Bảng giá sỉ

Loa Microlab

Tên sản phẩm Giá sỉ Bảo hành Tình trạng Chi tiết sản phẩm
Loa laptop Microlab B16/2.0 đen (2c/bộ) chính hãng – F.10 143.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Loa laptop Microlab B17/2.0 đen (2c/bộ) chính hãng – F.10 275.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Loa laptop Microlab B51/2.0 đen (1c/bộ) chính hãng – F.10 222.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Loa Microlab FC-330/2.1, màu gỗ chính hãng – F.10 1.206.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Loa Microlab FC-360/2.1+1 đen chính hãng – F.5 1.531.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Loa Microlab FC-361/2.1+1 đen bạc chính hãng – F.5 1.533.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Loa Microlab FC-362/2.1+1 đen bạc chính hãng – F.5 1.709.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Loa Microlab FC-530U/2.1+1, màu gỗ, có remote, khe cắm usb, sd, FM chính hãng – F.5 1.709.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Loa Microlab FC-570/2.1 – FV 1.450.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Loa Microlab FC-661/2.1+1 bạc, có remote chính hãng – F.5 1.685.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Loa Microlab FC-70BT/2.1 đen, có remote chính hãng – FV 3.750.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Loa Microlab FC-730/5.1 màu gỗ, có remote chính hãng – F.5 2.391.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Loa Microlab FC-861/5.1+1 đen bạc, có remote chính hãng – F.5 2.654.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Loa Microlab M-106BT/2.1 đen, có bluetooth chính hãng – F.5 470.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Loa Microlab M-109/2.1 đen chính hãng – F.5 428.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Loa Microlab M-200/2.1 đen chính hãng – F.5 817.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Loa Microlab M-200BT/2.1 đen, bluetooth 4.0 – F.10 960.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Loa Microlab M-223/2.1 đen chính hãng – F.5 510.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Loa Microlab M-280/2.1 đen chính hãng – F.5 673.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Loa Microlab M-290/2.1 đen chính hãng – F.10 710.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Loa Microlab M-300/2.1 đen chính hãng – F.5 590.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Loa Microlab M-300BT/2.1 đen, bluetooth 4.0 – F.10 855.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Loa Microlab M-300U/2.1 đen, có khe usb, thẻ nhớ, FM chính hãng – F.5 740.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Loa Microlab M-500U/2.1 đen, có khe usb, thẻ nhớ chính hãng – F.5 957.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Loa Microlab M-590/2.1 chính hãng – F.5 572.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Loa Microlab M-600BT/2.1 trắng, bluetooth 4.1 – F.10 1.248.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Loa Microlab M-700/5.1 đen, có khe usb, sd, remote, FM chính hãng – F.10 1.358.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Loa Microlab M-700U/2.1 đen, có khe usb, sd, remote, FM chính hãng – F. 1.014.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Loa Microlab M-700U/5.1 đen, có khe usb, thẻ nhớ, remote chính hãng – F. 1.410.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Loa Microlab M-880/2.1 đen chính hãng – F.10 985.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Loa Microlab SOLO 5C/2.0, màu gỗ, có remote chính hãng – F.10 2.255.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Loa Microlab SOLO 6C/2.0, màu gỗ, có remote chính hãng – F.10 2.507.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Loa Microlab SOLO 7C/2.0, màu gỗ, có remote chính hãng – F.10 2.782.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Loa Microlab SOLO 9C/2.0, màu gỗ, có remote, hdmi, optical… chính hãng – FV 4.900.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Loa Microlab T-6/2.0 Black, bluetooth 4.0 – F.10 2.286.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Loa Microlab T-6/2.0 White, bluetooth 4.0 – F.10 2.286.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Loa Microlab T-8/2.0 Cam, bluetooth 4.0 – F.5 2.163.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Loa Microlab T-8/2.0 Đen, bluetooth 4.0 – F.5 2.163.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Loa Microlab TMN1/2.1 đen, có khe usb, thẻ nhớ, bluetooth 4.0 chính hãng – F.5 640.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Loa Microlab TMN3/4.1 đen, có khe usb, thẻ nhớ, bluetooth 4.0 chính hãng – F.5 886.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Loa Microlab TMN9-BT/2.1 đen, có khe usb, thẻ nhớ, bluetooth 4.0 chính hãng – F.5 1.165.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Loa Microlab TMN9-U/2.1 đen, có khe usb, thẻ nhớ chính hãng – F.5 1.012.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Loa Microlab X-1/2.0 đen, 78W – F.10 3.175.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Loa Microlab X-2/2.1 đen, 46W – F.10 1.130.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết

Loa Microlab

Tên sản phẩm Giá sỉ Bảo hành Tình trạng Chi tiết sản phẩm
Loa laptop Microlab B16/2.0 đen (2c/bộ) chính hãng – F.10 143.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Loa laptop Microlab B17/2.0 đen (2c/bộ) chính hãng – F.10 275.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Loa laptop Microlab B51/2.0 đen (1c/bộ) chính hãng – F.10 222.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Loa Microlab X-1/2.0 đen, 78W – F.10 3.175.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết

Loa mini bluetooth

Tên sản phẩm Giá sỉ Bảo hành Tình trạng Chi tiết sản phẩm
Loa Microlab SOLO 7C/2.0, màu gỗ, có remote chính hãng – F.10 2.782.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Loa Microlab T-6/2.0 Black, bluetooth 4.0 – F.10 2.286.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Loa Microlab T-6/2.0 White, bluetooth 4.0 – F.10 2.286.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Loa Microlab T-8/2.0 Cam, bluetooth 4.0 – F.5 2.163.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Loa Microlab T-8/2.0 Đen, bluetooth 4.0 – F.5 2.163.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Loa Microlab TMN1/2.1 đen, có khe usb, thẻ nhớ, bluetooth 4.0 chính hãng – F.5 640.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Loa Microlab TMN9-BT/2.1 đen, có khe usb, thẻ nhớ, bluetooth 4.0 chính hãng – F.5 1.165.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết

Loa mini sử dụng thẻ nhớ, USB, FM

Tên sản phẩm Giá sỉ Bảo hành Tình trạng Chi tiết sản phẩm
Loa Microlab TMN9-U/2.1 đen, có khe usb, thẻ nhớ chính hãng – F.5 1.012.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết

Uncategorized

Tên sản phẩm Giá sỉ Bảo hành Tình trạng Chi tiết sản phẩm
Bàn điều khiển Camera QTA-212 (đã giảm 40%) – F.C 2.604.000  12 Còn hàng Xem chi tiết
Bàn điều khiển Camera QTA-213 (đã giảm 40%) – F.C 3.468.000  12 Còn hàng Xem chi tiết
Bộ chuyển đổi quang 1 kênh QTF – RS01AC gồm Transmitter và Receiver (đã giảm 40%) – F.C 2.316.000  6 Còn hàng Xem chi tiết
Bộ chuyển đổi quang 16 kênh QTF – RS16AC gồm Transmitter và Receiver (đã giảm 40%) – F.C 14.280.000  6 Còn hàng Xem chi tiết
Bộ chuyển đổi quang 2 kênh QTF – RS02AC gồm Transmitter và Receiver (đã giảm 40%) – F.C 2.556.000  6 Còn hàng Xem chi tiết
Bộ chuyển đổi quang 4 kênh QTF – RS04AC gồm Transmitter và Receiver (đã giảm 40%) – F.C 3.504.000  6 Còn hàng Xem chi tiết
Bộ chuyển đổi quang 8 kênh QTF – RS08AC gồm Transmitter và Receiver (đã giảm 40%) – F.C 5.868.000  6 Còn hàng Xem chi tiết
Cáp camera 100m WCP 039 (cáp đôi) 820.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Cáp camera đơn (mét lẻ) 5.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Cáp camera Golden Japan RG59+2C trắng 305m chính hãng (cáp đôi) – F.15 1.730.000  12 Còn hàng Xem chi tiết
Cáp camera Golden Japan RG6 trắng 305m chính hãng (cáp đơn) – F.C 655.000  12 Còn hàng Xem chi tiết
Cáp camera Golden Link RG6 100m (cáp đơn) – FV 405.000  12 Còn hàng Xem chi tiết
Cáp camera Golden Link RG6 300m (cáp đơn) – FV 1.020.000  12 Còn hàng Xem chi tiết
Cáp camera Kingmaster 100m (cáp đơn A1) 253.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Cáp camera Kingmaster 300m th – K 575.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Cáp camera Kingmax 0075 300m – K 965.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Cáp camera sino 305m (cáp đơn) – T.K 1.235.000  12 Còn hàng Xem chi tiết
Cáp camera Unisat DTH 100m (cáp đơn) 300.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Cáp camera Unisat DTH 300m (cáp đơn) 705.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Cáp camera VSP C3010 RG59 100m (cáp đơn) – K 245.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Cáp camera VSP C3010 RG59 305m (cáp đơn) – K 705.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Cáp camera VSP C3012 RG59 100m (cáp đơn) – K 325.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Cáp camera VSP C3012 RG59 305m (cáp đơn) – K 880.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Cáp camera VSP C3020S RG6 100m (cáp đơn) – K 160.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Cáp camera Watashi RG6 069 100m đen (cáp đơn) – T.K 240.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Cáp camera Watashi RG6 070 305m đen (cáp đơn) – T.K 575.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Cáp camera Watashi th 200m – T.K 795.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Cáp camera+dây nguồn Golden Link RG 59/U+2C 100m (cáp đôi) – FV 620.000  12 Còn hàng Xem chi tiết
Cáp camera+dây nguồn Golden Link RG 59/U+2C 300m (cáp đôi) – F.20 1.680.000  12 Còn hàng Xem chi tiết
Cáp camera+dây nguồn Golden Link RG 59+2C (cáp đôi, mét lẻ) – FV 10.000  12 Còn hàng Xem chi tiết
Cáp camera+dây nguồn VSP C3050S RG59+2C 100m (cáp đôi) – K 395.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Cáp camera+dây nguồn VSP C3050S RG59+2C 305m (cáp đôi) – K 1.190.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Cáp camera+dây nguồn VSP C3052 RG59+2C 100m (cáp đôi) – K, TAM HET 415.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Cáp camera+dây nguồn VSP C3052 RG59+2C 305m (cáp đôi) – K 1.390.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Cáp camera+dây nguồn Watashi RG59+2C WCP082 100m đen – T.K 440.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Cáp camera+dây nguồn Watashi RG59+2C WCP082 100m trắng – T.K 440.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Cáp camera+dây nguồn Watashi RG59+2C WCP083 305m đen – T.K 1.210.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Cáp camera+dây nguồn Watashi RG59+2C WCP083 305m trắng – T.K 1.210.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Cáp camera+dây nguồn Watashi RG6+2C WCP042/072 200m đen (ThaiLan) – T.K 1.230.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Cáp camera+dây nguồn Watashi RG6+2C WCP043 300m đen – T.K 1.695.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Cáp camera+dây nguồn Watashi RG6+2C WCP044 500m đen – T.K 2.845.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Cáp camera+dây nguồn Watashi RG6+2C WCP071 100m đen – T.K 565.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Cáp camera+dây nguồn Watashi RG6+2C WCP084 100m đen – T.K 455.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Cáp camera+dây nguồn Watashi RG6+2C WCP084 100m trắng – T.K 455.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Cáp camera+dây nguồn Watashi RG6+2C WCP085 305m đen – T.K 1.195.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Cáp camera+dây nguồn Watashi RG6+2C WCP085 305m trắng – T.K 1.195.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Card ghi hình 4 kênh QTK-9204 580.000  12 Còn hàng Xem chi tiết
Cartridge 05A-319 ko hộp, có túi [Hp:P2035-2055-2010, Canon:6650-6650dn !C] 360.000  3 Còn hàng Xem chi tiết
Cartridge 05A-319 Việt [Hp:P2035-2055-2010, Canon:6650-6650dn !C] 220.000  3 Còn hàng Xem chi tiết
Cartridge 12A-303 NK box trắng [Hp 1010,1018,1020,1022,3015,3050,M1005,1319F.. /Canon 2900,3000 !C] 115.000  3 Còn hàng Xem chi tiết
Cartridge 13A-EP25 NK [Hp 1300 !C] 165.000  3 Còn hàng Xem chi tiết
Cartridge 24A-EP25 NK [Hp 1505,M1120, Canon 3250 !C] 175.000  3 Còn hàng Xem chi tiết
Cartridge 35A-312 ko hộp, có túi [Canon 3010,3018,3020,3050,3100,3150,6000,6030 /Hp 1005-1006 !F.C] 110.000  3 Còn hàng Xem chi tiết
Cartridge 38A Việt [Hp 4200 !C] 555.000  3 Còn hàng Xem chi tiết
Cartridge 49A-308 RT [Hp: 1160-1320.., Canon: 3300-3360-3390-3392 !C] 250.000  3 Còn hàng Xem chi tiết
Cartridge 49A-308 Việt [Hp: 1160-1320.., Canon: 3300-3360-3390-3392 !C] 205.000  3 Còn hàng Xem chi tiết
Cartridge 53A-315 ko hộp, có túi [Hp: P2014-2015.., Canon: 3310-3370 !F.C] 155.000  3 Còn hàng Xem chi tiết
Cartridge 53A-315 Việt [Hp: P2014-2015.., Canon: 3310-3370 !C] 205.000  3 Còn hàng Xem chi tiết
Cartridge 78A-328 Viet [Hp P1566, P1606DN, M1536DNF/ Canon:4550-4450-4420N…!C] 190.000  3 Còn hàng Xem chi tiết
Cartridge 80A ko hộp, có túi [Hp: Pro 400,400MFP, M401N,M401D,M401DN, M425DW,DN !F.C] 155.000  3 Còn hàng Xem chi tiết
Cartridge 80A Viet [Hp: Pro 400,400MFP, M401N,M401D,M401DN, M425DW,DN !C] 220.000  3 Còn hàng Xem chi tiết
Cartridge 85A-325 ko hộp, có túi [Hp 1102,1132,1212/Canon MF3010, Canon 3050,3100,3150 !F.C] Liên hệ 3 Còn hàng Xem chi tiết
Cartridge 85A-325 RT [Hp 1102,1132,1212/Canon MF3010, Canon 3050,3100,3150 !C] 270.000  3 Còn hàng Xem chi tiết
Cartridge 92A-EP22 RT [HP: 1100-3200 All in One, Canon: LBP 800-810-1120 !F.C] 215.000  3 Còn hàng Xem chi tiết
Cartridge 92A-EP22 Việt [HP: 1100-3200 All in One, Canon: LBP 800-810-1120 !F.C] 195.000  3 Còn hàng Xem chi tiết
Cartridge 93A-CZ192A Việt [Hp CZ 192 MFP, M435NW !C] Liên hệ 3 Còn hàng Xem chi tiết
Cartridge Canon CN337A ko hộp, có túi [Canon MF221D !C] 165.000  3 Còn hàng Xem chi tiết
Cartridge Canon CN337A NK [Canon MF221D !C] 175.000  3 Còn hàng Xem chi tiết
Cartridge CF217A NK, ko chip [Hp M102A, M102W, M130A !C] 370.000  3 Còn hàng Xem chi tiết
Cartridge CF226A ko hộp, có túi [Hp M402n,M402d,M402dn,M402dw,M426 !C] 460.000  3 Còn hàng Xem chi tiết
Cartridge CF230A NK [Hp CF230A, M203dw, M227fdw… !C] 370.000  3 Còn hàng Xem chi tiết
Cartridge CF283A ko hộp, có túi [Hp : 125A-M127-127Fn-M128 !C] Liên hệ 3 Còn hàng Xem chi tiết
Cartridge CF363A Magenta_chính hãng [Hp CLJ M553-M577 !FV] 3.550.000  3 Còn hàng Xem chi tiết
Cartridge Drum Brother DR2025 Việt [HL-2030,2040, DCP-7010,7025,MFC-7220,7225, Fax 2820,2890…!F.C] 320.000  3 Còn hàng Xem chi tiết
Cartridge Drum Brother DR720-3250 Việt [HL-5340,5350,5440,5450,5470,6180,8710,8910 !F.C] 280.000  3 Còn hàng Xem chi tiết
Cartridge Drum Xerox P225 Việt [P225,P225d,P265dw, M225dw,M225z,M265z !C] 280.000  3 Còn hàng Xem chi tiết
Cartridge Mực Brother TN2260-2280 Estar [máy HL-2025,2130,2240, MFC-7360,7460 Fax 2840…!F.C] 190.000  3 Còn hàng Xem chi tiết
Cartridge Mực Brother TN3428 Việt [HL-L5100dn,L6200dw,L6400dw, MFC-L5700dn,L5900dw… !F.C] 180.000  3 Còn hàng Xem chi tiết
Cartridge Mực Brother/Xerox P115 Việt [P115/P115D !C] 180.000  3 Còn hàng Xem chi tiết
Cartridge Mực CB540A Black Estar [HP: CL1215-1515-1312/ Canon: CL5050-MF8030-8050 !F.10] 310.000  3 Còn hàng Xem chi tiết
Cartridge Mực CB540A Black RT [HP: CL1215-1515-1312/ Canon: CL5050-MF8030-8050 !C] 330.000  3 Còn hàng Xem chi tiết
Cartridge Mực CB540A Black Việt [HP: CL1215-1515-1312/ Canon: CL5050-MF8030-8050 !C] 430.000  3 Còn hàng Xem chi tiết
Cartridge Mực CB541A Cyan Estar [HP: CL1215-1515-1312/ Canon: CL5050-MF8030-8050 !F.10] 310.000  3 Còn hàng Xem chi tiết
Cartridge Mực CB541A Cyan RT [HP: CL1215-1515-1312/ Canon: CL5050-MF8030-8050 !C] 330.000  3 Còn hàng Xem chi tiết
Cartridge Mực CB541A Cyan Việt [HP: CL1215-1515-1312/ Canon: CL5050-MF8030-8050 !C] 430.000  3 Còn hàng Xem chi tiết
Cartridge Mực CB542A Yellow Estar [HP: CL1215-1515-1312/ Canon: CL5050-MF8030-8050 !F.10] 310.000  3 Còn hàng Xem chi tiết
Cartridge Mực CB542A Yellow RT [HP: CL1215-1515-1312/ Canon: CL5050-MF8030-8050 !F.10] 330.000  3 Còn hàng Xem chi tiết
Cartridge Mực CB542A Yellow Việt [HP: CL1215-1515-1312/ Canon: CL5050-MF8030-8050 !C] 430.000  3 Còn hàng Xem chi tiết
Cartridge Mực CB543A Magenta RT [HP: CL1215-1515-1312/ Canon: CL5050-MF8030-8050 !C] 330.000  3 Còn hàng Xem chi tiết
Cartridge Mực CC530A Black Việt [HP: CL 2025/ Canon: LBP 72000 !C] 430.000  3 Còn hàng Xem chi tiết
Cartridge Mực CC531A Cyan Việt [HP: CL 2025/ Canon: LBP 72000 !C] 430.000  3 Còn hàng Xem chi tiết
Cartridge Mực CE321A Cyan Việt [Hp: CL1525 !C] 430.000  3 Còn hàng Xem chi tiết
Cartridge Mực CE322A Yellow Việt [Hp: CL1525 !C] 430.000  3 Còn hàng Xem chi tiết
Cartridge Mực CE323A Magenta Việt [Hp: CL1525 !C] 430.000  3 Còn hàng Xem chi tiết
Cartridge Mực CE410A Black Việt [HP LaserJet400colorMFP M451N !C] 430.000  3 Còn hàng Xem chi tiết
Cartridge Mực CE411A Cyan Việt [HP LaserJet400colorMFP M451N !C] 430.000  3 Còn hàng Xem chi tiết
Cartridge Mực CE412A Yellow Việt [HP LaserJet400colorMFP M451N !C] 430.000  3 Còn hàng Xem chi tiết
Cartridge Mực CE413A Magenta Việt [HP LaserJet400colorMFP M451N !C] 430.000  3 Còn hàng Xem chi tiết
Cartridge Mực CF210A Black Việt [HP LaserJet200colorMFP M276n-M276nw-M251n/ Canon LBP 7100 !C] 390.000  3 Còn hàng Xem chi tiết
Cartridge Mực CF211A Cyan Việt [HP LaserJet200colorMFP M276n-M276nw-M251n/ Canon LBP 7100 !C] 390.000  3 Còn hàng Xem chi tiết
Cartridge Mực CF211A Cyan_chính hãng [HP 200color, MFP-M276n,M276nw,M251n/ Canon LBP-7100 !FV] Liên hệ 3 Còn hàng Xem chi tiết
Cartridge Mực CF212A Yellow Việt [HP LaserJet200colorMFP M276n-M276nw-M251n/ Canon LBP 7100 !C] 390.000  3 Còn hàng Xem chi tiết
Cartridge Mực CF212A Yellow_chính hãng [HP 200color, MFP-M276n,M276nw,M251n/ Canon LBP-7100 !FV] Liên hệ 3 Còn hàng Xem chi tiết
Cartridge Mực CF213A Magenta Việt [HP LaserJet200colorMFP M276n-M276nw-M251n/ Canon LBP 7100 !C] 390.000  3 Còn hàng Xem chi tiết
Cartridge Mực CF213A Magenta_chính hãng [HP 200color, MFP-M276n,M276nw,M251n/ Canon LBP-7100 !FV] Liên hệ 3 Còn hàng Xem chi tiết
Cartridge Mực Hp 126A-CE310A Black Việt [HP 1025-1025NW !C] 360.000  3 Còn hàng Xem chi tiết
Cartridge Mực Hp 126A-CE311A Cyan Việt [HP 1025-1025NW !C] 360.000  3 Còn hàng Xem chi tiết
Cartridge Mực Hp 126A-CE312A Yellow Việt [HP 1025-1025NW !C] 360.000  3 Còn hàng Xem chi tiết
Cartridge Mực Hp 126A-CE313A Magenta Việt [HP 1025-1025NW !C] 360.000  3 Còn hàng Xem chi tiết
Cartridge Mực Hp 201A-CF400A Black Việt [HP: 252-252N-274-277 !C] 480.000  3 Còn hàng Xem chi tiết
Cartridge Mực Hp 201A-CF401A Cyan Việt [HP: 252-252N-274-277 !C] 480.000  3 Còn hàng Xem chi tiết
Cartridge Mực Hp 201A-CF402A Yellow Việt [HP: 252-252N-274-277 !C] 480.000  3 Còn hàng Xem chi tiết
Cartridge Mực Hp 201A-CF403A Magenta Việt [HP: 252-252N-274-277 !C] 480.000  3 Còn hàng Xem chi tiết
Cartridge Mực HP 728 CF9J65A Yellow_chính hãng 300ml [T730, T830 MFP !F.20] 1.480.000  3 Còn hàng Xem chi tiết
Cartridge Mực HP 728 CF9J66A Magenta_chính hãng 300ml [T730, T830 MFP !F.20] 1.480.000  3 Còn hàng Xem chi tiết
Cartridge Mực HP 728 CF9J67A Cyan_chính hãng 300ml [T730, T830 MFP !F.20] 1.480.000  3 Còn hàng Xem chi tiết
Cartridge Mực HP 728 CF9J68A Black_chính hãng 300ml [T730, T830 MFP !F.20] 3.130.000  3 Còn hàng Xem chi tiết
Cartridge Mực Hp-Canon CE410A Black_chính hãng [HP LaserJet400colorMFP M451N !FV] 1.810.000  3 Còn hàng Xem chi tiết
Cartridge Mực Hp-Canon CE411A Cyan_chính hãng [HP LaserJet400colorMFP M451N !FV] 2.525.000  3 Còn hàng Xem chi tiết
Cartridge Mực Hp-Canon CE412A Yellow_chính hãng [HP LaserJet400colorMFP M451N !FV] 2.525.000  3 Còn hàng Xem chi tiết
Cartridge Mực Hp-Canon CE413A Magenta_chính hãng [HP LaserJet400colorMFP M451N !FV] 2.525.000  3 Còn hàng Xem chi tiết
Cartridge Mực Xerox 105B Việt [105B,158 !C] 115.000  3 Còn hàng Xem chi tiết
Cartridge Mực Xerox 355DF Việt [355D,355DF !C] 290.000  3 Còn hàng Xem chi tiết
Cartridge Mực Xerox P455 Việt [P455, DP455DB, M455, M455DF !C] 280.000  3 Còn hàng Xem chi tiết
Cartridge Mực Xerox Phaser 3435 Việt [!C] 430.000  3 Còn hàng Xem chi tiết
Cartridge Mực Xerox Phaser PE220 Việt [!C] 300.000  3 Còn hàng Xem chi tiết
Cartridge Mực Xerox WorkCentre 3119 Việt [!C] 320.000  3 Còn hàng Xem chi tiết
Cartridge Samsung 1610/1640/2010U/4521/Xerox 3117 Toner – C 290.000  3 Còn hàng Xem chi tiết
Chân đế 106 trung, chân tròn (kèm camera) 73.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Chân đế cố định J118 Liên hệ KBH Còn hàng Xem chi tiết
Chân đế cố định QTA-J201L lớn (23.5cm), (đã giảm 40%) – F.C 34.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Chân đế cố định QTA-J201T trung (17.5cm), (đã giảm 40%) – F.C 32.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Chân đế cố định QTA-J204M trung (trắng, nhựa, 15cm), (đã giảm 40%) – F.C 22.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Chân đế cố định QTA-J204MB trung (đen, nhựa, 15cm), (đã giảm 40%) – F.C 22.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Chân đế cố định QTA-J205 lớn, vuông (ngoài trời, trắng, có cân chỉnh, 32cm), (đã giảm 40%) – F.C 66.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Chân đế cố định QTA-J302 (lớn, gắn ngoài trời, 32cm), (đã giảm 40%) – F.C 195.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Chân đế cố định QTA-J401B (23.5cm), (đã giảm 40%) – F.C 22.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Chân đế cố định QTA-J401W (17.5cm), (đã giảm 40%) – F.C 22.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Chân đế cố định QTA-J701 trung, chân vuông (16cm), (đã giảm 40%) – F.C 22.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Chân đế cố định QTA-J702 (trung, 17.5cm), (đã giảm 40%) – F.C 57.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Chân đế cố định QTA-J703 (trung, 22.5cm), (đã giảm 40%) – F.C 76.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Chân đế cố định QTA-J704 (trung, 18cm), (đã giảm 40%) – F.C 106.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Chân đế dome QTA-J101L (nhựa trắng, 8.5 x 17cm), (đã giảm 40%) – F.C 52.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Chân đế dome QTA-J101N (nhựa trắng, 6.5 x 12.5cm), (đã giảm 40%) – F.C 33.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Chân đế gật gù trung Liên hệ KBH Còn hàng Xem chi tiết
Chân đế xoay PTS – 301 (ngoài trời, 350 độ), (đã giảm 40%) – F.C 1.104.000  6 Còn hàng Xem chi tiết
Chân đế xoay PTS – 302 (trong nhà, 350 độ), (đã giảm 40%) – F.C 468.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Chân đế xoay PTS – 306 (trong nhà, 350 độ), (đã giảm 40%) – F.C 252.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Chân đế xoay QTA – 215 (trong nhà, xoay ngang), (đã giảm 40%) – F.C 522.000  6 Còn hàng Xem chi tiết
Chân đế xoay SP – 301D (ngoài trời, 350 độ), (đã giảm 40%) – F.C 1.674.000  6 Còn hàng Xem chi tiết
Chân đế xoay SP – 301H (ngoài trời, 350 độ), (đã giảm 40%) – F.C 1.272.000  6 Còn hàng Xem chi tiết
Chân đế xoay SP – 302 (trong nhà, 350 độ), (đã giảm 40%) – F.C 960.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Chân đế xoay SP – 306 (trong nhà, 350 độ), (đã giảm 40%), HB có hàng sẵn – F.C 456.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Công tắc từ không dây QTA-CT01 (đã giảm 40%) – F.C 108.000  1 Còn hàng Xem chi tiết
Dây đầu nguồn, sl10->-0.5k/c 5.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
ĐẦU GHI 16 KÊNH HDTVI 5MP HIKVISION PLUS HKD-7216K4H-S2N4 – đã giảm 40%, tm ck thêm 16-18%, F.C 10.764.000  24 Còn hàng Xem chi tiết
Đầu ghi 16 kênh HDTVI Hikvision Plus HKD-7116K1-S1 – đã giảm 40%, tm ck thêm 16-18%, F.C 3.573.000  24 Còn hàng Xem chi tiết
Đầu ghi 16 kênh HDTVI Hikvision Plus HKD-7116K1-S1N2 – đã giảm 40%, tm ck thêm 16-18%, F.C 4.926.000  24 Còn hàng Xem chi tiết
Đầu ghi 16 kênh HDTVI Hikvision Plus HKD-7216K4-S1N4 – đã giảm 40%, tm ck thêm 16-18%, F.C 5.679.000  24 Còn hàng Xem chi tiết
Đầu ghi 16 kênh HDTVI Hikvision Plus HKD-7216K4-S2N4 – đã giảm 40%, tm ck thêm 16-18%, F.C 6.494.000  24 Còn hàng Xem chi tiết
ĐẦU GHI 16 KÊNH IP 4K HIKVISION PLUS HKN-7716K4-S4N8 – đã giảm 40%, tm ck thêm 16-18%, F.C 7.902.000  24 Còn hàng Xem chi tiết
Đầu ghi 16 kênh TURBO HD 3.0 Hikvision Plus HKD-7216K2-S2N2 – đã giảm 40%, tm ck thêm 16-18%, F.C 6.492.000  24 Còn hàng Xem chi tiết
Đầu ghi 16 kênh TURBO HD 3.0 Hikvision Plus HKD-7216K4-S1N – đã giảm 40%, tm ck thêm 16-18%, F.C 5.679.000  24 Còn hàng Xem chi tiết
Đầu ghi 24 kênh HDTVI Hikvision Plus HKD-7324K1-S4N2 – đã giảm 40%, tm ck thêm 16-18%, F.C 17.802.000  24 Còn hàng Xem chi tiết
ĐẦU GHI 32 KÊNH HDTVI HIKVISION PLUS HKD-7332K1-S4N2 – đã giảm 40%, tm ck thêm 16-18%, F.C 21.045.000  24 Còn hàng Xem chi tiết
ĐẦU GHI 4 KÊNH HDTVI 5MP HIKVISION PLUS HKD-7204K4H-S1N4 – đã giảm 40%, tm ck thêm 16-18%, F.C 3.354.000  24 Còn hàng Xem chi tiết
Đầu ghi 4 kênh TURBO HD 3.0 Hikvision Plus HKD-7204K1-S1N – đã giảm 40%, tm ck thêm 16-18%, F.C 2.195.000  24 Còn hàng Xem chi tiết
ĐẦU GHI 8 KÊNH HDTVI 5MP HIKVISION PLUS HKD-7208K4H-S1N4 – đã giảm 40%, tm ck thêm 16-18%, F.C 5.298.000  24 Còn hàng Xem chi tiết
Đầu ghi 8 kênh HDTVI Hikvision Plus HKD-7108K1-S1 – đã giảm 40%, tm ck thêm 16-18%, F.C 2.196.000  24 Còn hàng Xem chi tiết
ĐẦU GHI 8 KÊNH HDTVI HIKVISION PLUS HKD-7108K1-S1N2 – đã giảm 40%, tm ck thêm 16-18%, F.C 3.030.000  24 Còn hàng Xem chi tiết
Đầu ghi 8 kênh TURBO HD 3.0 Hikvision Plus HKD-7208K1-S1N – đã giảm 40%, tm ck thêm 16-18%, F.C 3.354.000  24 Còn hàng Xem chi tiết
Đầu ghi HDTVI 4 kênh Hikvision Plus HKD-7104K1-S1N4 – đã giảm 40%, tm ck thêm 16-18%, F.C 1.788.000  24 Còn hàng Xem chi tiết
Đầu ghi HDTVI 4 kênh Hikvision Plus HKD-7204K4-S1N4 – đã giảm 40%, tm ck thêm 16-18%, F.C 2.167.000  24 Còn hàng Xem chi tiết
Đầu ghi HDTVI 8 kênh Hikvision Plus HKD-7108K1-S1N4 – đã giảm 40%, tm ck thêm 16-18%, F.C 2.816.000  24 Còn hàng Xem chi tiết
Đầu ghi HDTVI 8 kênh Hikvision Plus HKD-7208K4-S1N4 – đã giảm 40%, tm ck thêm 16-18%, F.C 3.354.000  24 Còn hàng Xem chi tiết
Đầu ghi hình 16 kênh Questek IP Win-4K8316NVR – đã giảm 50%, tm ck thêm 13-15%, F.C 3.990.000  24 Còn hàng Xem chi tiết
Đầu ghi hình 16 kênh Questek IP Win-4K8816NVR – đã giảm 50%, tm ck thêm 13-15%, F.C 9.950.000  24 Còn hàng Xem chi tiết
Đầu ghi hình 16 kênh Questek IP Win-8316NVR – đã giảm 50%, tm ck thêm 13-15%, F.C 2.790.000  24 Còn hàng Xem chi tiết
Đầu ghi hình 32 kênh Questek IP Win-4K8432NVR – đã giảm 50%, tm ck thêm 13-15%, F.C 7.810.000  24 Còn hàng Xem chi tiết
Đầu ghi hình 32 kênh Questek IP Win-8332NVR – đã giảm 50%, tm ck thêm 13-15%, F.C 4.990.000  24 Còn hàng Xem chi tiết
Đầu ghi hình 4 kênh HDTVI Hikvision Plus HKD-7104K1-S1 – đã giảm 40%, tm ck thêm 16-18%, F.C 1.410.000  24 Còn hàng Xem chi tiết
Đầu ghi hình 4 kênh HDTVI Hikvision Plus HKD-7104K1-S1N2 – đã giảm 40%, tm ck thêm 16-18%, F.C 1.890.000  24 Còn hàng Xem chi tiết
Đầu ghi hình 4 kênh Questek IP Win-4K8304NVR – đã giảm 50%, tm ck thêm 13-15%, F.C 2.190.000  24 Còn hàng Xem chi tiết
Đầu ghi hình 4 kênh Questek IP Win-8304NVR – đã giảm 50%, tm ck thêm 13-15%, F.C 1.350.000  24 Còn hàng Xem chi tiết
Đầu ghi hình 8 kênh Questek IP Win-4K8308NVR – đã giảm 50%, tm ck thêm 13-15%, F.C 2.250.000  24 Còn hàng Xem chi tiết
Đầu ghi hình 8 kênh Questek IP Win-8308NVR – đã giảm 50%, tm ck thêm 13-15%, F.C 1.530.000  24 Còn hàng Xem chi tiết
Đầu ghi hình HikVision Blazer Express/16 – đã giảm 40%, tm ck thêm 16-18%, F.C 25.830.000  24 Còn hàng Xem chi tiết
Đầu ghi hình HikVision Blazer Express/16/8P – đã giảm 40%, tm ck thêm 16-18%, F.C 28.182.000  24 Còn hàng Xem chi tiết
Đầu ghi hình HikVision Blazer Express/32 – đã giảm 40%, tm ck thêm 16-18%, F.C 42.294.000  24 Còn hàng Xem chi tiết
Đầu ghi hình HikVision DS-7104HGHI-F1 – đã giảm 40%, tm ck thêm 16-18%, F.C 1.038.000  24 Còn hàng Xem chi tiết
Đầu ghi hình HikVision DS-7104HQHI-F1/N – đã giảm 40%, tm ck thêm 16-18%, F.C 1.644.000  24 Còn hàng Xem chi tiết
Đầu ghi hình HikVision DS-7104HQHI-K1 – đã giảm 40%, tm ck thêm 16-18%, F.C 1.554.000  24 Còn hàng Xem chi tiết
Đầu ghi hình HikVision DS-7108HGHI-F1 – đã giảm 40%, tm ck thêm 16-18%, F.C 1.788.000  24 Còn hàng Xem chi tiết
Đầu ghi hình HikVision DS-7108HGHI-F1/N – đã giảm 40%, tm ck thêm 16-18%, F.C 1.320.000  24 Còn hàng Xem chi tiết
Đầu ghi hình HikVision DS-7108HQHI-F1/N – đã giảm 40%, tm ck thêm 16-18%, F.C 2.634.000  24 Còn hàng Xem chi tiết
Đầu ghi hình HikVision DS-7108HQHI-K1 – đã giảm 40%, tm ck thêm 16-18%, F.C 2.448.000  24 Còn hàng Xem chi tiết
Đầu ghi hình HikVision DS-7116HGHI-F1 – đã giảm 40%, tm ck thêm 16-18%, F.C 2.916.000  24 Còn hàng Xem chi tiết
Đầu ghi hình HikVision DS-7116HGHI-F1/N – đã giảm 40%, tm ck thêm 16-18%, F.C 2.256.000  24 Còn hàng Xem chi tiết
Đầu ghi hình HikVision DS-7116HQHI-F1/N – đã giảm 40%, tm ck thêm 16-18%, F.C 4.284.000  24 Còn hàng Xem chi tiết
Đầu ghi hình HikVision DS-7116HQHI-K1 – đã giảm 40%, tm ck thêm 16-18%, F.C 3.906.000  24 Còn hàng Xem chi tiết
Đầu ghi hình HikVision DS-7204HGHI-F1 – đã giảm 40%, tm ck thêm 16-18%, F.C 1.080.000  24 Còn hàng Xem chi tiết
Đầu ghi hình HikVision DS-7204HQHI-F1/(N) – đã giảm 40%, tm ck thêm 16-18%, F.C 1.908.000  24 Còn hàng Xem chi tiết
Đầu ghi hình HikVision DS-7204HQHI-K1 – đã giảm 40%, tm ck thêm 16-18%, F.C 1.884.000  24 Còn hàng Xem chi tiết
Đầu ghi hình HikVision DS-7204HQHI-K1/P – đã giảm 40%, tm ck thêm 16-18%, F.C 2.682.000  24 Còn hàng Xem chi tiết
Đầu ghi hình HikVision DS-7204HUHI-F1/N – đã giảm 40%, tm ck thêm 16-18%, F.C 2.916.000  24 Còn hàng Xem chi tiết
Đầu ghi hình HikVision DS-7204HUHI-F1/S – đã giảm 40%, tm ck thêm 16-18%, F.C 2.916.000  24 Còn hàng Xem chi tiết
Đầu ghi hình HikVision DS-7204HUHI-F2/N – đã giảm 40%, tm ck thêm 16-18%, F.C 3.246.000  24 Còn hàng Xem chi tiết
Đầu ghi hình HikVision DS-7204HUHI-K1 – đã giảm 40%, tm ck thêm 16-18%, F.C 2.256.000  24 Còn hàng Xem chi tiết
Đầu ghi hình HikVision DS-7204HUHI-K2 – đã giảm 40%, tm ck thêm 16-18%, F.C 2.682.000  24 Còn hàng Xem chi tiết
Đầu ghi hình HikVision DS-7208HGHI-F1 – đã giảm 40%, tm ck thêm 16-18%, F.C 1.884.000  24 Còn hàng Xem chi tiết
Đầu ghi hình HikVision DS-7208HGHI-F1/N – đã giảm 40%, tm ck thêm 16-18%, F.C 1.362.000  24 Còn hàng Xem chi tiết
Đầu ghi hình HikVision DS-7208HQHI-F1/(N) – đã giảm 40%, tm ck thêm 16-18%, F.C 2.916.000  24 Còn hàng Xem chi tiết
Đầu ghi hình HikVision DS-7208HQHI-K1 – đã giảm 40%, tm ck thêm 16-18%, F.C 2.916.000  24 Còn hàng Xem chi tiết
Đầu ghi hình HikVision DS-7208HQHI-K2 – đã giảm 40%, tm ck thêm 16-18%, F.C 3.342.000  24 Còn hàng Xem chi tiết
Đầu ghi hình HikVision DS-7208HQHI-K2/P – đã giảm 40%, tm ck thêm 16-18%, F.C 4.608.000  24 Còn hàng Xem chi tiết
Đầu ghi hình HikVision DS-7208HUHI-F1/N – đã giảm 40%, tm ck thêm 16-18%, F.C 4.608.000  24 Còn hàng Xem chi tiết
Đầu ghi hình HikVision DS-7208HUHI-F1/S – đã giảm 40%, tm ck thêm 16-18%, F.C 4.608.000  24 Còn hàng Xem chi tiết
Đầu ghi hình HikVision DS-7208HUHI-F2/N – đã giảm 40%, tm ck thêm 16-18%, F.C 4.938.000  24 Còn hàng Xem chi tiết
Đầu ghi hình HikVision DS-7208HUHI-K1 – đã giảm 40%, tm ck thêm 16-18%, F.C 3.714.000  24 Còn hàng Xem chi tiết
Đầu ghi hình HikVision DS-7208HUHI-K2 – đã giảm 40%, tm ck thêm 16-18%, F.C 4.188.000  24 Còn hàng Xem chi tiết
Đầu ghi hình HikVision DS-7208HUHI-K2/P – đã giảm 40%, tm ck thêm 16-18%, F.C 6.162.000  24 Còn hàng Xem chi tiết
Đầu ghi hình HikVision DS-7216HGHI-F1 – đã giảm 40%, tm ck thêm 16-18%, F.C 3.060.000  24 Còn hàng Xem chi tiết
Đầu ghi hình HikVision DS-7216HGHI-F1/N – đã giảm 40%, tm ck thêm 16-18%, F.C 2.304.000  24 Còn hàng Xem chi tiết
Đầu ghi hình HikVision DS-7216HQHI-F1/(N) – đã giảm 40%, tm ck thêm 16-18%, F.C 4.938.000  24 Còn hàng Xem chi tiết
Đầu ghi hình HikVision DS-7216HQHI-F2/N – đã giảm 40%, tm ck thêm 16-18%, F.C 5.646.000  24 Còn hàng Xem chi tiết
Đầu ghi hình HikVision DS-7216HQHI-K1 – đã giảm 40%, tm ck thêm 16-18%, F.C 4.938.000  24 Còn hàng Xem chi tiết
Đầu ghi hình HikVision DS-7216HQHI-K2 – đã giảm 40%, tm ck thêm 16-18%, F.C 5.646.000  24 Còn hàng Xem chi tiết
Đầu ghi hình HikVision DS-7216HQHI-K2/P – đã giảm 40%, tm ck thêm 16-18%, F.C 7.854.000  24 Còn hàng Xem chi tiết
Đầu ghi hình HikVision DS-7216HUHI-F2/N – đã giảm 40%, tm ck thêm 16-18%, F.C 9.360.000  24 Còn hàng Xem chi tiết
Đầu ghi hình HikVision DS-7216HUHI-F2/S – đã giảm 40%, tm ck thêm 16-18%, F.C 9.360.000  24 Còn hàng Xem chi tiết
Đầu ghi hình HikVision DS-7216HUHI-K2 – đã giảm 40%, tm ck thêm 16-18%, F.C 7.482.000  24 Còn hàng Xem chi tiết
Đầu ghi hình HikVision DS-7304HQHI-F4/N – đã giảm 40%, tm ck thêm 16-18%, F.C 8.328.000  24 Còn hàng Xem chi tiết
Đầu ghi hình HikVision DS-7304HQHI-K4 – đã giảm 40%, tm ck thêm 16-18%, F.C 6.822.000  24 Còn hàng Xem chi tiết
Đầu ghi hình HikVision DS-7304HUHI-F4/N – đã giảm 40%, tm ck thêm 16-18%, F.C 12.654.000  24 Còn hàng Xem chi tiết
Đầu ghi hình HikVision DS-7308HQHI-F4/N – đã giảm 40%, tm ck thêm 16-18%, F.C 9.738.000  24 Còn hàng Xem chi tiết
Đầu ghi hình HikVision DS-7308HQHI-K4 – đã giảm 40%, tm ck thêm 16-18%, F.C 8.706.000  24 Còn hàng Xem chi tiết
Đầu ghi hình HikVision DS-7308HUHI-F4/N – đã giảm 40%, tm ck thêm 16-18%, F.C 13.878.000  24 Còn hàng Xem chi tiết
Đầu ghi hình HikVision DS-7316HGHI-SH – đã giảm 40%, tm ck thêm 16-18%, F.C 11.244.000  24 Còn hàng Xem chi tiết
Đầu ghi hình HikVision DS-7316HQHI-F4/N – đã giảm 40%, tm ck thêm 16-18%, F.C 11.712.000  24 Còn hàng Xem chi tiết
Đầu ghi hình HikVision DS-7316HQHI-K4 – đã giảm 40%, tm ck thêm 16-18%, F.C 11.526.000  24 Còn hàng Xem chi tiết
Đầu ghi hình HikVision DS-7316HQHI-SH – đã giảm 40%, tm ck thêm 16-18%, F.C 15.480.000  24 Còn hàng Xem chi tiết
Đầu ghi hình HikVision DS-7316HUHI-F4/N – đã giảm 40%, tm ck thêm 16-18%, F.C 16.464.000  24 Còn hàng Xem chi tiết
Đầu ghi hình HikVision DS-7324HGHI-SH – đã giảm 40%, tm ck thêm 16-18%, F.C 15.480.000  24 Còn hàng Xem chi tiết
Đầu ghi hình HikVision DS-7332HGHI-SH – đã giảm 40%, tm ck thêm 16-18%, F.C 18.300.000  24 Còn hàng Xem chi tiết
Đầu ghi hình HikVision DS-7604HUHI-F1/N – đã giảm 40%, tm ck thêm 16-18%, F.C 3.246.000  24 Còn hàng Xem chi tiết
Đầu ghi hình HikVision DS-7604N1-E1 – đã giảm 40%, tm ck thêm 16-18%, F.C 2.118.000  24 Còn hàng Xem chi tiết
Đầu ghi hình HikVision DS-7604NI-K1 – đã giảm 40%, tm ck thêm 16-18%, F.C 2.400.000  24 Còn hàng Xem chi tiết
Đầu ghi hình HikVision DS-7604NI-K1/4P – đã giảm 40%, tm ck thêm 16-18%, F.C 3.390.000  24 Còn hàng Xem chi tiết
Đầu ghi hình HikVision DS-7608HUHI-F2/N – đã giảm 40%, tm ck thêm 16-18%, F.C 5.880.000  24 Còn hàng Xem chi tiết
Đầu ghi hình HikVision DS-7608N1-E1 – đã giảm 40%, tm ck thêm 16-18%, F.C 2.256.000  24 Còn hàng Xem chi tiết
Đầu ghi hình HikVision DS-7608N1-E2 – đã giảm 40%, tm ck thêm 16-18%, F.C 2.868.000  24 Còn hàng Xem chi tiết
Đầu ghi hình HikVision DS-7608N1-E2/8P – đã giảm 40%, tm ck thêm 16-18%, F.C 4.890.000  24 Còn hàng Xem chi tiết
Đầu ghi hình HikVision DS-7608NI-K2 – đã giảm 40%, tm ck thêm 16-18%, F.C 3.906.000  24 Còn hàng Xem chi tiết
Đầu ghi hình HikVision DS-7608NI-K2/8P – đã giảm 40%, tm ck thêm 16-18%, F.C 5.832.000  24 Còn hàng Xem chi tiết
Đầu ghi hình HikVision DS-7616HUHI-F2/N – đã giảm 40%, tm ck thêm 16-18%, F.C 9.360.000  24 Còn hàng Xem chi tiết
Đầu ghi hình HikVision DS-7616N1-E1 – đã giảm 40%, tm ck thêm 16-18%, F.C 2.682.000  24 Còn hàng Xem chi tiết
Đầu ghi hình HikVision DS-7616N1-E2 – đã giảm 40%, tm ck thêm 16-18%, F.C 3.198.000  24 Còn hàng Xem chi tiết
Đầu ghi hình HikVision DS-7616NI-K2 – đã giảm 40%, tm ck thêm 16-18%, F.C 4.374.000  24 Còn hàng Xem chi tiết
Đầu ghi hình HikVision DS-7616NI-K2/16P – đã giảm 40%, tm ck thêm 16-18%, F.C 7.812.000  24 Còn hàng Xem chi tiết
Đầu ghi hình HikVision DS-7632N1-E2 – đã giảm 40%, tm ck thêm 16-18%, F.C 4.986.000  24 Còn hàng Xem chi tiết
Đầu ghi hình HikVision DS-7632NI-K2 – đã giảm 40%, tm ck thêm 16-18%, F.C 5.646.000  24 Còn hàng Xem chi tiết
Đầu ghi hình HikVision DS-7632NI-K2/16P – đã giảm 40%, tm ck thêm 16-18%, F.C 9.126.000  24 Còn hàng Xem chi tiết
Đầu ghi hình HikVision DS-7716N1-E4 – đã giảm 40%, tm ck thêm 16-18%, F.C 6.024.000  24 Còn hàng Xem chi tiết
Đầu ghi hình HikVision DS-7716N1-E4/16P – đã giảm 40%, tm ck thêm 16-18%, F.C 9.360.000  24 Còn hàng Xem chi tiết
Đầu ghi hình HikVision DS-7716NI-I4 – đã giảm 40%, tm ck thêm 16-18%, F.C 10.494.000  24 Còn hàng Xem chi tiết
Đầu ghi hình HikVision DS-7716NI-K4P – đã giảm 40%, tm ck thêm 16-18%, F.C 6.870.000  24 Còn hàng Xem chi tiết
Đầu ghi hình HikVision DS-7732N1-E4 – đã giảm 40%, tm ck thêm 16-18%, F.C 7.812.000  24 Còn hàng Xem chi tiết
Đầu ghi hình HikVision DS-7732NI-I4 – đã giảm 40%, tm ck thêm 16-18%, F.C 12.468.000  24 Còn hàng Xem chi tiết
Đầu ghi hình HikVision DS-7732NI-K4 – đã giảm 40%, tm ck thêm 16-18%, F.C 8.844.000  24 Còn hàng Xem chi tiết
Đầu ghi hình HikVision DS-8104HQHI-F8/N – đã giảm 40%, tm ck thêm 16-18%, F.C 23.286.000  24 Còn hàng Xem chi tiết
Đầu ghi hình HikVision DS-8108HQHI-F8/N – đã giảm 40%, tm ck thêm 16-18%, F.C 24.756.000  24 Còn hàng Xem chi tiết
Đầu ghi hình HikVision DS-8116HQHI-F8/N – đã giảm 40%, tm ck thêm 16-18%, F.C 27.522.000  24 Còn hàng Xem chi tiết
Đầu ghi hình HikVision DS-96128NI-I16 – đã giảm 40%, tm ck thêm 16-18%, F.C 69.678.000  24 Còn hàng Xem chi tiết
Đầu ghi hình HikVision DS-96256NI-I16 – đã giảm 40%, tm ck thêm 16-18%, F.C 109.008.000  24 Còn hàng Xem chi tiết
Đầu ghi hình HikVision DS-9632NI-I16 – đã giảm 40%, tm ck thêm 16-18%, F.C 38.862.000  24 Còn hàng Xem chi tiết
Đầu ghi hình HikVision DS-9632NI-I8 – đã giảm 40%, tm ck thêm 16-18%, F.C 28.086.000  24 Còn hàng Xem chi tiết
Đầu ghi hình HikVision DS-9664NI-I16 – đã giảm 40%, tm ck thêm 16-18%, F.C 62.994.000  24 Còn hàng Xem chi tiết
Đầu ghi hình HikVision DS-9664NI-I8 – đã giảm 40%, tm ck thêm 16-18%, F.C 38.388.000  24 Còn hàng Xem chi tiết
Đầu ghi hình IP 16 kênh Hikvision Plus HKN-7616K4-S2N8 – đã giảm 40%, tm ck thêm 16-18%, F.C 5.034.000  24 Còn hàng Xem chi tiết
Đầu ghi hình IP 32 kênh Hikvision Plus HKN-7632K4-S2N8 – đã giảm 40%, tm ck thêm 16-18%, F.C 6.492.000  24 Còn hàng Xem chi tiết
Đầu ghi hình IP 4 kênh Hikvision Plus HKN-7604K4-S1N8 – đã giảm 40%, tm ck thêm 16-18%, F.C 2.760.000  24 Còn hàng Xem chi tiết
Đầu ghi hình IP 4K 32 kênh Hikvision Plus HKN-7732K4-S4N8 – đã giảm 40%, tm ck thêm 16-18%, F.C 10.170.000  24 Còn hàng Xem chi tiết
Đầu ghi hình IP 8 kênh Hikvision Plus HKN-7608K4-S2N8 – đã giảm 40%, tm ck thêm 16-18%, F.C 4.494.000  24 Còn hàng Xem chi tiết
Đầu ghi hình KbVision KB-8104D 4 kênh (hd cvi 2mp) – đã giảm 50%, tm ck thêm 13-15%, F.C 990.000  24 Còn hàng Xem chi tiết
Đầu ghi hình KbVision KB-8108D 8 kênh (hd cvi 2mp) – đã giảm 50%, tm ck thêm 13-15%, F.C 1.620.000  24 Còn hàng Xem chi tiết
Đầu ghi hình KbVision KX-2K8104D5 4 kênh (hd cvi 4mp) – đã giảm 50%, tm ck thêm 13-15%, F.C 2.390.000  24 Còn hàng Xem chi tiết
Đầu ghi hình KbVision KX-2K8108D5 8 kênh (hd cvi 4mp) – đã giảm 50%, tm ck thêm 13-15%, F.C 3.100.000  24 Còn hàng Xem chi tiết
Đầu ghi hình KbVision KX-2K8208D4 8 kênh (hd cvi 4mp) – đã giảm 50%, tm ck thêm 13-15%, F.C 4.300.000  24 Còn hàng Xem chi tiết
Đầu ghi hình KbVision KX-2K8208D5 8 kênh (hd cvi 4mp) – đã giảm 50%, tm ck thêm 13-15%, F.C 4.700.000  24 Còn hàng Xem chi tiết
Đầu ghi hình KbVision KX-2K8216D5 16 kênh (hd cvi 4mp) – đã giảm 50%, tm ck thêm 13-15%, F.C 6.300.000  24 Còn hàng Xem chi tiết
Đầu ghi hình KbVision KX-4K8104N2 4 kênh 8mp – đã giảm 50%, tm ck thêm 13-15%, F.C 2.190.000  24 Còn hàng Xem chi tiết
Đầu ghi hình KbVision KX-4K8108N2 8 kênh 8mp – đã giảm 50%, tm ck thêm 13-15%, F.C 2.250.000  24 Còn hàng Xem chi tiết
Đầu ghi hình KbVision KX-4K8116N2 16 kênh 8mp – đã giảm 50%, tm ck thêm 13-15%, F.C 2.790.000  24 Còn hàng Xem chi tiết
Đầu ghi hình KbVision KX-4K8216N2 16 kênh 6mp – đã giảm 50%, tm ck thêm 13-15%, F.C 3.990.000  24 Còn hàng Xem chi tiết
Đầu ghi hình KbVision KX-4K8232N2 32 kênh 8mp – đã giảm 50%, tm ck thêm 13-15%, F.C 4.990.000  24 Còn hàng Xem chi tiết
Đầu ghi hình KbVision KX-4K8416N2 16 kênh 8mp – đã giảm 50%, tm ck thêm 13-15%, F.C 5.900.000  24 Còn hàng Xem chi tiết
Đầu ghi hình KbVision KX-4K8432N2 32 kênh 8mp – đã giảm 50%, tm ck thêm 13-15%, F.C 7.810.000  24 Còn hàng Xem chi tiết
Đầu ghi hình KbVision KX-4K8816N2 16 kênh 8mp – đã giảm 50%, tm ck thêm 13-15%, F.C 9.950.000  24 Còn hàng Xem chi tiết
Đầu ghi hình KbVision KX-4K8816N3 16 kênh 8mp – đã giảm 50%, tm ck thêm 13-15%, F.C 12.750.000  24 Còn hàng Xem chi tiết
Đầu ghi hình KbVision KX-4K8832N2 32 kênh 8mp – đã giảm 50%, tm ck thêm 13-15%, F.C 11.500.000  24 Còn hàng Xem chi tiết
Đầu ghi hình KbVision KX-4K8832N3 32 kênh 8mp – đã giảm 50%, tm ck thêm 13-15%, F.C 15.900.000  24 Còn hàng Xem chi tiết
Đầu ghi hình KbVision KX-4K8832N4 32 kênh 12mp – đã giảm 50%, tm ck thêm 13-15%, F.C 19.900.000  24 Còn hàng Xem chi tiết
Đầu ghi hình KbVision KX-4K8864N3 64 kênh – đã giảm 50%, tm ck thêm 13-15%, F.C 16.900.000  24 Còn hàng Xem chi tiết
Đầu ghi hình KbVision KX-7104D5 4 kênh 5 in 1 – đã giảm 50%, tm ck thêm 13-15%, F.C 1.390.000  24 Còn hàng Xem chi tiết
Đầu ghi hình KbVision KX-7104TD5 4 kênh 5 in 1 – đã giảm 50%, tm ck thêm 13-15%, F.C 1.140.000  24 Còn hàng Xem chi tiết
Đầu ghi hình KbVision KX-7104TD6 4 kênh – đã giảm 50%, tm ck thêm 13-15%, F.C 1.140.000  24 Còn hàng Xem chi tiết
Đầu ghi hình KbVision KX-7108D5 8 kênh 5 in 1 – đã giảm 50%, tm ck thêm 13-15%, F.C 2.030.000  24 Còn hàng Xem chi tiết
Đầu ghi hình KbVision KX-7108TD5 8 kênh 5 in 1 – đã giảm 50%, tm ck thêm 13-15%, F.C 1.700.000  24 Còn hàng Xem chi tiết
Đầu ghi hình KbVision KX-7108TD6 8 kênh – đã giảm 50%, tm ck thêm 13-15%, F.C 1.700.000  24 Còn hàng Xem chi tiết
Đầu ghi hình KbVision KX-7116D5 16 kênh 5 in 1 – đã giảm 50%, tm ck thêm 13-15%, F.C 3.190.000  24 Còn hàng Xem chi tiết
Đầu ghi hình KbVision KX-7216D 16 kênh – đã giảm 50%, tm ck thêm 13-15%, F.C 2.890.000  24 Còn hàng Xem chi tiết
Đầu ghi hình KbVision KX-7216D5 16 kênh 5 in 1 – đã giảm 50%, tm ck thêm 13-15%, F.C 3.870.000  24 Còn hàng Xem chi tiết
Đầu ghi hình KbVision KX-7232D5 32 kênh 5 in 1 – đã giảm 50%, tm ck thêm 13-15%, F.C 8.100.000  24 Còn hàng Xem chi tiết
Đầu ghi hình KbVision KX-8104D5 4 kênh 5 in 1 – đã giảm 50%, tm ck thêm 13-15%, F.C 1.590.000  24 Còn hàng Xem chi tiết
Đầu ghi hình KbVision KX-8104N2 4 kênh 6mp – đã giảm 50%, tm ck thêm 13-15%, F.C 1.350.000  24 Còn hàng Xem chi tiết
Đầu ghi hình KbVision KX-8104WN2 4 kênh wifi – đã giảm 50%, tm ck thêm 13-15%, F.C 3.020.000  24 Còn hàng Xem chi tiết
Đầu ghi hình KbVision KX-8108D5 8 kênh 5 in 1 – đã giảm 50%, tm ck thêm 13-15%, F.C 2.490.000  24 Còn hàng Xem chi tiết
Đầu ghi hình KbVision KX-8108N2 8 kênh 6mp – đã giảm 50%, tm ck thêm 13-15%, F.C 1.530.000  24 Còn hàng Xem chi tiết
Đầu ghi hình KbVision KX-8116D5 16 kênh 5 in 1 – đã giảm 50%, tm ck thêm 13-15%, F.C 4.550.000  24 Còn hàng Xem chi tiết
Đầu ghi hình KbVision KX-8216D5 16 kênh 5 in 1 – đã giảm 50%, tm ck thêm 13-15%, F.C 5.250.000  24 Còn hàng Xem chi tiết
Đầu ghi hình KbVision KX-8232D5 32 kênh 5 in 1 – đã giảm 50%, tm ck thêm 13-15%, F.C 9.100.000  24 Còn hàng Xem chi tiết
Đầu ghi hình KbVision KX-8416D5 16 kênh 5 in 1 – đã giảm 50%, tm ck thêm 13-15%, F.C 8.900.000  24 Còn hàng Xem chi tiết
Đầu ghi hình KbVision KX-8816D5 16 kênh 5 in 1 – đã giảm 50%, tm ck thêm 13-15%, F.C 10.900.000  24 Còn hàng Xem chi tiết
Đầu ghi hình KbVision KX-8832D 32 kênh 5 in 1 – đã giảm 50%, tm ck thêm 13-15%, F.C 22.300.000  24 Còn hàng Xem chi tiết
Đầu ghi hình KbVision KX-8832D5 32 kênh 5 in 1 – đã giảm 50%, tm ck thêm 13-15%, F.C 22.900.000  24 Còn hàng Xem chi tiết
Đầu ghi hình Questek 16 kênh QOB-5016D5 – đã giảm 50%, tm ck thêm 13-15%, F.C 2.190.000  24 Còn hàng Xem chi tiết
Đầu ghi hình Questek 16 kênh Win-2K9216D5 4.0MP – đã giảm 50%, tm ck thêm 13-15%, F.C 6.300.000  24 Còn hàng Xem chi tiết
Đầu ghi hình Questek 16 kênh Win-6016D5 5 in 1 – đã giảm 50%, tm ck thêm 13-15%, F.C 3.370.000  24 Còn hàng Xem chi tiết
Đầu ghi hình Questek 16 kênh Win-6216D5 5 in 1 – đã giảm 50%, tm ck thêm 13-15%, F.C 3.870.000  24 Còn hàng Xem chi tiết
Đầu ghi hình Questek 16 kênh Win-9016D5 2.0 – 5 in 1 – đã giảm 50%, tm ck thêm 13-15%, F.C 4.550.000  24 Còn hàng Xem chi tiết
Đầu ghi hình Questek 16 kênh Win-9216D5 2.0 – 5 in 1 – đã giảm 50%, tm ck thêm 13-15%, F.C 5.250.000  24 Còn hàng Xem chi tiết
Đầu ghi hình Questek 32 kênh QOB-5032D5 – đã giảm 50%, tm ck thêm 13-15%, F.C 6.900.000  24 Còn hàng Xem chi tiết
Đầu ghi hình Questek 32 kênh Win-6232D5 5 in 1 – đã giảm 50%, tm ck thêm 13-15%, F.C 8.100.000  24 Còn hàng Xem chi tiết
Đầu ghi hình Questek 32 kênh Win-9232D4 2.0 – 5 in 1 – đã giảm 50%, tm ck thêm 13-15%, F.C 8.900.000  24 Còn hàng Xem chi tiết
Đầu ghi hình Questek 32 kênh Win-9232D5 2.0 – 5 in 1 – đã giảm 50%, tm ck thêm 13-15%, F.C 9.100.000  24 Còn hàng Xem chi tiết
Đầu ghi hình Questek 32 kênh Win-9832D4 2.0 – 5 in 1 – đã giảm 50%, tm ck thêm 13-15%, F.C 22.900.000  24 Còn hàng Xem chi tiết
Đầu ghi hình Questek 32 kênh Win-9832D5 2.0 – 5 in 1 – đã giảm 50%, tm ck thêm 13-15%, F.C 22.900.000  24 Còn hàng Xem chi tiết
Đầu ghi hình Questek 4 kênh QOB-5004D5 5 in 1 – đã giảm 50%, tm ck thêm 13-15%, F.C 710.000  24 Còn hàng Xem chi tiết
Đầu ghi hình Questek 4 kênh Win-2K9004D5 4.0MP – đã giảm 50%, tm ck thêm 13-15%, F.C 2.390.000  24 Còn hàng Xem chi tiết
Đầu ghi hình Questek 4 kênh Win-6004D5 5 in 1 – đã giảm 50%, tm ck thêm 13-15%, F.C 1.390.000  24 Còn hàng Xem chi tiết
Đầu ghi hình Questek 4 kênh Win-6004MD5 5 in 1 – đã giảm 50%, tm ck thêm 13-15%, F.C 1.140.000  24 Còn hàng Xem chi tiết
Đầu ghi hình Questek 4 kênh Win-9004D5 2.0 – 5 in 1 – đã giảm 50%, tm ck thêm 13-15%, F.C 1.590.000  24 Còn hàng Xem chi tiết
Đầu ghi hình Questek 8 kênh QOB-5008D5 – đã giảm 50%, tm ck thêm 13-15%, F.C 1.170.000  24 Còn hàng Xem chi tiết
Đầu ghi hình Questek 8 kênh Win-2K9008D5 4.0MP – đã giảm 50%, tm ck thêm 13-15%, F.C 3.100.000  24 Còn hàng Xem chi tiết
Đầu ghi hình Questek 8 kênh Win-2K9208D4 4.0MP – đã giảm 50%, tm ck thêm 13-15%, F.C 4.300.000  24 Còn hàng Xem chi tiết
Đầu ghi hình Questek 8 kênh Win-6008D5 5 in 1 – đã giảm 50%, tm ck thêm 13-15%, F.C 2.130.000  24 Còn hàng Xem chi tiết
Đầu ghi hình Questek 8 kênh Win-6008MD5 5 in 1 – đã giảm 50%, tm ck thêm 13-15%, F.C 1.700.000  24 Còn hàng Xem chi tiết
Đầu ghi hình Questek 8 kênh Win-9008D5 2.0 – 5 in 1 – đã giảm 50%, tm ck thêm 13-15%, F.C 2.490.000  24 Còn hàng Xem chi tiết
Đầu ghi hình Questek Analog 32 kênh Eco-6432HS – hàng giảm giá – F.C 5.900.000  24 Còn hàng Xem chi tiết
Đầu ghi hình Questek IP QOB-9104PNVR – đã giảm 50%, tm ck thêm 13-15%, F.C 790.000  24 Còn hàng Xem chi tiết
Đầu ghi hình Questek IP QOB-9108PNVR – đã giảm 50%, tm ck thêm 13-15%, F.C 890.000  24 Còn hàng Xem chi tiết
Đầu ghi hình Questek Win IP Series 8 kênh Win-8408NVR – hàng giảm giá – F.C 1.090.000  24 Còn hàng Xem chi tiết
Đầu ghi hình Questek Win Series 16 kênh Win-8416HAHD 2.0 Life – đã ck 50%, tm ck thêm 13-15%, F.C 3.500.000  24 Còn hàng Xem chi tiết
Đầu ghi hình Questek Win Series 4 kênh Win-8404AHD 2.0 – – hàng giảm giá – F.C 1.190.000  24 Còn hàng Xem chi tiết
Đầu ghi hình Questek Win Series 4 kênh Win-8404HAHD 2.0 – đã giảm 50%, tm ck thêm 13-15%, F.C 1.090.000  24 Còn hàng Xem chi tiết
Jack AV, sl10->-1k/c 8.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Jack Balun C-101 có dây, box (đã giảm 40%) – F.C 38.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Jack Balun C-101 không dây, box (đã giảm 40%) – F.C 40.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Jack Balun passive HD 720P 32.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Jack Balun TP-202 không dây, tray (2c/bộ) 38.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Jack Balun VBC-03 có dây, box (2c/bộ) – đã giảm 40%, F.C 48.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Jack Balun VBC-04 có dây, box (2c/bộ) – đã giảm 40%, F.C 60.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Jack BNC, sl100->-1k/c – F+1 5.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Jack F5, sl100->-1k/c – F+1 2.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Jack ngã 3 BNC (chia 1 bnc -> 2 bnc) – F.1 9.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Jack ngã 3 F5 (chia 1 F5 -> 2 F5) – F.1 9.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Jack Nối BNC cái, sl100->-1k/c – F.1 6.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Jack Nối BNC đực, sl100->-1k/c – F.1 6.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Jack Nối TV/F5, sl100->-1k/c – F.1 6.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Jack TP-Poe cấp nguồn Poe cho camera IP thường VH [rj45 cái-rj45 đực+đầu 5.5 đực/cái] 120.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Khay cố định D600 [cho tủ mạng 27U !F.C] 270.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Máy chụp ảnh Canon 600HS 5.760.000  12 Còn hàng Xem chi tiết
Máy chụp ảnh Canon PowerShot A2500 Liên hệ 12 Còn hàng Xem chi tiết
Máy chụp ảnh Canon PowerShot G9X (Tặng túi+thẻ nhớ SD 8g) 10.000.000  12 Còn hàng Xem chi tiết
Máy ghi âm Sony UX 560 – FV 2.290.000  12 Còn hàng Xem chi tiết
Máy quay phim KTS Sony HDR PJ-675/BCE35, có túi+mcsd 8g sony Liên hệ 12 Còn hàng Xem chi tiết
Máy quay phim Sony PJ340 11.370.000  12 Còn hàng Xem chi tiết
Máy quay phim Sony PJ440 8.300.000  12 Còn hàng Xem chi tiết
Máy quay phim Sony S240 8.940.000  12 Còn hàng Xem chi tiết
Micro thu âm QTA-A3 (đã giảm 40%) – F.C 510.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Micro thu âm QTA-A4 (đã giảm 40%) – F.C 300.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Micro thu âm QTA-LY901 (đã giảm 40%) – F.C 144.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Mực Epson T6731 đen-L800/L1800 chính hãng – F.10 , ??? 310.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Mực gói photo Kyocera 410 (1620-2020-2035) NK – C 230.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Mực gói photo Ricoh Aficio 1270D – C 220.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Mực gói photo Ricoh Aficio 550/551/700 (gold star) (MỰC GÓI RIOCH 2075 LOẠI THƯỜNG (BỊCH 1KG) 215.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Mực gói photo Toshiba E-Studio G7 E550-E650 – C 200.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Mực in ĐEN PG-47 (MỰC ĐEN CL47) 205.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Mực màu Brother đen (BT 6000BK) chính hãng – F.10 207.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Mực màu Epson đỏ (T6733-M Thailan) chính hãng – FV 310.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Mực màu Epson xanh nhạt (T6735-LC Thailan) chính hãng – FV 310.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Mực nạp 1215 Mitsu (45 gam) đen/xanh/vàng/đỏ, TRÙNG, XOA MA NAY Liên hệ KBH Còn hàng Xem chi tiết
Mực nạp CF217A/CF230A Việt 40g-(Hp M102A,M102W,M130A,M203,M227) – C 22.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Mực nạp lazer màu Hp 1215/M252N/CN5050 (Mitsu 45g) đen/đỏ/vàng/xanh – C, tách màu ra 72.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Mực nạp Ricoh Sp100,200,210,310,3400… – C 37.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Mực ống photo Ricoh Aficio 1220D – C 250.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Mực ống TN-116/117H/118/119 Viet (Konica Minolta Bizhub 164/165/184/195) – C 200.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Nguồn PA-003 / 12V-2A (đã giảm 40%) – F.C 68.000  6 Còn hàng Xem chi tiết
Nguồn tổng PA-008A / 12V-2A (đã giảm 40%) – F.C 58.000  6 Còn hàng Xem chi tiết
Nguồn tổng PB-03 / 12V-5A (đã giảm 40%) – F.C 244.000  6 Còn hàng Xem chi tiết
Nguồn tổng PB-04 / 12V-10A (đã giảm 40%) – F.C 303.000  6 Còn hàng Xem chi tiết
Nguồn tổng PB-05 / 12V-15A (đã giảm 40%) – F.C 396.000  6 Còn hàng Xem chi tiết
Nguồn tổng PB-06 / 12V-20A (đã giảm 40%) – F.C 468.000  6 Còn hàng Xem chi tiết
Nguồn tổng PB-07 / 12V-30A (đã giảm 40%) – F.C 612.000  6 Còn hàng Xem chi tiết
Nguồn tổng tổ ong Watashi WKC-071A 12V-20A – F.C 290.000  2 Còn hàng Xem chi tiết
Nguồn tổng tổ ong Watashi WKC-072A 12V-30A – F.C 310.000  2 Còn hàng Xem chi tiết
Nguồn tổng tổ ong Watashi WKC-073A 12V-10A – F.C 160.000  2 Còn hàng Xem chi tiết
Nguồn tổng tổ ong Watashi WKC-074A 12V-15A – F.C 250.000  2 Còn hàng Xem chi tiết
Ống kính AB-04, tiêu cự 4mm (đã giảm 40%) – F.C 80.000  1 Còn hàng Xem chi tiết
Ống kính AB-06, tiêu cự 6mm (đã giảm 40%) – F.C 80.000  1 Còn hàng Xem chi tiết
Ống kính AB-08, tiêu cự 8mm (đã giảm 40%) – F.C 80.000  1 Còn hàng Xem chi tiết
Ống kính AI-0615, tiêu cự 6-15mm, zoom 2.5 (đã giảm 40%) – F.C 366.000  1 Còn hàng Xem chi tiết
Ống kính AI-0660, tiêu cự 6-60mm, zoom 10 (đã giảm 40%) – F.C 612.000  1 Còn hàng Xem chi tiết
Phic điện cái 5.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Remote đầu ghi hình (đã giảm 40%) – F.C 108.000  1 Còn hàng Xem chi tiết
Server lưu trữ KbVision KH-ST128R (16 hdd, 128 kênh) – đã giảm 50%, tm ck thêm 13-15% 75.000.000  12 Còn hàng Xem chi tiết
Server lưu trữ KbVision KH-ST512R (36 hdd, 512 kênh) – đã giảm 50%, tm ck thêm 13-15% 165.000.000  12 Còn hàng Xem chi tiết
Server lưu trữ KbVision KH-ST512sR (24 hdd, 512 kênh) – đã giảm 50%, tm ck thêm 13-15% 103.000.000  12 Còn hàng Xem chi tiết
Server lưu trữ KbVision KH-ST768R (48 hdd, 768 kênh) – đã giảm 50%, tm ck thêm 13-15% 300.000.000  12 Còn hàng Xem chi tiết
Server quản lý KbVision KH-SV2000 – đã giảm 50%, tm ck thêm 13-15% 189.000.000  12 Còn hàng Xem chi tiết
Server quản lý KbVision KH-SV500 – đã giảm 50%, tm ck thêm 13-15% 39.500.000  12 Còn hàng Xem chi tiết
TÊN MIỀN Liên hệ KBH Còn hàng Xem chi tiết
Thi công lắp đặt Camera 300.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Thiết bị mở rộng hdd KbVision KH-E1004 (4Sata=24Tb) – đã giảm 50%, tm ck thêm 13-15% 7.500.000  12 Còn hàng Xem chi tiết
Thiết bị mở rộng hdd KbVision KH-E1008 (8Sata=48Tb) – đã giảm 50%, tm ck thêm 13-15% 9.700.000  12 Còn hàng Xem chi tiết
Thiết bị quang QTF – 100M (đã giảm 40%) – F.C 1.020.000  6 Còn hàng Xem chi tiết
Truyền 8 kênh Video + 1kênh data trên cáp quang 2.420.000  12 Còn hàng Xem chi tiết
Tủ mạng 10U, có bánh xe – F.C 1.700.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Tủ mạng 27U-D600 – F.C 4.200.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Tủ mạng 42U-D1000 – F.C 6.600.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Vỏ nhôm bảo vệ ngoài trời QTA-KK03, lớn 9x9x28cm (đã giảm 40%) – F.C 228.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Vỏ nhôm bảo vệ ngoài trời QTA-KK04, lớn 12x10x33cm (đã giảm 40%) – F.C 240.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Vỏ nhôm bảo vệ trong nhà QTA-KK01, nhỏ 9.5×6.5x23cm (đã giảm 40%) – F.C 48.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Vỏ nhôm bảo vệ trong nhà QTA-KK02, lớn 9x9x28cm (đã giảm 40%) – F.C 102.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết

Lcd Acer

Tên sản phẩm Giá sỉ Bảo hành Tình trạng Chi tiết sản phẩm
Lcd ACER 15.6 inch P166HQL chính hãng – F.10 1.510.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Lcd ACER 18.5 inch E1900HQb Led chính hãng, vga+phone – F.10 1.585.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Lcd ACER 18.5 inch EB192Q Led chính hãng, vga – F.10 1.620.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Lcd ACER 19.5 inch K202HQL Led chính hãng, vga – F.10, tạm hết 1.710.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Lcd ACER 19.5 inch KA200HQ chính hãng, vga – F.10 1.750.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Lcd ACER 21.5 inch K222HQL Led, Vga+Dvi, chính hãng – FV Liên hệ KBH Còn hàng Xem chi tiết
Lcd ACER 21.5 inch KA220 Led chính hãng, Vga+Dvi+Hdmi – FV Liên hệ KBH Còn hàng Xem chi tiết
Lcd ACER 24 inch K242HL Led chính hãng – FV 2.665.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Lcd ACER 25 inch G257HL Led chính hãng – FV Liên hệ KBH Còn hàng Xem chi tiết
Thanh treo tường lcd 15 inch->32 inch 38.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết

Lcd AOC

Tên sản phẩm Giá sỉ Bảo hành Tình trạng Chi tiết sản phẩm
Lcd AOC 18.5 inch W_E970SWN Led chính hãng, vga – F.5 1.470.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Lcd AOC 19 inch E951SN Led chính hãng – FV, tạm hết 1.880.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
Lcd AOC 19.5 inch M2060SWD vga+dvi, Led, Full HD, black chính hãng – F.10 1.600.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Lcd AOC 20 inch E2070SWN chính hãng, vga – F.10 1.575.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Lcd AOC 20 inch I2080SW IPS chính hãng – F.5, tạm hết 1.600.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Lcd AOC 20.7 inch E2180SWN Vga, Led, Full HD, black chính hãng – F.10 1.775.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Lcd AOC 21.5 inch A2272 (all in one lcd touch) chính hãng – FV 7.850.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Lcd AOC 21.5 inch I2260SD IPS chính hãng – FV 2.520.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Lcd AOC 21.5 inch I2276VW IPS chính hãng – FV 2.290.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Lcd AOC 21.5 inch I2280 IPS chính hãng – FV 2.290.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Lcd AOC 22 inch E2270SW chính hãng – FV 1.885.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Lcd AOC 22 inch I2267Fw IPS, không viền chính hãng – FV 2.655.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Lcd AOC 22 inch I2269 chính hãng – FV 2.735.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Lcd AOC 23 inch 2360SD IPS Full HD, Dvi chính hãng – FV 3.070.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Lcd AOC 23 inch 2369 IPS Full HD chính hãng – FV 3.205.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Lcd AOC 23 inch I2380SD chính hãng – FV 2.705.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Lcd AOC 23.6 inch I2476VW/PHT IPS đen, vga+dvi, Led, Full HD chính hãng – F.10, 20 tặng 1 2.830.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Lcd AOC 23.6 inch I2476VW/PHT IPS trắng, vga+dvi, Led, Full HD chính hãng – F.10 2.780.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Lcd AOC 24 inch E2470SW chính hãng – FV 2.560.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Lcd AOC 24 inch I2473PHT IPS Full HD chính hãng – FV 5.060.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
Lcd AOC 24 inch I2473PWY chính hãng – FV 3.360.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Lcd AOC 24 inch M2461FWH Led, ko viền, có HDMI chính hãng – FV 2.540.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Lcd AOC 25 inch I2579V black, vga+dvi, Led, Full HD chính hãng – F.10 3.600.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Lcd AOC 25 inch I2579V white silver, vga+dvi, Led, Full HD chính hãng – F.10 3.600.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Lcd AOC 27 inch E2770SH vga+dvi+hdmi, SP2X2W, Led, Full HD, audio out, black chính hãng – F.10 Liên hệ KBH Còn hàng Xem chi tiết
Lcd AOC 27 inch I2769V/VM chính hãng – FV 4.850.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Lcd AOC 27 inch I2777FQ IPS vga+hdmi+dp, SP2X3W, Led, Full HD, audio out, black chính hãng – F.10 5.620.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Lcd AOC 27 inch I2781F IPS vga+dvi, Led, Full HD, black white chính hãng – F.10 4.820.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Thanh treo tường lcd 15 inch->32 inch 38.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết

Lcd Asus

Tên sản phẩm Giá sỉ Bảo hành Tình trạng Chi tiết sản phẩm
Lcd ASUS 18.5 inch VS197DE chính hãng, vga – F.10 1.715.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Lcd ASUS 19.5 inch VS207DF treo tường, chính hãng, vga – F.10 1.710.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Lcd ASUS 19.5 inch VX207DE chính hãng, vga – F.10, tạm hết 1.710.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Lcd ASUS 21.5 inch VP228NE Led chính hãng, vga+dvi – F.10 2.370.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Lcd ASUS 21.5 inch VS228D Led chính hãng – FV, hết 2.620.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Lcd ASUS 21.5 inch VS228DE Led chính hãng – FV, hết 2.550.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Lcd ASUS 21.5 inch VS229HV IPS, Hdmi, Dvi chính hãng – FV 3.260.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Lcd ASUS 21.5 inch VS229NA IPS, Dvi chính hãng – FV 2.830.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Lcd ASUS 21.5 inch VX229H-IPS, Hdmi (không viền) chính hãng – FV Liên hệ KBH Còn hàng Xem chi tiết
Lcd ASUS 21.5 inch VX229HJ IPS ko viền, hdmi+loa chính hãng – FV 2.990.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Lcd ASUS 23 inch VC239H Led chính hãng – FV Liên hệ KBH Còn hàng Xem chi tiết
Lcd ASUS 23 inch VS239HV IPS, Hdmi, Dvi chính hãng – FV 3.730.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Lcd ASUS 23 inch VX239H IPS, Hdmi chính hãng – FV 4.160.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Lcd ASUS 23 inch VX239HR-W (trắng) IPS, Hdmi chính hãng – FV 5.300.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Lcd ASUS 23.6 inch VC247HA Led chính hãng – F.10 3.460.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
Lcd ASUS 23.6 inch VE247H Led, Hdmi, Dvi chính hãng – FV 3.510.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Lcd ASUS 23.6 inch VS247HR Led, Hdmi, Dvi chính hãng – FV 3.460.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Lcd ASUS 23.6 inch VS247NR Led, Dvi chính hãng – FV 3.340.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Lcd ASUS 24 inch VG248QE-J Led chính hãng – FV Liên hệ KBH Còn hàng Xem chi tiết
Lcd ASUS 24 inch VN247HA Led chính hãng – F.15 3.485.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Lcd ASUS 24 inch VN248HA Led chính hãng – FV Liên hệ KBH Còn hàng Xem chi tiết
Lcd ASUS 24 inch VP247H Led chính hãng – FV 2.890.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Lcd ASUS 24 inch VZ249H-IPS Led chính hãng – FV 3.560.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Lcd ASUS 25 inch MX259H Led chính hãng – FV Liên hệ KBH Còn hàng Xem chi tiết
Lcd ASUS 27 inch MX279H IPS, Không viền, khung nhôm, 2 loa B&O chính hãng – FV 7.800.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Lcd ASUS 27 inch MX27AQ – 2K, Hdmi, Không viền chính hãng – FV 12.900.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Lcd ASUS 27 inch VE278H Led, Hdmi chính hãng – FV 5.560.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Lcd ASUS 27 inch VG278HV Led chính hãng – FV Liên hệ KBH Còn hàng Xem chi tiết
Lcd ASUS 27 inch VN279H IPS Hdmi chính hãng – FV 3.930.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Lcd ASUS 27 inch VP278H Treo tường, Led chính hãng – FV Liên hệ KBH Còn hàng Xem chi tiết
Lcd ASUS 27 inch VS278H Led, Hdmi, Loa chính hãng – FV 4.200.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Lcd ASUS 27 inch VX279H IPS Hdmi chính hãng – FV 6.000.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Lcd ASUS 27 inch VX279H-J, Led chính hãng – FV Liên hệ KBH Còn hàng Xem chi tiết
Lcd ASUS 27 inch VX279H-W, Led chính hãng – FV Liên hệ KBH Còn hàng Xem chi tiết
Lcd ASUS 27 inch VX279N IPS Hdmi chính hãng – FV 4.055.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Lcd ASUS 29 inch MX299Q, Hdmi, Không viền chính hãng – FV Liên hệ 36 Còn hàng Xem chi tiết
Màn hình vi tính LCD ASUS 23inch MX239HR chính hãng, Hdmi+Vga – F.10 4.520.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Thanh treo tường lcd 15 inch->32 inch 38.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết

Lcd BenQ

Tên sản phẩm Giá sỉ Bảo hành Tình trạng Chi tiết sản phẩm
Lcd BENQ LED 19.5 inch DL2020 Vga+Dvi chính hãng – F.20 1.525.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Lcd BENQ LED 19.5 inch GL2023A Led, Treo tường, black chính hãng, vga – F.20 1.570.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Lcd BENQ LED 21.5 inch GW2255 Vga+Dvi, Led, Full Hd, black chính hãng – FV 1.980.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Lcd BENQ LED 21.5 inch GW2255HM Vga+Dvi+Hdmi, Led, Full Hd, black chính hãng – F.10 1.930.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Lcd BENQ LED 21.5 inch GW2270 Vga+Dvi chính hãng – F.10 1.920.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Lcd BENQ LED 24 inch GL2460 Led chính hãng, Dvi+Vga – F.10 2.810.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Lcd BENQ LED 24 inch GW2406-Z – IPS chính hãng, Hdmi+Vga – F.10 Liên hệ KBH Còn hàng Xem chi tiết
Lcd BENQ LED 24 inch GW2470H treo tường chính hãng, vga+2hdmi – F.10 2.770.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Lcd BENQ LED 24 inch XL2420Z chính hãng – FV Liên hệ KBH Còn hàng Xem chi tiết
Lcd BENQ LED 27 inch GL2760H chính hãng – FV Liên hệ KBH Còn hàng Xem chi tiết
Lcd BENQ LED 27 inch GW2760HS Vga+Dvi+Hdmi+Phone, Led, Full Hd, black chính hãng – FV Liên hệ KBH Còn hàng Xem chi tiết
Thanh treo tường lcd 15 inch->32 inch 38.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết

Lcd Dell

Tên sản phẩm Giá sỉ Bảo hành Tình trạng Chi tiết sản phẩm
Lcd Dell 17 inch (VUÔNG) Renew 1N – C 780.000  12 Còn hàng Xem chi tiết
Lcd Dell 17 inch 1708 Ultrasharp vuông, có DVI – C , tạm hết 1.080.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Lcd Dell 17 inch 170S (VUÔNG) 2N – C 1.030.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Lcd Dell 17 inch 170S (VUÔNG) 3N – C 1.040.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Lcd Dell 17 inch 1713 (vuông, led) – C 1.110.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Lcd Dell 17 inch 178FP wide – K, tạm hết 1.060.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Lcd Dell 17 inch E1715S Vuông (vga) chính hãng – F.10 2.180.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Lcd Dell 18.5 inch E1916H HD Led chính hãng, vga+dp – F.5 1.710.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Lcd Dell 18.5 inch E1916HV Led chính hãng, vga – F.5 1.697.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Lcd Dell 19 inch (VUÔNG) Renew 1N – C 1.170.000  12 Còn hàng Xem chi tiết
Lcd Dell 19 inch 1908 Ultrasharp Wide 2N – C 1.650.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Lcd Dell 19 inch 1913S Vuông Cty – 2N – C, tạm hết 1.420.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Lcd Dell 19 inch 1917S Pro Vuông chính hãng, vga+hdmi+dp – FV, tạm hết Liên hệ KBH Còn hàng Xem chi tiết
Lcd Dell 19 inch E1913S (VUÔNG) chính hãng – FV, tạm hết Liên hệ KBH Còn hàng Xem chi tiết
Lcd Dell 19 inch P1914S Vuông Cty – 2N – C, tạm hết 1.395.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Lcd Dell 19 inch wide 1N – C, sl5-10k/c 1.320.000  12 Còn hàng Xem chi tiết
Lcd Dell 19.5 inch E2016 chính hãng, vga – F.20, tạm hết Liên hệ KBH Còn hàng Xem chi tiết
Lcd Dell 19.5 inch E2016H chính hãng, Vga+Dp – F.20 2.010.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Lcd Dell 19.5 inch E2016HV chính hãng, vga – F.20 1.990.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Lcd Dell 190S (VUÔNG) 2N – C 1.260.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Lcd Dell 190S (VUÔNG) 3N – C 1.290.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Lcd Dell 20 inch 2007 Ultrasharp Vuông 2N – C 1.685.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Lcd Dell 20 inch 2009Wt Ultrasharp 2N – C 1.780.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Lcd Dell 20 inch 2011/2012 led wide 2N – C 1.720.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Lcd Dell 20 inch wide Renew 1N – C 1.545.000  12 Còn hàng Xem chi tiết
Lcd Dell 21.5 inch E2216H Led Wide chính hãng, vga+dp – F.20 2.345.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Lcd Dell 21.5 inch E2216HV Led Wide chính hãng – F.20 2.295.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Lcd Dell 21.5 inch P2210HT/2211H (LED) 2N – C 2.435.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Lcd Dell 21.5 inch S2240L IPS Led chính hãng – F.10 5.910.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Lcd Dell 22 inch E2214H Cty – 2N 2.400.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Lcd Dell 22 inch S2240L Cty – 2N, tạm hết 3.220.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Lcd Dell 22 inch wide Renew 1N – C 1.600.000  24 Còn hàng Xem chi tiết
Lcd Dell 23 inch E2314H Cty – 2N, tạm hết 3.120.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Lcd Dell 23 inch E2314H HD Led Wde chính hãng – FV 3.210.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Lcd Dell 23 inch E2316H chính hãng (Vga, Display port) – F.20 2.580.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Lcd Dell 23 inch E2316H Cty – 2N – C Liên hệ KBH Còn hàng Xem chi tiết
Lcd Dell 23 inch S2316H Gương Led chính hãng, Hdmi+Vga+Loa – F.20 3.230.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Lcd Dell 23 inch S2340L Cty, tạm hết 3.570.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Lcd Dell 23 inch S2340L IPS Led chính hãng – FV 3.765.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Lcd Dell 23 inch U2312H Wide Full HD 2N – C 2.795.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Lcd Dell 23 inch UZ2315H Ultrasharp-LED chính hãng – FV 4.740.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Lcd Dell 23.8 inch S2415H AH-IPS, Hdmi chính hãng – FV Liên hệ KBH Còn hàng Xem chi tiết
Lcd Dell 24 inch E2414H Cty – 2N, tạm hết 3.320.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Lcd Dell 24 inch E2414H Led chính hãng – FV 3.510.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Lcd Dell 24 inch E2416H Led chính hãng – F.10 2.920.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
Lcd Dell 24 inch E2417H Led chính hãng – F.20 2.985.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Lcd Dell 24 inch P2415Q Led chính hãng – FV Liên hệ KBH Còn hàng Xem chi tiết
Lcd Dell 24 inch P2417H Led chính hãng – F.10 3.840.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Lcd Dell 24 inch Renew 1N – C 2.130.000  12 Còn hàng Xem chi tiết
Lcd Dell 24 inch SE2417HG chính hãng, vga+2hdmi – F.10 2.940.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Lcd Dell 24 inch U2412M W IPS Ultrasharp Led chính hãng – FV Liên hệ KBH Còn hàng Xem chi tiết
Lcd Dell 24 inch U2414H W IPS Ultrasharp Led chính hãng – F.20 4.465.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Lcd Dell 24 inch U2415 Led chính hãng – F.20 Liên hệ KBH Còn hàng Xem chi tiết
Lcd Dell 24 inch U2417H Led chính hãng – F.20 5.070.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Lcd Dell 25 inch U2515H Led chính hãng – F.20 6.900.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Lcd Dell 27 inch P2715Q Led chính hãng – FV Liên hệ KBH Còn hàng Xem chi tiết
Lcd Dell 27 inch P2717H Led chính hãng – FV Liên hệ KBH Còn hàng Xem chi tiết
Lcd Dell 27 inch S2715H AH-IPS, Hdmi chính hãng – FV Liên hệ KBH Còn hàng Xem chi tiết
Lcd Dell 27 inch U2715H LED chính hãng – FV Liên hệ KBH Còn hàng Xem chi tiết
Lcd Dell 27 inch UZ2715H Ultrasharp-LED chính hãng – FV 8.300.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Lcd Dell 29 inch U2913WM Ultrasharp-LED chính hãng – FV Liên hệ KBH Còn hàng Xem chi tiết
Lcd Dell Pro 19.5 inch P2014H IPS Led chính hãng – FV 2.970.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Lcd Dell Pro 19.5 inch P2017H Led chính hãng – FV Liên hệ KBH Còn hàng Xem chi tiết
Lcd Dell Pro 21.5 inch P2214H IPS Led chính hãng, treo tường – FV 3.485.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Lcd Dell Pro 21.5 inch P2217H Led chính hãng – FV 3.205.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Lcd Dell Pro 23 inch P2314H IPS Led chính hãng, treo tường – F.10 3.580.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Lcd Dell Pro 23 inch P2317 Led chính hãng – F.20 3.230.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Lcd Dell Pro 23.8 inch P2414H IPS Led chính hãng – FV 4.250.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Lcd Dell Pro 27 inch P2714H IPS Led chính hãng – FV 7.230.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Thanh treo tường lcd 15 inch->32 inch 38.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết

Lcd Hiệu Khác

Tên sản phẩm Giá sỉ Bảo hành Tình trạng Chi tiết sản phẩm
Lcd Haier 18.5 inch H1865V Chính Hãng, vga – F.10 Liên hệ KBH Còn hàng Xem chi tiết
Lcd Haier 21.5 inch H2165V Chính Hãng, vga – F.10 Liên hệ KBH Còn hàng Xem chi tiết
Lcd VENR 19,5 inch 2015S Wide Led, treo tường (vga+dvi) chính hãng – F.10 1.790.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Lcd VENR 20 inch 2115S Wide Led, treo tường (vga+dvi) chính hãng – F.10 1.890.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Lcd VENR 21,5 inch 2298S Wide Led, treo tường (vga+dvi) chính hãng – F.10 2.390.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Lcd VENR 23 inch 2399S Wide Led, treo tường (vga+hdmi) chính hãng – F.10 2.750.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Lcd VENR 24 inch 2469HD IPS Wide Led, treo tường, ko viền (vga+hdmi) chính hãng – F.10 2.850.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Lcd VENR 28 inch FHD Wide Led, treo tường (vga+hdmi) chính hãng – F.10 4.340.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Lcd View Paker 21.5 inch E221EMG Chính Hãng – FV Liên hệ KBH Còn hàng Xem chi tiết
Lcd View Paker 23.6 inch E241EMG Chính Hãng – FV Liên hệ KBH Còn hàng Xem chi tiết
Lcd View Paker 27 inch E270HMG Chính Hãng – FV Liên hệ KBH Còn hàng Xem chi tiết
Thanh treo tường lcd 15 inch->32 inch 38.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết

Lcd Hp – Compaq

Tên sản phẩm Giá sỉ Bảo hành Tình trạng Chi tiết sản phẩm
Lcd HP 15 inch Renew 1N – C, tạm hết 630.000  12 Còn hàng Xem chi tiết
Lcd HP 17 inch 1710/1711 Vuông 1N – C 960.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Lcd HP 17 inch P17A Led chính hãng – FV, tạm hết 2.250.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Lcd HP 18.5 inch V193B chính hãng – F.10 1.680.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Lcd HP 18.5 inch V194 chính hãng – F.10 1.540.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Lcd HP 19 inch 1902 Wide Led 2N – C, tạm hết 1.580.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Lcd HP 19 inch 1910 Vuông 1N – C 980.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Lcd HP 19 inch 1910 Vuông 2N – C 1.080.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Lcd HP 19 inch 19KA Led chính hãng, vga – F.10, thay thế 19US 1.610.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Lcd HP 19 inch vuông Renew 1N – C 1.310.000  12 Còn hàng Xem chi tiết
Lcd HP 19.5 inch 20KD-IPS Led chính hãng, Vga+Dvi – F.5 1.860.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Lcd HP 19.5 inch V203 Led chính hãng, vga – FV 1.755.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Lcd HP 20 inch 2002/2011 Wide Led Cty 1N – C 1.580.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Lcd HP 20 inch 2002/2011 Wide Led Cty 2N – C 1.680.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Lcd HP 21.5 inch 22KD Led chính hãng – FV 2.230.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Lcd HP 21.5 inch P221 chính hãng – FV, tạm hết 3.300.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Lcd HP 21.5 inch P231 chính hãng – FV, tạm hết 3.700.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Lcd HP 21.5 inch V223 vga+dvi chính hãng – FV 2.080.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Lcd HP 23 inch 23ER Trắng chính hãng – FV Liên hệ KBH Còn hàng Xem chi tiết
Lcd HP 23 inch 23ES Đen chính hãng – FV Liên hệ KBH Còn hàng Xem chi tiết
Lcd HP 24 inch V243 chính hãng, Vga+Dvi – F.10 2.610.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Lcd HP 24 inch V244H – Hdmi chính hãng – F.10 2.580.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Lcd HP 27 inch 27ER Trắng chính hãng – FV Liên hệ KBH Còn hàng Xem chi tiết
Lcd HP 27 inch 27ES Đen chính hãng – FV Liên hệ KBH Còn hàng Xem chi tiết
Lcd HP Compaq 18.5 inch B191 Led chính hãng (vga) – F.20 1.560.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Lcd HP Compaq 18.5 inch F191 Led chính hãng – FV 1.740.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Lcd HP Compaq 19.5 inch B201 Led chính hãng – F.10 1.690.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Lcd HP Compaq 19.5 inch F201 Led chính hãng – F.10, tạm hết 1.725.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Lcd HP Compaq 19.5 inch R201 Led chính hãng – F.10 Liên hệ KBH Còn hàng Xem chi tiết
Lcd HP Compaq 19.5 inch R201 Led Cty – C 1.500.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Thanh treo tường lcd 15 inch->32 inch 38.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết

Lcd Lg

Tên sản phẩm Giá sỉ Bảo hành Tình trạng Chi tiết sản phẩm
Lcd LG 18.5 inch 19M38A Led chính hãng, vga – F.10 1.620.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Lcd LG 18.5 inch EM1960W wide Cty 2N – F.20 1.615.000  24 Còn hàng Xem chi tiết
Lcd LG 19.5 inch 20M38H treo tường, Led chính hãng, vga+hdmi – F.10, tạm hết 1.710.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Lcd LG 19.5 inch 20MP38HQ-B IPS treo tường, chính hãng, vga+hdmi – F.10 1.755.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Lcd LG 19.5 inch 20MP48 Led Cty (vga) – F+50, tạm hết Liên hệ KBH Còn hàng Xem chi tiết
Lcd LG 19.5 inch 20MP48-IPS Led, ko treo, chính hãng, vga – F.10 1.710.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Lcd LG 21.5 inch 22M47D-P Led, Vga+Dvi chính hãng – F.10 2.195.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Lcd LG 21.5 inch 22MP47HQ W-IPS (trắng) chính hãng – FV, tạm hết Liên hệ KBH Còn hàng Xem chi tiết
Lcd LG 21.5 inch 22MP47HQ-IPS (đen) chính hãng – FV, tạm hết 2.740.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Lcd LG 21.5 inch 22MP48HQ-P-IPS – Treo tường được, hdmi+vga chính hãng – FV 2.280.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Lcd LG 21.5 inch 22MP56HQ-IPS chính hãng – FV, tạm hết 3.030.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Lcd LG 21.5 inch 22MP57HQ-IPS chính hãng – FV, tạm hết 2.730.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Lcd LG 22 inch W2242PK wide Cty 2N – C 2.120.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Lcd LG 23 inch 23MP57H-IPS chính hãng – FV 3.330.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Lcd LG 23 inch 23MP67HQ-IPS chính hãng – FV, HẾT Liên hệ KBH Còn hàng Xem chi tiết
Lcd LG 24 inch 24GM77-IPS (Gaming) chính hãng – FV 5.860.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Lcd LG 24 inch 24M45D-B chính hãng – FV 3.150.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Lcd LG 24 inch 24M47VQ-P Led chính hãng, vga+hdmi – F.10 2.685.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Lcd LG 24 inch 24MP56HQ-IPS chính hãng – FV 3.640.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Lcd LG 24 inch 24MP57HQ-W (trắng) chính hãng, sl 5 tặng mobi 500 – FV 3.700.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Lcd LG 24 inch 24MP58VQ-P IPS chính hãng – FV 3.230.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Lcd LG 24 inch 24MP68VQ-P IPS ko viền 3 cạnh chính hãng, Hdmi+Vga+Dvi – FV 3.450.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Lcd LG 24 inch 24MP88 HM/HV IPS ko viền 4 cạnh chính hãng – F.10 4.190.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Lcd LG 27 inch 27MP37HQ-IPS chính hãng – FV 4.830.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Lcd LG 27 inch 27MP47 chính hãng, Ko treo tường – FV 4.330.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Lcd LG 27 inch 27MP48HQ-IPS, ko treo tường, chính hãng – F.10 Liên hệ KBH Còn hàng Xem chi tiết
Lcd LG 27 inch 27MP48VQ chính hãng – F.10 4.170.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Lcd LG 27 inch 27MP57HQ-IPS chính hãng, treo tường – FV 4.875.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Lcd LG 27 inch 27MP58HQ-P-IPS chính hãng – F.10 4.262.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Lcd LG 27 inch 27MP67HQ-IPS (trắng) chính hãng – FV 6.750.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Lcd LG 27 inch 27MP67HQ-P-IPS (đen) chính hãng – FV 6.295.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Lcd LG 27 inch 27MP68VQ – IPS, ko viền 3 cạnh, chính hãng – FV Liên hệ KBH Còn hàng Xem chi tiết
Lcd LG 27 inch 27UD88 – 4K chính hãng – FV Liên hệ KBH Còn hàng Xem chi tiết
Lcd LG 29 inch 29UC88 chính hãng, màn hình cong – FV Liên hệ KBH Còn hàng Xem chi tiết
Lcd LG 29 inch 29UM57-IPS chính hãng – FV 7.550.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Lcd LG 29 inch 29UM67-IPS chính hãng – FV 6.885.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Lcd LG 29 inch 29UM68 chính hãng – FV Liên hệ KBH Còn hàng Xem chi tiết
Lcd LG 32 inch 32MP58VQ chính hãng – FV Liên hệ KBH Còn hàng Xem chi tiết
Lcd LG 34 inch 34UC97-IPS màn hình cong chính hãng – FV 22.000.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Lcd LG 34 inch 34UC98 màn hình cong chính hãng – FV Liên hệ KBH Còn hàng Xem chi tiết
Lcd LG 34 inch 34UM95-IPS chính hãng – FV 18.000.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
LCD TIVI LG 32 inch 5.300.000  12 Còn hàng Xem chi tiết
Sạc LG 12V-4A đầu kim (cho lcd LG), tặng cáp bông mai dẹp – K 128.000  6 Còn hàng Xem chi tiết
Thanh treo tường lcd 15 inch->32 inch 38.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết

Lcd Philips

Tên sản phẩm Giá sỉ Bảo hành Tình trạng Chi tiết sản phẩm
Lcd PHILIPS 18.5 inch 193V5LSB Led chính hãng, vga – F.5 1.490.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Lcd PHILIPS 19.5 inch 200V4 Led, Full HD chính hãng – F.5 1.730.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Lcd PHILIPS 19.5 inch 206V4LSB Led chính hãng – FV 2.000.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Lcd PHILIPS 19.5 inch 206V6-IPS Led chính hãng – FV Liên hệ KBH Còn hàng Xem chi tiết
Lcd PHILIPS 21.5 inch 223V5LSB Led chính hãng (Vga+Dvi) – FV Liên hệ KBH Còn hàng Xem chi tiết
Lcd PHILIPS 21.5 inch 224E5QHSB IPS, Full HD, Hdmi chính hãng – FV, tạm hết 2.570.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Lcd PHILIPS 21.5 inch 226V4LSB Led chính hãng – FV, tạm hết 2.480.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Lcd PHILIPS 23 inch 234E5QHSB IPS, Hdmi chính hãng – FV 3.190.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Lcd PHILIPS 23.6 inch 242G5DJEB Hdmi chính hãng – FV 6.160.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Lcd PHILIPS 23.6 inch 243V5LSB Led chính hãng, vga+hdmi – F.20 2.840.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Lcd PHILIPS 24 inch 246E7QDSW/ B (Trắng/đen), không viền, Led chính hãng – F.10 3.130.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Lcd PHILIPS 24 inch 246V5LDSB W Led, Full hd (vga+hdmi) chính hãng – F.10 2.770.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Lcd PHILIPS 24 inch 246V5LSB Led chính hãng, Dvi – F.10 2.570.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Lcd PHILIPS 27 inch 272G5DYEB chính hãng – FV 12.250.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Lcd PHILIPS 27 inch 273V5 chính hãng, Hdmi+Vga+Dvi – FV 3.610.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Lcd PHILIPS 27 inch 274E5QHSB AH-IPS, Hdmi chính hãng – FV 5.140.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Thanh treo tường lcd 15 inch->32 inch 38.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết

Lcd Samsung

Tên sản phẩm Giá sỉ Bảo hành Tình trạng Chi tiết sản phẩm
Lcd Samsung 17 inch (Renew 1N) – C 860.000  12 Còn hàng Xem chi tiết
Lcd Samsung 17 inch (Renew 2N) – C 950.000  24 Còn hàng Xem chi tiết
Lcd Samsung 17 inch 1720 vuông 1N – C 970.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Lcd Samsung 17 inch 740N vuông – 1N – C, tạm hết 900.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Lcd Samsung 17 inch 743N vuông, nút cảm ứng – 1N – C 890.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Lcd Samsung 18.5 inch 19E310 chính hãng Vina (có hdmi) – FV, tạm hết 2.020.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Lcd Samsung 18.5 inch 19F350 chính hãng Vina (vga) – F.10 1.885.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Lcd Samsung 18.5 inch S19D300N chính hãng Vina – FV, tạm hết 1.890.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Lcd Samsung 18.5 inch S19D300NY Cty (vga) – F+100 Liên hệ KBH Còn hàng Xem chi tiết
Lcd Samsung 18.5 inch SF350 Cty (vga) – F+100 1.740.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Lcd Samsung 19 inch Vuông – 1Y 1.550.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Lcd Samsung LED 20 inch 20D300NH chính hãng Vina, vga – F.10 2.015.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Lcd Samsung LED 20 inch 20D300NH Cty (vga) – F+100 1.860.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Lcd Samsung LED 22 inch 22D300NY chính hãng Vina – FV, tạm hết 2.520.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Lcd Samsung LED 22 inch 22D300NY Cty (vga) 2.140.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Lcd Samsung LED 22 inch E310 chính hãng Vina (có hdmi) – FV, tạm hết 2.610.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Lcd Samsung LED 22 inch E360 trắng chính hãng Vina (vga+hdmi) – F.10 2.920.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Lcd Samsung LED 22 inch E390 đen chính hãng Vina (vga+hdmi) – F.10 3.190.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Lcd Samsung LED 22 inch LS22C20KNY/C200 chính hãng Vina – FV, tạm hết 2.470.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Lcd Samsung LED 22 inch SF350 chính hãng Vina (vga+hdmi) – F.10 2.435.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Lcd Samsung LED 24 inch 24D300H Cty 3.025.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Lcd Samsung LED 24 inch 24F350 Cty – F+100 2.760.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Lcd Samsung LED 24 inch LC24F390 Chính Hãng, màn hình cong – F.10 4.140.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Lcd Samsung LED 24 inch LS24D330HS/XV Chính Hãng – F.20 2.690.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Lcd Samsung LED 24 inch LS24E390HL/XV-PLS Chính Hãng – FV 3.550.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Lcd Samsung LED 24 inch LS24F350HL/XV/PLS Chính Hãng – F.10 3.085.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Lcd Samsung LED 24 inch S24E360 Trắng Chính Hãng – FV Liên hệ KBH Còn hàng Xem chi tiết
Lcd Samsung LED 27 inch 27D590 Đen, cong Chính Hãng – FV Liên hệ KBH Còn hàng Xem chi tiết
Lcd Samsung LED 27 inch 27E360FS trắng Chính Hãng – FV 4.710.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Lcd Samsung LED 27 inch 27E390HS Chính Hãng – FV 5.890.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Lcd Samsung LED 27 inch 27E510CS Bạc, màn hình cong Chính Hãng – FV Liên hệ KBH Còn hàng Xem chi tiết
Lcd Samsung LED 27 inch 27E591CS, màn hình cong Chính Hãng – FV Liên hệ KBH Còn hàng Xem chi tiết
Lcd Samsung LED 27 inch 27F350 Chính Hãng – F.20 4.810.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Lcd Samsung LED 27 inch 27F390FH Đen, cong Chính Hãng – FV Liên hệ KBH Còn hàng Xem chi tiết
Lcd Samsung LED 32 inch 32F391F Bạc, màn hình cong Chính Hãng – FV Liên hệ KBH Còn hàng Xem chi tiết
Sạc 14V-3A (cho lcd samsung), tặng cáp bông mai dẹp – K 128.000  6 Còn hàng Xem chi tiết
Thanh treo tường lcd 15 inch->32 inch 38.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết

Lcd ViewSonic

Tên sản phẩm Giá sỉ Bảo hành Tình trạng Chi tiết sản phẩm
Lcd View Sonic 18.5 inch VA1903A Led Chính Hãng, vga – F.20 1.485.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Lcd View Sonic 19.5 inch VA2046A Led Chính Hãng – F.5 1.640.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Lcd View Sonic 21.5 inch VA2246, Vga+Dvi Chính Hãng – FV 2.370.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Lcd View Sonic 21.5 inch VX2209 Full HD, Dvi, Led Chính Hãng – FV 2.530.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Lcd View Sonic 21.5 inch VX2263S-ips Chính Hãng – F.20 Liên hệ KBH Còn hàng Xem chi tiết
Lcd View Sonic 23 inch VX2363S Chính Hãng – FV Liên hệ KBH Còn hàng Xem chi tiết
Lcd View Sonic 23.6 inch VA2465S-2 Full HD, vga+dvi Chính Hãng – FV 2.490.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Lcd View Sonic 24 inch VA2419Sh – IPS Chính Hãng, Vga+Hdmi – F.10 2.740.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Lcd View Sonic 24 inch VX2457 Chính Hãng – F.10 3.160.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Lcd View Sonic 25 inch VX-2573SG Chính Hãng – FV Liên hệ KBH Còn hàng Xem chi tiết
Lcd View Sonic 25 inch VX-2573SHW Chính Hãng – FV Liên hệ KBH Còn hàng Xem chi tiết
Lcd View Sonic 27 inch VA2719Sh Chính Hãng, Vga+Hdmi – F.10 Liên hệ KBH Còn hàng Xem chi tiết
Lcd View Sonic 27 inch VX2770S Chính Hãng – F.10 4.100.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Thanh treo tường lcd 15 inch->32 inch 38.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết

Màn hình máy tính LCD Cũ

Tên sản phẩm Giá sỉ Bảo hành Tình trạng Chi tiết sản phẩm
LCD 15 inch 2nd 300.000  1 Còn hàng Xem chi tiết
LCD 17 inch VUÔNG 2nd 400.000  1 Còn hàng Xem chi tiết
LCD 19 inch WIDE 2ND, tặng cáp nguồn+vga 900.000  1 Còn hàng Xem chi tiết
LCD 20 inch 2ND 1.300.000  1 Còn hàng Xem chi tiết
LCD 22 inch 2ND 2.000.000  1 Còn hàng Xem chi tiết
LCD 23 inch DELL Ultrashap Cũ 3.000.000  1 Còn hàng Xem chi tiết
LCD 24 inch DELL S24 2ND 2.100.000  1 Còn hàng Xem chi tiết
LCD 24 inch DELL Ultrashap Cũ 3.700.000  1 Còn hàng Xem chi tiết
LCD 26 inch 2ND – IIYAMA E2607WS (hàng Nhật) 2.200.000  1 Còn hàng Xem chi tiết
LCD 27 inch 2ND Liên hệ 1 Còn hàng Xem chi tiết
Màn hình LCD 23inch Mitsubishi RDT233WLM secondhand (Tặng cáp hdmi 1,5m, dây nguồn) 2.000.000  1 Còn hàng Xem chi tiết
Sạc 14V-3A (cho lcd samsung), tặng cáp bông mai dẹp – K 128.000  6 Còn hàng Xem chi tiết
Sạc LG 12V-4A đầu kim (cho lcd LG), tặng cáp bông mai dẹp – K 128.000  6 Còn hàng Xem chi tiết
Thanh treo tường lcd 15 inch->32 inch 38.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết

Sạc LCD

Tên sản phẩm Giá sỉ Bảo hành Tình trạng Chi tiết sản phẩm
Sạc 14V-3A (cho lcd samsung), tặng cáp bông mai dẹp – K 128.000  6 Còn hàng Xem chi tiết
Sạc Lcd Samsung 14V-1,79A/DC:6,5×4,4 + dây nguồn pc – K 175.000  6 Còn hàng Xem chi tiết
Sạc LG 12V-4A đầu kim (cho lcd LG), tặng cáp bông mai dẹp – K 128.000  6 Còn hàng Xem chi tiết

Asrock

Tên sản phẩm Giá sỉ Bảo hành Tình trạng Chi tiết sản phẩm
Mb Asrock H110M DVS DDR4 sk1151 chính hãng – FV Liên hệ KBH Còn hàng Xem chi tiết
Mb Asrock H110M HDV R3.0 DDR4 sk1151 chính hãng – FV 1.210.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Mb Asrock H81M-DG4 sk1150 chính hãng, vga+dvi – F.15 990.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Mb Asrock H81M-DGS sk1150 chính hãng, Dvi, sata 3, usb 3.0 – F.10 995.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Mb Asrock H81M-VG4 chính hãng (Vga, usb 2.0+3.0) – F.15 975.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết

Asus

Tên sản phẩm Giá sỉ Bảo hành Tình trạng Chi tiết sản phẩm
Mb Asus B150 Pro Gaming Aura DDR4 sk1151 chính hãng – F.10 2.435.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Mb Asus B150M Plus DDR4 sk1151 chính hãng – F.10 Liên hệ KBH Còn hàng Xem chi tiết
Mb Asus B150M Pro Gaming DDR4 sk1151 chính hãng – F.10 2.045.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Mb Asus B150M-K DDR4 sk1151 chính hãng – F.10 Liên hệ KBH Còn hàng Xem chi tiết
Mb Asus B150MA-M2 DDR4 sk1151 chính hãng – F.10 Liên hệ KBH Còn hàng Xem chi tiết
Mb Asus B250M Plus DDR4 sk1151 chính hãng – F.10 Liên hệ KBH Còn hàng Xem chi tiết
Mb Asus B250MA DDR4 sk1151 chính hãng – F.10 2.035.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Mb Asus E3 Pro Gaming V5 DDR4 sk1151 chính hãng – F.10 Liên hệ KBH Còn hàng Xem chi tiết
Mb Asus G31 cũ – 12T 660.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Mb Asus H110M A M2 DDR4 sk1151 chính hãng – F.10 1.590.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Mb Asus H110M PLUS sk1151 chính hãng – F.10 Liên hệ KBH Còn hàng Xem chi tiết
Mb Asus H110M-D DDR4 sk1151 chính hãng – F.15 1.450.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Mb Asus H110M-E/M2 DDR4 sk1151 chính hãng – F.10 1.420.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Mb Asus H110M-K DDR4 sk1151 chính hãng – F.15 1.330.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Mb Asus H110M-P DDR4 sk1151 chính hãng – F.10 1.340.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Mb Asus H170 PRO DDR4 sk1151 chính hãng – F.10 Liên hệ KBH Còn hàng Xem chi tiết
Mb Asus H170 Pro Gamming DDR4 sk1151 chính hãng – FV 3.376.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Mb Asus H81 M-F Plus sk1150 chính hãng VS/MT, vga+dvi – F.5 1.225.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
MB Asus H81M-CS sk1150 chính hãng VS/MT – F.15 1.157.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
MB Asus H81MK sk1150 chính hãng VS/MT, vga+dvi – F.10 1.225.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
MB Asus H81MP sk1150 chính hãng VS/MT, vga+dvi – F.20 1.170.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Mb Asus Maximus 8 Ranger DDR4 sk1151 chính hãng – FV Liên hệ KBH Còn hàng Xem chi tiết
Mb Asus Prime B250MK DDR4 sk1151 chính hãng – F.10 1.720.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Mb Asus Prime H270 Plus DDR4 sk1151 chính hãng – F.10 Liên hệ KBH Còn hàng Xem chi tiết
Mb Asus Prime H270 Pro DDR4 sk1151 chính hãng – F.10 Liên hệ KBH Còn hàng Xem chi tiết
Mb Asus Prime Z270A DDR4 sk1151 chính hãng – FV Liên hệ KBH Còn hàng Xem chi tiết
Mb Asus Prime Z270K DDR4 sk1151 chính hãng – FV Liên hệ KBH Còn hàng Xem chi tiết
Mb Asus strix B250G gaming 2.000.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Mb Asus Strix Z270F Gaming DDR4 sk1151 chính hãng – FV Liên hệ KBH Còn hàng Xem chi tiết
Mb Asus Strix Z270H Gaming DDR4 sk1151 chính hãng – FV Liên hệ KBH Còn hàng Xem chi tiết
Mb Asus Z170 Pro Gamming DDR4 sk1151 chính hãng – FV 4.200.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Mb Asus Z170K DDR4 sk1151 chính hãng – FV Liên hệ KBH Còn hàng Xem chi tiết
Mb Asus Z170M Deluxe DDR4 sk1151 chính hãng – FV Liên hệ KBH Còn hàng Xem chi tiết
Mb Asus Z170M PLUS DDR4 sk1151 chính hãng – FV Liên hệ KBH Còn hàng Xem chi tiết
Mb Asus Z170P DDR4 sk1151 chính hãng – FV Liên hệ KBH Còn hàng Xem chi tiết

Biostar

Tên sản phẩm Giá sỉ Bảo hành Tình trạng Chi tiết sản phẩm
Mb Biostar H81 MHV3 chính hãng, vga+hdmi – F.10 Liên hệ KBH Còn hàng Xem chi tiết

ECS

Tên sản phẩm Giá sỉ Bảo hành Tình trạng Chi tiết sản phẩm
Mb ECS H81 H3-A3 – FV 1.060.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết

Foxconn

Tên sản phẩm Giá sỉ Bảo hành Tình trạng Chi tiết sản phẩm
Mb Foxconn H61 MD-V chính hãng – FV, bo dong 935.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Mb Foxconn H81 MD chính hãng – FV Liên hệ KBH Còn hàng Xem chi tiết

Gigabyte

Tên sản phẩm Giá sỉ Bảo hành Tình trạng Chi tiết sản phẩm
Mb Giga B150 G1. Sniper B7 DDR4 sk1151 chính hãng – F.10 2.685.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
MB Giga B150M-D2V DDR4 sk1151 chính hãng VS – F.10 1.765.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
MB Giga B150M-D3H DDR3 sk1151 chính hãng VS – F.10 Liên hệ KBH Còn hàng Xem chi tiết
MB Giga B150M-D3H DDR4 sk1151 chính hãng VS – FV 2.115.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
MB Giga B150M-D3V DDR4 sk1151 chính hãng VS – FV 1.820.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Mb Giga B250 G1. Gaming B8 DDR4 sk1151 chính hãng – F.10 Liên hệ KBH Còn hàng Xem chi tiết
MB Giga B250M-D2V DDR4 sk1151 chính hãng VS – F.10 1.765.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
MB Giga B250M-D3H DDR4 sk1151 chính hãng VS – F.10 2.180.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
MB Giga B250M-D3V DDR4 sk1151 chính hãng VS – F.10 Liên hệ KBH Còn hàng Xem chi tiết
MB Giga B250M-Gaming 3 DDR4 sk1151 chính hãng VS – F.10 1.972.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
MB Giga B85M Gaming 3 SK1150 – FV 1.705.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
MB Giga B85M-D3H sk1150 chính hãng VS, 4 khe ram – FV 1.855.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
MB Giga B85M-D3V-A sk1150 chính hãng VS, vga+dvi – FV 1.495.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
MB Giga B85M-HD3-A SK1150 – FV 1.600.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Mb Giga G1. Sniper B6 SK 1150 – FV 2.675.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
MB Giga H110M-DS2 DDR3 SK1151 (BH cty) – F.20 Liên hệ KBH Còn hàng Xem chi tiết
MB Giga H110M-DS2 DDR4 SK1151 chính hãng – F.30 1.460.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
MB Giga H110M-Gaming3 DDR4 SK1151 chính hãng – F.10 1.570.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
MB Giga H110M-S2PV DDR4 SK1151 chính hãng VS – F.15 1.525.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
MB Giga H170-D3H DDR4 sk1151 chính hãng – F.10 Liên hệ KBH Còn hàng Xem chi tiết
MB Giga H170-Gaming3 DDR3 sk1151 chính hãng VS – F.10 Liên hệ KBH Còn hàng Xem chi tiết
MB Giga H170-Gaming3 DDR4 sk1151 chính hãng VS – FV Liên hệ KBH Còn hàng Xem chi tiết
MB Giga H170M-D3H DDR3 sk1151 chính hãng – F.10 Liên hệ KBH Còn hàng Xem chi tiết
MB Giga H170M-D3H DDR4 sk1151 chính hãng – F.10 Liên hệ KBH Còn hàng Xem chi tiết
MB Giga H270 Gaming3 DDR4 sk1151 chính hãng VS – FV 3.120.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
MB Giga H270M-D3H DDR4 sk1151 chính hãng VS – FV 2.870.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Mb Giga H61M-DS2 (bh cty) – K 930.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Mb Giga H61M-DS2 Zin/Box/1N Renew 790.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Mb Giga H61M-DS2 Zin/Box/3N Renew 830.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
MB Giga H81M S2PV sk1150 chính hãng VS, vga+lpt+com – FV 1.420.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Mb Giga H81M-DS2 (bh cty) – F+50 1.200.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Mb Giga H81M-DS2 sk1150 chính hãng VS, vga+lpt+com – F.50 1.315.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Mb Giga H81M-S2PH sk1150 chính hãng VS, vga+hdmi – F.25 1.295.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
MB Giga H97-D3H SK 1150 – FV, tam het 2.860.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
MB Giga H97-GAMING 3 SK 1150 – FV, tam het 3.170.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
MB Giga H97M-D3H SK 1150 – FV, tam het 2.695.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Mb Giga P81-D3 SK1150 – FV 1.820.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
MB Giga X99-UD4 SK 2011 5.780.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
MB Giga Z170-D3H DDR4 sk1151 chính hãng VS – FV Liên hệ KBH Còn hàng Xem chi tiết
MB Giga Z170M-D3H DDR4 sk1151 chính hãng VS – FV 3.400.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
MB Giga Z170X-Gaming3 DDR4 sk1151 chính hãng VS – FV Liên hệ KBH Còn hàng Xem chi tiết
MB Giga Z170X-Gaming5 DDR4 sk1151 chính hãng VS – FV Liên hệ KBH Còn hàng Xem chi tiết
MB Giga Z170X-UD3 DDR4 sk1151 chính hãng VS – FV Liên hệ KBH Còn hàng Xem chi tiết
MB Giga Z97-D3H SK 1150 – FV 3.660.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
MB Gigabyte AMD FM2 58M HD2 1.450.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
MB Server Gigabyte X150 Pro ECC DDR4 sk1151 chính hãng – FV, kèm xeon 1230V5 giảm Liên hệ KBH Còn hàng Xem chi tiết
MB Server Gigabyte X150-PLUS WS DDR4 sk1151 chính hãng – FV, kèm xeon 1230V5 giảm 2.800.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
MB Server Gigabyte X150M-PLUS WS DDR4 sk1151 chính hãng – FV, kèm xeon 1230V5 giảm 2.320.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
MB Server Gigabyte X170 WS ECC DDR4 sk1151 chính hãng – FV, kèm xeon 1230V5 giảm Liên hệ KBH Còn hàng Xem chi tiết

Intel

Tên sản phẩm Giá sỉ Bảo hành Tình trạng Chi tiết sản phẩm
Mb Intel 775/965 tháo máy bộ, nguyên zin 400.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
MB Server Intel DBS1200V3RPL sk1150 chính hãng, điều khiển từ xa, chưa có chip – FV 5.670.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
MB Server Intel DBS1200V3RPS sk1150 chính hãng – F.20 3.270.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
MB Server Intel S1200SPS sk1151 chính hãng – FV 4.190.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
MB Server Intel S1200SPSR sk1151 chính hãng – FV 3.100.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
MB Server Intel S1200V3RPL sk1150+card AXXRMM4LITE chính hãng – FV Liên hệ KBH Còn hàng Xem chi tiết

Không Hiệu

Tên sản phẩm Giá sỉ Bảo hành Tình trạng Chi tiết sản phẩm
MB G31 – Giga, Cty BH 1N – T.K 590.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
MB G31 – không hiệu, BH 1N – T.K 555.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
MB G31 – không hiệu, BH 3N – T.K 760.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
MB G41 – Giga, Cty BH 1N – K 710.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
MB G41 – Giga, Cty BH 3N – K 820.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
MB G41 – không hiệu, BH 1N – T.K 700.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
MB G41 – không hiệu, BH 3N – T.K 810.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
MB H110 – không hiệu, BH 3N – T.K 1.330.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
MB H61 không hiệu, BH 3N (cổng vga, hdmi) – T.K 810.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
MB H81 không hiệu, BH 3N – T.K 860.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết

CPU

Tên sản phẩm Giá sỉ Bảo hành Tình trạng Chi tiết sản phẩm
CPU AMD A10 6790(4.0g) sk FM2 Box chính hãng – FV Liên hệ 36 Còn hàng Xem chi tiết
CPU AMD A10 7700K(3.8g) sk FM2 Box chính hãng – FV Liên hệ 36 Còn hàng Xem chi tiết
CPU AMD A10 7800(3.5g) sk FM2 Box chính hãng – FV Liên hệ 36 Còn hàng Xem chi tiết
CPU AMD A6 6400K(3.9g) sk FM2 Box chính hãng – FV Liên hệ 36 Còn hàng Xem chi tiết
CPU AMD A6 6420(4.0g) sk FM2 Box chính hãng – FV Liên hệ 36 Còn hàng Xem chi tiết
CPU AMD A8 6600(4.2g/4m) sk FM2 Box chính hãng – FV, tạm hết 2.350.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
CPU AMD A8 7600(3.1g) sk FM2 Box chính hãng – FV Liên hệ 36 Còn hàng Xem chi tiết
CPU Intel Celeron G1610(2.6g) sk1155+fan – T.K, tam het Liên hệ 36 Còn hàng Xem chi tiết
CPU Intel Celeron G1630(2.8g) sk1155+fan – T.K, tam het Liên hệ 36 Còn hàng Xem chi tiết
CPU Intel Celeron G1840(2.8g) sk1150 Box chính hãng – F.15 925.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
CPU Intel Celeron G1840(2.8g) sk1150+fan zin – C 885.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
CPU Intel Celeron G1850 sk1150 – Box chính hãng – F.20, tam het 1.125.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
CPU Intel Celeron G3900(2.8g) sk1151 Box chính hãng – F.10 863.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
CPU Intel Celeron G3900(2.8g) sk1151+fan zin – F+50 760.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
CPU Intel Celeron G3920(2.9g) sk1151 Box chính hãng – F.10 830.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
CPU Intel Celeron Kaby lake G3930(2.9g) sk1151 Box chính hãng – F.10 805.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
CPU Intel Coffee lake Core i3-8100 (3.6Ghz/6M) sk1151-V2 box chính hãng – F.20 2.860.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
CPU Intel Coffee lake Core i3-8350K (4Ghz/8M) sk1151-V2 box chính hãng – F.20 4.390.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
CPU Intel Coffee lake Core i5-8400 (2.8-4Ghz/9M) sk1151-V2 box chính hãng – F.20 4.490.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
CPU Intel Coffee lake Core i5-8600K (3.6-4.3Ghz/9M) sk1151-V2 box chính hãng Liên hệ 36 Còn hàng Xem chi tiết
CPU Intel Coffee lake Core i7-8700(3.2-4.6Ghz/12M) sk1151-V2 Box chính hãng – F.20 7.810.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
CPU Intel Coffee lake Core i7-8700K(3.7-4.7Ghz/9M) sk1151-V2 Box chính hãng – F.20 9.260.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
CPU Intel Core 2 Quad Q6600 ko fan – T.K 280.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
CPU Intel Core 2 Quad Q6700 ko fan – T.K 300.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
CPU Intel Core 2 Quad Q8200 ko fan – T.K 310.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
CPU Intel Core 2 Quad Q8300 ko fan – T.K 320.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
CPU Intel Core 2 Quad Q8400 ko fan – T.K 330.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
CPU Intel Core 2 Quad Q9300 ko fan – T.K 410.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
CPU Intel Core 2 Quad Q9400 ko fan – T.K 460.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
CPU Intel Core 2 Quad Q9450 ko fan – T.K 530.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
CPU Intel Core 2 Quad Q9500 ko fan – T.K 540.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
CPU Intel Core 2 Quad Q9550-2.83Ghz, 12mb ko fan – T.K 680.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
CPU Intel Core i3-2100(3.1Ghz) sk1155+fan zin – T.K 905.000  12 Còn hàng Xem chi tiết
CPU Intel Core i3-2120(3.3Ghz) sk1155+fan zin – T.K 915.000  12 Còn hàng Xem chi tiết
CPU Intel Core i3-2130(3.4Ghz) sk1155+fan – T.K 1.110.000  12 Còn hàng Xem chi tiết
CPU Intel Core i3-3210(3.2Ghz) sk1155+fan zin – K, tạm hết 1.120.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
CPU Intel Core i3-3220(3.3Ghz) sk1155+fan zin – T.K 995.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
CPU Intel Core i3-3240(3.4Ghz) sk1155+fan zin – T.K 1.015.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
CPU Intel Core i3-4130(3.4Ghz) sk1150+fan zin – T.K 1.925.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
CPU Intel Core i3-4150(3.5Ghz) sk1150+fan zin 1.935.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
CPU Intel Core i3-4160(3.6Ghz) sk1150 Box chính hãng – F.15 2.595.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
CPU Intel Core i3-4160(3.6Ghz) sk1150+fan – C 1.955.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
CPU Intel Core i3-4160(3.6Ghz) sk1150+fan zin box – F+150 2.510.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
CPU Intel Core i3-4170(3.7Ghz) sk1150 Box chính hãng – F.20 2.595.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
CPU Intel Core i3-4170(3.7Ghz) sk1150+fan zin – K 2.440.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
CPU Intel Core i3-4370(3.8Ghz) sk1150 Box chính hãng – F.10, tam het 3.440.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
CPU Intel Core i3-6098P(3.6Ghz) sk1151 Box chính hãng – F.10 2.515.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
CPU Intel Core i3-6100(3.7Ghz) sk1151 Box chính hãng – F.20 2.595.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
CPU Intel Core i3-6100(3.7Ghz) sk1151+fan zin – K 2.325.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
CPU Intel Core i3-6300(3.8Ghz) sk1151 Box chính hãng – F.20 3.465.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
CPU Intel Core i3-6320(3.9Ghz) sk1151 Box chính hãng – F.20 3.665.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
CPU Intel Core i5-2300(2.8g) sk1155+fan zin – T.K Liên hệ 36 Còn hàng Xem chi tiết
CPU Intel Core i5-2320(3.0g) sk1155+fan zin – T.K 1.475.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
CPU Intel Core i5-2400(2.9-3.2g) sk1155+fan zin – T.K 1.485.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
CPU Intel Core i5-2400S(2.5g) sk1155+fan zin – T.K 1.435.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
CPU Intel Core i5-2500(3.3g) sk1155+fan zin – T.K 1.595.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
CPU Intel Core i5-2500S(2.7g) sk1155+fan zin, tạm hết Liên hệ 36 Còn hàng Xem chi tiết
CPU Intel Core i5-3470(3.2g) sk1155+fan zin – T.K 1.795.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
CPU Intel Core i5-3470S(2.9g) sk1155+fan zin – T.K 1.550.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
CPU Intel Core i5-3550(3.3g) sk1155+fan – K, tam het 2.130.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
CPU Intel Core i5-3570(3.4g) sk1155+fan – T.K 1.945.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
CPU Intel Core i5-3570S(3.1g) sk1155+fan – K, tam het 2.580.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
CPU Intel Core i5-4460(3.2g) sk1150 Box chính hãng – F.10 4.210.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
CPU Intel Core i5-4460(3.2g) sk1150+fan zin – F+200 3.245.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
CPU Intel Core i5-4460(3.2g) sk1150+fan zin box – F+150 3.550.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
CPU Intel Core i5-4570 sk1150+fan zin – T.K 3.245.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
CPU Intel Core i5-4570T sk1150+fan zin – T.K 3.015.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
CPU Intel Core i5-4590(3.3g) sk1150 Box chính hãng – F.20 4.755.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
CPU Intel Core i5-4590(3.3g) sk1150+fan – K 3.245.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
CPU Intel Core i5-4690(3.5g) sk1150 Box chính hãng – F.20 5.255.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
CPU Intel Core i5-4690K(3.5g) sk1150 Box chính hãng – FV, tam het 5.745.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
CPU Intel Core i5-6400(2.7g) sk1151 Box chính hãng – F.10 4.195.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
CPU Intel Core i5-6400(2.7g) sk1151+fan zin – F+300 3.815.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
CPU Intel Core i5-6402P(2.8g) sk1151 Box chính hãng – F.20 4.200.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
CPU Intel Core i5-6500(3.2g) sk1151 Box chính hãng – F.5 4.820.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
CPU Intel Core i5-6500(3.2g) sk1151+fan zin 3.865.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
CPU Intel Core i5-6600(3.3g) sk1151 Box chính hãng – F.20 5.365.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
CPU Intel Core i5-6600K(3.5g) sk1151 Box chính hãng, chưa fan – F.20 5.431.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
CPU Intel Core i7-2600(3.3g) sk1155+fan zin – T.K 2.755.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
CPU Intel Core i7-2600S(2.8g) sk1155+fan, tam het 3.250.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
CPU Intel Core i7-3770(3.4g) sk1155+fan – K 3.350.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
CPU Intel Core i7-4790(3.6g) sk1150 Box chính hãng – F.20 7.480.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
CPU Intel Core i7-4790(3.6g) sk1150+fan – C 6.550.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
CPU Intel Core i7-4790(3.6g) sk1150+fan zin box – F+50 7.000.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
CPU Intel Core i7-4790K(4.0g) sk1150 Box chính hãng – F.35 8.240.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
CPU Intel Core i7-4790S sk1150+fan – C 4.960.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
CPU Intel Core i7-5820K(3.3g) sk2011 Box chính hãng, chưa fan – FV 9.430.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
CPU Intel Core i7-5930K(3.5g) sk2011 Box chính hãng, chưa fan 14.200.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
CPU Intel Core i7-5960X(3.0g) sk2011 Box chính hãng, chưa fan 25.300.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
CPU Intel Core i7-6700(3.4g) sk1151 Box chính hãng – F.15 7.470.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
CPU Intel Core i7-6700(3.4g) sk1151+fan zin – K 6.635.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
CPU Intel Core i7-6700K(4.0g) sk1151 Box chính hãng, chưa fan, lấy fan+770k – F.70 7.270.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
CPU Intel Core i7-6700K(4.0g) sk1151+fan – K 7.720.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
CPU Intel Core i7-6800K(3.4g) sk1151 Box chính hãng, no Gpu – FV Liên hệ 36 Còn hàng Xem chi tiết
CPU Intel Core i7-6850K(3.6g) sk1151 Box chính hãng, no Gpu – FV Liên hệ 36 Còn hàng Xem chi tiết
CPU Intel Dual Core E2140 1th, ko fan, 1th – K 15.000  1 Còn hàng Xem chi tiết
CPU Intel Dual Core E2180 1th, ko fan, 1th – K 25.000  1 Còn hàng Xem chi tiết
CPU Intel Dual Core E5400 1N, ko fan – K 55.000  12 Còn hàng Xem chi tiết
CPU Intel E6550 ko fan – T.K 55.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
CPU Intel E6750 ko fan – T.K, tam het 80.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
CPU Intel E6850 ko fan – T.K, tam het 90.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
CPU Intel E7200 ko fan – T.K, tam het Liên hệ 36 Còn hàng Xem chi tiết
CPU Intel E7300 ko fan – T.K, tam het 85.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
CPU Intel E7400 ko fan – T.K 85.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
CPU Intel E7500 ko fan – T.K 90.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
CPU Intel E7600 ko fan – T.K 120.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
CPU Intel E8200 ko fan – T.K, tam het 125.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
CPU Intel E8300 ko fan – T.K 125.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
CPU Intel E8400 ko fan – T.K 130.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
CPU Intel E8500 ko fan – T.K 185.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
CPU Intel E8600 ko fan – T.K, tam het 245.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
CPU Intel Kaby lake Core i3-7100(3.9Ghz) sk1151 Box chính hãng – F.20, chỉ chạy win 10 2.640.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
CPU Intel Kaby lake Core i3-7100(3.9Ghz) sk1151+fan – K 2.370.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
CPU Intel Kaby lake Core i3-7300(4Ghz) sk1151 Box chính hãng – F.20, chỉ chạy win 10 3.575.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
CPU Intel Kaby lake Core i3-7320(4.1Ghz) sk1151 Box chính hãng – F.20, chỉ chạy win 10 3.740.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
CPU Intel Kaby lake Core i5 7500(3.4Ghz) sk1151+fan – C, chỉ chạy win 10 Liên hệ 36 Còn hàng Xem chi tiết
CPU Intel Kaby lake Core i5-7400(3Ghz) sk1151 Box chính hãng – F.20, chỉ chạy win 10 4.210.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
CPU Intel Kaby lake Core i5-7500(3.4Ghz) sk1151 Box chính hãng – F.20, chỉ chạy win 10 4.815.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
CPU Intel Kaby lake Core i5-7600(3.5Ghz) sk1151 Box chính hãng – F.20, chỉ chạy win 10 5.355.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
CPU Intel Kaby lake Core i5-7600K(3.8Ghz) sk1151 Box chính hãng – F.20, chỉ chạy win 10 5.810.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
CPU Intel Kaby lake Core i7-7700(3.6Ghz) sk1151 Box chính hãng – F.20, chỉ chạy win 10 7.420.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
CPU Intel Kaby lake Core i7-7700(3.6Ghz) sk1151+fan zin – K, chỉ chạy win 10 6.715.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
CPU Intel Kaby lake Core i7-7700K(4.2Ghz) sk1151 Box chính hãng – F.20, chỉ chạy win 10 8.360.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
CPU Intel Kaby lake Core i7-7700K(4.2Ghz) sk1151, tray ko fan – K, chỉ chạy win 10 7.720.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
CPU Intel PDual G2010 (2.8Ghz) SK1155 kèm fan zin – T.K 395.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
CPU Intel PDual G2020(2.9g) sk1155+fan zin – T.K 370.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
CPU Intel PDual G2030 (3.0Ghz) SK1155 kèm fan zin – T.K 410.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
CPU Intel PDual G2120(3.1g) sk1155+fan, tam het Liên hệ 36 Còn hàng Xem chi tiết
CPU Intel PDual G2130(3.2g) sk1155+fan – T.K 470.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
CPU Intel PDual G3220(3.0g) sk1150+fan – T.K, tam het 1.245.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
CPU Intel PDual G3240(3.1g) sk1150+fan zin – K 1.315.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
CPU Intel PDual G3250(3.2g) sk1150 Box chính hãng – F.10 Liên hệ 36 Còn hàng Xem chi tiết
CPU Intel PDual G3250(3.2g) sk1150+fan zin – F+45 1.335.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
CPU Intel PDual G3250(3.2g) sk1150+fan zin box – F+50 Liên hệ 36 Còn hàng Xem chi tiết
CPU Intel PDual G3258(3.2g) sk1150 Box chính hãng – F.15 Liên hệ 36 Còn hàng Xem chi tiết
CPU Intel PDual G3260(3.3g) sk1150 Box chính hãng – F.15 1.630.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
CPU Intel PDual G3260(3.3g) sk1150+fan zin – F+35 1.415.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
CPU Intel PDual G3420(3.2g) sk1150+fan – C 1.315.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
CPU Intel PDual G3440(3.3g) sk1150+fan – C, tam het 1.420.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
CPU Intel PDual G3450(3.4g) sk1150 Box chính hãng – F.15 1.620.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
CPU Intel PDual G3450(3.4g) sk1150+fan – C, tam het 1.425.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
CPU Intel PDual G3460(3.5g) sk1150 Box chính hãng – F.15 1.700.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
CPU Intel PDual G620(2.6g) sk1155+fan – T.K, tam het Liên hệ 36 Còn hàng Xem chi tiết
CPU Intel PDual G630(2.7g) sk1155+fan – T.K, tam het Liên hệ 36 Còn hàng Xem chi tiết
CPU Intel PDual G640(2.8g) sk1155+fan – T.K, tam het Liên hệ 36 Còn hàng Xem chi tiết
CPU Intel PDual G645(2.9g) sk1155+fan – T.K, tam het Liên hệ 36 Còn hàng Xem chi tiết
CPU Intel PDual G840(2.8g) sk1155+fan – T.K, tam het Liên hệ 36 Còn hàng Xem chi tiết
CPU Intel PDual G850(2.9g) sk1155+fan zin – T.K, tạm hết Liên hệ 36 Còn hàng Xem chi tiết
CPU Intel PDual G860(3.0g) sk1155+fan zin – T.K, tạm hết Liên hệ 36 Còn hàng Xem chi tiết
CPU Intel PDual G870(3.1g) sk1155+fan – T.K, tam het Liên hệ 36 Còn hàng Xem chi tiết
CPU Intel Pentium G4400(3.3g) sk1151 Box chính hãng – F.15 1.100.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
CPU Intel Pentium G4400(3.3g) sk1151+fan zin – F+30 1.105.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
CPU Intel Pentium G4500(3.5g) sk1151 Box chính hãng – F.15 1.555.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
CPU Intel Pentium G4520(3.6g) sk1151 Box chính hãng – FV 1.995.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
CPU Intel Pentium Kaby lake G4560(3.5g) sk1151 Box chính hãng – F.15 1.525.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
CPU Intel Pentium Kaby lake G4600(3.6g) sk1151 Box chính hãng – F.30 1.720.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
CPU Intel Pentium Kaby lake G4620(3.7g) sk1151 Box chính hãng – F.30 Liên hệ 36 Còn hàng Xem chi tiết
CPU Xeon E3-1220L V2 sk1150+fan zin – K 1.635.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
CPU Xeon E3-1220V3(3.1g/8m) sk1150 Box chính hãng, no iGPU – F.25 4.910.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
CPU Xeon E3-1220V3(3.1g/8m) sk1150+fan zin – K 4.150.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
CPU Xeon E3-1220V5(3.0g/8m) sk1151 Box chính hãng, no Gpu – FV Liên hệ 36 Còn hàng Xem chi tiết
CPU Xeon E3-1220V6(3.0g) sk1151 Box chính hãng – F.10 4.890.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
CPU Xeon E3-1225V1(3.1g/6m) sk1155+fan – K, tam het 2.400.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
CPU Xeon E3-1230V5(3.4g/8m) sk1151 Box chính hãng, no Gpu, chỉ hỗ trợ main server – F.10 6.270.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
CPU Xeon E3-1230V6(3.5g/8m) sk1151 Box chính hãng – F.10 6.280.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
CPU Xeon E3-1231V3(3.4g/8m) sk1150 Box chính hãng, no GPU – F.20 6.080.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
CPU Xeon E3-1231V3(3.4g/8m) sk1150+fan zin box – FV, tam het 5.530.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
CPU Xeon E3-1240 V2 sk1150+fan zin – K 2.635.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
Pin Cmos Camelion CR2032 3V (viên) – K 7.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết

RAM PC

Tên sản phẩm Giá sỉ Bảo hành Tình trạng Chi tiết sản phẩm
DDR1 256 bus 400 Pc cũ 30.000  1 Còn hàng Xem chi tiết
DDR1 PC máy bộ 1G/400 – 1N – T.K, tạm hết 80.000  12 Còn hàng Xem chi tiết
DDR1 PC máy bộ 512/400 – 1N – T.K 38.000  12 Còn hàng Xem chi tiết
DDR2 1G bus 533/667/800 Pc cũ 100.000  1 Còn hàng Xem chi tiết
DDR2 2G bus 800 Pc cũ 120.000  1 Còn hàng Xem chi tiết
DDR2 PC G.Skill 2G/800 chính hãng – FV, BO DONG Liên hệ 36 Còn hàng Xem chi tiết
DDR2 PC máy bộ 1G/800 – 1N – T.K 57.000  12 Còn hàng Xem chi tiết
DDR2 PC máy bộ 1G/800 – 3N – T.K 62.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
DDR2 PC máy bộ 2G/800 – 3N – T.K 140.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
DDR3 2G bus 1333 Pc cũ Liên hệ 1 Còn hàng Xem chi tiết
DDR3 4G bus 1333 Pc cũ Kingmax bh t1->t11/16 420.000  1 Còn hàng Xem chi tiết
DDR3 8G bus 1600 Pc cũ Gskill Ripjaw – bh chính hãng đến t12/2018 Liên hệ 12 Còn hàng Xem chi tiết
DDR3 PC Adata 2G/1600 chính hãng – FV Liên hệ 36 Còn hàng Xem chi tiết
DDR3 PC Adata 4G/1600 chính hãng – FV 790.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
DDR3 PC Adata 8G/1600 DGV chính hãng – F.10 1.325.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
DDR3 PC Adata 8G/1600 DMV chính hãng – F.10 730.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
DDR3 PC Adata 8G/1600 ECC (server) – FV Liên hệ 36 Còn hàng Xem chi tiết
DDR3 PC Corsair 16G/1600 (kit 2x8g) CMZ-C9 Vegeance chính hãng (tản nhiệt dày) – FV Liên hệ 36 Còn hàng Xem chi tiết
DDR3 PC Corsair 1G/1333 (tản nhiệt dày) tháo máy bộ – 1N, TAM HET Liên hệ 12 Còn hàng Xem chi tiết
DDR3 PC Corsair 4G/1600 CMX-C11 chính hãng (tản nhiệt dày) – F.10 Liên hệ 36 Còn hàng Xem chi tiết
DDR3 PC Corsair 4G/1600 CMY-C9 Vegeance pro chính hãng (tản nhiệt dày) – FV, hết Liên hệ 36 Còn hàng Xem chi tiết
DDR3 PC Corsair 4G/1600 CMZ-C9 Vegeance chính hãng (tản nhiệt dày) – F.10 785.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
DDR3 PC Corsair 8G/1600 (kit 2x4g) CMY-C9 chính hãng (tản nhiệt dày) – FV, hết Liên hệ 36 Còn hàng Xem chi tiết
DDR3 PC Corsair 8G/1600 (kit 2x4g) CMZ-C9 Vegeance chính hãng (tản nhiệt dày) – FV Liên hệ 36 Còn hàng Xem chi tiết
DDR3 PC Corsair 8G/1600 CMX-C11 chính hãng (tản nhiệt dày) – FV Liên hệ 36 Còn hàng Xem chi tiết
DDR3 PC Corsair 8G/1600 CMZ-C10 Vegeance chính hãng (tản nhiệt dày) – F.10 1.490.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
DDR3 PC Crucial 16G/1600 (kit 2x8g) Ballistix chính hãng (tản nhiệt dày) – FV Liên hệ 36 Còn hàng Xem chi tiết
DDR3 PC Crucial 2G/1600 chính hãng – FV Liên hệ 36 Còn hàng Xem chi tiết
DDR3 PC Crucial 4G/1600 Ballistix chính hãng (tản nhiệt dày) – FV Liên hệ 36 Còn hàng Xem chi tiết
DDR3 PC Crucial 4G/1600 chính hãng – F.10 Liên hệ 36 Còn hàng Xem chi tiết
DDR3 PC G.Skill 16g/2400 (kit 2x8g) Ripjaw (tản nhiệt dày) – F.10 2.700.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
DDR3 PC G.Skill 2G/1600 Aegis (tản nhiệt lá) chính hãng – F.10, hết Liên hệ 36 Còn hàng Xem chi tiết
DDR3 PC G.Skill 2G/1600 chính hãng (chạy được G41) – FV, hết 440.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
DDR3 PC G.Skill 4g/1600 (kit 2x2g) Ripjaw (tản nhiệt dày) – FV Liên hệ 36 Còn hàng Xem chi tiết
DDR3 PC G.Skill 4g/1600 Aegis (tản nhiệt lá) chính hãng – F.10 745.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
DDR3 PC G.Skill 4g/1600 Ripjaw (tản nhiệt dày) chính hãng – F.15 760.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
DDR3 PC G.Skill 8g/1600 Aegis (tản nhiệt lá) chính hãng – F.10 1.390.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
DDR3 PC G.Skill 8g/1600 Ripjaw (tản nhiệt dày) chính hãng – F.15 1.430.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
DDR3 PC G.Skill 8g/2400 (kit 2x4g) Ripjaw (tản nhiệt dày) – F.10 Liên hệ 36 Còn hàng Xem chi tiết
DDR3 PC Kingmax 2G/1600 chính hãng – F.22 478.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
DDR3 PC Kingmax 4G/1600 chính hãng – F.24 773.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
DDR3 PC Kingmax 4G/1600 Heatsink chính hãng – F.15 Liên hệ 36 Còn hàng Xem chi tiết
DDR3 PC Kingmax 4G/1600 Nano chính hãng – F.15 Liên hệ 36 Còn hàng Xem chi tiết
DDR3 PC Kingmax 4G/1886 Nano chính hãng – F.15 Liên hệ 36 Còn hàng Xem chi tiết
DDR3 PC Kingmax 8G/1600 chính hãng – F.25 1.558.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
DDR3 PC Kingmax 8G/1600 Heatsink chính hãng – F.15 Liên hệ 36 Còn hàng Xem chi tiết
DDR3 PC Kingmax 8G/1600 Nano chính hãng – F.5, hết Liên hệ 36 Còn hàng Xem chi tiết
DDR3 PC Kingston 2G/1600 chính hãng – F.5 480.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
DDR3 PC Kingston 4G/1600 chính hãng – F.20 860.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
DDR3 PC Kingston 4G/1600 Hyper Furry (tản nhiệt dày) chính hãng – F.10 875.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
DDR3 PC Kingston 8G/1600 (kit 2x4g) Hypex Furry (tản nhiệt dày) chính hãng – F.10, hết Liên hệ 36 Còn hàng Xem chi tiết
DDR3 PC Kingston 8G/1600 chính hãng – F.10 1.540.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
DDR3 PC Kingston 8G/1600 ECC (server) – F.25 2.175.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
DDR3 PC Kingston 8G/1600 Hypex Furry (tản nhiệt dày) chính hãng – F.10 1.670.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
DDR3 PC Kingston 8G/1866 Hypex Furry (tản nhiệt dày) chính hãng – F.10 Liên hệ 36 Còn hàng Xem chi tiết
DDR3 PC máy bộ 1G/1333 – 1N – T.K 65.000  12 Còn hàng Xem chi tiết
DDR3 PC máy bộ 1G/1333 – 3N – F.K, tạm hết 90.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
DDR3 PC máy bộ 2G/1333 16 chip (chạy được main G41) – T.K 230.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
DDR3 PC máy bộ 2G/1333 8 chip – T.K 230.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
DDR3 PC máy bộ 2G/1600 – T.K 230.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
DDR3 PC máy bộ 2G/1600 8-16 chip (chạy được main G41) – T.K 230.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
DDR3 PC máy bộ 4G/1333 (Kingston tản nhiệt) – C .K Liên hệ 36 Còn hàng Xem chi tiết
DDR3 PC máy bộ 4G/1333 16 chip (chạy được main G41) – K 520.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
DDR3 PC máy bộ 4G/1333 8 chip – T.K 510.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
DDR3 PC máy bộ 4G/1600 16 chip (chạy được main G41) – T.K 520.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
DDR3 PC máy bộ 4G/1600 8 chip – T.K 510.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
DDR3 PC máy bộ 8G/1600 Hynix – T.K, tạm hết 1.180.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
DDR3 PC Team 16g/2133 (kit 2x8g) Vulcal (tản nhiệt dày) – C 1.890.000  60 Còn hàng Xem chi tiết
DDR3 PC Team 16G/2400 (kit 2x8g) Dark (tản nhiệt dày) – FV, tạm hết 1.950.000  60 Còn hàng Xem chi tiết
DDR3 PC Team 2G/1600 Elite chính hãng – F.5 420.000  60 Còn hàng Xem chi tiết
DDR3 PC Team 2G/1600 Zeus (tản nhiệt) chính hãng – F.5, tạm hết 445.000  60 Còn hàng Xem chi tiết
DDR3 PC Team 4G/1600 chính hãng – F.5 740.000  60 Còn hàng Xem chi tiết
DDR3 PC Team 4G/1600 Elite chính hãng – F.5 740.000  60 Còn hàng Xem chi tiết
DDR3 PC Team 4G/1600 Elite+ Plus chính hãng – C 765.000  60 Còn hàng Xem chi tiết
DDR3 PC Team 4G/1600 Vulcan (tản nhiệt) chính hãng – F.10 765.000  60 Còn hàng Xem chi tiết
DDR3 PC Team 4G/1600 Zeus (tản nhiệt) chính hãng – F.5 765.000  60 Còn hàng Xem chi tiết
DDR3 PC Team 8G/1600 Elite chính hãng – F.10 1.400.000  60 Còn hàng Xem chi tiết
DDR3 PC Team 8G/1600 Elite+ Plus chính hãng – C 1.425.000  60 Còn hàng Xem chi tiết
DDR3 PC Team 8G/1600 Zeus (tản nhiệt) chính hãng – F.10 1.425.000  60 Còn hàng Xem chi tiết
DDR3 PC Team 8g/2133 (kit 2x4g) Vulcal (tản nhiệt dày) – C, tạm hết Liên hệ 60 Còn hàng Xem chi tiết
DDR3 PC Team 8g/2400 (kit 2x4g) Dark (tản nhiệt dày) – FV, tạm hết 970.000  60 Còn hàng Xem chi tiết
DDR3 PC Team 8g/2400 (kit 2x4g) Vulcal (tản nhiệt dày) – C 930.000  60 Còn hàng Xem chi tiết
DDR3L PC Corsair 8G/1600 CML-C9 Vegeance pro chính hãng (tản nhiệt dày) – FV 1.520.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
DDR3L PC Kingston 4G/1600L chính hãng (cho máy bộ) – F.15 Liên hệ 36 Còn hàng Xem chi tiết
DDR3L PC Kingston 8G/1600L chính hãng (cho máy bộ) – F.15 Liên hệ 36 Còn hàng Xem chi tiết
DDR4 PC Adata 4G/2400 AD4U2400J4G17-R chính hãng – F.10 835.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
DDR4 PC Adata 4G/2400 AX4U2400W4G16-DRZ – Red – Tải Nhiệt Pro chính hãng – F.10 865.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
DDR4 PC Adata 8G/2400 AD4U240038G17-R chính hãng – F.10 1.605.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
DDR4 PC Adata 8G/2400 AX4U240038G16-DRZ – Red – Tải Nhiệt Pro chính hãng – F.10 1.630.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
DDR4 PC Adata 8G/2400 AX4U2400W8G16-DRD – Tải Nhiệt Pro chính hãng – F.10 1.710.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
DDR4 PC Corsair 16G/2133 (kit 2x8g) CMK/C13 Vengeance LPX chính hãng – F.20 3.570.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
DDR4 PC Corsair 16G/2400 (kit 2x8g) CMK/C14 Vengeance LPX chính hãng – F.20 3.670.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
DDR4 PC Corsair 16G/2400 CMK-16GX4M1A2400C14 Vengeance LPX chính hãng (tản nhiệt dày) – F.10 3.510.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
DDR4 PC Corsair 16G/2666 (kit 2x8g) CMK16GX4M2Z2666C16 Ryzen AMD chính hãng – F.20 3.730.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
DDR4 PC Corsair 16G/2666 (kit 2x8g) CMU/C16 red/white Vengeance Led chính hãng – F.20 3.680.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
DDR4 PC Corsair 16G/3200 (kit 2x8g) CMD16GX4M2B3200C14 Dominator chính hãng – F.20 5.880.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
DDR4 PC Corsair 32G/2400 (kit 2x16g) CMK/C14 Vengeance chính hãng – F.20 6.900.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
DDR4 PC Corsair 32G/2666 (kit 2x16g) CMK32GX4M2A2666C16 Vengeance LPX chính hãng – F.20 6.840.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
DDR4 PC Corsair 32G/3200 (kit 2x168g) CMU/C16 red/white Vengeance Led chính hãng – F.20 Liên hệ 36 Còn hàng Xem chi tiết
DDR4 PC Corsair 8G/2133 (kit 2x4g) CMK/C13 Vengeance LPX chính hãng – F.20 2.000.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
DDR4 PC Corsair 8G/2400 (kit 2x4g) CMK/C14 Vengeance LPX chính hãng – F.20 2.040.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
DDR4 PC Corsair 8G/2400 CMK-8GX4M1A2400C14 Vengeance LPX chính hãng (tản nhiệt dày) – F.10 2.320.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
DDR4 PC Corsair 8G/2400 CMK-8GX4M2A2400C14 Vengeance LPX chính hãng (tản nhiệt dày) – F.10 2.320.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
DDR4 PC Crucial 4G/2400 BLS4G4D240FSEE tản nhiệt- chính hãng – F.10 Liên hệ 36 Còn hàng Xem chi tiết
DDR4 PC Crucial 4G/2400 CT4G4DFS824A- chính hãng – F.10 1.040.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
DDR4 PC Crucial 8G/2400 CT8G4DFS824A- chính hãng (tản nhiệt dày) – F.10 1.980.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
DDR4 PC G.Skill 16g/2133 (kit 2x8g) Ripjaw (tản nhiệt dày) – FV Liên hệ 36 Còn hàng Xem chi tiết
DDR4 PC G.Skill 16G/2133 Aegis chính hãng – F.10 Liên hệ 36 Còn hàng Xem chi tiết
DDR4 PC G.Skill 16g/2400 (kit 2x8g) RipjawV (tản nhiệt dày) – F.10 3.550.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
DDR4 PC G.Skill 16g/2400 (kit 4x4g) Ripjaw (tản nhiệt dày) – FV Liên hệ 36 Còn hàng Xem chi tiết
DDR4 PC G.Skill 16g/2666 (kit 2x8g) Ripjaw (tản nhiệt dày) – FV Liên hệ 36 Còn hàng Xem chi tiết
DDR4 PC G.Skill 16g/2666 (kit 4x4g) Ripjaw (tản nhiệt dày) – FV 3.640.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
DDR4 PC G.Skill 16g/2800 (kit 2x8g) RipjawV (tản nhiệt dày) – FV 3.595.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
DDR4 PC G.Skill 16g/2800 (kit 2x8g) Trident (tản nhiệt dày) – FV Liên hệ 36 Còn hàng Xem chi tiết
DDR4 PC G.Skill 16g/2800 (kit 4x4g) Ripjaw (tản nhiệt dày) – FV Liên hệ 36 Còn hàng Xem chi tiết
DDR4 PC G.Skill 16G/2800 Ripjaw chính hãng – F.10 Liên hệ 36 Còn hàng Xem chi tiết
DDR4 PC G.Skill 16g/3000 (kit 2x8g) Ripjaw (tản nhiệt dày) – FV 3.640.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
DDR4 PC G.Skill 16g/3000 (kit 4x4g) Ripjaw (tản nhiệt dày) – FV Liên hệ 36 Còn hàng Xem chi tiết
DDR4 PC G.Skill 32g/2400 (kit 2x16g) Ripjaw (tản nhiệt dày) – FV 6.280.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
DDR4 PC G.Skill 32g/2400 (kit 4x8g) Ripjaw (tản nhiệt dày) – FV Liên hệ 36 Còn hàng Xem chi tiết
DDR4 PC G.Skill 32g/2666 (kit 4x8g) cas 15 Ripjaw – FV 8.240.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
DDR4 PC G.Skill 32g/2800 (kit 4x8g) Ripjaw (tản nhiệt dày) – FV Liên hệ 36 Còn hàng Xem chi tiết
DDR4 PC G.Skill 32g/3000 (kit 4x8g) Ripjaw (tản nhiệt dày) – FV Liên hệ 36 Còn hàng Xem chi tiết
DDR4 PC G.Skill 4G/2133 Aegis chính hãng – F.10 1.080.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
DDR4 PC G.Skill 4G/2133 Ripjaw chính hãng – F.10 975.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
DDR4 PC G.Skill 4G/2400 Ripjaw chính hãng – F.20 995.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
DDR4 PC G.Skill 8g/2133 (kit 2x4g) Ripjaw (tản nhiệt dày) – F.20 Liên hệ 36 Còn hàng Xem chi tiết
DDR4 PC G.Skill 8G/2133 Aegis chính hãng – F.10 2.155.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
DDR4 PC G.Skill 8G/2133 chính hãng – F.10 Liên hệ 36 Còn hàng Xem chi tiết
DDR4 PC G.Skill 8G/2133 Ripjaw chính hãng – F.10 Liên hệ 36 Còn hàng Xem chi tiết
DDR4 PC G.Skill 8g/2400 (kit 2x4g) RipjawV (tản nhiệt dày) – F.20RipjawV (tản nhiệt dày) – FV Liên hệ 36 Còn hàng Xem chi tiết
DDR4 PC G.Skill 8G/2400 Aegis chính hãng – F.10 2.165.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
DDR4 PC G.Skill 8G/2400 Flare-X chính hãng – F.10 Liên hệ 36 Còn hàng Xem chi tiết
DDR4 PC G.Skill 8G/2400 Ripjaw chính hãng – F.10 Liên hệ 36 Còn hàng Xem chi tiết
DDR4 PC G.Skill 8g/2666 (kit 2x4g) RipjawV (tản nhiệt dày) – F.20RipjawV (tản nhiệt dày) – FV Liên hệ 36 Còn hàng Xem chi tiết
DDR4 PC G.Skill 8G/2666 Ripjaw chính hãng – F.10 1.810.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
DDR4 PC G.Skill 8g/2800 (kit 2x4g) RipjawV (tản nhiệt dày) – F.20
RipjawV (tản nhiệt dày) – FV
1.880.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
DDR4 PC G.Skill 8G/2800 Ripjaw chính hãng – F.10 Liên hệ 36 Còn hàng Xem chi tiết
DDR4 PC Kingmax 16G/2400 chính hãng – F.20 4.205.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
DDR4 PC Kingmax 16G/2400 Heatsink chính hãng – F.20 4.285.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
DDR4 PC Kingmax 16G/3000 Heatsink chính hãng – F.25 4.215.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
DDR4 PC Kingmax 4G/2133 chính hãng – F.20, hết 1.070.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
DDR4 PC Kingmax 4G/2400 chính hãng – F.30 1.095.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
DDR4 PC Kingmax 4G/2400 Heatsink chính hãng – F.20 1.175.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
DDR4 PC Kingmax 8G/2400 chính hãng – F.25 2.145.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
DDR4 PC Kingmax 8G/2400 Heatsink chính hãng – F.20 2.205.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
DDR4 PC Kingmax 8G/3000 Heatsink chính hãng – F.25 2.335.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
DDR4 PC Kingston 16G/2133 (kit 2x8g) Hyper Furry (tản nhiệt dày) chính hãng – F.10 Liên hệ 36 Còn hàng Xem chi tiết
DDR4 PC Kingston 16G/2133 chính hãng – F.10 Liên hệ 36 Còn hàng Xem chi tiết
DDR4 PC Kingston 16G/2133 ECC (server) – F.15 4.360.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
DDR4 PC Kingston 16G/2133 Hyper Furry (tản nhiệt dày) chính hãng – F.10 Liên hệ 36 Còn hàng Xem chi tiết
DDR4 PC Kingston 16G/2400 (kit 2x8g) Hyper Furry (tản nhiệt dày) chính hãng – F.10 Liên hệ 36 Còn hàng Xem chi tiết
DDR4 PC Kingston 16G/3000 (kit 2x8g) Hyper Furry (tản nhiệt dày) chính hãng – F.10 Liên hệ 36 Còn hàng Xem chi tiết
DDR4 PC Kingston 32G/2400 (kit 2x16g) Hyper Furry (tản nhiệt dày) chính hãng – F.10 Liên hệ 36 Còn hàng Xem chi tiết
DDR4 PC Kingston 4G/2133 chính hãng – F.15 1.080.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
DDR4 PC Kingston 4G/2133 Hyper Furry (tản nhiệt dày) chính hãng – F.10 1.180.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
DDR4 PC Kingston 4G/2400 chính hãng – F.10 1.080.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
DDR4 PC Kingston 8G/2133 (kit 2x4g) Hypex Furry (tản nhiệt dày) chính hãng – F.10 Liên hệ 36 Còn hàng Xem chi tiết
DDR4 PC Kingston 8G/2133 chính hãng – F.10 2.125.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
DDR4 PC Kingston 8G/2133 ECC (server) – F.15 2.325.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
DDR4 PC Kingston 8G/2133 Hyper Furry (tản nhiệt dày) chính hãng – F.10 2.200.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
DDR4 PC Kingston 8G/2400 (kit 2x4g) Hypex Furry (tản nhiệt dày) chính hãng – F.10 Liên hệ 36 Còn hàng Xem chi tiết
DDR4 PC Kingston 8G/2400 chính hãng – F.10 2.125.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
DDR4 PC Kingston 8G/2400 ECC (server) – F.15 2.410.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
DDR4 PC Kingston 8G/2400 Hyper Furry (tản nhiệt dày) chính hãng – F.10 2.200.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
DDR4 PC Kingston 8G/2666 Hyper Furry (tản nhiệt dày) chính hãng – F.10, HẾT Liên hệ 36 Còn hàng Xem chi tiết
DDR4 PC Kingston 8G/2800 Savage chính hãng – FV Liên hệ 36 Còn hàng Xem chi tiết
DDR4 PC Kingston 8G/3000 (kit 2x4g) Savage (tản nhiệt dày) chính hãng – F.10 Liên hệ 36 Còn hàng Xem chi tiết
DDR4 PC Kingston 8G/3000 Savage (tản nhiệt dày) chính hãng – F.10 Liên hệ 36 Còn hàng Xem chi tiết
DDR4 PC Team 4G/2133 Elite chính hãng – F.5 1.010.000  60 Còn hàng Xem chi tiết
DDR4 PC Team 4G/2133 Elite+ Plus chính hãng – C 1.040.000  60 Còn hàng Xem chi tiết
DDR4 PC Team 4G/2400 Elite chính hãng – F.5 1.020.000  60 Còn hàng Xem chi tiết
DDR4 PC Team 8G/2133 Elite/Plus+ chính hãng – C 2.000.000  60 Còn hàng Xem chi tiết
DDR4 PC Team 8g/2400 (kit 2x4g) Dark (tản nhiệt dày) – C 910.000  60 Còn hàng Xem chi tiết
DDR4 PC Team 8g/2400 (kit 2x4g) Delta (tản nhiệt dày, led) – C 970.000  60 Còn hàng Xem chi tiết
DDR4 PC Team 8G/2400 Elite chính hãng – F.10 2.010.000  60 Còn hàng Xem chi tiết
DDR4 PC Team 8g/3000 (kit 2x4g) Dark Pro (tản nhiệt dày) – C 1.340.000  60 Còn hàng Xem chi tiết
DDR4 PC Team 8g/3733 (kit 2x4g) Xtreem (tản nhiệt dày) – C Liên hệ 60 Còn hàng Xem chi tiết
Ram DDR3 PC Corsair 2Gb buss 1333 chính hãng (tản nhiệt dày) – FV Liên hệ 12 Còn hàng Xem chi tiết

