax) – FV      4,870,000 12
Máy in Brother 2840 – C      3,980,000 12
Máy in Brother J105 ( in, copy, scan)      3,000,000 12
Máy in BROTHER HL-L2321D      2,150,000 12
Máy in BROTHER DCP-T300(Phun Màu liên tục + Đa Chức Năng (In/ Photo/ Scan )      3,550,000 12
Máy in Canon 151DW – C      4,400,000 0
Máy in Canon MF221D CH – FV      3,880,000 12
Máy in Canon MF221D Cty – C      3,580,000 12
Máy in Canon IP2770 – C      1,400,000 12
Máy in Canon 2900 Cty – F+20, tạm hết      2,570,000 12
Máy in Canon 2900 LBM – F.20 CÓ HÀNG      2,620,000 12
Máy in Canon 3010AE (In, copy Laser, scan khổ A4) – FV      3,600,000 12
Máy in Canon 3300 LBM – F.40      5,710,000 12
Máy in Canon 3500 Cty – C    16,200,000 12
Máy in Canon 3500 LBP – FV    16,850,000 12
Máy in Canon 3900 LBM – FV      5,000,000 12
Máy in Canon MF – 4750 (Scan, Copy ,Fax)      5,750,000 12
Máy in Canon MF4820D – C      4,500,000 12
Máy in Canon 4870DN – FV      8,500,000 12
Máy in Canon 6000 Cty – C, BỎ DÒNG      1,600,000 12
Máy in Canon 6000 LBM – FV, BỎ DÒNG      1,855,000 12
Máy in Canon 6030 Cty – F+40      1,660,000 12
Máy in Canon 6030 CH – F.10      1,695,000 12
Máy in Canon 6030W LBM – F.20      2,360,000 12
Máy in Canon 6200D Cty – F+40      3,060,000 12
Máy in Canon 6200 LBM – C, TẠM HẾT      2,850,000 12
Máy in Canon 6230DN LBM – FV      3,750,000 0
Máy in Canon 6560 Cty – C      4,200,000 12
Máy in Canon laser màu 7018C – FV      5,360,000 12
Máy in Canon IP7270 LBM – C      2,850,000 12
Máy in Canon IP7270 Cty (máy in đơn+wifi)      2,120,000 12
Máy in Canon IP7270 LBM+liên tục – C                     – 12
Máy in Canon CP820 Cty – C      2,110,000 12
Máy in ảnh Canon CP910 chính hãng – F.30      2,400,000 12
Máy in ảnh Canon CP910 cty – F+50      2,300,000 12
Máy in Canon Pixma E560 ( scan-copy-wifi-màu)                     – 12
Máy in màu Canon G1000 LBM – FV      2,750,000 12
Máy in Canon MF – 215 (Scan, Copy )      4,500,000 0
Máy in Epson L100 – C      2,920,000 12
Máy in Epson L110 – C                     – 12
Máy in màu Epson L120 (đã có hệ thống in liên tục) 9h – FV      3,235,000 12
Máy in màu Epson L1800 – FV    13,520,000 12
Máy in màu Epson L210 scan+copy – FV      3,830,000 12
Máy in Epson L220      4,000,000 12
Máy in màu Epson L300 cty – FV      3,320,000 12
Máy in màu Epson L310 chính hãng (thay thế L300) – F.10      3,520,000 12
Máy in màu Epson L350 scan+copy – FV      4,275,000 12
Máy in Epson L565 + CH – FV      7,900,000 12
Máy in Epson L655 chính hãng (đã có mực) – F.30      9,420,000 12
Máy in Epson L805, in phun 6 màu, khổ A4, thay thế cho L800 – FV      6,990,000 12
Máy in Epson LQ310 cty – C      3,910,000 12
Máy in Epson LQ310 ch – FV      4,730,000 12
Máy in kim Epson LQ590 – FV      9,645,000 12
Máy in màu Epson photo SP1390/dây usb 9h – FV      8,855,000 12
Máy in Epson T50 – C                     – 12
Máy in màu Epson photo T60 9h – FV      4,760,000 12
Máy in Epson PLQ-20/20M ( in sổ ) ch    20,400,000 12
Máy in Epson A870 – C                     – 12
Máy in Hp P1102 Cty – C, TẠM HẾT      1,720,000 12
Máy in Hp P1102 chính hãng – F.20      1,880,000 12
Máy in Hp 1102w chính hãng – F.15      2,330,000 12
Máy in Hp 1132 – C      2,860,000 12
Máy in Hp M1212NF (CTY) – C      4,200,000 12
Máy in Hp laser 125A (In scan copy) chính hãng – FV      2,730,000 12
Máy in Hp laser 125A (In scan copy) Cty – FV      2,500,000 12
Máy in HP 127 FN Cty – FV, tạm hết      3,580,000 12
Máy in HP 127 FN CH – FV      3,710,000 12
Máy in Hp LJ 2035 (CTY) – C                     – 12
Máy in Hp M401D (CTY) – C      5,520,000 12
Máy in Hp M401D chính hãng – F.20      5,955,000 12
Máy in Hp M401DN (CTY) – FV      5,610,000 12
Máy in Hp M401DN chính hãng – FV      7,195,000 12
Máy in Hp M402D (CTY) – F.10      4,050,000 12
Máy in Hp M402D chính hãng – F.5      5,690,000 12
Máy in Hp M402DN (CTY) – F.10      5,050,000 12
Máy in Hp M402DN chính hãng – F.5      7,430,000 12
HP da chuc nang  HP M225DW      7,200,000 12
Máy in Hp P2035 (CTY) – F.40      3,860,000 12
Máy in Hp 2035 chính hãng – FV      4,440,000 12
MÁY IN CŨ                     – 1
Máy in Samsung SL-M2020W chính hãng – FV      1,930,000 12
Máy in Samsung ml 2161 chính hãng – C                     – 12
Máy in Samsung ml 2164 chính hãng – C                     – 12
MÁY SCAN
Máy Scan Canon DR F120 – FV      9,500,000 0
Máy scan canon lide 110 – C      1,450,000 12
Máy scan canon lide 120 – FV      1,230,000 12
Máy scan canon lide 210 – C      2,050,000 12
Máy scan canon lide 220 – F.10      2,000,000 12
Máy scan Epson V33 CH – C, BỎ DÒNG      2,000,000 12
Máy scan Epson V33 Cty – C, BỎ DÒNG      1,700,000 12
Máy scan Epson V39 CH – FV      2,230,000 12
Máy scan Epson 370 CH – FV      3,090,000 12
Máy scan HP 200 – FV      1,410,000 12
Máy scan HP 3000S2 – F.50      9,550,000 12
Máy scan HP G3110 – FV      2,400,000 12
Máy quét mã vạch Honeywell 1250G – FV                     – 0
LINH KIỆN MÁY IN
Bao lụa HP 2420-P3005 (Hp 2430/Canon 3410-3460) – C            70,000 0
Bao lụa 5000-5200 (Hp 5100/Canon 1820-3500) – C CÓ HÀNG            82,000 0
Bao lụa Lớn (Hp:1100, Canon 800, 810, 1120) CÓ HÀNG            41,000 0
Baolụa Nhỏ 1010-1200(Hp1020-1102-1160-1300-1320-3050-P2014-P2015/Canon2900-1210-3200-3300-6650.)-C CÓ HÀNG            16,000 0
Baolụa Nhỏ HP2035-2055-1010 Acsend(Hp1020-1102-1160-1300-1320-P2014-P2015./Canon2900-1210-3200-3300. CÓ HÀNG            32,000 0
Bao lụa HP P1505-1506-1536 (bao lụa đồng) – C          205,000 0
Bao lụa HP P3015-3055 (55A) – C            90,000 0
Bao lụa HP P4250-4300-4350 (bao lụa đồng) – C          315,000 0
Bao lụa Samsung 1640 (RULO SẤY)          100,000 0
Bao lua canon Ir 3300 rẻ (2016/2022/2200/2525/2800) CÓ HÀNG          100,000 0
Bao lua canon Ir 3300 tốt (2016/2022/2200/2525/2800)          220,000 0
Cartridge 05A (box Hp) Hp:P2035-2055, Canon:LBP6650-LBP6650dn – C          330,000 3
Cartridge 05A(NK) Hp:P2035-2055-2010-2035, Canon:6650-6650dn – C CÓ HÀNG          170,000 3
Cartridge 05A(RT) Hp:P2035-2055, Canon:LBP6650-LBP6650dn CÓ HÀNG          320,000 3
Cartridge 11A (NK) HP:2400-2420…., Canon:3410-3460          420,000 3
Cartridge 1215 vàng (CB542A)          430,000 3
Cartridge 12A ko hộp – F.7 CÓ HÀNG          108,000 3
Cartridge 12A (DL/Estar) – FV CÓ HÀNG          145,000 3
Cartridge 12A (box HP) – C CÓ HÀNG          280,000 3
Cartridge 12A (NK) Hp:1010-1020-1022-1018-3050-3015-M1005-1319F…/Canon 2900-3000 – F.C CÓ HÀNG          120,000 3
Cartridge 12A (RT) Mitsu – C CÓ HÀNG          250,000 3
Cartridge 13A (NK) Hp : 1300 – F.10 CÓ HÀNG          200,000 3
Cartridge 15A (DL/Estar) EP 25 (HP:1000-1200-3300,3380, Canon:1210)          170,000 3
Cartridge 15A (box HP) – C          410,000 3
Cartridge 15A (NK) EP 25 (HP:1000-1200-3300,3380, Canon:1210) CÓ HÀNG          170,000 3
Cartridge 16A chính hãng (Canon 3500, HP 5200) – FV      3,400,000 3
Cartridge 16A (NK) (Canon 3500, HP 5200)          630,000 3
Cartridge 16A RT (M) (Canon 3500, HP 5200) – C          970,000 3
Cartridge 24A (NK) Hp : 1505-M1120, Canon : 3250          200,000 3
Cartridge 226A chính hãng (Canon : 3200-2000I / Hp 402N) – FV      2,250,000 3
Cartridge EP 26 (NK) (Canon : 3200-2000I / Hp 402N) – C          210,000 3
Cartridge EP 26 (RT) Mitsu (Canon : 3200-2000I / Hp 402N) – C          280,000 3
Cartridge 328A RT Mitsu (Canon F4750) Canon : 3250          300,000 3
Cartridge 29X (NK) HP :5000-5100, Canon : 1810….          600,000 3
Cartridge 35A CHÍNH HÃNG – FV      1,365,000 3
Cartridge 35A (DL/Estar) – FV          180,000 3
Cartridge 35A (box HP) – C CÓ HÀNG          280,000 3
Cartridge 35A (NK) (Canon 3050-3100-3150, Hp 1005-1006) – F.C CÓ HÀNG          135,000 3
Cartridge 35A (RT) Mitsu (Canon 3050, Hp 1005)          300,000 3
Cartridge 36A (NK) (Hp : 1505-M1120, Canon :3250) – C          150,000 3
Cartridge 42A (NK) Hp : 1505-M1120, Canon  :3250          620,000 3
Cartridge 43A (NK) HP  : 9000-9040-9050      1,550,000 3
Cartridge 49A (box HP) Hp:1160-1320.., Canon:3300-3360-3390-3392 – C          300,000 3
Cartridge 49A (NK) Hp:1160-1320.., Canon:3300-3360-3390-3392 – C CÓ HÀNG          165,000 3
Cartridge 51A (NK) HP :P3005 – M3035, M3027 MFP          420,000 3
Cartridge 53A (box Hp) Hp :  P2014-2015.., Canon : 3310 – 3370 – C          300,000 3
Cartridge 53A (NK) Hp :  P2014-2015.., Canon  :  3310 – 3370 – C CÓ HÀNG          165,000 3
Cartridge HP 55A CHÍNH HÃNG      3,100,000 3
Cartridge 55A (NK) HP :  P3015          430,000 3
Cartridge HP 61A (máy in phun HP Deskjet 1000, J110A, 1050), P4015, P4515  – FV          390,000 3
Cartridge 64A (NK) HP :P4014,  P4015, P4515          570,000 3
Cartridge 70A (NK) HP M5025 / M5035 /5025/5035          630,000 3
Cartridge 78A (box HP) – C          290,000 3
Cartridge 78A (NK) Hp:P1566, P1606DN, M1536DNF, Canon:4550-4580DN-MF4570DN-4550D-4452-4820-6200D – C CÓ HÀNG          145,000 3
Cartridge 78A (RT) Mitsu – C          290,000 3
Cartridge 80A (box Hp) Hp : Pro 400-M401D, 400MFP-M425DW,DN – C          370,000 3
Cartridge 80A (NK) Hp : Pro 400-M401D, 400MFP-M425DW,DN – C CÓ HÀNG          170,000 3
Cartridge 81A chính hãng (Hp M604) – FV      3,220,000 3
Cartridge 83A (NK) (Hp : 125A-M127-127Fn-M128) – C          145,000 3
Cartridge 83A (Vietoner) (Hp : 125A-M127-127Fn-M128) – C          175,000 3
Cartridge 85A (DL/Estar) – FV          180,000 3
Cartridge 85A (box HP) – C          290,000 3
Cartridge 85A (NK) Hp :  1005-1006-1102-1132…., Canon 6000-6030 – C
Canon  : 3050-3100-3150 – F.C
         135,000 3
Cartridge 88A (NK) Hp : P1007-1008          200,000 3
Cartridge 90A (NK) Hp : Laser Jet M 4555-M601          630,000 3
Cartridge 92A (NK) EP 22 (HP :1100 – 3200 All-in-One, Canon  : LBP 800-810-1120) CÓ HÀNG          170,000 3
Cartridge CF210A (CH) – FV      1,350,000 3
Cartridge Canon CN337 (NK) – C          190,000 3
Cartridge EPSON EPL 2010 (NK)          420,000 3
Cartridge photo Fujixerox 2056-2058          700,000 3
Cartridge FX3 (DL/Estar) CANON : L200 – L220- L240, L250-L295-L300-L350 CÓ HÀNG          220,000 3
Cartridge FX3 (NK) CANON : L200 – L220- L240, L250-L295-L300-L350 – C          210,000 3
Cartridge FX9 (NK) CANON :MF4122- MF4150, MF4350- MF4680 – C CÓ HÀNG          190,000 3
Cartridge FX9 (RT) rẻ          170,000 3
Cartridge FX9 (RT) Mitsu          260,000 3
Cartridge CF360A Black chính hãng (Hp CLJ M553-M577) – FV      2,830,000 3
Cartridge CF361A Cyan chính hãng (Hp CLJ M553-M577) – FV      3,550,000 3
Cartridge CF362A Yellow chính hãng (Hp CLJ M553-M577) – FV      3,550,000 3
Cartridge CF363A Magenta chính hãng (Hp CLJ M553-M577) – FV      3,550,000 3
Cartridge HP CB543A (DL/Estar) laser màu 1215 CÓ HÀNG                     – 3
Cartridge E120 (LEXMARK) (NK)          220,000 3
Cartridge mực Panasonic KX-MP1520 – FV          665,000 3
Cartridge Photo Shap 312 AT (AR 5726, 5731)          520,000 3
Cartridge photo Sharp 6531 (NK)          530,000 3
Cartridge photo Sharp 6531 9h      1,600,000 3