RAM Laptop

Tên sản phẩm Giá sỉ Bảo hành Tình trạng Chi tiết sản phẩm
DDR1 Laptop tháo máy 1gb/400 nhiều hiệu – T.K, tạm hết 160.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
DDR2 Laptop tháo máy 1G/800 nhiều hiệu – F.K 62.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
DDR2 Laptop tháo máy 2G/800 nhiều hiệu – T.K 170.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
DDR3 Laptop Corsair 8GB/1600 – FV 990.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
DDR3 Laptop Gskill 2GB/1600 – F.10 525.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
DDR3 Laptop Gskill 4GB/1600 – FV 780.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
DDR3 Laptop Gskill 8GB/1600 – F.10 1.535.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
DDR3 Laptop Gskill Ripjaw 4GB/1600 Haswell – F.10 760.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
DDR3 Laptop Gskill Ripjaw 8GB/1600 Haswell – F.10 1.490.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
DDR3 Laptop Kingmax 2G/1600L Haswell – F.10 475.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
DDR3 Laptop Kingmax 4G/1600L Haswell – F.10 805.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
DDR3 Laptop Kingmax 8G/1600L Haswell – F.10 1.580.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
DDR3 Laptop Kingston 2G/1600 Haswell chính hãng – FV 485.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
DDR3 Laptop Kingston 4G/1600 Haswell chính hãng – F.5 805.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
DDR3 Laptop Kingston 8G/1600 Haswell chính hãng – F.10 1.540.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
DDR3 Laptop Silicon 2GB/1600L Haswel, tạm hết 300.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
DDR3 Laptop Silicon 4GB/1600L Haswel, tạm hết 500.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
DDR3 Laptop Team 2G/1600 Haswell chính hãng – FV 430.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
DDR3 Laptop Team 4G/1600 Haswell chính hãng – F.5 750.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
DDR3 Laptop Team 8G/1600 Haswell chính hãng – F.10 1.410.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
DDR3 Laptop tháo máy 2G/1333 nhiều hiệu – T.K 235.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
DDR3 Laptop tháo máy 2G/1600 nhiều hiệu – T.K 235.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
DDR3 Laptop tháo máy 4G/1333 nhiều hiệu – C 490.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
DDR3 Laptop tháo máy 4G/1600 nhiều hiệu – C 490.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
DDR3/2G bus 1333 laptop cũ Liên hệ 1 Còn hàng Xem chi tiết
DDR3L Laptop Samsung 2G/1600L Haswel – C 350.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
DDR3L Laptop Samsung 4G/2133 chính hãng – F.10 815.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
DDR3L Laptop Samsung 8G/2400 chính hãng – F.10 1.620.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
DDR3L Laptop tháo máy 2G/1600L Haswel nhiều hiệu – C, tam het 235.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
DDR3L Laptop tháo máy 4G/1600L Haswel nhiều hiệu – C 520.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
DDR3L Laptop tháo máy 8G/1600L Haswel nhiều hiệu – C, tạm hết 770.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
DDR4 Laptop Gskill Ripjaw 16GB/2133 – F.10 4.300.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
DDR4 Laptop Gskill Ripjaw 16GB/2400 – F.10 4.300.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
DDR4 Laptop Gskill Ripjaw 4GB/2133 – F.10 1.070.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
DDR4 Laptop Gskill Ripjaw 8GB/2133 – F.10 2.025.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
DDR4 Laptop Kingmax 4G/2400 – F.10 1.125.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
DDR4 Laptop Kingmax 8G/2400 – F.10 2.165.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
DDR4 Laptop Kingston 4G/2133 chính hãng – F.10 1.000.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
DDR4 Laptop Kingston 4G/2400 chính hãng – F.10 1.010.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
DDR4 Laptop Kingston 8G/2133 chính hãng – F.10 1.890.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
DDR4 Laptop Kingston 8G/2400 chính hãng – F.10 1.725.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
DDR4 Laptop Team 4G/2133 Haswell chính hãng – F.5 1.010.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
DDR4 Laptop Team 4G/2400 Haswell chính hãng – F.5 1.020.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
DDR4 Laptop Team 8G/2400 Haswell chính hãng – F.10 1.950.000  36 Còn hàng Xem chi tiết

Vga Asus

Tên sản phẩm Giá sỉ Bảo hành Tình trạng Chi tiết sản phẩm
Card Vga Asus DUAL GTX1050-O2G/2GD5 3.160.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
Vga Asus – 1GD3 EN210 Silent/DI/V2 – F.10 715.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
Vga Asus – 1GD5 GT730 FML – FV Liên hệ 36 Còn hàng Xem chi tiết
Vga Asus – GT630/2GD3 – F.10 1.405.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
Vga Asus – GT730 2GD3 – F.10 1.395.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
Vga Asus – GT730 2GD5 BRK – F.15 1.480.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
Vga Asus – GT740-DFOC 2GD5 128bit – FV Liên hệ 36 Còn hàng Xem chi tiết
Vga Asus – GT740-OC 2GD5 128bit – FV 2.340.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
Vga Asus – GTX750DF/2GD5 – FV 2.800.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
Vga Asus – GTX750PH OC/2GD5 – FV 2.800.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
Vga Asus – GTX750TI-PH/2GD5 – F.10 2.775.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
Vga Asus – GTX950OC/2GD5 – F.10 Liên hệ 36 Còn hàng Xem chi tiết
Vga Asus – GTX960-DC2OC/2GD5 Black – F.10 Liên hệ 36 Còn hàng Xem chi tiết
Vga Asus – R7240 OC-4GD3 – F.10 Liên hệ 36 Còn hàng Xem chi tiết
Vga Asus – R7240-2G – F.10 1.845.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
Vga Asus – R7250-2GD5 – F.10 1.475.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
Vga Asus – R7360 OC-2GD5/V2 – F.10 Liên hệ 36 Còn hàng Xem chi tiết
Vga Asus – RX550 -4GD5 3.100.000  12 Còn hàng Xem chi tiết
Vga Asus – STRIX GTX950 DC2OC/2GD5 GAMING – F.10 Liên hệ 36 Còn hàng Xem chi tiết
Vga Asus DUAL GTX1050 – 2G/2GD5 – F.10 Liên hệ 36 Còn hàng Xem chi tiết
Vga Asus DUAL GTX1050TI-4G/4GD5 – F.10 Liên hệ 36 Còn hàng Xem chi tiết
Vga Asus DUAL-GTX1060-O3G/3GD5 – F.10 Liên hệ 36 Còn hàng Xem chi tiết
Vga Asus DUAL-GTX1060-O6G/6GD5 – F.10 7.175.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
Vga Asus DUAL-RX480-O4G/4GD5 – F.10 Liên hệ 36 Còn hàng Xem chi tiết
Vga Asus EX GTX1050 – 2G/2GD5 – F.10 Liên hệ 36 Còn hàng Xem chi tiết
Vga Asus EX GTX1050 – O2G/2GD5 – F.10 3.240.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
Vga Asus GTX1050TI-O4G/4GD5 – F.10 3.865.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
Vga Asus GTX1070-8G/8GD5 – F.10 Liên hệ 36 Còn hàng Xem chi tiết
Vga Asus GTX1080-8G-GAMING/8GD5 – F.10 Liên hệ 36 Còn hàng Xem chi tiết
Vga Asus GTX970-DC2OC/4GD5 – F.10 Liên hệ 36 Còn hàng Xem chi tiết
Vga Asus PH GTX1050 – 2G/2GD5 – F.10 2.840.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
Vga Asus PH GTX1050TI-4G/4GD5 – F.10 Liên hệ 36 Còn hàng Xem chi tiết
Vga Asus STRIX GTX1050TI-O4G GAMING/4GD5 – F.10 Liên hệ 36 Còn hàng Xem chi tiết
Vga Asus STRIX-GTX1060-DC2-O6G/6GD5 – F.10 Liên hệ 36 Còn hàng Xem chi tiết
Vga Asus STRIX-GTX1060-O6G-GAMING/6GD5 – F.10 10.100.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
Vga Asus STRIX-GTX1070-8G-GAMING/8GD5 – F.10 Liên hệ 36 Còn hàng Xem chi tiết
Vga Asus STRIX-GTX1070-O8G-GAMING/8GD5 – F.10 Liên hệ 36 Còn hàng Xem chi tiết
Vga Asus STRIX-GTX1080-A8G-GAMING/8GD5 – F.10 Liên hệ 36 Còn hàng Xem chi tiết
Vga Asus STRIX-GTX1080-O8G-GAMING/8GD5 – F.10 Liên hệ 36 Còn hàng Xem chi tiết
Vga Asus STRIX-RX470-O4G-GAMING/4GD5 – F.10 Liên hệ 36 Còn hàng Xem chi tiết

Vga Biostar

Tên sản phẩm Giá sỉ Bảo hành Tình trạng Chi tiết sản phẩm
Vga Biostar GT730 2GD5/128 bit/Dvi+vga+hdmi – C 1.430.000  48 Còn hàng Xem chi tiết
Vga Biostar GTX750 2GD5/128 bit/Dvi+vga+hdmi – C 2.450.000  48 Còn hàng Xem chi tiết
Vga Biostar GTX750TI 2GD5/128 bit/Dvi+vga+hdmi – C 2.850.000  48 Còn hàng Xem chi tiết
Vga Biostar GTX960 2GD5/128 bit/Dual dvi+dp+hdmi – C 4.300.000  48 Còn hàng Xem chi tiết
Vga Biostar GTX970 4GD5/256 bit/Dual dvi+dp+hdmi – C 7.900.000  48 Còn hàng Xem chi tiết

Vga Gigabyte

Tên sản phẩm Giá sỉ Bảo hành Tình trạng Chi tiết sản phẩm
Card Vga Gigabyte GT730/GV-N730-2GD3 128 bit (VS) 1.505.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
Card Vga Gigabyte GTX1060 WINDFORCE OC N1060WF2OC-3GD5 192bit chính hãng 5.810.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
Vga Giga 1G N740D5OC-1GI (bh cty) – FV 2.180.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
Vga Giga 1G N740D5OC-1GI chính hãng VS – FV 2.260.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
Vga Giga GT420/GV-N420-2GD3 128 bit (VS) – F.3 1.047.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
Vga Giga GT710/N710D3-1GD3 64 bit (VS) – F.15 965.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
Vga Giga GT730/GV-N730D5-2GD5 64 bit (VS) – F.15 1.650.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
Vga Giga GT740/2GD5 128 bit (VS) – FV 2.425.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
Vga Giga GT740/N740D5OC-2GD5 chính hãng VS – FV 2.275.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
Vga Giga GT750/2GD5 128 bit (VS) – FV, tạm hết 3.070.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
Vga Giga GTX1050/N1050D5-2GD 128bit – F.10 3.790.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
Vga Giga GTX1050/N1050G1 GAMING-2GD 128bit – F.10 3.690.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
Vga Giga GTX1050/N1050OC-2GD 128bit – F.10 3.870.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
Vga Giga GTX1050/N1050WF2OC-2GD 128bit – F.10 4.110.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
Vga Giga GTX1060/N1060 XTREME-6GD5 192 bit chính hãng – F.10 Liên hệ 36 Còn hàng Xem chi tiết
Vga Giga GTX1060/N1060G1 GAMING-3GD5 192bit – F.10 6.585.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
Vga Giga GTX1060/N1060G1 GAMING-6GD5 192 bit chính hãng – F.10 Liên hệ 36 Còn hàng Xem chi tiết
Vga Giga GTX1060/N1060IXOC-3GD5 192bit – F.10 5.510.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
Vga Giga GTX1060/N1060IXOC-6GD5 192 bit chính hãng – F.10 7.590.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
Vga Giga GTX1060/N1060WF2OC-6GD5 192 bit chính hãng – F.10 7.740.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
Vga Giga GTX1070/N1070 XTREME-8GD5 256 bit chính hãng – F.10 Liên hệ 36 Còn hàng Xem chi tiết
Vga Giga GTX1070/N1070G1 GAMING-8GD5 256 bit chính hãng – F.10 Liên hệ 36 Còn hàng Xem chi tiết
Vga Giga GTX1070/N1070WF2OC-8GD5 256 bit chính hãng – F.10 Liên hệ 36 Còn hàng Xem chi tiết
Vga Giga GTX1080/N1080G1 GAMING-8GD5 256 bit chính hãng – F.10 Liên hệ 36 Còn hàng Xem chi tiết
Vga Giga GTX750/N75TD5-2GD5 128 bit 1fan (VS) – F.10 2.535.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
Vga Giga GTX750Ti/GV-N75TWF2OC-4GD5 128bit – F.10 3.260.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
Vga Giga GTX750Ti/N105TD5-4GD5 128bit – F.10 4.595.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
Vga Giga GTX750Ti/N105TG1 GAMING-4GD5 128bit – F.10 4.605.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
Vga Giga GTX750Ti/N105TOC-4GD5 128bit – F.10 5.430.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
Vga Giga GTX750Ti/N105TWF2OC-4GD5 128bit – C 4.375.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
Vga Giga GTX750TI/N75TOC-1GD5 128 bit- F.10 2.345.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
Vga Giga GV- R736OC-2GD5 256bit – F.10 Liên hệ 36 Còn hàng Xem chi tiết
Vga Giga GV- R7370WF2OC-2GD 256bit – F.10 Liên hệ 36 Còn hàng Xem chi tiết
Vga Giga GV- RX460WF2OC-2GD5 128bit – F.10 Liên hệ 36 Còn hàng Xem chi tiết
Vga Giga GV- RX460WF2OC-4GD5 128bit – F.10 Liên hệ 36 Còn hàng Xem chi tiết
Vga Giga GV- RX480G1 GAMING-8GD5 256bit – F.10 Liên hệ 36 Còn hàng Xem chi tiết
Vga Giga N210D3-1GI (FPT/MQ) – F.20, tạm hết 700.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
Vga Giga N210D3-1GI (VS) – F.15 915.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
Vga Giga N75TOC/2GD5 128 bit 2fan (VS) – F.10 2.875.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
Vga Giga N970WF3OC/4GD5 256 bit (GTX970 Windforce 3 OC) – FV 9.170.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
Vga Giga N98TXTREME-6GD DDR5 256 bit 17.850.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
Vga Giga R545/1GI – F.10 770.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
Vga Giga R7240/2G – F+10 1.320.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
Vga Giga R7250XOC/2GB 128 bit 2.390.000  36 Còn hàng Xem chi tiết

Vga Hiệu Khác

Tên sản phẩm Giá sỉ Bảo hành Tình trạng Chi tiết sản phẩm
Vga Colofull gtx 1050OC 2g ddr5 2fan – C 2.850.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
Vga Galaxy GT730 1GD5 – FV 1.550.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
Vga Galaxy GT730 2GD3 128 bit 1.100.000  6 Còn hàng Xem chi tiết
Vga Galaxy GT730 2GD5 – FV 1.680.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
Vga Galaxy GT740 OC/1GD5 – FV 2.400.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
Vga Galaxy GT740 OC/1GD5 128 bit – K 1.600.000  6 Còn hàng Xem chi tiết
Vga Galaxy GTX660 GC/2GD5 – FV 4.200.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
Vga Galaxy GTX750 1GD5 – FV 2.550.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
Vga Galaxy GTX750 Ti EXOC/2G – FV 3.450.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
Vga Galaxy GTX750 Ti HOF/2GD5 – FV 4.600.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
Vga Galaxy GTX750 Ti/2G – FV 2.920.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
Vga Galaxy GTX780 HOF Super Overclocked 3GB – FV 15.320.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
Vga Galaxy GTX950 EXOC/2G – FV 4.550.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
Vga Galaxy GTX950 OC/2G – FV, tặng pad tyloo cực đại 71cm đến 31/5 4.160.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
Vga Galaxy GTX960 OC/2G – FV 5.200.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
Vga Galaxy GTX970 HOF – FV 11.500.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
Vga Galaxy GTX980 HOF V2 4G – FV 17.000.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
Vga NVIDIA Quadro K2200 4GB Graphics FV 13.799.000  36 Còn hàng Xem chi tiết

Vga Msi

Tên sản phẩm Giá sỉ Bảo hành Tình trạng Chi tiết sản phẩm
Vga MSI – 1GB N750TI 1GD5/OC/128bit/vga,dvi,hdmi – F.5 Liên hệ 36 Còn hàng Xem chi tiết
Vga MSI – 1GB R7730/1GD5 V1/128bit/dvi,hdmi,dp – FV 1.555.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
Vga MSI – 2GB GTX 950 2GD5 Gaming 2G/128bit/dvi,hdmi,dp x3 – FV Liên hệ 36 Còn hàng Xem chi tiết
Vga MSI – 2GB GTX 960 2GD5T OC/128bit/dvi,hdmi,dp x3 – FV Liên hệ 36 Còn hàng Xem chi tiết
Vga MSI – 2GB GTX1050 2GT OC 2 Fan – F.20 3.340.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
Vga MSI – 2GB GTX1050 AERO ITX 2G OCV1 – F.20 3.100.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
Vga MSI – 2GB N730K 2GD5/OCV1/64bit/vga,dvi,hdmi – F.5 Liên hệ 36 Còn hàng Xem chi tiết
Vga MSI – 2GB N750TI 2GD5/OC V1/128bit/vga,dvi,hdmi – F.5 Liên hệ 36 Còn hàng Xem chi tiết
Vga MSI – 2GB N750TI-TF 2GD5/OC/128bit/vga,dvi,hdmi – F.5 2.930.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
Vga MSI – 2GB R7730/2GD5/128bit/dvi,hdmi,dp – FV 1.555.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
Vga MSI – 4GB GTX 970 4GD5 Gaming 4G/256bit – FV Liên hệ 36 Còn hàng Xem chi tiết
Vga MSI – 4GB GTX 970 4GD5T OC/256bit/dvi x2,hdmi,dp – FV Liên hệ 36 Còn hàng Xem chi tiết
Vga MSI – 4GB GTX1050TI GAMING X 4G – F.40 5.460.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
Vga MSI – 6GB GTX 1060 Amor 6GD5 OC/192bit/dp x3,hdmi – FV Liên hệ 36 Còn hàng Xem chi tiết
Vga MSI – 6GB GTX 1060 Gaming X 6GD5/192bit/dp x3,hdmi – FV 9.075.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
Vga MSI – 8GB GTX 1070 Gaming X 8GD5/256bit/dp x3,hdmi,dvi – FV Liên hệ 36 Còn hàng Xem chi tiết
Vga MSI – 8GB GTX 1080 Amor 8GD5 OC/256bit/dp x3,hdmi,dvi – FV Liên hệ 36 Còn hàng Xem chi tiết
Vga MSI – 8GB GTX 1080 Gaming X 8GD5/256bit/dp x3,hdmi,dvi – FV Liên hệ 36 Còn hàng Xem chi tiết