Cartridge samsung 1610 (NK) (ML-1610,1615,2010,4521f/Xerox 3124,3140,3155,3160) CÓ HÀNG          250,000 3
Cartridge Samsung 1610/2510 RT          400,000 3
Cartridge samsung 1640 (ML1640,2240) (NK) CÓ HÀNG          290,000 3
Cartridge samsung 1660 (NK)          320,000 3
Cartridge samsung 1666/1670/1671 (NK)          310,000 3
Cartridge samsung ML 1710 (NK)          290,000 3
Cartridge samsung 1860 (NK)          400,000 3
Cartridge samsung D2850A/2850B          450,000 3
Cartridge samsung 3470-3471ND (xerox 3435+chip 3470-3471)          430,000 3
Cartridge samsung 4300 (NK)          330,000 3
Cartridge samsung 101S (NK) ML2160-2161-2164-3401-3405 – C          310,000 3
Cartridge samsung 101S (DL) ML2160-2161-2164-3401-3405 – F.10          370,000 0
Cartridge samsung D 105S (NK) 4623-2580          320,000 3
Cartridge xerox 2065-3050 (NK)          420,000 3
Cartridge xerox/brother mực 3140,3155,3160 (NK)          350,000 3
Cartridge xerox (NK) Phaser 3200 MFP          350,000 3
Cartridge xerox 3210 (NK)          410,000 3
Cụm drum 84          800,000 3
Cụm drum 86      1,000,000 3
Cụm drum 89 (NK) Panasonic 412 – C          770,000 3
Cartridge Drum Panasonic 412 (Fax Pana KX-MB2030) (RT) – C      1,000,000 3
Cartridge Drum Brother 1211W – C          455,000 3
Cụm drum 2130 NK (Brother HL 2125,2140,2150,2170, MFC7320,7440,7840W,7340          340,000 3
Cụm Drum Brother 2280 (NK) HL 2025,2240,2250,2255,2260,2280,MFC7360          360,000 3
Cụm Drum Brother 3145 (NK)          450,000 3
Cụm Drum Brother 3155 (NK) DCP 8060, 8065DN,HL5240,5250D,5250,5280,MFC8460,8860,8870,HL-5270N          420,000 3
Cụm drum CD 7360 (NK)                     – 3
Cụm Drum Brother P115/M115 (DUC) – FV          430,000 3
Cartridge Drum panasonix 422 chính hãng      1,350,000 3
Cartridge Mực 12525 (CE320A) ĐEN          430,000 3
Cartridge Mực Brother TN 1010 (Estar) HL 1111,DCP1511,MFC 1811,1916 – FV          245,000 3
Cartridge Mực Brother TN 1010 (NK) HL 1111,DCP1511,MFC 1811 – F+5 CÓ HÀNG          240,000 3
Cartridge Mực Brother 2025(NK) HL 2040,2070,MFC7220,7420,DCP7025,7010          280,000 3
Cartridge Mực Brother 2130 (HL 2140,2150,2170,MFC-7320,7340,7440,7840W) CÓ HÀNG          230,000 3
Cartridge Mực Brother TN 2260-2280 (HL-2240/2250/2255/MFC-7360/7460) (NK) – F.C CÓ HÀNG          236,000 3
Cartridge Mực Brother TN 2380 (2231D/HL-L2300 L2300D L2340 L2340DW L2360DN L2365DW L2380DW) (NK)          280,000 3
Cartridge Mực Brother 3250 NK (HL 5340,5350)          320,000 3
Cartridge Mực Brother P115/M115 (Estar) – FV          295,000 3
Cartridge Mực Hp CB543A (Estar) laser màu 1025 đen310/xanh311/vàng312/đỏ313          310,000 3
Cartridge Pixma PG-740 Black 8ml (Canon 377) – FV          340,000 3
Cartridge SAMSUNG  M2020          390,000 3
Cartridge Samsung MLT – D1043          330,000 3
Cartridge Mực Xerox 225 NK (P225-P225D-P225DW) – C          260,000 3
Cartridge 333 (Canon 8780X) – C          780,000 3
Cartridge Mực fax Panasonic KXFA 57 – C            80,000 3
Cartridge Mực fax 83E – C            85,000 3
Cartridge Mực fax 85E (802…) – C          160,000 3
Cartridge Mực fax 88A/E (KX-FL 401-402-403-313CN-315CN/FLC 411-412-413C) – FV CÓ HÀNG            95,000 3
Cartridge Mực fax 88E – Chính hãng          190,000 3
Cartridge Mực fax Panasonic KXFA 92 – C          560,000 3
Cartridge Mực fax 411A/E (KX-MB 1900-2000-2010-2020-2030)- C CÓ HÀNG          125,000 3
Cartridge Drum+Mực Panasonic 412 (Fax Pana KX-MB2030) (NK) – C          780,000 3
Chíp H 1025-1215-1312-1515-1518 đen/vàng/đỏ/xanh (Lazer màu) – C CÓ HÀNG            12,000 0
Chíp mưc 16A đen/đỏ/vàng/xanh (HP 1600-2600-2605-2700-3000-3600-5200) – C CÓ HÀNG            12,000 0
Chip mực 35A/85A              7,000 0
Chíp 80A (hp pro 400-400mfp-401d…)            10,000 0
Chip mực 83A (M127/M127FN/M225)              8,000 0
Nhông reset Brother 2130            40,000 0
Nhông reset Brother 2840            40,000 0
Nhông reset Brother 7840            40,000 0
Chíp Epson 2010            30,000 0
Chíp Epson T50            98,000 0
Chíp Epson T60            98,000 0
Chíp Epson 6200L CÓ HÀNG            35,000 0
Chip Mực Lexmark E120 CÓ HÀNG            35,000 0
Chip Shap 312 AT(SHAP AR 5726-5731..)            50,000 0
Chip Shap AR 500 AT(SHAP MX-M283/M363.)            50,000 0
Chíp SamSung 105S (SS:1910/1911/1915/1916/2525/2526/2580/SCX4600/4601/4605/4606/4623/CF-650/SF651) CÓ HÀNG            50,000 0
Chíp SamSung 1640            40,000 0
Chíp SamSung 1666-1671            13,000 0
CHIP SamSung 2161            30,000 0
Chíp SamSung 4727          150,000 0
Chip mực Toshiba 2505-2507 NK          120,000 0
Chip xerox 3124            60,000 0
Chíp xerox 3155-3160            45,002 0
Chíp xerox 3200          100,000 0
Chíp xerox 3210-3220            35,000 0
Chip xerox Photo 2060 NK (3060/3065)          100,000 0
Chip xerox P 255 (P255DW)            20,000 0
DRUM 05A-80A Sgt – C CÓ HÀNG            25,000 0
DRUM 05A Duc Tốt – C CÓ HÀNG            44,000 0
DRUM 09A          170,000 0
DRUM 11A SGT            65,000 0
DRUM 12 (Hp 1010-1015-1018-1020-3050, Canon: 2900-3000 – C CÓ HÀNG            17,000 0
DRUM 12 TỐT (HQ/ĐỎ) – C CÓ HÀNG            29,000 0
DRUM 12 TỐT (MITSU)            49,000 0
DRUM 13-15A-24A CÓ HÀNG            21,000 0
DRUM 13-15A-24A tốt            53,000 0
DRUM 16A (Hp 5200/Canon A3 3900)            76,000 0
DRUM 16A Duc Tốt (Hp 5200/Canon A3 3900)          118,000 0
DRUM 2010          400,000 0
DRUM 27A            71,000 0
Drum KONICA BIHUZ 283          200,000 0
DRUM 3145 (5340D-5420-5250-5270)          120,000 0
DRUM 35A-36-78-83-85A (1005-1006-3050-127-canon 151) CÓ HÀNG            19,000 0
DRUM 35A-36-78-83-85A TỐT CÓ HÀNG            49,000 0
DRUM 49A-53A (Hp:1160-1320, Canon: 3300) CÓ HÀNG            24,000 0
DRUM 49A-53A TỐT CÓ HÀNG            54,000 0
DRUM 55A            65,000 0
DRUM 61A            71,000 0
DRUM 64A            66,000 0
DRUM PANA 89 (KXMP 2025)            95,000 0
DRUM 92A Sgt – C, TẠM HẾT CÓ HÀNG            22,000 0
DRUM 92A Neo tốt – C CÓ HÀNG            26,000 0
DRUM 96 tốt (taiwan)            70,000 0
DRUM Brother 1035 NK (HL 1010-1110-1111-1916) CÓ HÀNG            60,000 0
DRUM Brother DCP-1601 NK            65,000 0
DRUM Brother 2025/2050/2140/2040            65,000 0
DRUM Brother 2240-2260-2280-2130-7360(máy 2130-2240D mã mực 2255)            70,000 0
DRUM EP22            36,000 0
DRUM Epson LP6100/9100/N2500 CÓ HÀNG                     – 0
DRUM Epson 6200L            90,000 0
DRUM HP CP1215 NEO (DL)            65,000 0
DRUM Lexmak E120 CÓ HÀNG            85,000 0
DRUM Panasonic FA86 (KXFLP802) – FV          145,000 0
Drum photo Canon IR 1018-1019-1020
1022-1023-1024-1025
           90,000 0
Drum photo Canon IR 2000 (ep 65)            95,000 0
Drum photo Canon IR 2016-2018-2020-2022-2025
2030-2116-2120-2318-2320-2420
         140,000 0
Drum photo Canon IR 2002-2016 CET3937 (2018-2020-2022-2025-2030-2116-2120-2318-2320-2420) – F.5          450,000 0
Drum photo Canon IR 2230-2270-2830-3025-3030-3035-3045-3225-3230-3235-3530-3570-4570          195,000 0
Drum photo Canon IR 2520-2525-2530 Mitsu (Nhật)          195,000 0
Drum photo Canon 5516-5520 (Sharp 163-201-5516
5520-5316-5320)
         195,000 0
Drum photo Kyocera KM 1620-1635-2035          195,000 0
Drum photo Minolta 163-180-210-220-211          165,000 0
Drum photo Minolta 200-222-250-282-350-362          190,000 0
Drum photo Ricoh AF 1015-2000LE CET (1016-1018-1500-2000-2016-2018-2020-MP161-171)          160,000 0
DRUM AF 1015-2015-1027 OEM CET DL (Ricoh 3391) – FV          492,000 0
Drum photo Ricoh AF 1015-2000LE MITSU (1016-1018-1500-2000-2016-2018-2020-MP161-171)          185,000 0
Drum photo Ricoh 340-350-450-1035-1045-2035-2045-AP4500          515,000 0
Drum photo Ricoh MP 4000-5000          520,000 0
Drum photo Ricoh AF 551-650-1060-1075          775,000 0
Drum photo mp c6000/7500 (Ricoh 6501) – FV          840,000 0
Drum photo Toshiba E161-163 CET (203-280-282-283)          160,000 0
Drum photo Toshiba E161-163 Mitsubishi (203-280-282-283)(16-20-25-160)          200,000 0
Drum photo Toshiba E255-355-455          215,000 0
Drum photo Toshiba 282          230,000 0
Drum photo Toshiba 350-352-450-452-453-34-45          500,000 0
Drum photo Toshiba 550 (650-720-810-853) KATUN          800,000 0
Drum photo Xerox DC 156-236-286-336          240,000 0
Drum photo Xerox 3065 NK          240,000 0
Drum photo IR1600          180,000 0
Drum photo C1833/AR201DR          350,000 0
DRUM SHARP 161          165,000 0
DRUM SS 1610-1640-1641            36,000 0
DRUM SS 1630-1660-1666-1671 CÓ HÀNG            56,000 0
DRUM SS 1710 CÓ HÀNG            55,000 0
DRUM SS 2010            50,000 0
DRUM SS 101S (2020-2160-2161…) – C CÓ HÀNG            40,000 0
DRUM SS 2850/XEROC 3110-3155-2850-4623            43,000 0
DRUM SS 3050-3471/XEROX 3435            45,000 0
DRUM DC 2056-2058-450i-550i-IV2060-IV2070 DL (XEROX 3065 CET) – FV          566,000 0
DRUM XEROX 31240            48,000 0
Giấy fax nhiệt Panasonic 983 CÓ HÀNG            13,000 0
Giấy nhiệt K57 x 45 in thẻ game – FV              6,000 0
Film fax Brother 402/878            38,000 0
Film fax Brother 202            42,000 0
Film fax Brother 402 Dày            60,000 0
Film fax Panasonic 52 (2 cuộn/hộp) CÓ HÀNG            34,000 0
Film fax Panasonic 54 (2 cuộn/hộp) CÓ HÀNG            38,000 0
Film fax Panasonic 57E chính hãng (dày) – FV CÓ HÀNG            80,000 0
Film fax Panasonic 57E (2 cái/hộp trắng) – FV CÓ HÀNG            55,000 0
Film fax Panasonic 57E Việt – C CÓ HÀNG            26,000 0
Gạt 283          200,000 0
Gạt 302          160,000 0
Gạt mưc 551Aficio: 550-650-700-80            60,000 0
Gạt mực AR200/207/5015          285,000 0
Gạt Belt            90,000 0
Gat Bixhub            50,000 0
Gạt mực BROTHER 2040            30,000 0
Gạt mực Canon IR 2520-2525-2535            38,000 0
Gạt mực Canon IR2000 2016-2020-2420            45,000 0
Gat mực E-Studio 28/35/45 43021679          160,000 0
Gạt cao su hp 1215-1515…                     – 0
Gạt drum mitshubishi Ir2525            40,000 0
Gạt mực            90,000 0
Gạt lớn photo Recoh 20000 (1500-1600-1900-2000-2030-2100)            45,000 0
Gạt mực Ricoh Af 2035 (Recoh mp5000)            45,000 0
Gạt mưc RECOH 5632 (5832/4002/…)            75,000 0
Gạt mực nhỏ SS1520                     – 0
Gạt toshiba E28/35/45/350/450/453            70,000 0
Gạt bell toshiba 603            90,000 0
Gạt bell toshiba 720 TQ            80,000 0
Gạt drum toshiba 282            40,000 0
Gạt drum toshiba 720 Katun          155,000 0
Gạt bell toshiba E550 (650-655-720-810)            38,000 0
Gạt mực Toshiba 203 (E203-206-282            55,000 0
gạt mực toshiba 550(550-650-720)            50,000 0
gạt mực Photo Xerox 3065 NK            50,000 0
Gạt lớn 05A-80A CÓ HÀNG            13,000 0
Gạt lớn 11A            23,000 0
Gạt lớn 12A-53A CÓ HÀNG              9,000 0
Gạt lớn 13A-15A-24A-49A-92A – C CÓ HÀNG            10,000 0
Gạt lớn 16A (gạt mực cb 453f) – C CÓ HÀNG            42,000 0
Gạt lớn 27A-64            25,000 0
Gạt lớn 35A-36A-78A-85A CÓ HÀNG              9,000 0
Gạt lớn 96A            26,000 0
Gạt lớn/mực Brother 2140            40,000 0
Gạt lớn E120 CÓ HÀNG            56,000 0
Gạt lớn 2500 EPSON            50,000 0
Gạt lớn Hp 1025-1215            30,000 0
Gạt mực Sharp 5516 Taiwan – C            47,000 0
Gạt lớn Samsung 1610-1640-1641            20,000 0
Gạt lớn Samsung 1630-1666-1670-1866            20,000 0
Gạt lớn Samsung 1710 CÓ HÀNG            20,000 0
Gạt lớn Samsung D101S (ML2160-2161…)            25,000 0
Gạt lớn Samsung 2850-4623            22,000 0
Gạt thiết Brother 2280            25,000 0
Gạt nhỏ 05-12-13-15-26-49-53A-80A CÓ HÀNG              8,000 0
Gạt nhỏ (mực)  11A-55A            23,000 0
Gạt nhỏ 16A-70A (gạt từ hp 5200)            26,000 0
Gạt nhỏ (từ) 27X-61A-64A-96A (hp 2100-4000-4100) CÓ HÀNG            26,000 0
Gạt nhỏ 35A-36A-85A CÓ HÀNG              8,000 0
Gạt nhỏ 92A CÓ HÀNG              8,000 0
Gạt nhỏ E120            36,000 0
Gạt nhỏ 2500 EPSON            45,000 0
Gạt nhỏ EP 65 (photo IR 1600)            45,000 0
Gat nhỏ SS 1666-1670-1866            20,000 0
Gạt nhỏ (thiết) Samsung 2850-4623            22,000 0
Gat thiết BROTHER 2130            30,000 0
Gạt thiết/nhỏ Samsung D101S (ML2160-2161…) – C            25,000 0
Gạt thiết/nhỏ/từ Brother TN 2140-2240-2250-2260            30,000 0
Gat thiết Epson 6200L            55,000 0
Gạt thiết hp 1215-1515…                     – 0
Gạt nhỏ (thiết) panasonic 84            45,000 0
Gạt thiếc SS 1610-1640-1641 CÓ HÀNG            20,000 0
Gat thiết SS 1710 CÓ HÀNG            20,000 0
Gạt mực Xerox 3110            27,000 5
Gạt thiết Xerox 3110 CÓ HÀNG            27,000 0
Mực nạp Hp-Canon Pre VIỆT 140g – C CÓ HÀNG            22,000 0
Mực nạp Hp-Canon Pre RT đậm 140g – C CÓ HÀNG            24,000 0
Mực nạp Hp-Canon Mitsu RT ít thải 140g – C            31,000 0
Mực nạp Hp-Canon Special RT bóng 140g – C CÓ HÀNG            24,000 0
Mực nạp Hp-Canon Pre (1320 CN) 140g – FV CÓ HÀNG            22,000 0
Mực nạp Hp-Canon Mitsu (Duc) 140g – C CÓ HÀNG            34,000 0
Mực nạp 35A VIỆT 70-80g – C CÓ HÀNG            20,000 0
Mực 003P CHO 35A (10Kg)      1,800,000 0
Mực nạp 35A (Duc) đậm 70-80g (HP-Canon 1005 new NGT1) – C CÓ HÀNG            22,000 0
Mực nạp 35A RT đậm 70-80g – C CÓ HÀNG            22,000 0
Mực nạp SS-Xerox-Lexmar 1610-1710 NK/RT – C            25,000 0
Mực nạp SS-Xerox-Lexmar 1610-1710 Estar – F.1 CÓ HÀNG            24,000 0
Mực nạp Brother HL 2040/2140/2025/5240 Việt – C CÓ HÀNG            30,000 0
Mực nạp Brother HL 2130/2240/2250/2270 Việt – C            32,000 0
Mực nạp Brother HL 2040/2130/2140/2025/5240 (Duc) – C CÓ HÀNG            30,000 0
Mực nạp Panasonic 76A/83E – C CÓ HÀNG            30,000 0
Mực nạp Panasonic 86/88/92/411 – C CÓ HÀNG            38,000 0
Mực nạp máy in Recoh Việt 70g            58,000 0
Mực màu Epson 9H đen (T6641-BK Thailan) – FV          160,000 0
Mực màu Epson 9H xanh (T6642-C Thailan) – FV          160,000 0
Mực màu Epson 9H hồng (T6643-M Thailan) – FV          160,000 0
Mực màu Epson 9H vàng (T6644-Y Thailan) – FV          160,000 0
Mực màu Epson 9H xanh (T6732-C Thailan) dùng cho L800, L850, L1800 – FV          275,000 0
Mực màu Epson 9H vàng (T6734-Y Thailan) – FV          275,000 0
Mực màu Epson 9H hồng (T6736-LM Thailan) – FV          275,000 0
Mực nước dầu EPSON 6 màu (chai 100ml) – C            55,000 0
Mực nước Epson BK đen (chai 100ml) – C CÓ HÀNG            17,000 0
Mực nước Epson C xanh (chai 100ml) – C            17,000 0
Mực nước Epson LC xanh nhạt (chai 100ml) – C CÓ HÀNG            17,000 0
Mực nước Epson M hồng (chai 100ml) – C            17,000 0
Mực nước Epson LM hồng nhạt (chai 100ml) – C CÓ HÀNG            17,000 0
Mực nước Epson Y vàng (chai 100ml) – C            17,000 0
Mực nước EPSON 6 màu (lít) – C          130,000 0
Mực nước EPSON L120 (bộ 4 màu) CH          620,000 0
Mực màu Brother 9H C (LC-535XL C) – FV          210,000 0
Mực màu Brother 9H M (LC-535XL M) – FV          210,000 0
Mực màu Brother 9H Y (LC-535XL Y) – FV          210,000 0
Mực màu Brother 9H đen (LC-539XL BK) – FV          230,000 0
Mực nạp 1215 (usa) đen lazer màu-hp1025/2600/1518K – C          120,000 0
Mực nạp 1215 (usa) đỏ lazer màu-hp 1025/2600 – C CÓ HÀNG          120,000 0
Mực nạp 1215 (usa) vàng lazer màu-hp 1025/2600 – C CÓ HÀNG          120,000 0
Mực nạp 1215 (usa) xanh lazer màu-hp 1025/2600/1518C – C CÓ HÀNG          120,000 0
Mực Aficio 1515/MP161F/AF1270D-1170 – FV          240,000 0
Mực Canon photo E730/723…          260,000 0
Mực nạp laser Epson tốt (M 2010) – C            90,000 0
Mực Epson T60 ( bộ 6 hộp ) chính hãng      1,320,000 0
Mực nạp laser màu HP 1025 (NK)          110,000 0
MỰC HP CD887A                     – 0
MỰC HP CD888A                     – 0
Mực màu HP đen (CN053AA) chính hãng – FV          640,000 0
Mực màu HP xanh (CN054AA) chính hãng – FV          340,000 0
Mực màu HP đỏ (CN055AA) chính hãng – FV          340,000 0
Mực màu HP vàng (CN056AA) chính hãng – FV          340,000 0
Mực gói TN-114/217 – C          230,000 0
Mực gói photocopy 1230D – C          230,000 0
Mực kg Fujixerox 2058 Việt – C          250,000 0
Mực gói Aficio 550 (Recoh 1075) – C          210,000 0
Mực gói Aficio 550/551/700 (Recoh 1075) – DL          255,000 0
Mực gói Photo Ricoh Y2K/1035 (1015/1018/2000/MP2500) – C          230,000 0
Mực gói Toshiba 203 SCI/Asia – C          240,000 0
Mực gói Toshiba E550-E650 DP-5570 (G7 vàng) DL – FV          220,000 0
Mực gói Toshiba E550-E650 DP-5570 Type A (Nhật) DL – FV          270,000 0
Mực gói Toshiba E453-E550-E650-E850 Y2K/DT-121 tím NK – C          200,000 0
Mực gói Toshiba E550-E650 Y2K/DT-121 trắng NK – C CÓ HÀNG          200,000 0
Mực gói Toshiba EOP 21 Nhật (Toshiba 855/Recoh AF2075-mp4000-mp5000) – C          270,000 0
Mực gói Toshiba EOP 21 Y2K (Toshiba 855) – C          255,000 0
Mực gói Toshiba SHAP – C          220,000 0
Mực gói Toshiba TITI E550-E650 – FV          245,000 0
Mực gói Toshiba TTI E550-E650 – FV          350,000 0
Mực kg photo Xerox DC 236/286/2005/2007/3005/3007/3065 DL – F.5          345,000 0
Mực kg photo Xerox 3065 NK – C          250,000 0
Mực nạp photo canon NPG51 700g/chai (2016/2520/2525/2530          170,000 0
Mực TN116 NK (Konica Bihuz 164/165/184) – C          180,000 0
Mực TN118 NK (Konica Bihuz 195) – C          200,000 0
Mực TN217 Cet (Konica Bihuz 283) – FV          350,000 0
Mực TN114 Cet (Konica Bihuz 162/163/210/211) – F.5          270,000 0
Mực TN114 Katun (Konica Bihuz 162/163/210/211) – C, TẠM HẾT          245,000 0
Mực TN114 Toner Nhật (Konica Bihuz 162/163/210/211) – C          145,000 0
Mực ống PANASONIC 802          170,000 0
Mực Photo 1230D (Recoh MP2000LE) Ống – C          145,000 0
Mực Photo 2500E (Recoh MP2500E) Ống – C          250,000 0
Mực ống siêu thanh Recoh HQ40 – C          300,000 0
Mực Photo MP2501 Recoh Nhật          280,000 0
Mực Toshiba IR2016J 700g/chai          170,000 0
Mực ống Toshiba 2030-2060-1550 – C          170,000 0
Mực ống Toshiba 2030-2060 (Pháp)          250,000 0
Mực ống Toshiba T-2507 (Estudio 2006/2306/2506) – F.15          415,000 0
Mực ống Toshiba 205-255-305-355-455..)          320,000 0
Mực ống photo Xerox 2058 – C          685,000 0
Mực ống photo Xerox 3065 NK – C          550,000 0
Mực ống photo Xerox S1810-2010-2220-2420 Cet8603 (DL) – C          390,000 0
Mực photo 1220D – C          250,000 0
Mực photo Ricoh 1270D – C          220,000 0
Mực photocopy canon NPG26 (IR 2270-3035-3570..) – C CÓ HÀNG          380,000 0
Mực photocopy canon NPG28 (2030-2320L) – C          180,000 0
Mực photocopy canon (ir2016-2020-2022-2025-2320L) NPG28 CET – F.5          285,000 0
Mực photocopy canon NPG51 (2520/2525/2530) – C          260,000 0
Mực photocopy canon NPG51 (CN-X) (2520/2525/2530) – C          400,000 0
Mực photocopy canon NPG51 Nhật(2520/2525/2530) – C          595,000 0
Muc chai Ricoh 1022-1027-2022-2220D-2320D CET8011/6460 (DL)          270,000 0
Mực ống Ricoh 1900 THƯỜNG NK – C          155,000 0
Mực ống Ricoh 2501 THƯỜNG – C          230,000 0
Mực ống Ricoh MP2001/2501/ CET (DL) – C          320,000 0
Mực T0852                     – 0
MUC-T0854                     – 0
Mực T0855                     – 0
MUC-T0856                     – 0
MỰC EPSON T1221                     – 0
MỰC EPSON T1223                     – 0
MỰC EPSON T1226                     – 0
Hộp mực TK 410 NH          600,000 0
HỘP MUC PHOTO TOSHIBA 1810D 22.000Trang          320,000 0
Mực Toshiba 282 (t-2340-230-280-282) hộp – C          340,000 0
Mực Hộp Đen Canon E560 CH          330,000 0
Mực Hộp Màu Canon E560 CH          380,000 0
Mực DC 236 – C          700,000 0
Mực DI 250/350 – C          230,000 0
Hộp mực E-Studio 230/T2320 (675g) – C          495,000 0
MỰC FUJI – C      2,050,000 0
Mực Kg KIOXERA 410 (1620-2020-2035) NK – C          230,000 0
Mực recoh số AF700 – C          200,000 0
MỰC RECOH MB2000 SIÊU THANH CHÍNH HÃNG – C          600,000 0
Mực TN-114 (413g/chai) – NK – C          160,000 0
Mực photo TN-118 (minolta 195) – C          290,000 0
Mực TN-217 (360g/chai) – C          170,000 0
Mực Type 28 – C          800,000 0
Mực xerox DC450I/550I – C          765,000 0
Quả đào 1005 (Hp 1006-1025-1102-1505-1536/Canon 3050-3100-6000-6200) – C CÓ HÀNG            15,000 0
Quả đào 1010 (Hp 1020-1015-1018/Canon 2900-3000) – C CÓ HÀNG            15,000 0
Quả đào 1100 – C            30,000 0
Quả đào 1320 lớn/dưới (Hp 1160-2014-2015-2420-2430/Canon 3300.) – C CÓ HÀNG            17,000 0
Quả đào 1200 – C CÓ HÀNG            20,000 0
Quả đào 49 – C            44,000 0
Quả đào HP 2035-2055-CA6650 (tray 2/lớn/dưới) – C CÓ HÀNG            53,000 0
Quả đào HP 2035-2055-CA6650 (tray 1/nhỏ/trên) – C            25,000 0
Quả đào HP 5000 – C            30,000 0
Quả đào HP 5200 DUỚI – C            35,000 0
Quả đào HP 5200 TRÊN – C            30,000 0
Quả đào SS 1610-1640 – C CÓ HÀNG            20,000 0
Trục quả đào HP 1160 – C            60,000 0
Tách giấy 1160 (HP 1160-1320) – C                     – 0
Tách giấy HP 5200 – C                     – 0
Bộ tách giấy 2900          100,000 0
Ruban / ribon 2180 – C CÓ HÀNG            60,000 0
Ruban / ribon printer lq1280 Chính hãng – FV          407,000 0
Ruban / ribon printer lq300/lq800/lx300 Việt – C CÓ HÀNG            26,000 0
Ruban / ribon printer lq300/lq800/lx300 (hộp trắng) – FV CÓ HÀNG            28,000 0
Ruban / ribon printer lq300 chính hãng – C CÓ HÀNG            95,000 0
Ruban / ribon printer lq310/lx310 NK – C CÓ HÀNG            38,000 0
Ruban / ribon printer lq310 umax – C            40,000 0
Ruban / ribon printer lq310 Chính hãng – FV CÓ HÀNG          100,000 0
Ruban / ribon printer OKI 1120-1190 – C CÓ HÀNG            50,000 0
Ruban / ribon OKI 6300            60,000 0