Vga Thanh Lý (Cũ)

Tên sản phẩm Giá sỉ Bảo hành Tình trạng Chi tiết sản phẩm
vga (PCI/EX) 256/128bit cũ – K 150.000  1 Còn hàng Xem chi tiết
vga 512/64bit cũ – K 250.000  1 Còn hàng Xem chi tiết
VGA ASUS N210 (CŨ) – C 500.000  1 Còn hàng Xem chi tiết
VGA GIGA N210 chính hãng VS (CŨ) – bh 01th 390.000  12 Còn hàng Xem chi tiết
VGA GIGA N210 FPT (CŨ) – C 550.000  1 Còn hàng Xem chi tiết

Vga Zotac

Tên sản phẩm Giá sỉ Bảo hành Tình trạng Chi tiết sản phẩm
Vga Zotac 210/1G – FV 710.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
Vga Zotac 630/2g – FV 1.380.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
Vga Zotac G730 2GD5/64 bit – F.10 1.410.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
Vga Zotac G730/1GD5/64 bit – FV 1.480.000  48 Còn hàng Xem chi tiết
Vga Zotac GeForce GTX 1060 (1Fan) AMP 6GB DDR5X 192bit 6.500.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
Vga Zotac GTX 660/2G/198 bit – FV 4.000.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
Vga Zotac GTX 960 4GB DDR5 128bit 5.210.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
Vga Zotac GTX750TI-OC/2GD5/128 bit – FV 2.720.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
Vga Zotac GTX960 OC/2GD5 128Bit 1Fan – FV 4.430.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
Vga Zotac GTX960 OC/2GD5 128Bit 2Fan – FV 4.590.000  36 Còn hàng Xem chi tiết
Vga Zotac GTX980TI AMP/6G – FV 17.600.000  36 Còn hàng Xem chi tiết

Case CoolerMaster

Tên sản phẩm Giá sỉ Bảo hành Tình trạng Chi tiết sản phẩm
Case Coolermaster 310 – FV 777.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Case CoolerMaster 311 – FV 777.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Case CoolerMaster 372 – FV 900.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Case Coolermaster 380 – window – FV 945.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Case CoolerMaster 5 – FV 2.330.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Case CoolerMaster 590 III window – FV 1.110.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Case CoolerMaster BOX 5 – BLACK – FV 1.510.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Case CoolerMaster BOX 5 – WHITE – FV 1.510.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Case CoolerMaster BOX 5T – FV 1.980.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Case CoolerMaster BOX LITE 3 – FV 740.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Case CoolerMaster COSMOS II – FV 6.960.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Case CoolerMaster Elite 361 slim – F.5 740.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Case CoolerMaster Elite RC-343 mini – F.10 650.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Case Coolermaster K280 – FV 797.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Case Coolermaster K281 – FV 926.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Case Coolermaster K350 – FV 926.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Case Coolermaster K370 – FV 800.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Case CoolerMaster K380 – FV 965.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Case CoolerMaster MAKER 5 – FV 3.640.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Case CoolerMaster MAKER 5T – FV 5.240.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Case Coolermaster N200 – FV 900.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Case Coolermaster N300 – FV 990.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Case CoolerMaster N400 – FV 1.050.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Case CoolerMaster PRO 3 – FV 2.180.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Case CoolerMaster PRO 5 – FV 2.930.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Case Coolermaster RC344 – F.5 665.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Case Coolermaster Scout 2 – FV 2.070.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Case CoolerMaster Storm Enforcer+B28 – FV 2.030.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Thùng Case máy tính Cooler Master N500 đen chính hãng – FV 1.340.000  12 Còn hàng Xem chi tiết

Case Delux

Tên sản phẩm Giá sỉ Bảo hành Tình trạng Chi tiết sản phẩm
Case Delux MN-816 – F.10 195.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Case Delux MN-818 – F.10 195.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Case Delux MN-819 – F.10 195.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Case Delux MN-820 – FV 195.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Case Delux MS-103 mini – F.10 340.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Case Delux MT-301 – F.10 235.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Case Delux MT-306 – F.10 235.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Case Delux MT-307 – F.10 235.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Case Delux MT-317 – F.10 235.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Case Delux MT-501 – F.10 240.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Case Delux MT-504 – F.10 240.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Case Delux MT-505 – F.10 240.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Case Delux MT-507 – F.10 240.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Case Delux MT-508 – F.10 240.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Case Delux MT-527 – F.10 240.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Case Delux MV-382 – F.10 295.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Case Delux MV-383 – F.10 295.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Case Delux MV-388 – F.10 295.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Case Delux MV-603 – FV, tam het 310.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Case Delux MV-871 – FV 310.000  12 Còn hàng Xem chi tiết
Case Delux MZ-406 – 1 Fan – F.10 975.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết

Case DHL

Tên sản phẩm Giá sỉ Bảo hành Tình trạng Chi tiết sản phẩm
Case Dhl 1 lùn, dày – FV 210.000  12 Còn hàng Xem chi tiết
Case Dhl 2 lùn, dày – FV 210.000  12 Còn hàng Xem chi tiết
Case Dhl 3 lùn, dày – FV 210.000  12 Còn hàng Xem chi tiết
Case Dhl 6 lùn, dày – FV 210.000  12 Còn hàng Xem chi tiết
Case Dhl 7 lùn, dày – FV 210.000  12 Còn hàng Xem chi tiết

Case GoldenField

Tên sản phẩm Giá sỉ Bảo hành Tình trạng Chi tiết sản phẩm
Case Golden Field 1076B chống bức xạ – F.10 200.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Case Golden Field 7631W chống bức xạ, 508x470x194 – FV 1.160.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Case Golden Field 880B – FV 195.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Case Golden Field F19B chống bức xạ – F.5, đến lấy -5k 250.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Case Golden Field N6W trắng (no power) – FV 620.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết

Case Hiệu Khác

Tên sản phẩm Giá sỉ Bảo hành Tình trạng Chi tiết sản phẩm
Case A 101 chuyên game – FV, tạm hết 430.000  12 Còn hàng Xem chi tiết
Case AC 1 cao – FV 215.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Case AC 3 cao – FV 215.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Case AC 5 cao – FV 215.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Case BEN 10 cao – FV 215.000  12 Còn hàng Xem chi tiết
Case BEN 11 cao – FV 215.000  12 Còn hàng Xem chi tiết
Case BEN 7 cao – FV 215.000  12 Còn hàng Xem chi tiết
Case BEN 8 cao – FV 215.000  12 Còn hàng Xem chi tiết
Case BEN 9 cao – FV 215.000  12 Còn hàng Xem chi tiết
Case Civic lùn – FV 295.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Case Erosi 800.000  12 Còn hàng Xem chi tiết
Case Erosi X2 – F.10 280.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Case Erosi X3 – F.10 280.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Case Erosi X5 – F.10 290.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Case Erosi X6 – F.10 290.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Case Erosi X7 – F.10 290.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Case Evon – FV 255.000  12 Còn hàng Xem chi tiết
Case FC 100 cao – FV 260.000  12 Còn hàng Xem chi tiết
Case FC 200 cao – FV 260.000  12 Còn hàng Xem chi tiết
Case FC 300 cao – FV 260.000  12 Còn hàng Xem chi tiết
Case Galaxy L chuyên game – FV 600.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Case Galaxy M chuyên game – FV 530.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Case Galaxy Q8/X8 chuyên game – FV 460.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Case Galaxy S chuyên game – FV 360.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Case Higamer T7 red chuyên game – FV 420.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Case LC 100 cao – FV 255.000  12 Còn hàng Xem chi tiết
Case LC 200 cao – FV 255.000  12 Còn hàng Xem chi tiết
Case LC 300 cao – FV 255.000  12 Còn hàng Xem chi tiết
Case Patriod G2 chuyên game – FV 505.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Case Patriod HP3 – FV 235.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Case Patriod HP4 – FV 235.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Case PK1 cao – FV 215.000  12 Còn hàng Xem chi tiết
Case PK2 cao – FV 215.000  12 Còn hàng Xem chi tiết
Case PK3 cao – FV 215.000  12 Còn hàng Xem chi tiết
Case PK4 cao – FV 215.000  12 Còn hàng Xem chi tiết
Case PK5 cao – FV 215.000  12 Còn hàng Xem chi tiết
Case Rado-1 – FV 260.000  12 Còn hàng Xem chi tiết
Case Rado-2 – FV 260.000  12 Còn hàng Xem chi tiết
Case Rado-3 – FV 260.000  12 Còn hàng Xem chi tiết
Case Rado-6 – FV 260.000  12 Còn hàng Xem chi tiết
Case Roland – FV 578.000  12 Còn hàng Xem chi tiết
Case SD cao (9X) – FV 175.000  12 Còn hàng Xem chi tiết
Case SD lùn – FV 188.000  12 Còn hàng Xem chi tiết
Case Server RACKMOUNT 4U483B (D: 483cm-SBCC) – FV 1.560.000  12 Còn hàng Xem chi tiết
Case Shadow chuyên game – FV 315.000  12 Còn hàng Xem chi tiết
Case Thor Erosi 2 plus – F.10 620.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Case Thor Erosi Cool 1 – F.10 320.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Case Thor Erosi Cool 2 – F.10 320.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Case Thor Erosi Hero – 1 Fan Led 12Cm – F.10 350.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Case Thor Erosi VIEW – 3 Fan Led 12Cm, 1 Fan UV 12Cm, USB 3.0 – F.10 690.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Case VN 2, có quạt – FV 270.000  12 Còn hàng Xem chi tiết
Case Window XP 10 chuyên game – FV 295.000  12 Còn hàng Xem chi tiết
Thanh trượt Case Server RACKMOUNT 4U – FV 480.000  12 Còn hàng Xem chi tiết

Case Jetek

Tên sản phẩm Giá sỉ Bảo hành Tình trạng Chi tiết sản phẩm
Case Jetek A2011BR lùn – FV, tạm hết 165.000  12 Còn hàng Xem chi tiết
Case Jetek A2012BR lùn – FV, đến lấy -3k 165.000  12 Còn hàng Xem chi tiết
Case Jetek A2013BR lùn – FV, đến lấy -3k 165.000  12 Còn hàng Xem chi tiết
Case Jetek A2015BR lùn – FV, đến lấy -3k 165.000  12 Còn hàng Xem chi tiết
Case Jetek A2016BR lùn – FV, đến lấy -3k 165.000  12 Còn hàng Xem chi tiết
Case Jetek A2017BR lùn – FV, đến lấy -3k 165.000  12 Còn hàng Xem chi tiết
Case Jetek A2018BR lùn – FV, đến lấy -3k 165.000  12 Còn hàng Xem chi tiết
Case Jetek A2019BR lùn – FV, đến lấy -3k 165.000  12 Còn hàng Xem chi tiết
Case Jetek A2020BR lùn – FV, đến lấy -3k 165.000  12 Còn hàng Xem chi tiết
Case Jetek A3001B – FV 185.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Case Jetek A3001BG – FV 185.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Case Jetek A3003BR – FV 185.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Case Jetek A3005B – FV 185.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Case Jetek A3006BS – FV 185.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Case Jetek A31 – FV 185.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Case Jetek A6 (350*175*365*0,45+fan) – FV 225.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Case Jetek A61 (350*175*365*0,45) – FV 205.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Case Jetek A6501 – F.10 280.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Case Jetek A8 (400*175*365*0,45+fan) – FV 265.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Case Jetek A9 – FV 240.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Case Jetek Game 9001/9002 (510*185*420+4 fan 12) – FV 760.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Case Jetek Game 9003 (510*185*420+2 fan 12+1 fan 22) – FV 940.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Case Jetek Game 9302/9303 (510*185*420+1 fan 12) – FV 390.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Case Jetek Game A9005 – FV 705.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Case Jetek Game A9008, 4 Fan led 15 – FV 1.020.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Case Jetek Game A9100 – FV 335.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Case Jetek Game A9306 – FV 335.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Case Jetek Game A9605, 3 Fan led 15 – FV 605.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Case Jetek Game/Server 9800 (560*200*530+6 fan 12+1 fan 14) – FV 1.400.000  12 Còn hàng Xem chi tiết
Case Jetek X1201 – FV 205.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Case Jetek X1202 – FV 205.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Case Jetek X1203B – FV 205.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Case Jetek X1205 – FV 205.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Case Jetek X1206 – FV 205.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Case Jetek X1207 – FV 205.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Case Jetek X1208 – FV 205.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Case Jetek X3 (405*175*410+fan) – FV, tạm hết 280.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Case Jetek X31 (390*176*405*0,4) – FV 200.000  12 Còn hàng Xem chi tiết
Case Jetek X5 (340*175*405*0,5) – FV 220.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Case Jetek X9 – FV 240.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Case Mini Jetek I808B+dây nguồn – FV 305.000  12 Còn hàng Xem chi tiết
Case Mini Jetek I809B+dây nguồn – FV 305.000  12 Còn hàng Xem chi tiết
Case Mini Jetek I811BL – F.10 305.000  12 Còn hàng Xem chi tiết
Case Mini Jetek I9007 – F.10 305.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Case Mini Jetek I9017 – F.10 305.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Case Mini Jetek I9018 – F.10 305.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Case Mini Jetek I9019 – F.10 305.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết

Case Mini

Tên sản phẩm Giá sỉ Bảo hành Tình trạng Chi tiết sản phẩm
Case Delux MS-103 mini – F.10 340.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Case Mini Jetek I808B+dây nguồn – FV 305.000  12 Còn hàng Xem chi tiết
Case Mini Jetek I809B+dây nguồn – FV 305.000  12 Còn hàng Xem chi tiết
Case Mini Jetek I811BL – F.10 305.000  12 Còn hàng Xem chi tiết
Case Mini Jetek I9007 – F.10 305.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Case Mini Jetek I9017 – F.10 305.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Case Mini Jetek I9018 – F.10 305.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Case Mini Jetek I9019 – F.10 305.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Case Mini Metro 01 đen – FV 305.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Case Mini Metro-A – F.10, kèm nguồn atx micro -10k/case 315.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Case Mini SP 9807+Nguồn Mini SP 700w F8 + dây nguồn – FV 475.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Case Mini SP 9808Y+Nguồn Mini SP 700w F8 + dây nguồn – F.10 475.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết

Case PS

Tên sản phẩm Giá sỉ Bảo hành Tình trạng Chi tiết sản phẩm
Case PS1 cao – FV 175.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Case PS2 cao – FV 175.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Case PS3 cao – FV 175.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Case PS6 cao – FV 175.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Case PS7 cao – FV 175.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết

Case PT

Tên sản phẩm Giá sỉ Bảo hành Tình trạng Chi tiết sản phẩm
Case PT10 lùn (385x200x410) – F.5 175.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Case PT2 lùn (385x200x410) – F.5, … 175.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Case PT3 lùn (385x200x410) – F.5 175.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Case PT5 lùn (385x200x410) – F.5, tạm hết 175.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Case PT8 lùn (385x200x410) – F.5 175.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Case PT9 lùn (385x200x410) – F.5 … 175.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết

Case Sama

Tên sản phẩm Giá sỉ Bảo hành Tình trạng Chi tiết sản phẩm
Case Sama CT02 – F.5 325.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Case SAMA Dark Shadow 780.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Case Sama G1 chuyên game – FV 430.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Case Sama G3 chuyên game – FV 525.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Case Sama G4 chuyên game – FV 525.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Case Sama JAX 08-đen chuyên game – FV 630.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Case Sama JAX 08-trắng chuyên game – FV 660.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Case Sama L01, ko fan – F.5 255.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Case Sama M1 chuyên game – FV 265.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Case Sama M2 chuyên game – FV 265.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Case Sama M3 chuyên game – FV 265.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Case Sama S4 chuyên game – F.5, tạm hết 345.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Case Sama S5 chuyên game – F.5 345.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Case Sama S6 chuyên game – F.5 345.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Case Sama SA02 thép, chuyên game – FV 475.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Case Sama SA03 chuyên game – F.5 425.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Case Sama Smart chuyên game – FV 390.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Case Sama Volcano chuyên game – FV 800.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Thùng Case Sama G5 chuyên game tản nhiệt nhanh 660.000  12 Còn hàng Xem chi tiết
Thùng case Sama S2 trong suốt chuyên game – F.5 345.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết

Case SP – Manga

Tên sản phẩm Giá sỉ Bảo hành Tình trạng Chi tiết sản phẩm
Case Mini SP 9807+Nguồn Mini SP 700w F8 + dây nguồn – FV 475.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Case Mini SP 9808Y+Nguồn Mini SP 700w F8 + dây nguồn – F.10 475.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Case SP 5511 (lùn) – F.10 180.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Case SP 5521 (lùn) – F.10 180.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Case SP 5523 (lùn) – F.10 180.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Case SP Shiro 1 (388x206x413mm) – FV 205.000  12 Còn hàng Xem chi tiết
Case SP Shiro 2 (388x206x413mm) – FV 205.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết

Case Venus

Tên sản phẩm Giá sỉ Bảo hành Tình trạng Chi tiết sản phẩm
Case Venus 010 lùn – F.5 160.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Case Venus 011 lùn – F.5 160.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Case Venus 015 lùn – F.5 160.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết

Case Vision VSP

Tên sản phẩm Giá sỉ Bảo hành Tình trạng Chi tiết sản phẩm
Case Game Moon Priestess GFG-MP1, mặt trước+hông bằng gương – C 920.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Case Vision 2811 blue lùn – C, tạm hết 170.000  12 Còn hàng Xem chi tiết
Case Vision 2812 black lùn – C, tạm hết 170.000  12 Còn hàng Xem chi tiết
Case Vision 2813 blue lùn – C, tạm hết 170.000  12 Còn hàng Xem chi tiết
Case Vision 2813 red lùn – C, tạm hết 170.000  12 Còn hàng Xem chi tiết
Case Vision 2814 lùn – C 170.000  12 Còn hàng Xem chi tiết
Case Vision 2815 lùn – C 170.000  12 Còn hàng Xem chi tiết
Case Vision 2816 lùn – C, đến lấy -5k 170.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Case Vision 2818 lùn – C, tạm hết 170.000  12 Còn hàng Xem chi tiết
Case Vision 3001 cao, trong suốt bên hông – C 200.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Case Vision 3003A cao, nắp hông trong suốt – C 200.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Case Vision 3005D cao, nắp hông trong suốt – C 200.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Case Vision 3007E cao, vàng, nắp hông trong suốt – C 200.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Case Vision 3007F cao, đen, nắp hông trong suốt – C 200.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Case Vision 3601 server, chuyên game, 2 fan 12 led – C, đến lấy -5k 315.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Case Vision 3602 server, chuyên game, 2 fan 12 led – C, đến lấy -5k 315.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Case Vision 3711A đen, cao (185x335x395) – C, đến lấy -5k 185.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Case Vision 3711A đỏ, cao (185x335x395) – C, đến lấy -5k 185.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Case Vision 3711A xanh dương, cao (185x335x395) – C, đến lấy -5k 185.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Case Vision 3712A đen, cao (185x335x395) – C, đến lấy -5k 185.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Case Vision 3712A đỏ, cao (185x335x395) – C, đến lấy -5k 185.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Case Vision 3712A xanh dương, cao (185x335x395) – C, đến lấy -5k 185.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Case Vision 3713A đen, cao (185x335x395) – C, đến lấy -5k 185.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Case Vision 3713A đỏ, cao (185x335x395) – C, đến lấy -5k 185.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Case Vision 3713A xanh dương, cao (185x335x395) – C, đến lấy -5k 185.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Case Vision 3714A đen, cao (185x335x395) – C, đến lấy -5k 185.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Case Vision 3714A đỏ, cao (185x335x395) – C, đến lấy -5k 185.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Case Vision 3714A xanh dương, cao (185x335x395) – C, đến lấy -5k 185.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Case Vision 3715, cao (185x335x395) – C, đến lấy -5k 185.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Case Vision 3716 đỏ, cao (185x335x395) – C, đến lấy -5k 185.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Case Vision 3718 đen, cao (185x335x395) – C, tạm hết 185.000  12 Còn hàng Xem chi tiết
Case Vision 3718 đỏ, cao (185x335x395) – C, tạm hết 185.000  12 Còn hàng Xem chi tiết
Case Vision 3718 xanh dương, cao (185x335x395) – C, tạm hết 185.000  12 Còn hàng Xem chi tiết
Case Vision VSP 2811 red lùn – C, đến lấy -5k, tam het 170.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Case Vision VSP 2919 lùn – C, đến lấy -5k 170.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Case Vision VSP 2920 lùn – C, đến lấy -5k 170.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Case Vision VSP 2921 lùn – C, đến lấy -5k 170.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Case Vision VSP 3017A cao, nắp hông trong suốt – C, đến lấy -5k 200.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Case Vision VSP 3018A cao, nắp hông trong suốt – C, đến lấy -5k 200.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Case Vision VSP 3603 server, chuyên game, 2 fan 12 led, nắp hông trong suốt – C, đến lấy -5k 315.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Case Vision VSP 3861 cao – C, đến lấy -5k 185.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Case Vision VSP 3862 cao – C, đến lấy -5k 185.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Case Vision VSP 3863 cao – C, đến lấy -5k 185.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Case Vision VSP 3864 cao – C, đến lấy -5k 185.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết

Case Vista

Tên sản phẩm Giá sỉ Bảo hành Tình trạng Chi tiết sản phẩm
Case ATX – Vista 1 – FV 230.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Case ATX – Vista 2, có đèn – FV 230.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Case ATX – Vista 3, có đèn – FV 230.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Case ATX – Vista 4, có đèn – FV 230.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Case ATX – Vista 5 – FV 230.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết

Fan CPU – Fan Case thùng máy

Tên sản phẩm Giá sỉ Bảo hành Tình trạng Chi tiết sản phẩm
Fan case 12cm 15.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Fan case 12cm có đèn 34.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Fan case 12cm CoolerMaster, có đèn blue/green/red – F.10 145.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Fan case 8cm 9.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Fan case 8cm có đèn 22.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Fan case 9cm 13.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Fan case Server Sunon 2123 HSL 12cm 220V-240V 120.000  1 Còn hàng Xem chi tiết
Fan case Sunon 2123 XST 220V 120x120x38cm – F.C 125.000  1 Còn hàng Xem chi tiết
Fan cpu Cooler Master 212 led socket 775/1156/1155/1366/AMD – FV Liên hệ 12 Còn hàng Xem chi tiết
Fan cpu Cooler Master Hyper 101 socket 775/1155/1150/AMD – FV 350.000  12 Còn hàng Xem chi tiết
Fan cpu Cooler Master Hyper 212X socket 775/1156/1155/1150/1151/1366/2011/AMD – FV Liên hệ 12 Còn hàng Xem chi tiết
Fan cpu Cooler Master Hyper D92 socket 775/1156/1155/1150/1151/1366/2011/AMD – FV 940.000  12 Còn hàng Xem chi tiết
Fan cpu Cooler Master Hyper T4 socket 775/1155/1150/1151/AMD – FV 650.000  12 Còn hàng Xem chi tiết
Fan cpu Cooler Master Hyper TX3 Evo socket 775/1156/1155/1366/AMD – FV Liên hệ 12 Còn hàng Xem chi tiết
Fan cpu Cooler Master Liquid Seidon 120V socket 775/1155/1150/1151/AMD – FV 1.290.000  12 Còn hàng Xem chi tiết
Fan cpu Cooler Q82 socket 775/1150/1151/1155 72.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Fan cpu Coolert V8 GTS socket 775/1155/1150/1151/AMD – FV, tạm hết 1.880.000  12 Còn hàng Xem chi tiết
Fan cpu Deepcool Gamer Storm MaelStorm 240T – Liquid Cooling 1.550.000  12 Còn hàng Xem chi tiết
Fan cpu ID Cooling DK-01T Sunflower – Cpu Cooler 155.000  12 Còn hàng Xem chi tiết
Fan cpu ID Cooling SE-903 socket 775/1155/1150/1151/AMD – FV 300.000  12 Còn hàng Xem chi tiết
Fan cpu Phanteks TC12DX Red Edition – Dual Fans Premium Cpu Cooler 1.050.000  12 Còn hàng Xem chi tiết
Fan cpu socket 1150/1155 Intel box xanh 36.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Fan cpu socket 1150/1155 Intel box zin 62.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Fan cpu socket 478 zin cũ 60.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Fan cpu socket 775 A8800 95.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Fan cpu socket 775 A91/A95 87.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Fan cpu socket 775 dày zin pro cũ 80.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Fan cpu socket 775 đồng dày tốt 68.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Fan cpu socket 775 đồng khối server cũ 150.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Fan cpu socket 775 đồng MD F/LYP 17 48.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Fan cpu socket 775 FY-566 (fan màu) 42.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Fan cpu socket 775 vặn ốc 4 góc 37.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Fan cpu socket 775/1155 đồng – T.K 39.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Fan cpu socket 775/1155/amd chuyên game 801AL, tạm hết 87.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Fan cpu socket 775/1155/amd lá Zeman 56.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Fan cpu socket 775/1155/amd Q100M 85.000  KBH Còn hàng Xem chi tiết
Fan cpu Thermalright true Spirit 120M BW Rev.A 670.000  12 Còn hàng Xem chi tiết
Fan cpu Zeman CNPS 10X 2011 Powerful cooling 550.000  12 Còn hàng Xem chi tiết
Fan tản nhiệt CPU Cooler Master Blizzard T2 Mini chính hãng Socket 775/1156/1155/1150/1151/AMD – F.5 245.000  12 Còn hàng Xem chi tiết
Fan tản nhiệt CPU Cooler Master XDream i117 Socket 775/1156/1155 chính hãng – FV Liên hệ 12 Còn hàng Xem chi tiết