Ruban / ribon U200/U220 – C CÓ HÀNG            35,000 0
Rulô ép (sấy) Hp 1005-1006-1008-1120 (Hp 1005-1006-1102-1505-1536./Canon 3050-3100-6000-6200.) – C CÓ HÀNG            85,000 0
Rulô ép Hp 1010-2900 (Hp 1010-1020-1015-1018./Canon 2900-3000) – C            76,000 0
Rulô ép (sấy) Hp 1022 tốt Sehill Duc (Hp 1022-3050) – FV          118,000 0
Rulô ép (trên) AF 150-180-1015-1018-2501 – C          195,000 0
Rulô sấy AF 150-180-1015-1018-2501-RI 2000 – C          145,000 0
Rulô ép Hp 1022-3015 (Hp 1022-3050-3015-1319F./Canon 4230-4250.) – C            85,000 0
Rulô ép 1035 – C          380,000 0
Rulô sấy 1035/1045 – C          180,000 0
Rulô ép Hp 1100 (Hp : 1100./Canon 800-810-1120.) – C          105,000 0
Rulô ép Hp 1200-1300 (Hp 1150-1200-1300./Canon 1210-3200.)- C CÓ HÀNG            85,000 0
Rulô ép/trục ép Hp 1320-2014 (Hp 1160-1320-2014-2015./Canon 3300.) – C CÓ HÀNG            90,000 0
Rulô ép Hp 2035-2055 (Hp 2035-2055-Pro 400./Canon 6650.) – C            99,000 0
Rulô ép Hp 2420-2430 (Hp 2420-2430./Canon 3410-3460.) – C          140,000 0
Rulô sấy 282 – C          350,000 0
Rulô ép Hp P3005 – C          140,000 0
Rulô ép Hp P3015 (55A) (Hp P3015-P3055.) – C          175,000 0
Rulô ép Hp P5000-5100 (Hp 5000-5100./Canon 1710-1820.) – C          190,000 0
Rulô ép Hp P5200-35000 (Hp 5200-5200L./Canon 3390-3500) – C          195,000 0
Rulô dưới Aficio 1060/1075 – C          525,000 0
Rulô ép AF 2075 Cet (DL) – C          620,000 0
Rulô sấy bizhub 211 – C          190,000 0
Rulô ép(dưới) Brother 2040-7220 (2070-7280) – C          130,000 0
Rulô sấy(trên) Brother 2040-2140-7340-7830/Bao lụa 2130 – C          100,000 0
Rulô ép(dưới) Brother 2140-7340 (7830) – C          130,000 0
Rulô ép(dưới) Brother 2240-7360 (2130-2240-2250-2280-7060-7360-7860) – C          100,000 0
Rulô sấy(trên) Brother 2240-7360 (bao lụa 2130-2250-2280-7060-7860) – C          100,000 0
Rulô ép(dưới) Brother 5240-5340 (5250-5270-5420-8060-8460-8860) – C          135,000 0
Rulô sấy(trên) Brother 5240-5340 (5250-5270-5420-8060-8460-8860) – C          100,000 0
Rulô sấy Canon 1120          125,000 0
Rulô sấy(trên) Epson N2500 – C          130,000 0
Rulô ép(dưới) Hp P9000-9040 (43X) (Hp 9000-9040-9050.) – C          500,000 0
Rulô sấy(trên) Hp 9000 (43X) (Hp 9000-9040-9050.) – C          500,000 0
Rulô ép(dưới) Lexmar E120 – FV          119,000 0
Rulô sấy(trên) Lexmar E120          130,000 0
Rulô ép Ricoh mp3045 DL –          580,000 0
Rulô ép(dưới) Ricoh mp4000 (Epson N2500) – C          260,000 0
Rulô ép Ricoh mp5000 DL –          570,000 0
Rulô sấy Sharp 5516 (Ar 162-163…) – C          163,000 0
Rulô ép(dưới) Samsung 1610-1640-1710-1740-2010-2250 (4521.) – C          105,000 0
Rulô sấy(trên) Samsung 1610-1640 (4521.) – C          105,000 0
Rulô ép(dưới) Samsung 1660-1666-1671-1760-1866 – C          115,000 0
Rulô sấy(trên) Samsung 1660-1666-1760-1866 – C          115,000 0
Rulô ép(dưới) Toshiba 255-355-455-453 CET (DL)          260,000 0
Rulô sấy(trên) Toshiba 255-355-453-455 *          170,000 0
Rulô sấy(trên) Toshiba 255-355-453-455 CET (DL)          260,000 0
Rulô sây Toshiba E28-35-45-358-453-458 – C          190,000 0
Rulô sấy Toshiba E 50 HW (RS550-Toshiba 855) *          215,000 0
Cuộn web/rulo dầu máy Toshiba 550-650-720-810-855 (NK)          125,000 0
Cuộn web dầu máy ricoh  2075 (dl)          210,000 0
Cuộn web dầu máy ricoh mp5000 (dl)          310,000 0
Truc sạc 05-12-13-15-26-49-53-92A(Hp1010-1020-1160-1200-1300-2035…Canon1120-1210-3300-6650…)- C CÓ HÀNG            11,000 0
Trục sạc 11A-55A (Hp2420-3005-3015-4200,Canon3410-3460…) – C            21,000 0
Trục sạc CP 1215 (Hp CP 1215-1525-2025-Pro200,Canon 5050-7100-7200) – C            41,000 0
Trục sạc 16A-29X (Hp 5000-5100-5200,Canon 1810-3500…photo Canon IR2016-2030-2420) – C            66,000 0
Trục sạc 35A-85A (Hp1005-1006-1102-1536…Canon3050-3100-4850-6200…) – C CÓ HÀNG            12,000 0
Trục sạc Lexmark 120  – C          100,000 0
Trục sạc Samsung D101 (2160-2161-2164) – C            46,000 0
Trục sạc Samsung D104S-1043 – C            46,000 0
Trục sạc Samsung D105-D2850 (SS 1915-4620-4623-2850-2851,Xerox 3210-3220-3150-3155) – C            46,000 0
Trục sạc Samsung 1610-1640 (SS 1610-1640-4521…Xerox PE 220-3200) – C CÓ HÀNG            36,000 0
Trục sạc Samsung 1660-1666-1670 – C CÓ HÀNG            41,000 0
Trục sạc Brother 2240d (2130-2240-2280)            37,000 0
Truc sac Ricoh Mp5000 AF 1035 (AD02-7012) NK          180,000 0
Trục từ 05A-80A (Hp P2035-2055-Pro 400…Canon 6650) – C CÓ HÀNG            18,000 0
Trục từ 11A-51A (Hp 2420-2430-P3005, Canon 3410-3460) – C            56,000 0
Trục từ 12A-303 (Hp 1010-1020-3050…Canon 2900-3300) – C CÓ HÀNG            15,000 0
Trục từ 15A-92A-EP25 (Hp 1150-1200-1300…Canon 1210-3200) – C CÓ HÀNG            15,000 0
Trục từ 16A-70A-309 (Hp 5200-5200L…Canon 3500) – C            86,000 0
Trục từ 29A-EP62 (Hp 5000-5100, Canon 1810) – C            86,000 0
Trục từ 35A-85A (Hp 1005-1006-1102-1536…Canon 3050-3100-4750-6000…) – C CÓ HÀNG            16,000 0
Trục từ 49A-53A (Hp 1160-1320-2014-2015…Canon 3300) – C CÓ HÀNG            19,000 0
Trục từ 55A (Hp P3015) – C            56,000 0
Trục từ Brother TN 2260-2280 (HL 2130-2240-7060-7360-7860…) – C            56,000 0
Trục từ Panasonic 84-89-93-411 (512-612-402-422-772-1900-2025…) – C            99,000 0
Trục từ Samsung 1610 – C            33,000 0
Trục từ Samsung D1043 (1660-1666-1670-1671-1860-1866) – C            33,000 0
Trục từ Samsung D105-2850 (1915-4620-4623-2850-2851) – C            36,000 0
Bộ tiếp mực 6 màu Epson không chip                     – 0
Bạc rulô 1160 – C            25,000 0
bac hp 1230 – C            50,000 0
Vòng nhựa trục từ 12A (bạc từ) – C CÓ HÀNG              3,000 0
Vòng nhựa trục từ 15A (bạc từ) – C              3,000 0
Vòng nhựa trục từ 35A/85A (bạc từ) – C              3,000 0
Vòng nhựa trục từ 49A (bạc từ) – C              3,000 0
Bao hơi/túi khí nhỏ, màu đen (12,35,85A) – C              7,000 0
Bao hơi/túi khí lớn, màu đen (05,49,80A) – C              8,000 0
Bao hơi/túi khí nhỏ, màu trắng (12,35,85A) – C              6,000 0
Bao hơi/túi khí lớn, màu trắng (05,49,80A) – C              7,000 0
Bo nguồn máy in Brother 2240D          500,000 0
Bột từ Type 21 (ricoh 1075) – C          650,000 0
Bột từ minotal 310 (bizhub 283) – C          390,000 0
Bột từ E35/45 – C          600,000 0
Bột từ Ricoh photo 6501 – C          760,000 0
Bột từ TOSHIBA 282 – C          350,000 0
Bột từ TOSHIBA 855 – C      1,040,000 0
Bột từ TOSHIBA E350 – C          900,000 0
Bột từ D3500 TOSHIBA E350 Chai 450g- C          470,000 0
Cáp Scan Samsung 4521 ( canon 4350/4320/4122)            65,000 0
Cầu chì sấy photo Toshiba 855 – C          420,000 0
Cò Aficio 1015/1018/1610 (1bộ/5cái) – C            42,000 0
Cò BROTHER 2250D – C            30,000 0
Cò Drum Recoh MP5000 Nhật DL – FV          210,000 0
Cò sấy Recoh MP3045 Nhật (6c/bộ) DL – FV          525,000 0
Cò sấy Recoh MP5000 Nhật (7c/bộ) DL – FV          730,000 0
Cò MÁY RECOH 1500 – C          195,000 0
Cò sấy Ricoh 1600-2000 le – C            40,000 0
Cò sấy Toshiba E45-350-352-450(453) (6c/bộ) – FV          210,000 0
Cò sấy Toshiba 855 (6c/bộ) – FV          150,000 0
Converter gigatech – C          550,000 0
Đầu dò nhiệt độ 0052 – C          180,000 0
Đầu dò nhiệt độ 0053 – C          180,000 0
ĐẦU KIM LQ300 – C          400,000 0
ĐẦU KIM LX300 – C          400,000 0
Dung dịch ngâm đầu phun (100ml) – C          120,000 0
Formater Hp 1020          450,000 0
Formater hp 1160 – C          520,000 0
Formater 1320 – C          720,000 0
Formater 2900 – C          720,000 0
Formater 2900 ZIN – C          800,000 0
FORMATER CANON 3000 ZIN – C          800,000 0
Hệ thống epson 1390 – C                     – 0
Hộp Quang ( scan) Hp1006 – C          350,000 0
HỘP QUANG CANON 2900 – C          400,000 0
Lá lúa Toshiba 282 – C            27,000 0
lo Ép Toshiba 603 – C          550,000 0
lo sấy Toshiba 603 – C          390,000 0
Lò xo max 12A – C              3,000 0
Lò xo Toshiba 855 (6c/bộ) – FV          150,000 0
Mỡ bao lụa chính hãng 18g – C          120,000 0
Mỡ bao lụa (hủ lớn 50g) – C CÓ HÀNG            58,000 0
Mỡ bao lụa Nhật – C CÓ HÀNG          200,000 0
HỆ THỒNG MỰC LIÊN TỤC – C                     – 0
Nhông sấy hp 1200-1300-1150 (Bánh răng rulo) – C            30,000 0
Nhông sấy Epson LQ310          170,000 0
Nhông sấy (trung gian) máy photo toshiba 855            80,000 0
Phôi máy in 05A – C            48,000 0
Phôi máy in 12A – C            35,000 0
Phôi máy in 16A – C          145,000 0
Phôi máy in 2130 – C                     – 0
Phôi máy in 29A – C                     – 0
Phôi máy in 35A (canon 3050) – C            35,000 0
Phôi máy in 49A – C            46,000 0
Phôi máy in 85A – C            49,000 0
Phôi máy in 92A – C            50,000 0
Bo nguồn canon 2900                     – 0
SCAN SAMSUNG 1640          300,000 0
SEAL MAY IN 35-85 – C              7,000 0
Socket đảo máy phía sau Toshiba 855 – C                     – 0
Thermito  Toshiba e453  cet (dl)          280,000 0
Thermister 283 – C          260,000 0
Thermistor Toshiba E350-450 (453) – C          260,000 0
Thermister E550 (of rulo sấy photo toshiba 550-650-810-855) – C          260,000 0
Thermister RECOH 2000LE – 1600 (AW10 – 0073) C          120,000 0
Trục lông Brother 2040 – C            30,000 0
Thanh nhiệt 1010-1020 – C            75,000 0
Thanh nhiệt 1120 – C          200,000 0
PRINTER SERVER DLINK 1061 – F.C      1,260,000 0
BA LÔ
Balo Acer chính hãng 3 ngăn CÓ HÀNG          130,000 0
Balo ADIDAS nhỏ            93,000 0
Balo Asus 2 ngăn CÓ HÀNG            93,000 0
Balo B1/D14/SX lớn, dày          180,000 0
Balo B2/SM15 lớn, dày          180,000 0
Balo + cặp laptop dày (Mimi) CÓ HÀNG          190,000 0
Balo + cặp laptop (Samsonite) CÓ HÀNG          130,000 0
Balo HP chính hãng, loại to, vải+da dày          200,000 0
Balo Mobi            90,000 0
Balo Samsonite trung          155,000 0
Balo Viettel 2 ngăn CÓ HÀNG            70,000 0
Balo Western CÓ HÀNG            45,000 0
Cặp cho máy chiếu CÓ HÀNG          220,000 0
Cặp laptop tặng (kèm laptop) CÓ HÀNG                     – 0
Cặp laptop mới (Dell, Hp, Vaio…) m CÓ HÀNG            55,000 0
Cặp laptop NK  (Dell, Hp, Vaio…) day CÓ HÀNG          110,000 0
BAO DA
Bóp da hdd 2.5 nhiều hình            78,000 0
Bao da cho hdd 2.5″ Hitachi CÓ HÀNG            30,000 0
Bao da ipad 10″            47,000 0
Bao da ipad 10″ Lention tốt CÓ HÀNG          310,000 0
Bao da ipad 7″ CÓ HÀNG            43,000 0
Bao da ipad 7″ có phím          137,000 0
Bao da máy tính 8″ có phím CÓ HÀNG          137,000 0
Bao da Logitech (tặng kèm viết trình chiếu R400 cty) đến khi hết hàng CÓ HÀNG                     – 0
Bao da cho hdd 2.5″ Western CÓ HÀNG            30,000 0
Túi đeo ipad da CÓ HÀNG          159,000 0
BÁO TRỘM
CÒI BÁO ĐỘNG 85Db          115,000 0
Đầu do hồng ngoai          650,000 0
Trung Tâm báo trộm KS 858E      2,150,000 0
Cảm biến từ KS2A (báo trôm KS871)          250,000 12
Bộ báo trộm Karassn KS-60B – F.C          372,000 12
Bộ báo trôm không dây KS871      1,200,000 12
CÁP
Cáp ata CÓ HÀNG              8,000 0
Cáp sata (th), sl10->-0.5k/c CÓ HÀNG              3,500 0
Cáp sata (zin)              5,000 0
Cáp sata cho server CÓ HÀNG            18,000 0
Cáp nguồn sata, sl10->-0.5k/c CÓ HÀNG              3,500 0
Cáp nguồn 1->2            12,000 0
Cáp sata-Esata CÓ HÀNG            26,000 0
Cáp DisplayPort 1,5m – C CÓ HÀNG            81,000 0
Cáp DisplayPort to dvi (24-5 lỗ) 20cm – C CÓ HÀNG          100,000 1
Cáp DisplayPort to HDMI (lỗ) 20cm (th) – C            82,000 1
Cáp DisplayPort to HDMI (lỗ) 20cm Unitek 5118DA * CÓ HÀNG          115,000 1
Cáp DisplayPort to HDMI (đực) 1,5m – C            82,000 1
Cáp DisplayPort to Vga (lỗ) 20cm (th) – C CÓ HÀNG            84,000 1
Cáp Mini DisplayPort 1,5m – C            81,000 1
Cáp Mini DisplayPort to DisplayPort (đực) 1,5m – C CÓ HÀNG            81,000 1
Cáp Mini DisplayPort to dvi (24-5 lỗ) 20cm – C            97,000 1
Cáp Mini DisplayPort to HDMI (lỗ) 20cm (th) – C            61,000 1
Cáp Mini DisplayPort to HDMI (lỗ) 20cm Unitek Y6325, hỗ trợ macbook – C          158,000 1
Cáp Mini DisplayPort to HDMI (đực) 1,8m – C            84,000 1
Cáp Mini DisplayPort to Vga lỗ 20cm (th) * CÓ HÀNG            84,000 1
Cáp hdmi 1,5m dây tròn (th) – F.* CÓ HÀNG            12,000 0
Cáp hdmi 1,5m 1.4 dây dẹp (bịch) – F.* CÓ HÀNG            18,000 0
Cáp hdmi 1,5m zin * CÓ HÀNG            28,000 0
Cáp hdmi 1,5m Unitek YC137 (bịch) – F.* CÓ HÀNG            49,000 1
Cáp hdmi 2m Sony dây dẹp, full box – F.* CÓ HÀNG            36,000 0
Cáp hdmi 3m dây tròn (th) – F.* CÓ HÀNG            22,000 0
Cáp hdmi 3m dẹp mạ vàng, full box * CÓ HÀNG            83,000 0
Cáp hdmi 3m Buffalo zin Nhật *          330,000 0
Cáp hdmi 3m 1.4 dây dẹp (bịch) – F.* CÓ HÀNG            29,000 0
Cáp hdmi 3m Unitek YC114 box – F.*          117,000 1
Cáp hdmi 3m Unitek YC139 (bịch) – F.* CÓ HÀNG            54,000 1
Cáp hdmi 5m dây tròn (th) – F.* CÓ HÀNG            32,000 0
Cáp hdmi 5m 1.4 dây dẹp (bịch) – F.* CÓ HÀNG            36,000 0
Cáp hdmi 5m Unitek 115          180,000 1
Cáp hdmi 5m Unitek 140 – F.C CÓ HÀNG            93,000 1
Cáp hdmi 10m dây tròn (th) – F.*            58,000 0
Cáp hdmi 10m 1.4 dây dẹp (bịch) – F.*            76,000 0
Cáp hdmi 10m Unitek 116/z-tek          380,000 1
Cáp hdmi 10m Unitek 142 CÓ HÀNG          240,000 1
Cáp hdmi 15m dây tròn (th) – F.* CÓ HÀNG          112,000 0
Cáp hdmi 15m 1.4 dây dẹp (bịch) – F.* CÓ HÀNG          115,000 0
Cáp hdmi 15m Unitek 109          640,000 1
Cáp hdmi 15m Unitek 143 – T* CÓ HÀNG          348,000 1
Cáp hdmi 20m lưới 1.4 – F.* CÓ HÀNG          152,000 0
Cáp hdmi 20m 1.4 dây dẹp (bịch) – T.* CÓ HÀNG          180,000 0
Cáp hdmi 20m Unitek 144 – T* CÓ HÀNG          420,000 1
Cáp hdmi 30m (có IC) – C CÓ HÀNG      1,155,000 1
Cáp hdmi 30m Unitek YC 171 – C      1,275,000 1
Cáp hdmi 40m Unitek YC 173 – T*      1,840,000 1
Cáp hdmi 50m Unitek YC 174 – C      2,800,000 1
Cáp hdmi 60m+usb Unitek YC 175 – C      3,245,000 1
Cáp hdmi 70m+usb Unitek YC 176 – C      3,800,000 1
Thiết bị kéo dài hdmi 30m (qua cáp mạng) – T*          615,000 3
Thiết bị kéo dài hdmi 60-70m (qua cáp mạng) CÓ HÀNG          986,000 3
Thiết bị kéo dài hdmi 120m (qua cáp mạng) – T*      1,455,000 3
Cáp hdmi to dvi 24+1 kim 1,5m CÓ HÀNG            44,000 0
Cáp hdmi to dvi 24+1 kim 3m CÓ HÀNG            66,000 0
Cáp hdmi to dvi 24+5 kim 1,5m            44,000 0
Cáp hdmi to dvi 24+5 kim 3m CÓ HÀNG            66,000 0
Bộ chuyển HDMI to AV(AUDIO) 1308 *          365,000 1
Cáp hdmi-micro hdmi 1.5m (Máy tính bảng) – F.C CÓ HÀNG            42,000 0
Cáp hdmi-micro hdmi 3m (Máy tính bảng) – F.C CÓ HÀNG            57,000 0
Cáp hdmi-mini hdmi 1.5m – F.C CÓ HÀNG            42,000 0
Cáp hdmi-mini hdmi 3m – F.C CÓ HÀNG            57,000 0
Cáp hdmi-vga 1,5m – F.C CÓ HÀNG            42,000 1
Cáp hdmi-vga 1,5m ZQ2011A tốt *          330,000 1
Cáp hdmi-vga 3m – F.C            57,000 1
Cáp hdmi-vga 5m            75,000 1
Cáp hdmi-vga lỗ 20cm tốt (A51) – T.* CÓ HÀNG            50,000 1
Cáp hdmi-vga lỗ + sound  20cm (A55) tốt – T.* CÓ HÀNG          106,000 1
Cáp hdmi-vga lỗ 20cm Unitek (5301) *          263,000 1
Cáp ipad ra hdmi kim (1.8m)          130,000 1
Cáp ipad2/iphone4 to hdmi lỗ (20cm) CÓ HÀNG          115,000 1
Cáp ipad air/ip5 ra hdmi đực 10cm, loại tốt *      1,270,000 1
Cáp ipad air/ip5 có 3g ra hdmi đực 2m *          890,000 1
Cáp micro hdmi to vga          125,000 1
Cáp micro hdmi to vga+sound          145,000 1
Cáp mini hdmi to vga          125,000 1
Cáp mini hdmi to vga+sound CÓ HÀNG          145,000 1
Cáp Mini DVI to HDMI (lỗ) 20cm – C            77,000 1
Cáp IP5 to HDMI – C      1,075,000 1
Cáp Micro Usb (ss) – HDMI – C CÓ HÀNG            86,000 1
Cáp Usb to HDMI lỗ *          520,000 1
Bộ chuyển multi hdmi to AV+audio FJ-HA-1308 – T.C          375,000 1
Bộ chuyển vga to hdmi+sound (nguồn usb) Ztek 577A – F.C CÓ HÀNG          453,000 1
Bộ chuyển vga to hdmi (nguồn rời) ZHQ 003/YZ-1803 – T* CÓ HÀNG          168,000 1
Cáp máy in paraleo 1,5m (25 kim+36 lỗ) CÓ HÀNG            24,000 0
Cáp máy in paraleo 3m (25 kim+36 lỗ) CÓ HÀNG            38,000 0
Cáp máy in paraleo 5m (25 kim+36 lỗ) CÓ HÀNG            53,000 0
Cáp máy in paraleo 10m (25 kim+36 lỗ)            88,000 0
Cáp Com 9 nối dài 1.5m RS232 (9 kim+9 lỗ) CÓ HÀNG            21,000 0
Cáp máy in nối dài lpt 1,5m (25kim-25lỗ) CÓ HÀNG            27,000 0
Cáp máy in nối dài lpt 3m (25kim-25lỗ)            38,000 0
Cáp bẹ máy scan SS4300          200,000 0
Cáp usb máy in 1,5m (th) CÓ HÀNG              8,000 0
Cáp usb máy in 1,5m tốt xanh (Mỹ) CÓ HÀNG            17,000 0
Cáp usb máy in 3m (th) CÓ HÀNG            16,000 0
Cáp usb máy in 3m tốt xanh (Mỹ) CÓ HÀNG            26,000 0
Cáp usb máy in 3m Unitek (C420) CÓ HÀNG            41,000 0
Cáp usb máy in 5m (th) CÓ HÀNG            27,000 0
Cáp usb máy in 5m tốt xanh (Mỹ)            41,000 0
Cáp usb máy in 5m Unitek (YC421)            57,000 0
Cáp usb máy in 10m Unitek (YC431) CÓ HÀNG          100,000 0
Cáp loa 2 đầu kim tray (dẹp, nhiều màu)              8,000 0
Cáp loa 2 đầu kim 1,5m (đen), sl10 -0,5k CÓ HÀNG              7,000 0
Cáp loa 2 đầu kim 1.5m Beat Monster (đỏ) CÓ HÀNG            21,000 0
Cáp loa 2 đầu kim 1.5m Dtech (xanh/xám) CÓ HÀNG            21,000 0
Cáp loa 2 đầu kim 3m (đen) CÓ HÀNG            16,000 0
Cáp loa 2 đầu kim 3ly 1m 2nấc+3nấc (dây đỏ, có nút chỉnh)            22,000 0
Cáp loa 2 đầu kim 3ly -> 3ly+6ly 1m (dây đỏ, xoắn)            95,000 0
Cáp loa 2 đầu kim 3m Beat Monster (đỏ) CÓ HÀNG            31,000 0
Cáp loa 2 đầu kim 3m Dtech (xanh/xám)            31,000 0
Cáp loa 1 đầu 3 ly -> 3 đầu av 1,5m CÓ HÀNG            27,000 0
Cáp loa 4 đầu av 1,5m (2trắng+2đỏ) CÓ HÀNG            18,000 0
Cáp loa 6 đầu av 1,5m CÓ HÀNG            10,000 0
Cáp loa 1 đầu 3 ly -> 2 bông sen 1,5m CÓ HÀNG              7,000 0
Cáp loa 1 đầu 3 ly -> 2 bông sen 1,5m Dtech CÓ HÀNG            28,000 0
Cáp loa 1 đầu 3 ly -> 2 bông sen 3m CÓ HÀNG            16,000 0
Cáp loa 1 đầu 3 ly -> 2 bông sen 3m Dtech CÓ HÀNG            43,000 0
Cáp loa 1 đầu 3 ly -> 2 bông sen 5m Dtech CÓ HÀNG            65,000 0
Cáp loa 1 đầu 3 ly -> 2 bông sen 10m Dtech          110,000 0
Cáp loa nối dài 1,5m (dây đen) CÓ HÀNG            10,000 0
Cáp loa nối dài 1,5m mạ đồng Beat Monster (đỏ) CÓ HÀNG            21,000 0
Cáp loa nối dài 1,5m mạ đồng Dtech (xanh/xám) CÓ HÀNG            21,000 0
Cáp loa nối dài 3m mạ đồng (dây đen) CÓ HÀNG            16,000 0
Cáp loa nối dài 3m mạ đồng Dtech (xanh/xám) CÓ HÀNG            31,000 0
Cáp loa 3ly+usb -> mini usb CÓ HÀNG              6,000 0
Giắc loa đầu 2 ly -> lỗ 3 ly mạ đồng CÓ HÀNG            18,000 0
Giắc loa đầu 2 ly -> lỗ 3 ly nhựa CÓ HÀNG              7,000 0
Giắc loa đầu 2 ly -> lỗ 3 ly sắt CÓ HÀNG            12,000 0
Giắc loa đầu 3 ly -> lỗ 2 ly nhựa CÓ HÀNG              7,000 0
Giắc loa đầu 3 ly -> lỗ 6 ly mạ đồng CÓ HÀNG            20,000 0
Giắc loa 1 kim -> 2 lỗ 3 ly (2 lỗ phone) nhựa              4,000 0
Giắc loa 1 kim -> 2 lỗ 3 ly (2 lỗ phone) sắt            15,000 0
Cáp loa 1 kim -> 2 lỗ 3 ly (2 lỗ phone, dây đen) sl10->-0.5k/c CÓ HÀNG            10,000 0
Cáp loa 1 kim -> 2 lỗ 3 ly apple (2 lỗ phone, dây trắng) CÓ HÀNG            13,000 0
Cáp loa 1 kim -> 1 lỗ phone+1 lỗ mic CÓ HÀNG            23,000 0
Giắc loa 1 kim -> 1 lỗ phone+1 lỗ mic (hình chữ Y) CÓ HÀNG            25,000 0
Bộ chuyển Optical -> AV Figear 1305 – T.*          177,000 6
Bộ chuyển Optical -> AV (Digital to Analog Audio Converter) – T.*, tạm hết CÓ HÀNG          150,000 6
Bộ chuyển AV -> Optical – T*          210,000 6
Cáp Optical Ty-Toslink 1m – T* CÓ HÀNG            42,000 1
Cáp Optical Ty-Toslink 2m – T* CÓ HÀNG            54,000 1
Cáp Optical Ty-Toslink 3m – T* CÓ HÀNG            67,000 1
Cáp Optical Ty-Toslink 5m – T*            89,000 1
Cáp Optical Ty-Toslink 10m – T*          152,000 1
Cáp Optical JQB 2m – T*            62,000 1
Cáp Optical JQB 3m – T*            74,000 1
Cáp Optical JQB 5m – T*            92,000 1
Cáp Optical JQB 10m – T*          152,000 1
Cáp Optical JQB 15m – T*          197,000 1
Cáp Optical JQB 20m – T*          237,000 1
Cáp usb -> 2ps2 (th) CÓ HÀNG            12,000 1
Cáp ps2 -> 2ps2 C006 tốt            25,000 1
Cáp usb -> 2ps2 Unitek Y155 CÓ HÀNG            43,000 1
Cáp usb 3.0 zin (theo box hdd 2.5″), có hàng CÓ HÀNG            18,000 0
Cáp usb 3.0 zin (theo box hdd 3.5″), TẠM HẾT            48,000 0
Cáp usb -> paraleo 25 lỗ (rẻ) CÓ HÀNG            48,000 1
Cáp usb -> paraleo Unitek Y120          124,000 1
Cáp usb -> paraleo 25 lỗ Unitek Y121 CÓ HÀNG          124,000 1
Cáp usb -> com rẻ CÓ HÀNG            48,000 1
Cáp usb -> com Unitek          124,000 1
Cáp usb -> com 9 kim Unitek Y105 *          102,000 3
Cáp usb -> com 9 kim+RS485 Unitek Y1081 – T*          220,000 3
Cáp usb 2 đầu đực 1,5m CÓ HÀNG            14,000 0
Cáp usb 2 đầu đực 1,5m Unitek 3.0 CÓ HÀNG            56,000 0
Cáp usb 2 đầu đực 3m            20,000 0
Cáp usb 2 đầu đực 20-60cm (ngắn)            13,000 0
Cáp usb 3 đầu đực 20-60cm (ngắn) CÓ HÀNG            17,000 0
Cáp usb – micro usb/samsung (đầu dài) th CÓ HÀNG            17,000 1
Cáp usb – micro usb/samsung dây dẹp, nhìu màu, chống đứt            23,000 1
Cáp usb – micro usb/samsung dây dù, nhìu màu, chống đứt            15,000 1
Cáp usb – micro usb/samsung (đầu ngắn) th CÓ HÀNG            10,000 1
Cáp usb – micro usb/samsung Pisen CÓ HÀNG            21,000 1
Cáp usb – micro usb/samsung SSK UC-H345 CÓ HÀNG            37,000 1
Cáp usb – micro usb/samsung (vòng đeo tay dẹp, sạc được Android V8/Samsung) CÓ HÀNG            16,000 1
Cáp usb – mini usb 30cm zin            15,000 0
Cáp usb – mini usb tốt ssk 364            27,000 0
Cáp usb 2 đầu – mini usb CÓ HÀNG            20,000 0
Cáp usb 2 đầu – mini usb (zin)            23,000 0
Cáp OTG – usb lỗ -> micro usb 20cm (ss/8600) CÓ HÀNG              8,000 1
Cáp OTG – usb lỗ -> mini usb hinh thang 20cm CÓ HÀNG              8,000 1
Bộ chuyển usb 2.0 -> ide/sata pc, laptop (SA2) CÓ HÀNG            90,000 3
Bộ chuyển usb 2.0 -> ide/sata pc, laptop DTECH          200,000 1
Bộ chuyển usb 3.0 -> ide+sata 2,5+3,5 Unitek Y3322 – T*          340,000 1
Cáp usb 2.0 to Svideo (DC 60), có audio          162,000 0
Cáp usb nối dài 20cm Nhật            10,000 0
Cáp usb nối dài 1,5m (th) CÓ HÀNG              8,000 0
Cáp usb nối dài 1,5m tốt xanh (Mỹ) CÓ HÀNG            16,000 0
Cáp usb nối dài 1,5m tốt SSK CÓ HÀNG            37,000 0
Cáp usb nối dài 1,8m tốt Unitek – T* CÓ HÀNG            34,000 0
Cáp usb 3.0 nối dài 1,8m Dtech CÓ HÀNG            88,000 0
Cáp usb nối dài 3m (th)            17,000 0
Cáp usb nối dài 3m tốt xanh (Mỹ) CÓ HÀNG            26,000 0
Cáp usb nối dài 5m (th) CÓ HÀNG            28,000 0
Cáp usb nối dài 5m xanh, chống nhiễu (Mỹ) CÓ HÀNG            43,000 0
Cáp usb nối dài 5m tốt Unitek – F* CÓ HÀNG            70,000 0
Cáp usb nối dài 10m tốt xanh (Mỹ) CÓ HÀNG            78,000 0
Cáp usb nối dài 10m Unitek YC429          100,000 0
Cáp usb nối dài 20m Unitek YC2420 CÓ HÀNG          310,000 0
Cáp vga 1,5m đen            13,000 0
Cáp vga 1,5-1,8m trắng CÓ HÀNG            14,000 0
Cáp vga 1,5m Unitek *            35,000 0
Cáp vga 1,5-2m zin, mới 100% CÓ HÀNG            32,000 0
Cáp vga 3m trắng CÓ HÀNG            22,000 0
Cáp vga 3m Unitek YC-504 – T* CÓ HÀNG            58,000 1
Cáp vga 5m trắng CÓ HÀNG            28,000 0
Cáp vga 5m Unitek YC505A – T*            68,000 1
Cáp vga 10m trắng CÓ HÀNG            55,000 0
Cáp vga 10m Unitek – T* CÓ HÀNG          134,000 1
Cáp vga 15m CÓ HÀNG            70,000 0
Cáp vga 15m Unitek YC-507 – T*          198,000 1
Cáp vga 20m – T*            97,000 0
Cáp vga 20m Unitek YC-508 – T* CÓ HÀNG          252,000 1
Cáp vga 25m – T* CÓ HÀNG          137,000 0
Cáp vga 25m Unitek YC-509 – T*          308,000 1
Cáp vga 30m – T* CÓ HÀNG          158,000 0
Cáp vga 30m Unitek YC-510 – T* CÓ HÀNG          352,000 1
Cáp vga 40m – T*          316,000 0
Cáp vga 50m – T*          570,000 0
Cáp 1 vga – 2vga (1cpu – 2lcd) rẻ            35,000 1
Cáp 1 vga – 2 vga (1cpu-2lcd) tốt            86,000 1
Cáp 2 vga – 4 ps2            70,000 1
Cáp 2 vga – 4 usb            57,000 1
Cáp 6 pin cho vga CÓ HÀNG            25,000 0
Cáp dvi 2 đầu 1,5m 24+1 (D15D-), đặt hàng trước 1 ngày CÓ HÀNG            45,000 1
Cáp dvi 2 đầu 1,5m 24+5 (D15D+), đặt hàng trước 1 ngày CÓ HÀNG            45,000 1
Cáp dvi 2 đầu 1,5-2m zin, dày CÓ HÀNG            45,000 1
Cáp dvi 2 đầu 3m 24+1 (D30D-), đặt hàng trước 1 ngày            84,000 1
Cáp dvi 2 đầu 3m 24+5 (D30D+), đặt hàng trước 1 ngày            84,000 1
Cáp dvi 2 đầu 5m 24+1 (D50D-), đặt hàng trước 1 ngày CÓ HÀNG          108,000 1
Cáp dvi 2 đầu 5m 24+5 (D50D+), đặt hàng trước 1 ngày CÓ HÀNG          108,000 1
Cáp dvi 2 đầu 10m 24+1 (D100D-), đặt hàng trước 1 ngày          182,000 1
Cáp dvi 2 đầu 10m 24+5 (D100D+), đặt hàng trước 1 ngày          182,000 1
Cáp ipad2/iphone4 to vga lỗ (20cm) CÓ HÀNG          260,000 1
Bộ chuyển AV <-> Vga          493,000 1
Bộ chuyển Vga -> AV Dtech 7001 – T.*          373,000 1
Bộ chuyển Vga <-> AV Dtech 7003 – T.*          803,000 1
Cáp vga – 3 đầu bông sen lỗ (cái) 20cm            45,000 1
Cáp vga – 3 đầu bông sen kim (đực) 1,5m CÓ HÀNG            45,000 1
Cáp vga (kim) – dvi (24+5 kim) 1,5m (D15V) CÓ HÀNG            38,000 1
Cáp vga (kim) – Usb          600,000 0
CARD IDE – PCI
Card ide <-> sata            63,000 1
Card ide <-> sata Dtech 8008            87,000 1
Card ide (pc -> laptop)            20,000 1
Card pci -> 1394 2nd            80,000 1
Card pci -> 1394 Dtech + cáp CÓ HÀNG          150,000 1
Card pci 1x -> com 9 kim x 2 (Unitek Y7504) * CÓ HÀNG          266,000 1
Card pci 1x -> paraleo (com 25) CÓ HÀNG          320,000 1
Card pci -> com          153,000 1
Card pci -> com 9 kim x 2 (Unitek Y7503) * CÓ HÀNG          171,000 1
Card pci -> com 25 lỗ Unitek  Y7505          171,000 1
Card pci -> com 25W (lỗ) DTECH          345,000 1
Card pci -> lpt máy in          180,000 1
Card pci -> paraleo (com 25 lỗ) CÓ HÀNG          160,000 1
Card pci 1x -> ide            90,000 1
Card pci -> sata tray            80,000 1
Card pci -> sata box (Nhật)          145,000 1
Card pci -> 2 sata hdd 150w Dtech CÓ HÀNG          215,000 1
Card pci -> sound 4.1            78,000 6
Card pci -> sound 5.1          114,000 6
Card pci -> sound 7.1          160,000 6
Card pci -> sound Asus Xonar DSX 7.1, tạm hết      1,140,000 12
Card pci 1x -> sound N-EXP8738 5.1 – FV          405,000 6
Card pci -> sound S8738 5.1 – FV          189,000 6
Card pci -> sound Creative 5.1 VX chính hãng – FV, tạm hết          525,000 12
Card pci Express -> sound Creative SB Aucdigy FX 5.1      1,150,000 12
Card pci -> sound creative 4.1 2nd CÓ HÀNG          120,000 6
Card pci -> sound creative 5.1 2nd CÓ HÀNG          190,000 6
Card pci -> usb 2.0 (4 usb) CÓ HÀNG            64,000 1
Card pci -> usb 2.0 Dtech (4 usb)            88,000 3
Card pci -> usb 3.0 (2 usb)          350,000 1
Card pci 1x -> usb 3.0 (2 usb) th, TẠM HẾT          220,000 1
Card pci -> usb 3.0 (4 usb)          400,000 1
Card PCI Express -> 2 USB 3.0 Unitek Y-7301          260,000 1
Card PCI Express -> 4 USB (3.0) Orico (PVU3 – 4P) CÓ HÀNG          400,000 1
Card PCI Express -> 2 USB (3.0) Orico (PCU3 – 2PU) CÓ HÀNG          250,000 0
BỘ CHIA
Chia vga 1 <-> 2 Figear 2 chiều (nút chuyển) *            57,000 1
Chia vga 2 cpu -> 1 lcd có KB+Mouse ps2+ps2 *          170,000 1
Chia vga 2 cpu -> 1 lcd có KB+Mouse usb+usb *          285,000 1
Chia vga 2 cpu -> 1 lcd (th) * CÓ HÀNG            83,000 1
Chia vga 2 cpu -> 1 lcd CH/DTECH * CÓ HÀNG          135,000 1
Chia vga 4 cpu -> 1 lcd (th) * CÓ HÀNG            86,000 1
Chia vga 4 cpu -> 1 lcd CH/DTECH *          138,000 1
Chia 1hdmi -> 2hdmi BUFFALO *          240,000 3
Chia hdmi 1 cpu in -> 2 out Fanjin *, TẠM HẾT          235,000 3
Chia hdmi 1 cpu in -> 2 out Splitter Figear mini 3D FJ-102, có adaptor * CÓ HÀNG          195,000 3
Chia hdmi 1 cpu in -> 4 out HD-4K 3D 104 1.4*          420,000 3
Chia hdmi 1 cpu in -> 4 out Dtech 7144 – T* CÓ HÀNG          466,000 3
Chia hdmi 1 cpu in -> 4 out Splitter Fengjie 104 1.4* CÓ HÀNG          335,000 3
Chia hdmi 1 cpu in -> 4 out tốt *          666,000 3
Chia hdmi 1 cpu in -> 8 out Dtech *      1,035,000 3
Chia hdmi 1 cpu in -> 8 out Splitter Fengjie 108 1.4 *          465,000 0
Chia hdmi 3 cpu in -> 1 out (th) * CÓ HÀNG          140,000 3
Chia hdmi 3 cpu in -> 1 out, có remot *          165,000 3
Chia hdmi 3 cpu in -> 1 out (Fjgear), có remot – Mỹ* CÓ HÀNG          235,000 3
Chia 2 cpu -> 1 máy in Dtech – T* CÓ HÀNG          147,000 1
Chia 4 cpu -> 1 máy in Dtech – T*          194,000 1
Chia 2 cpu -> 1 máy in Viki – T*            62,000 1
Chia 4 cpu -> 1 máy in Viki – T* CÓ HÀNG            85,000 1
Chia vga 1 cpu -> 2 lcd Dtech 7252 250mhz *          137,000 1
Chia vga 1 cpu -> 2 lcd Splitor Fanjin/Figear 2002 200mhz * CÓ HÀNG            84,000 1
Chia vga 1 cpu -> 4 lcd Dtech 7254 250mhz * CÓ HÀNG          170,000 1
Chia vga 1 cpu -> 4 lcd Splitor Fanjin/Figear 1504A 150mhz *          116,000 1
Chia vga 1 cpu -> 8 lcd Dtech 7258 * CÓ HÀNG          269,000 1
Chia vga 1 cpu -> 8 lcd Splitor Fanjin/Figear *          232,000 1
BỘ VỆ SINH LAPTOP
Chùi lcd EBOX (ECS012) 2 in 1 H *            23,000 0
Chùi 4 in 1, sl10 tặng 1 * CÓ HÀNG            10,000 0
Chùi 6 in 1 * CÓ HÀNG            26,000 0
DÁN MÀN HÌNH BÀN PHÍM
Dán gương iphone 3GS,4G,5G            30,000 0
Dán màn hình iphone 4S CÓ HÀNG              7,000 0
Dán màn hình iphone 5S CÓ HÀNG              7,000 0
Dán gương ipad            45,000 0
Dán gương i-touch                     – 0
Dán gương lcd 14″            35,000 0
Dán gương lcd 14,6″            35,000 0
Dán gương lcd 15″            35,000 0
Dán gương lcd 15,6″            35,000 0
Dán gương lcd 17″ CÓ HÀNG            40,000 0
Dán gương lcd 17,4″ CÓ HÀNG            40,000 0
Dán gương lcd 17″W CÓ HÀNG          110,000 0
Dán gương lcd 19″            70,000 0
Dán phím lớn 15.6-19″ (hoặc laptop có kb số rời) CÓ HÀNG              6,000 0
Dán phím màu<=14″ (laptop ko có kb số rời) CÓ HÀNG              8,000 0
Dán phím nhỏ <=14″ (laptop ko có kb số rời), sl100-0.2k CÓ HÀNG              3,000 0
ĐẦU CHUYỂN NỐI
Đầu chuyển nguôn 3 châu -> 2 châu CÓ HÀNG            12,000 0
Đầu chuyển lỗ 5.5 – kim 2.5 (dây dài 10cm) CÓ HÀNG              8,000 0
Đầu chuyển lỗ 5.5 – kim 3.5 (dây dài 10cm) CÓ HÀNG              8,000 0
Đầu chuyển lỗ 5.5 – kim 4.0 (dây dài 10cm)              8,000 0
Đầu chuyển com (9 lỗ) – paraleo (25 kim)            25,000 0
Đầu chuyển DisplayPort -> DVI (lỗ) – C CÓ HÀNG          112,000 0
Đầu chuyển DisplayPort -> HDMI (lỗ) – C            84,000 0
Đầu chuyển DisplayPort -> Vga (lỗ) – C CÓ HÀNG          122,000 0
Đầu chuyển hdmi (lỗ) – micro hdmi (đực)* CÓ HÀNG            21,000 0
Đầu chuyển hdmi (lỗ) – mini hdmi (đực)* CÓ HÀNG            21,000 0
Đầu chuyển hdmi (lỗ) – mini+micro hdmi *            40,000 0
Đầu chuyển hdmi – dvi 1 kim CÓ HÀNG            26,000 0
Đầu chuyển hdmi – dvi 5 kim CÓ HÀNG            26,000 0
Đầu chuyển hdmi – dvi 1 lỗ CÓ HÀNG            26,000 0
Đầu chuyển hdmi – dvi 5 lỗ CÓ HÀNG            26,000 0
Đầu chuyển ps2 (lỗ) -> usb (kim)              5,000 0
Đầu chuyển ps2 (kim) -> usb (lỗ) CÓ HÀNG              5,000 0
Đầu chuyển ip5 (kim) – micro usb/samsung (lỗ) – T* CÓ HÀNG            12,000 0
Đầu chuyển OTG usb (lỗ)->micro usb            20,000 0
Đầu chuyển OTG usb (lỗ)->mini usb CÓ HÀNG            15,000 0
Đầu chuyển vga – dvi 1 kim CÓ HÀNG            20,000 0
Đầu chuyển vga – dvi 5 kim CÓ HÀNG            20,000 0
Đầu chuyển vga – dvi 1 lỗ CÓ HÀNG            25,000 0
Đầu chuyển vga – dvi 5 lỗ CÓ HÀNG            25,000 0
Đầu nối com (lỗ-lỗ) * CÓ HÀNG            20,000 0
Đầu nối com (kim-lỗ) * CÓ HÀNG            20,000 0
Đầu nối com (kim-kim) * CÓ HÀNG            20,000 0
Đầu nối hdmi (lỗ-lỗ) * CÓ HÀNG            19,000 0
Đầu nối hdmi (lỗ-lỗ) hình chữ L* CÓ HÀNG            24,000 0
Đầu nối hdmi (kim-lỗ) *            19,000 0
Đầu nối hdmi (kim-lỗ) hình chữ L*            24,000 0
Đầu nối hdmi (kim-kim) * CÓ HÀNG            19,000 0
Đầu nối usb (lỗ-lỗ) *            12,000 0
Đầu nối vga (lỗ-lỗ) * CÓ HÀNG            13,000 0
Đầu nối vga (kim-lỗ) * CÓ HÀNG            13,000 0
Đầu nối vga (kim-kim) * CÓ HÀNG            13,000 0
ĐÈN USB
Đèn cảm biến hồng ngoại, tự sáng khi có người CÓ HÀNG            72,000 3
Đèn 1 led usb LXS 001* CÓ HÀNG              9,000 1
Đèn 3 led usb *            42,000 1
Đèn 5 led usb (UT900) *            47,000 1
Đèn 10 led usb *            48,000 1
Đèn 13 led usb * CÓ HÀNG            24,000 1
Đèn 13 led có chân đứng *            65,000 1
Đèn + quạt usb có chân đứng *            84,000 1
Đèn 28 led usb * CÓ HÀNG            29,000 1
Đèn bão G85 nhỏ (2in1:pin dự phòng+đèn) sạc bằng usb hoặc xài pin AA) – T* CÓ HÀNG            65,000 3
Đèn bão SH-5800T (3in1:pin dự phòng+đèn+đèn pin) sạc bằng usb – T*            82,000 3
Đèn bão GSH-7088A/B (3in1:pin dự phòng+đèn+đèn pin) sạc bằng usb – T*            82,000 3
Đèn bão ZM-9599 (3in1:pin dự phòng+đèn+đèn pin) sạc bằng usb – T*            82,000 3
Đèn bão Y901 lớn (2in1:pin dự phòng+đèn) sạc bằng usb hoặc xài pin AA) – T*            79,000 3
Đèn dầu thổi sáng/tắt loại lớn (sạc bằng usb) *          120,000 1
FAN CPU
Fan Cpu Deepcool Gamer Storm MaelStorm 240T – Liquid Cooling      1,550,000 12
Fan case 8cm CÓ HÀNG              9,000 0
Fan case 8cm có đèn CÓ HÀNG            22,000 0
Fan case 9cm CÓ HÀNG            13,000 0
Fan case 12cm CÓ HÀNG            15,000 0
Fan case 12cm có đèn            34,000 0
Fan 478 nhôm-1            42,000 0
Fan 478 đồng tốt            60,000 0
Fan 478 nhôm hộp xanh            36,000 0
Fan 775 A8800            95,000 0
Fan 775 A91/A95 CÓ HÀNG            87,000 0
Fan 775 đồng dày tốt CÓ HÀNG            68,000 0
Fan 775 FY-566 (fan màu) CÓ HÀNG            42,000 0
Fan 775 vặn ốc 4 góc            37,000 0
Fan 775/1155 đồng CÓ HÀNG            37,000 0
Fan 1150/1155 Intel box zin CÓ HÀNG            52,000 0
Fan 775/1155/amd lá Zeman            56,000 0
Fan 775/1155/amd chuyêngame 801AL, tạm hết            87,000 0
Fan 775/1155/amd Q100M            85,000 0
Fan 478 zin 2nd            60,000 0
Fan 775 dày zin 2nd pro            80,000 0
Fan 775 đồng khối server 2nd          150,000 0
Fan 775/1155/1150/AMD CM Hyper 101 – FV          350,000 12
Fan 775/1155/1150/1151/AMD CM Hyper 212X – FV          770,000 12
Fan 775/1155/1150/1151/AMD CM Hyper D92 – FV          940,000 12
Fan 775/1155/1150/1151/AMD CM LIQUID Seidon 120V – FV      1,290,000 0
Fan 775/1155/1150/1151/AMD CM Hyper T2 Mini – FV          250,000 12
Fan 775/1155/1150/1151/AMD CM Hyper T4 – FV          650,000 12
Fan 775/1155/1150/1151/AMD Coolert V8 GTS – FV, TẠM HẾT      1,880,000 12
Fan Cpu ID Cooling DK-01T Sunflower – Cpu Cooler          155,000 12
Fan 775/1155/1150/1151/AMD ID Cooling SE-903 – FV          300,000 12
Fan Phanteks TC12DX Red Edition- Dual Fans Premium Cpu Cooler      1,050,000 12
Fan Cpu Thermalright true Spirit 120M BW Rev.A          670,000 12
Fan Cpu Server Sunon 2123 HSL 12cm 220V-240V          120,000 1
Fan Cpu Sunon 2123 XST 220V 120x120x38cm – F.C          125,000 1
Fan Zeman CNPS 10X 2011 Powerful cooling          550,000 0
FAN LAPTOP
Fan laptop BJB-A8 dày CÓ HÀNG          113,000 2
Fan laptop BJB-A9 dày CÓ HÀNG          113,000 2
Fan laptop Cooler Master I100 (2 quạt)          205,000 2
Fan laptop Cooler Master CM- R9-NBS-ESLK-GP (1 quạt) *          640,000 0
Fan laptop Cooler Master X100 (1 quạt) CÓ HÀNG          233,000 2
Fan laptop Cooler Master CM-X2 (1 quạt) *          216,000 2
Fan laptop Cooler master 5218 lớn (2 usb, dây rời)            75,000 2
Fan laptop F1 Popu Pine (1 quạt+2 gờ chắn laptop) có hàng            92,000 2
Fan laptop F1 (di động) CÓ HÀNG          179,000 2
Fan laptop F2 (2 quạt), TẠM HẾT          109,000 2
Fan laptop F2 Pro Popu Pine (2 quạt), có hàng          123,000 2
Fan laptop F3 (1 quạt), có 2 gờ chắn laptop, có hàng            99,000 2
Fan laptop F3 Pro (2 quạt+có 2 gờ chắn laptop) CÓ HÀNG          132,000 2
Fan laptop H19 (1 quạt) CÓ HÀNG            63,000 2
Fan laptop Cooler IS750 1quạt lớn            97,000 2
Fan laptop Cooler IS770 1quạt lớn            97,000 2
Fan laptop Cooler IS790 1quạt lớn          108,000 2
Fan laptop K1 (1 fan), có hàng          118,000 2
Fan laptop Shincel K1 (1 quạt) CÓ HÀNG            82,000 2
Fan laptop Ice Coorel S518/K2 (2 quạt)            99,000 2
Fan laptop K6 – mica dày (3 quạt)            73,000 2
Fan laptop K6(638)-mica mỏng (3 quạt), tạm hết            47,000 2
Fan laptop K11, có hàng          112,000 2
Fan laptop Cooler LX-948A            52,000 2
Fan laptop Cooler pad M119, tạm hết            53,000 2
Fan laptop Cooler pad N128 (2 fan) CÓ HÀNG            76,000 2
Fan laptop Cooler pad N139 (2 fan) CÓ HÀNG            75,000 2
Fan laptop Cooler pad N16/N19/N191 – T* CÓ HÀNG            46,000 2
Fan laptop BJB-A2 dày, có đế nâng và điều chỉnh,          135,000 2
Fan laptop IS 909 có đế nâng          147,000 2
Fan laptop Cool Cold K4/K24 dày, có đế nâng+điều chỉnh+2quạt+2usb+1gờ chắn laptop *          146,000 2
Fan laptop Cool Cold K19 dày *          116,000 2
Fan laptop K22, có đế nâng, 2 gờ chắn laptop – T* CÓ HÀNG          105,000 2
Fan laptop N28 (2 fan) có đế nâng          124,000 2
Fan laptop N99 (2 fan) có đế nâng, (tương tự mẫu A2) CÓ HÀNG          124,000 2
Fan laptop NC10/NC58/SF70-1quat day            56,000 2
Fan laptop Popu Pine N100-2 (6 fan+2usb+2điều chỉnh) – T* CÓ HÀNG          180,000 2
Fan laptop S2 (2 fan) CÓ HÀNG          102,000 2
Fan laptop S4 (4 fan)          114,000 2
Fan laptop S5 (5 fan), tạm hết          169,000 2
Fan laptop S501 (5 fan)          169,000 2
Fan laptop Windpal mini          105,000 2
Fan laptop HT003/X300 nhôm dày            65,000 2
Fan laptop HT003/X300 nhôm mỏng CÓ HÀNG            52,000 2
FAN USB
Quạt usb 3 cánh liền xfs-1 (cánh xốp) CÓ HÀNG            14,000 1
Quạt lồng sắt usb Lileng 815 đen, loại trung – F* CÓ HÀNG            54,000 1
Quạt lồng sắt usb Lileng 819 đen, loại lớn – F* CÓ HÀNG            59,000 1
Quạt lồng sắt usb Lileng 819 xanh, loại lớn – F* CÓ HÀNG            59,000 1
Quạt usb 2 cánh rời (cánh nhựa) CÓ HÀNG            12,000 1
Quạt usb hơi nước mini tròn – T* CÓ HÀNG            72,000 1
Quạt để bàn 3 tốc độ, chưa có cáp – T* CÓ HÀNG            53,000 1
Quạt để bàn F68 3 tốc độ, có cáp usb – T*            66,000 1
HUB USB
Hub usb 6p + đọc thẻ          103,000 1
Hub usb 4p Apple – F*            36,000 1
Hub usb Buffalo 1 ra 4 ngắn, tạm hết            69,000 1
Hub usb Buffalo 4P dài 2M, tạm hết          130,000 1
Hub usb 4P-5P Buffalo dây dài 1m, tạm hết            69,000 1
Hub usb 7p ROHS M7, có công tắc CÓ HÀNG            60,000 1
Hub usb dĩa bay 1 ra 4 CÓ HÀNG            36,000 1
Hub usb Dtech 3020 1 ra 4 CÓ HÀNG            74,000 1
Hub usb Jizz GA70 1 ra 4, có gương soi – T* CÓ HÀNG            54,000 1
Hub usb hình người 1 ra 4 CÓ HÀNG            19,000 1
Hub usb 6 cổng, gắn trực tiếp nguồn điện CÓ HÀNG            86,000 1
Hub usb dĩa bay 1 ra 4 – có adaptor            67,000 1
Hub usb 7p có adaptor CÓ HÀNG            75,000 1
Hub usb ổ điện 10p            98,000 1
Hub usb Rohs P-1020, có dây 15cm – T*            49,000 1
Hub usb ROHS M4 (N4) 1 ra 4 – có công tắc CÓ HÀNG            42,000 1
Hub usb Smart-King master 1 ra 4 CÓ HÀNG            39,000 1
Hub usb SSK 012 1 ra 4            80,000 0
Hub usb hình trái cây 1 ra 4            44,000 1
Hub usb Orico 1 ra 4 W6PH4 usb 3.0 – T          238,000 1
Hub usb Orico 1 ra 4 W8PH4 usb 3.0 – T          222,000 1
Hub usb Unitek 1 ra 4 Y3075 usb 3.0 – T, TẠM HẾT          175,000 1
Hub usb Unitek 1 ra 4 Y3178 usb 3.0+adaptor *          503,000 1
Hub usb Unitek 1 ra 4 Y3187 usb 3.0+adaptor *          582,000 1
KEO TẢN NHIỆT
Keo tản nhiệt trắng (hủ nhỏ) – F.C CÓ HÀNG              4,000 0
Keo tản nhiệt trắng (ống nhỏ) – F.C CÓ HÀNG              3,000 0
Keo tản nhiệt xám (hủ nhỏ) – F.C              4,000 0
Keo tản nhiệt xám (hủ lớn 100g) – F.C            72,000 0
Keo tản nhiệt xám tốt (ống nhỏ) – F* CÓ HÀNG            18,000 0
Keo tản nhiệt xám (ống lớn) – F* CÓ HÀNG            10,000 0
Keo tản nhiệt đồng tốt (ống nhỏ 1,5g) CÓ HÀNG            19,000 0
Keo tản nhiệt đồng tốt (ống lớn 20g)            42,000 0
Keo tản nhiệt Thermalright Chill Factor CFIII 2g – FV            65,000 0
Keo tản nhiệt Thermalright Chill Factor CFIII 4g – FV CÓ HÀNG          125,000 0
Keo tản nhiệt Cooler Master L01 – T* CÓ HÀNG            48,000 0
Keo tản nhiệt Xigmatek Freezing Point G4718, TẠM HẾT          125,000 0
KHÓA LAPTOP
Khóa chìa laptop * CÓ HÀNG            24,000 0
Khóa số laptop 1.2m * CÓ HÀNG            28,000 0
Khóa số laptop F&K 1.8m – F* CÓ HÀNG            35,000 0
Khóa số laptop Kingmaster C9812 *          292,000 0
Khóa số laptop Kingmaster 1300 * CÓ HÀNG          147,000 0
LINH KIỆN ĐIỆN THOẠI
Bút cảm ứng iphone/ipad              6,000 1
Phụ kiện bảo vệ camera ip5 4.7 *              4,000 1
Phụ kiện bảo vệ camera ip6 5.5 * CÓ HÀNG              4,000 1
Phụ kiện bảo vệ dây sạc đt ip5 *              7,000 1
Phụ kiện bảo vệ dây sạc đt ip6 * CÓ HÀNG              7,000 1
Cáp đầu tròn – usb (x300)            14,000 1
Cáp sạc đthoại 1 đầu (sạc được ss/ip5,6),            24,000 1
Cáp sạc đthoại 3 đầu ss/ip4/ip5, có led            66,000 1
Cáp sạc đthoại 4 đầu tray, dây dẹp dài 1m (usb 3.0,samsung,ip4,5) CÓ HÀNG            21,000 3
Cáp sạc đthoại 5 đầu tray (usb,mini usb,nokia,ip4,5) CÓ HÀNG            18,000 3
Cáp sạc đthoại 10 đầu tray (ko co ip5) CÓ HÀNG            19,000 3
Cáp sạc đthoại 10 đầu lò xo, tray (co ip5) CÓ HÀNG            19,000 3
Sạc + cáp đt10 đầu tray (ko co ip5)            62,000 1
Cáp iphone 3,4/ipad CÓ HÀNG              7,000 1
Cáp iphone 4/4S Coolcold Z12 box * CÓ HÀNG            26,000 6
Cáp iphone 3,4 Pisen full box, dài 0,8m * CÓ HÀNG            19,000 1
Cáp iphone 5/5S/6/6S/6Plus/6S Plus Coolcold Z13 box * CÓ HÀNG            31,000 6
Cáp iphone 5,5S,6,ipad 4/ipad mini/lightning to otg (usb lỗ) – T* CÓ HÀNG            52,000 3
Cáp iphone 5,5S,6 full box CÓ HÀNG            40,000 1
Cáp iphone 5,6,6S dây dẹp, nhìu màu, chống đứt – T* CÓ HÀNG            23,000 1
Cáp iphone 5,6,6S dây dù, nhìu màu, chống đứt – T* CÓ HÀNG            15,000 1
Cáp iphone 5,5S,6 Hoco full box *            42,000 3
Cáp iphone 5,5S,6/lightning Pisen full box, dài 1m CÓ HÀNG            33,000 1
Cáp iphone 5,5S,6 tray CÓ HÀNG            20,000 1
Đế đỡ sửa main ip4 * CÓ HÀNG            11,000 1
Đế đỡ sửa main ip5 * CÓ HÀNG            11,000 1
Đế đỡ sửa main ip5S * CÓ HÀNG            11,000 1
Remote bluetooth chụp hình            45,000 1
Gậy chụp hình K3            21,000 1
Gậy chụp hình K6            26,000 1
Gậy chụp hình Mini monopod (ko hình)            15,000 1
Gậy chụp hình Mini monopod (hình thú) CÓ HÀNG            22,000 1
Gậy chụp hình MN – 06            96,000 1
Gậy chụp hình Ông già Noel – F*            40,000 1
Gậy chụp hình Z07-1 Có Remote (Bluetooth)          122,000 1
Gậy chụp hình Z07 – 9S            96,000 1
Gậy đuôi khỉ kẹp ipad (thân sắt) CÓ HÀNG            54,000 0
Gậy đuôi khỉ kẹp đthoại (thân lò xo sắt) CÓ HÀNG            32,000 0
Gậy đuôi khỉ kẹp đthoại (thân trơn) CÓ HÀNG            12,000 0
Giá đỡ điện thoại hình con chó * CÓ HÀNG            12,000 0
Giá đỡ điện thoại hình cái ghế * CÓ HÀNG            12,000 0
Giá đỡ Ipad Paten lớn * CÓ HÀNG            24,000 0
Giá đỡ điện thoại hình con nhện * CÓ HÀNG            12,000 0
Giá đỡ điện thoại hình cánh tay * CÓ HÀNG            12,000 0
Giá đỡ/Đế hít điện thoại (8 chấu) * CÓ HÀNG            13,000 0
Giá đỡ/Đế hít điện thoại hình con heo *              2,000 0
Giá đỡ/Đế hít nâng kiếng điện thoại * CÓ HÀNG            16,000 0
Giá đỡ ngắn/Đế hít kẹp điện thoại trên xe hơi * CÓ HÀNG            14,000 0
Kềm cắt sim điện thoại ip4+5 CÓ HÀNG            43,000 1
Kính xem phim 3D-VR Coolcold * CÓ HÀNG          110,000 0
Kính xem phim 3D-VR OneX điện thoại *          130,000 0
Kính xem phim 3D-VR BOX Virtual CÓ HÀNG            80,000 0
Miếng dán cường lực Iphone 6/6G/6S full box (0.2mm, có bo cạnh 2,5D) – T*            19,000 12
Miếng dán cường lực Iphone 6 Plus/6S Plus full box – T* CÓ HÀNG            29,000 12
Miếng dán cường lực Coolcold Iphone 6/6S full box (0.18mm, có bo cạnh 2,5D) – T* CÓ HÀNG            19,000 12
Miếng dán cường lực Coolcold Iphone 6 Plus/6S Plus full box – T*            29,000 12
Miếng dán cường lực Coolcold Iphone 6S/6G(AB)2mặt phản quang full box (0.18mm, có bo cạnh 2,5D) – T* CÓ HÀNG            52,000 12
Miếng dán cường lực Lumia 730, full box – T*            42,000 1
Ốp lưng dẻo trong suốt (ko hiệu) 4G/4S * CÓ HÀNG              5,000 0
Ốp lưng dẻo trong suốt (ko hiệu) 5G/5S * CÓ HÀNG              5,000 0
Ốp lưng dẻo trong suốt (ko hiệu) 6G/6S (4.7)* CÓ HÀNG              5,000 0
Ốp lưng dẻo trong suốt (ko hiệu) 6G Plus/6S Plus (5.5) * CÓ HÀNG              5,000 0
Ốp lưng dẻo nhiều hình Kasidun 4G * CÓ HÀNG              8,000 0
Ốp lưng dẻo nhiều hình Kasidun 5G * CÓ HÀNG              8,000 0
Ốp lưng dẻo nhiều hình Kasidun 6G 4,7 * CÓ HÀNG              8,000 0
Ốp lưng dẻo nhiều hình Kasidun 6G Plus 5,5 * CÓ HÀNG              8,000 0
Ốp lưng dẻo trong suốt VU 5G/5S * CÓ HÀNG            33,000 0
Ốp lưng dẻo trong suốt VU 6/6S * CÓ HÀNG            33,000 0
Ốp lưng dẻo trong suốt VU 6 plus/6S plus * CÓ HÀNG            33,000 0
Ốp lưng dẻo trong suốt VU 7 * CÓ HÀNG            37,000 0
Pin dự phòng Arun 5600mAh/Y38            97,000 12
Pin dự phòng Smart – Asus 10.400mAh *          154,000 3
Pin dự phòng Buffalo 2200                     – 6
Pin dự phòng Buffalo 5200 Ko Đèn          380,000 6
Pin dự phòng Buffalo 5200 Có Đèn Báo          440,000 6
Pin dự phòng Coolcold P2 8400mAh * CÓ HÀNG          145,000 6
Pin dự phòng Mobile S-6000mAh (sạc dây hoặc sạc bằng ánh sáng mặt trời) *          180,000 6
Pin dự phòng Proda 5000mAh CÓ HÀNG            97,000 12
Pin dự phòng Remax 2600mAh            64,000 6
Pin dự phòng Remax 5000mAh          210,000 6
Pin dự phòng Samsung N28 20.000mAh, có led, 3 cổng usb – T*          130,000 3
Pin dự phòng Samsung 28.800mAh, có led, 3 cổng usb – T*          109,000 3
Pin dự phòng 4700mAh (hàng Nhật) *          200,000 6
Pin dự phòng Oskar 10.400 – C          162,000 12
Pin dự phòng Smart 8000/PP557 chính hãng, tặng cáp 5 đầu tray đến 31/5 – C          310,000 12
Pin dự phòng Smart 8000/PM566 chính hãng, có màn hình hiển thị pin, tặng cáp 5 đầu tray đến 31/5 – C          410,000 12
Pin dự phòng Smart 10.000/PP556 chính hãng, tặng cáp 5 đầu tray đến 31/5 – C          320,000 12
Pin dự phòng Smart 10.000/PP566-6 chính hãng, có màn hình hiển thị pin, tặng cáp 5đầu tray đến31/5-C          440,000 12
Pin dự phòng Smart 15,000/PM66-10 – C, BỎ DÒNG CÓ HÀNG          465,000 12
Pin dự phòng Smart 15,000/PP551 chính hãng, tặng cáp 5 đầu tray đến 31/5 – C          445,000 12
Pin dự phòng Smart 15,000/PP566-10 chính hãng, có màn hình hiển thị pin, tặng cáp 5 đầu tray đến31/5          510,000 12
Dây lò xo 1 màu quấn cáp, tai nghe, sl50-200 * CÓ HÀNG              2,000 1
Dây lò xo 2 màu quấn cáp, tai nghe, sl50-500 *              3,000 1
Sạc usb + cáp ipad/iphone 3,4            27,000 1
Cốc sạc usb + cáp iphone 4/4S Coolcold A5 box * CÓ HÀNG            37,000 6
Sạc usb + cáp iphone 5            35,000 0
Sạc xe hơi 5V-1A (1 usb) cho iphone – T.* CÓ HÀNG            12,000 1
Sạc xe hơi 5V-2A (1 usb) cho ipad – T.*            28,000 1
Sạc xe hơi 5V-2A (2 usb) hoa hồng cho iphone/ipad – T.*            47,000 1
Sạc xe hơi 5V-2A (2 usb) Nokoko-K07 cho iphone/ipad – T* CÓ HÀNG            14,000 1
Cốc sạc iphone – usb\
]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
CÓ HÀNG              8,000 1
Cốc sạc iphone – usb tốt (Buffalo)            90,000 1
Cốc sạc iphone – 2 usb (2 ampe) * CÓ HÀNG            18,000 1
Cốc sạc iphone – 2 usb Pisen (2 ampe) *          155,000 1
Cốc sạc iphone/ipad – usb tốt (5.1V-2.1A)          107,000 1
Cốc sạc 5V-2A+cáp Samsung dài 1m (2 in 1) – T* CÓ HÀNG            36,000 0
Cốc sạc Samsung S6/S7 – usb (5V-2A) * CÓ HÀNG            56,000 0
Túi đựng điện thoại (chụp hình dưới nước) – T* CÓ HÀNG              9,000 1
Túi đựng điện thoại nhiều hình (chụp hình dưới nước) – T* CÓ HÀNG            12,000 1
Cáp MHL Kit -> hdmi (samsung+all MHL smartphone), 2 sợi – F* CÓ HÀNG            96,000 1
Cáp Galaxy S3,4/Note2,3 -> hdmi – F*            92,000 1
Cáp Galaxy S3,4,5/Note2,3 -> hdmi – F*            94,000 1
Vít tháo điện thoại 6 in 1 TE-670 *            31,000 0
LÓT CHUỘT
Pad lót chuột tay đệm Logitech, sl10-0,5k – F+1 CÓ HÀNG              5,000 0
Pad lót chuột đệm nước có hình            14,000 0
Pad lót chuột tay đệm, nhiều hình CÓ HÀNG            18,000 0
Pad lót chuột Logitech HB (đen) 210×215 (tặng) CÓ HÀNG              3,000 0
Pad lót chuột Logitech T1 (đen) 210×215 – F+1 CÓ HÀNG              3,000 0
Pad lót chuột thú (12 con giáp), sl10-0,5k – F+1 CÓ HÀNG              6,000 0
Pad lót chuột đại Newmen 25×35 dày 5li, may viền, kèm kb GM100 -10k/bộ – C            20,000 0
Pad lót chuột đại Assassins Hacker 25×35 dày 5li, may viền, kèm kb assassins -15k/bộ – C            20,000 0
Pad lót chuột Logilily L11 (có may viền) – F+1 CÓ HÀNG              7,000 0
Pad lót chuột đại Motospeed 25×30 dày 4li, may viền – F.3            17,000 0
Pad lót chuột đại Kingmaster R5/Q6/X5 25×29 dày 2-3 li, có may viền, sl 50 tặng 1            13,000 0
Pad lót chuột đại Razer R5 25×32 dày 4li, may viền, TẠM HẾT            14,000 0
Pad lót chuột đại Razer X16 25×29 dày 4li, may viền            14,000 0
Pad lót chuột đại Razer Kingmaster X3 25×32 dày 4li, may viền, sl 50 tặng 1            14,000 0
Pad lót chuột đại Tyloo đen đỏ 25×32 dày 4li, may viền CÓ HÀNG            14,000 0
Pad lót chuột Vision VSP đen đỏ 20×24 dày 2li, may viền CÓ HÀNG            11,000 0
Pad lót chuột lớn X6, có may viền (hình game đột kích), TẠM HẾT              7,000 0
Pad lót chuột cực đại Tyloo 71×29 dày 4li, may viền CÓ HÀNG            43,000 0
MICRO
Micro cài áo – T* CÓ HÀNG            19,000 1
Micro không dây Guinness MU-1400 (2mic)      3,850,000 1
Micro Huyndai M56, TẠM HẾT            58,000 1
Micro Huyndai M59 – T* CÓ HÀNG          117,000 1
Micro Lenovo chân cao CÓ HÀNG            33,000 0
Micro Lenovo lùn LX M30/YW30            36,000 1
Micro đeo tai Nhật            50,000 0
Micro Solic SLR 001            41,000 1
Micro cây đứng DM 001            50,000 1
Micro đứng lò xo DM 005            54,000 1
Micro cây đứng SM 008 – T*            58,000 1
PIN
Pin AA Camelion tốt (viên lớn) CÓ HÀNG              3,000 0
Pin AA Golden/th (viên lớn) CÓ HÀNG              2,000 0
Pin AA Maxcel (viên lớn) CÓ HÀNG              4,000 0
Pin AA Toshiba tốt (viên lớn) CÓ HÀNG              7,000 0
Pin AAA th (cặp nhỏ) CÓ HÀNG              2,000 0
Pin AAA Camelion tốt (cặp nhỏ) CÓ HÀNG              6,000 0
Pin AAA Toshiba tốt (cặp nhỏ), sl10-1k/c CÓ HÀNG              4,000 0
Pin 9V (test cáp mạng), kèm test cáp mạng -2k/bộ – T.* CÓ HÀNG              6,000 0
Pin Cmos Maxcel (viên) *, 10 tặng 1, tạm hết CÓ HÀNG              3,000 0
Pin Cmos Sony/Lithium (viên) *, 10 tặng 1 CÓ HÀNG              2,000 0
ĐẦU ĐỌC THẺ NHỚ
Đọc thẻ mcsd nhí có nắp (nhiều mẫu) * CÓ HÀNG              4,000 1
Đọc thẻ mcsd sy t55 *            20,000 1
Đọc thẻ đa năng + hub 3 usb *            82,000 1
Đọc thẻ đa năng 539 * CÓ HÀNG              9,000 1
Đọc thẻ đa năng 628 *            32,000 1
Đọc thẻ Buffalo sd+mcsd *            80,000 3
Đọc thẻ đa năng Buffalo usb 3.0 BSCRD04U3 *          190,000 3
Đọc thẻ đa năng SSK 010 *            92,000 3
Đọc thẻ đa năng SSK 022 * CÓ HÀNG            88,000 3
Đọc thẻ đa năng SSK 0712/SCRM025 hộp thiếc * CÓ HÀNG          100,000 3
Đoc thẻ đa năng dây SY662 box (xanh/đen, có nắp đậy)* CÓ HÀNG            32,000 1
Đoc thẻ đa năng dây usb tốt SY680 *            32,000 1
Đọc thẻ đa năng T01/2/5/6 * CÓ HÀNG            12,000 1
Đọc thẻ đa năng T03 (dây usb) *            17,000 1
Đọc thẻ đa năng T04 *            17,000 1
Đọc thẻ đa năng trong suốt *            14,000 1
Đọc thẻ đa năng xoay * CÓ HÀNG            15,000 1
Đọc thẻ nhớ+usb Conection Kit 2 in 1 for ipad 2/iphone 3,4 (2 in 1: sd+usb) * CÓ HÀNG            48,000 6
Đọc thẻ nhớ+usb Conection Kit iP-002 for ipad 2/iphone 3,4 (5+1 in 1: sd/ms/mmc/m2/tf+usb) * CÓ HÀNG            61,000 6
Đọc thẻ nhớ i5-13 for ipad 4/mini ipad (5 in 1: sd/ms/mmc/m2/tf)  * CÓ HÀNG            67,000 6
Đọc thẻ nhớ Card Reader SSK SCRM 059 (3.0) CÓ HÀNG          240,000 1
TAI NGHE BLUETOOTH
Tai nghe bluetooth Beat Monster HD-60 CÓ HÀNG            90,000 6
Tai nghe bluetooth Buffalo (không nghe nhac) *, TẠM HẾT          190,000 6
Tai nghe bluetooth Buffalo (nghe nhạc) *, TẠM HẾT          245,000 6
Tai nghe bluetooth Samsung L1 CÓ HÀNG            94,000 3
Tai nghe bluetooth Iphone L2 (V3.0+EDR) CÓ HÀNG            94,000 3
Tai nghe bluetooth Xiaomi L3            94,000 3
Tai nghe bluetooth Samsung N7100/ZQ-008 – T*            94,000 3
Tai nghe bluetooth X1/2 hô trơ 2 đt *          185,000 6
TAY GAME
Tay game đơn 2008 * CÓ HÀNG            56,000 1
Tay game đơn Diamond SG-401 trong suốt, có đèn led – T.* CÓ HÀNG            70,000 1
Tay game đơn 626B *, TẠM HẾT CÓ HÀNG            56,000 1
Tay game đơn 702 trong suốt, có đèn led – T.* CÓ HÀNG            62,000 1
Tay game đơn 851S – T.* CÓ HÀNG            86,000 1
Tay game đôi rung 2008D – T* CÓ HÀNG          100,000 1
Tay game đôi rung 702D trong suốt, có đèn led – T.* CÓ HÀNG          143,000 1
Tay game đơn không dây EW008 3 in 1- T*          125,000 1
Tay game đôi bluetooth STK 7003 – T*          407,000 1
TIVI BOX
TV Box Android A2W (kết nối điện thoại)          690,000 1
TV Box Smart EZcast Hdmi-wifi M2 (kết nối điện thoại)          470,000 3
TV Box Smart EZcast Hdmi-wifi display dongle (kết nối điện thoại) – T* CÓ HÀNG          382,000 3
TV Box Smart HD Android Enybox M8S 4K S812, ram 2g * CÓ HÀNG          780,000 6
TV Box Smart HD Android Measy (B4T), Ram 1g/bộ nhớ 8g      1,380,000 6
TV Box Smart HD Android MXQ (4X/2K), ram 1g, đặt hàng trước 1 ngày – T* CÓ HÀNG          655,000 6
TV Box Smart HD Android MXQ 4K PRO, 5.1, ram 1g – T*          630,000 6
TV Box Smart HD Android MXQ 4K ULTRA, ram 1g, đặt hàng trước 1 ngày – T*          710,000 6
TV Box Smart HD Android MXQ 4X S805, ram 1g – T* CÓ HÀNG          445,000 6
TV Box Smart HD Android T95M, ram 2g – T* CÓ HÀNG          890,000 6
TV Box Smart HD Android MINIX NEO X7 mini (8G), ram 2g – T*      1,815,000 6
TV Box Smart HD Android MINIX NEO X8-H – T*      2,405,000 6